• Лабораторна робота №2 Вимірювання потужності та роботи в колах постійного струму
 • Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і • страница3/12
  Дата29.01.2019
  Размер1.24 Mb.

  1 Організація роботи в електролабораторії


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Контрольні запитання та завдання

  1. Як формулюється закон Ома? 2. Як розподіляються напруга та струм при послідовному, паралельному та мішаному з'єднаннях опорів? 3. Які основні співвідношення між струмами та напругами в послідовному й паралельному електричних колах? 4. Який дослід з наведених у цій лабораторній роботі служить перевіркою першого закону Кірхгофа? 5. Чому дорівнює потужність у колі при послідовному та паралельному з'єднаннях резисторів? 6. В яких пристроях застосовуються послідовне, паралельне та мішане з'єднання опорів? 7. Використовуючи (1-5), знайти на електричних схемах послідовне, паралельне та мішане з'єднання резисторів.
  Лабораторна робота №2

  Вимірювання потужності та роботи

  в колах постійного струму
  Мета роботи – вивчити методи вимірювання потужності та роботи в колах постійного струму.
  Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і
  Напруга на ділянці кола визначає роботу сил електричного поля. При цьому внаслідок переміщення одиничного електричного заряду на ділянці кола здійснюється робота А = Ult = l2Rt.

  Робота, виконувана за одиницю часу, називається електричною потужністю, тобто

  P = A/t = Ul

  Одиницею електричної потужності є ват (Вт). Крім основної одиниці, існують додаткові, які відрізняються між собою в 1000 разів: це гігават (ГВт) і мегават (МВт), міліват (мВт) і мікроват (мкВт).

  Виміряти потужність у колах постійного струму можна амперметром і вольтметром або ватметром. Для електричних кіл постійного струму зберігається баланс потужностей:

  Pзаг = Р1 + Р2 + Р3,

  де Рзагпотужність усього кола; Р1, Р2, Р3, - потужності на окремих його ділянках.

  Для схеми на рис. 8 маємо

  Р1 = l1Uзаг; Р2 = l2Uзаг; Р3 = l3Uзаг; Pзаг = lзагUзаг,

  а для схеми на рис. 9 дістаємо Р1 = l заг U1; Р2 = lзаг U2;  Р3 = lзагU3; Pзаг = lзагUзаг,

  Роботу можна визначити, вимірюючи потужність амперметром і вольтметром, а час – секундоміром. На практиці  робота вимірюється у ват-секундах (Втс) або в кіловат-годинах (кВтгод).

  Рис. 8 Рис. 9  Порядок виконання роботи

  1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

  2. Скласти електричну схему згідно з карткою-завданням Р2.1 (див. дод) для перевірки балансу потужностей в послідовному колі.

  3. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

  4. Виміряти загальний струм і напругу на окремих ділянках кола, експериментальні дані занести в табл. 4.


  З’єднання електричного кола  Експериментальні дані

  Результати обчислень

  Uзаг, В

  Lзаг, А

  L1, A

  L2, A

  L3, A

  U1, B

  U2, B

  U3, B

  Pзаг, Вт

  P1, Вт

  P2, Вт

  P3, Вт

  t, c

  A, кВтгод

  Послі-

  довне


  Пара-

  лельне
  1. Скласти електричну схему згідно з карткою-завданням Р2.2 (див. дод. 1) для перевірки балансу потужностей в паралельному колі.

  2. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

  3. Виміряти загальний струм, а також струми на окремих ділянках кола та напругу мережі; експериментальні дані занести в табл.. 4.

  4. Обчислити значення потужностей на окремих ділянках і всього кола, результати обчислень занести в табл.. 4.

  5. Скласти баланс потужностей і порівняти його для різних електричних схем.

  6. Обчислити енергію електричного струму за період часу, заданий викладачем.

  7. Скласти звіт.

  Контрольні запитання

  1. Що називається електричною потужністю та в яких одиницях вона вимірюється? 2. Що називається роботою електричного струму та в яких одиницях вони вимірюється? 3. Як можна виміряти електричну потужність, не маючи ватметра? 4. Що називається балансом електричних потужностей і як він визначається? 5. Чому дорівнює потужність електричних ламп, які є у вашій кімнаті? 6. Чому дорівнює електрична енергія, яку споживає побутовий холодильник за одну добу? 7. Чому дорівнює електрична енергія, яку споживає телевізор протягом 6 год?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1 Організація роботи в електролабораторії