• Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і • страница4/12
  Дата29.01.2019
  Размер1.24 Mb.

  1 Організація роботи в електролабораторії


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Лабораторна робота №3

  Визначення втрат напруги в лінії
  Мета роботи – навчитися вимірювати втрати напруги в лінії залежно від навантаження та опору проводів.
  Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і

  При проходженні струму по проводах частина напруги витрачається на подолання опору їх. Тому втрати напруги є основним фактором, який впливає на вибір перерізу проводів при передаванні та розподілі електричної енергії. Втрати напруги ΔU визначається різницею напруг U1 і U2, що діють відповідно на початку та в кінці лінії:  ΔU=U1U2.

  Втрати напруги (В) у двопровідній лінії можна розрахувати за формулою  U = Iзаг Rпр = Iзаг ,

  де Iзаг – струм, який проходить по проводах, А; Rпр опір проводів, Ом; р – їх питомий електричний опір, Ом ∙ мм2/м; l – довжина лінії, м; S – площина поперечного перерізу проводів, мм2.  Струм, що проходить по проводах, нагріває їх. Тому частина електричної енергії перетворюється в теплову та розсіюється в навколишньому просторі. Потужність електричних втрат визначається виразом

  P = I2 Rпр = I2UI.

  Порядок виконання роботи

  1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

  2. Скласти електричну схему згідно з карткою-завданням Р3.1 ( див. дод) для дослідження втрат напруги в лінії.

  3. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

  4. При максимальному навантажені (ввімкнено тумблери SAI і SA2) зняти покази приладів, експиреминтальні дані занести в табл. 5.


  Таблиця 5  Номер досліду

  Експериментальні дані

  Задані значення

  Результати обчислень

  Iзаг, А

  U1, B

  U2,B

  l, м

  d, мм

  р, Ом∙мм2

  ∆U1, В

  ∆U2, B

  S, мм2

  R, Ом

  ∆P Вт

  1

  2  3
  Напругу U1 виміряти між точками А та В (початок лінії), а напругу U2між точками С та D, E та F (кінець лінії).

  1. Зменшивши навантаження (вимкненням тумблера SAI) , виміряти напругу на початку, а потім у кінці лінії; експериментальні дані занести у табл. 5.

  2. Визначити втрати напруги в лінії. Розрахунки виконати для максимального та половинного навантажень. Опір лінії при цьому залишається незмінним.

  3. Скласти звіт.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1 Організація роботи в електролабораторії