• Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 4 Дослідження електричного кола змінного струму з послідовним з єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів
 • Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і • страница5/12
  Дата29.01.2019
  Размер1.24 Mb.

  1 Організація роботи в електролабораторії


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Контрольні запитання


  1. Від чого залежать втрати напруги в лінії? 2. Як можна зменшити ці втрати? 3. Який з провідникових матеріалів лінії має більшу електропровідність? 4. Який із проводів краще застосувати для лінії електропередачі? 5. При якому струмі втрати напруги в лінії будуть найменшими? 6. Як визначити потужність електричних втрат у лінії?

  Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 4
  Дослідження електричного кола змінного струму з послідовним з'єднанням активного, індуктивного та ємнісного опорів
  М е т а р о б о т и – дослідити явище резонансу напруг і умови його виникнення в нерозгалуженому колі змінного струму, що складається з послідовно з’єднаних активного опору, індуктивної котушки та конденсатора.

  Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і
  В електричних колах змінного струму за певних умов виникають явища електричного резонансу. При цьому реактивний опір кола дорівнює нулю. Якщо розглянути коло, яке складається з послідовно з’єднаних активного опору, індуктивної котушки та конденсатора, то в ньому може виникнути резонанс напруг, коли XL = XC, або 2f L =
  .Рівність реактивних опорів XL і XC може бути досягнута підбором ємності С, індуктивності L або зміною частоти f живильної мережі.

  Напруги UL на індуктивній котушці та Uс на конденсаторі (рис.10,а) зсунуті між собою за фазою на на півперіоду (180°) . При геометричному додаванні векторів UL та
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1 Організація роботи в електролабораторії