страница6/12
Дата29.01.2019
Размер1.24 Mb.

1 Організація роботи в електролабораторії


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Рис. 10
вони взаємно віднімаються, а сума їх дорівнює нулю.

З рисунка випливає, що


Закон Ома для такого кола має вигляд

де повний опір
При XL = XC струм у колі

,
тобто електричне коло поводить себе так, немовби воно містить тільки

активний опір. При цьому струм і напруга в ньому збігаються за фазою. Такий стан кола називається резонансом напруг.

Виникнення цього явища призводять до того, що напруга на окремих елементах кола (в даному разі на індуктивній котушці та конденсаторі) може збільшитися в кілька разів . Це за певних умов може виявитися небезпечним для електричних апаратів , які містять названі елементи, спричинивши їх пробій.

При XL > XC напруга на конденсаторі менша від напруги на котушці. Коло має індуктивний характер, його векторну діаграму показано на рис. 10,б.

При XL < XC напруга на конденсаторі більша від напруги на котушці. Коло має ємнісний характер, його векторну діаграму зображено на рис. 10,в.

Порядок виконання роботи


  1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

  2. Скласти електричну схему згідно з карткою-завданням Р4.1 (див. дод) для дослідження кола змінного струму з послідовним з’єднанням активного , індуктивного та ємнісного опорів.
Номер досліду

Експериментальні дані

Результати обчислень

Iзаг,

A

Uзаг,B

Uа,

B

UL,B

Uс,

B

P,Bт

R,Ом

XL

Oм

XC

Ом

Z,Ом

Cos φ

Q,

вар


S,

В.А


3. Напругу Uзаг джерела живлення встановити в межах 50…100 В і в процесі виконання роботи підтримувати сталою.

4.Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

5. Слідкуючи за струмом в у колі, переміщати стальне осердя в котушці до досягнення резонансу напруг; експериментальні дані занести в табл..6.6. Повторити спостереження для чотирьох - п’яти інших положень осердя, введеного в індуктивну котушку.

7. За здобутими даними розрахувати значення R, ХL , ХС,Z , cos , Q ,S. І результати обчислень занести в табл..6.

8. Змінивши ємність конденсатора, виконати п.3…7 для чотирьох – п’яти її значень.9. Дослідити співвідношення між струмами та напругами в схемі; експериментальні дані занести в таблицю, ідентичну за формою табл..6.

10. За здобутими даними розрахувати значення R, ХL , ХС,Z , cos , Q ,S

І результати обчислень занести в таблицю.

11. Побудувати трикутники опорів і потужностей для всіх числових значень параметрів досліджуваного кола.

12. Скласти звіт.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Коьрта
Контакты

    Главная страница


1 Організація роботи в електролабораторії