• Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 5 Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з
 • Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і • страница7/12
  Дата29.01.2019
  Размер1.24 Mb.

  1 Організація роботи в електролабораторії


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Контрольні запитання та завдання
  1.Що називається резонансом напруг? 2. За яких умов виникає цей резонанс? 3. При якому з’єднанні елементів електричного кола можливе виникнення резонансу напруг?4. Як визначається резонансна частота електричного кола за відомими цого індуктивністю та ємністю?5. Чи збігається за фазою струм з напругою мережі при резонансі напруг? 6. Як зміниться коефіцієнт потужності, якщо конденсатор у колі змінного струму закоротити перемичкою? 7.Як зміняться покази ампера, якщо при зміні індуктивності в схемі електроустановки виникає резонанс напруг? 8.Якими будуть покази вольметра при резонансі напруг у колі змінного струму? 9. Яку небезпеку може створити резонанс напруг у колі змінного струму? 10. Де застосовується резонанс напруг? 11. Знайти на електричних схемах послідовно з’єднані ланцюжки, що складаються з активного опору , індуктивної котушки та конденсатора.

  Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 5

  Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним

  з'єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів.

  Мета роботи - дослідити явище резонансу струмів і умови його виникнення в розгалуженому колі змінного струму, що складається з паралельним з'єднаних активного опору, індуктивної котушки та конденсатора.
  Т е о р и т и ч н і в і д о м о с т і
  Розглянемо електричне коло, що складається з паралельно з’єднаних індуктивної котушки L,яка має активний опір R,а також індуктивність L, та конденсатора С ( рис. 11,а). Діюче значення струму, що проходити через котушку, визначається виразом


  .
  У вітці з конденсатором струмом І2с випереджає прикладену напругу на кут 90°; при цьому

  f C.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1 Організація роботи в електролабораторії