• 2. Чакълиране/ ремонт на полски път в землището на с. Малка черквовна; 3. Хоризонтална и вертикална маркировка;
 • 6. Път TGV3016 /III-409, Омуртаг - Конак/ Моравка - Коноп; 7. Път TGV3010/ TGV3016, /III-4006, Антоново - Орач/ Антоново – Шишковица
 • 10. Път TGV3026 /III-4082, Длъжка поляна – Чешма/ Стара речка – Мечево – Богомолско; 11. Път TGV3013 /I-4, п.к.Ястребино – Омуртаг/ - Поройно - / TGV 1014/;
 • . Път TGV3029 / TGV3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино
 • 12. Път VTR 2280 /I-4, Кесарево – Антоново/ - Железарци- граница община /Стражица – Антоново/ - Черни бряг - / I-4/
 • 7. Път TGV3010/ TGV3016, /III-4006, Антоново - Орач/ Антоново – Шишковица
 • 10. Път TGV3026 /III-4082, Длъжка поляна – Чешма/ Стара речка – Мечево – Богомолско
 • 11. Път TGV3013 /I-4, п.к.Ястребино – Омуртаг/ - Поройно - / TGV 1014/
 • 5. Път TGV3018 /III-408, Старчище - Глоговец/ Стеврек – Черна вода /
 • 1. Основен ремонт на улица в с. Старчище

 • Скачать 19.17 Kb.


  Дата29.01.2019
  Размер19.17 Kb.

  Скачать 19.17 Kb.

  1. Основен ремонт на улица в с. Старчище; Чакълиране/ ремонт на полски път в землището на с. Малка черквовна  На основание сключен договор с №9400-110/24.08.2015 г. от 24.08.2015 г за обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на пътища и улици на територията на община Антоново по подобекти, както следва :

  1. Основен ремонт на улица в с. Старчище;

  2. Чакълиране/ ремонт на полски път в землището на с. Малка черквовна;

  3. Хоризонтална и вертикална маркировка;

  4. Път TGV3029 / TGV3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино;

  5. Път TGV3018 /III-408, Старчище - Глоговец/ Стеврек – Черна вода;

  6. Път TGV3016 /III-409, Омуртаг - Конак/ Моравка - Коноп;

  7. Път TGV3010/ TGV3016, /III-4006, Антоново - Орач/ Антоново – Шишковица

  8. Път TGV3015 / III-409, Омуртаг – Конак/ Трескавец

  9. Път TGV2135 /III-204, Славяново – Долец/ Иванча – граница община/ Попово– Антоново/ - Пиринец – Семерци - / III-204/

  10. Път TGV3026 /III-4082, Длъжка поляна – Чешма/ Стара речка – Мечево – Богомолско;

  11. Път TGV3013 /I-4, п.к.Ястребино – Омуртаг/ - Поройно - / TGV 1014/;

  12. Път VTR 2280 /I-4, Кесарево – Антоново/ - Железарци- граница община /Стражица – Антоново/ - Черни бряг - / I-4/,

  е извършено окончателно плащане за подобекти:

  № 4. Път TGV3029 / TGV3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец – Висино на 22.10.2015 г. на стойност 62 974, 80 /шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лв. с ДДС;

  12. Път VTR 2280 /I-4, Кесарево – Антоново/ - Железарци- граница община /Стражица – Антоново/ - Черни бряг - / I-4/ на 22.10.2015 г. на стойност 7 533, 00 /седем хиляди петстотин тридесет и три лева/ лв. с ДДС;

  7. Път TGV3010/ TGV3016, /III-4006, Антоново - Орач/ Антоново – Шишковица на 27.10.2015 г. на стойност 12 594, 96 /дванадесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки/ лв. с ДДС;

  10. Път TGV3026 /III-4082, Длъжка поляна – Чешма/ Стара речка – Мечево – Богомолско на 27.10.2015 г. на стойност 30 587, 16 /тридесет хиляди петстотин осемдесет и седем лева и шестнадесет стотинки/ лв. с ДДС;

  11. Път TGV3013 /I-4, п.к.Ястребино – Омуртаг/ - Поройно - / TGV 1014/ на 06.11.2015 г. на стойност 20 996, 89 /двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки/ лв. с ДДС;

  5. Път TGV3018 /III-408, Старчище - Глоговец/ Стеврек – Черна вода / на 06.11.2015 г. на стойност 17 487, 06 /седемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и шест стотинки/ лв. с ДДС;  1. Основен ремонт на улица в с. Старчище на 13.11.2015 г. на стойност 61 599, 50 /шестдесет и една хиляди петстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки/ лв. с ДДС.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1. Основен ремонт на улица в с. Старчище; Чакълиране/ ремонт на полски път в землището на с. Малка черквовна

  Скачать 19.17 Kb.