• ЗВУЧНИ Б Г
 • БЕЗВУЧНИ Т С
 • ЗА + инфинитив

 • Скачать 193.41 Kb.


  Дата02.09.2018
  Размер193.41 Kb.

  Скачать 193.41 Kb.

  1. Прочитај вест о Бостанијади и одреди шта је у тексту битно, а шта је небитно  1. Прочитај вест о Бостанијади и одреди шта је у тексту битно, а шта је небитно.

  Пољопривредно-туристичка манифестација Бостанијада, чији је мото „И лубеница има срце“, одржана је у недељу, 8. августа, у Осипаоници, највећем поморавском селу, с највише произвођача бостана. Производњом бостана за продају бави се око 80% мештана овог краја, а нaјвећи део производње прода се на сеоској кванташкој пијаци. Осипаоница има 1.450 домова, 6.000 становника, 2.700 хектара обрадиве земље и нема домаћинства које не узгаја бостан.

  И ове године жири је одабрао највећу лубеницу и дињу и најслађу лубеницу и дињу. Највећа лубеница на Бостанијади тежила је 38 кг, а одгајио ју је Бојан Јанковић из Осипаонице, док је највећу дињу, тешку 11 кг, одгајио Срђан Митровић, такође из Осипаонице. Најслађу лубеницу са 12% шећера одгајио је Бранко Лукић из Идвора, а дињу са 15% шећера Дејан Миљковић из Осипаонице.

  Ако је податак у вести о Бостанијади битан, упиши знак +, а ако није, упиши знак –
  колико домова, становника и обрадиве земље има Осипаоница
  где се прода највећи део осипаоничке производње бостана и диње

  како гласи мото осипаоничке Бостанијаде
  ко је одгајио најтежу и најслађу лубеницу и дињу

  колико су биле тешке победничка лубеница и диња
  2. У комедији Госпођа министарка Бранислава Нушића појављује се више лица.


  ЛИЦА
  СИМА ПОПОВИЋ

  ЖИВКА, његова жена

  ДАРА, кћи

  РАКА, синчић

  ЧЕДА УРОШЕВИЋ, зет

  др НИНКОВИЋ, секретар Мин. спољних послова

  УЈКА ВАСА

  ТЕТКА САВКА

  ЈОВА ПОП-АРСИН

  ТЕЧА ПАНТА

  МИЛЕ, његов син

  ТЕЧА ЈАКОВ

  САВА МИШИЋ

  АНКА, служавка

  ПЕРА, писар из административног одељења

  Заокружи Т, ако је тврдња тачна, a Н, ако је тврдња нетачна.

  Рака је син Симе Поповића. Т Н

  Миле је син Панте и Живке Поповић. Т Н

  Међу лицима су теча, стриц, тетка и ујак. Т Н

  Пера ради у административном одељењу. Т Н


  3. Пред тобом је део библиографије текстова објављених у књизи Поезија од Војислава до Бојића, коју је приредио Миодраг Павловић. Прегледај тај део и пронађи у њему тражену информацију.

  БИБЛИОГРАФИЈА ТЕКСТОВА


  1) Вељко Петровић: Од Војислава до Дучића – наш тзв. модернизам, из књиге:

  О књижевности и књижевницима, Матица српска, Нови Сад.

  2) Зоран Гавриловић: Војислав Илић, из књиге: Од Војислава до Диса, Нолит, Београд, 1959.

  3) Милорад Павић: Војислав Илић, из књиге: Војислав Илић, Нолит, Београд, 1964.

  4) Јован Дучић: Милорад Ј. Митровић, Сабрана дела Јована Дучића.

  5) Миодраг Јуришевић: Милета Јакшић, у рукопису.

  6) Перо Слијепчевић: Алекса Шантић, из књиге: Сабрани огледи I, Просвета, Београд, 1956.

  7) Зоран Гавриловић: Јован Дучић, из књиге: Од Војислава до Диса, Нолит, Београд, 1959.

  8) Исидора Секулић: Ракић поет и његова поезија, из књиге: Из домаћих књижевности II, Матица српска, Нови Сад, 1964.

  9) Јован Кршић: Песничко дело Милана Ракића, из књиге: Одабрани чланци, Свјетлост, Сарајево, 1952.


  Наведи имена песника о којима можеш да читаш у књизи Од Војислава до Диса.

  ____________________ и _____________________


  4. Прочитај одломак из поговора Бошка Новаковића у књизи Приповетке Иве Андрића.У том поговору аутор говори и о Андрићевим романима. Осим што износи чињенице o тим делима, аутор поговора даје и свој коментар о њима.
  Иво Андрић негује више књижевних родова. Он је песник, приповедач, романописац, есејиста, путописац.

  Непосредно по завршетку Другог светског рата Андрић је објавио романе: На Дрини ћуприја, Травничка хроника и Госпођица.

  Роман На Дрини ћуприја је хроника града Вишеграда. Он обухвата временски распон од четири века, и то од почетка XVI века до Првог светског рата. Та четири века историје писац је дао као филм који тече без прекида, филм чудесних, узбудљивих, потресних догађаја.Травничка хроника слика време Наполеонових ратова, Наполеонову епоху. Ту се у току седам година води у малом политика европских сила, Француске, Аустрије и Турске.Истовремено је то и доба Првог српског устанка.

  У роману Госпођица Андрић је кроз судбину Рајке Радаковић обрадио тему тврдичлука. Она је роб једне страсти, жеље за гомилањем новца и цео њен живот истрошиће се у узалудним жртвама и одрицањима.

  Андрић је добио Нобелову награду за књижевност (1961), највише званично светско признање писцу чија су дела постала позната захваљујућу многобројним преводима.
  У којој је реченици дат коментар аутора поговора?

  Заокружи слово испред тачног одговора.

  а) Иво Андрић је добио Нобелову награду за књижевност.

  б) Четири века историје писац је дао као филм који тече без прекида.

  в) Роман Травничка хроника слика време Наполеонових ратова.

  г) Рајка Радаковић је главна јунакиња Андрићевог романа Госпођица.


  5. Прочитај одломак из критике Стерија и почеци српске драме Јована Поповића.
  Најјача Стеријина комедија карактера је Тврдица или Кир Јања. Свакако, Стерија ту није у буквалном смислу оригиналан. Но, велики писци прошлости нису патили од модерне болести оригиналности по сваку цену, нису се устезали да посуђују оквире, теме, типове и ситуације. И сам Шекспир, и Молијер и Гогољ стварали су своја најоригиналнија дела на основу позајмљених елемената. Но, као што је Молијер дао потпуно своје дело у своме Ттврдици, иако је посудио читаве заплете из Плаутове примитивне и свеже комедије Аулуларија, тако је и Стерија, користећи се Молијеровом комедијом Тврдица, додуше с мање уметничке снаге, дао особен приказ једног друштвеног типа са аромом војвођанске средине почетком XIX века.

  У овом одломку критичар је изнео став да Стерија није увек био оригиналан када је реч о избору тема за комедије.


  Заокружи слово испред доказa за такав критичарев став.

  а) Најјача Стеријина комедија карактера је Тврдица.

  б) Стеријина комедија има мање уметничке снаге од Молијерове.

  в) Стерија се користио Молијеровом комедијом Тврдица.

  г) Стерија је у Тврдици дао приказ једног друштвеног типа.
  6. У следећим реченицама налази се пет речи које припадају само неформалном говору. Подвуци те речи.
  Јуче сам са кевом ишао на пијацу. Мислио сам да ће бити прави смор, али сам се преварио.

  Било је више него кул. Тамо сам срео Мику, лика из краја и његовог ортака.


  7. Заокружи слово испред реченице која је написана према правописним правилима.

  а) Говорио је не искрено са мном цело вече.

  б) У најбоље урађеном задатку није било не правилности.

  в) Плодови које смо убрали били су још увек не зрели.

  г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио.
  8. У следећoj реченици подвуци речи које треба написати великим словом:
  На телевизији је, поводом првомајских празника, репризиран филм емира кустурице „отац на службеном путу“, који је освојио златну палму на канском фестивалу.
  9. Заокружи слово испред реченице у којој је запета правилно употребљена.

  а) Кад осетим да ми је неко подршка, све постаје лакше проблеми нестају.

  б) Кад осетим да ми је неко подршка, све постаје лакше, проблеми нестају.

  в) Кад осетим, да ми је неко подршка, све постаје лакше, проблеми нестају.

  г) Кад осетим да ми је неко подршка све постаје лакше, проблеми нестају.
  10. У наведене реченице упиши следеће речи, водећи рачуна о њиховом значењу:
  на памет / напамет, шта више / штавише, један пут / једанпут.
  1. а) Знам ____________све песме са тог ЦД-а.

  б) Паде ми нешто занимљиво _______________.


  2. а) Чућеш ту песму, _______________ о њој да ти кажем!

  б) Он је, ______________, одавно чуо ту песму!


  3. а) Знао сам _______________ до обале, за други нисам раније чуо.

  б) Живела _________________ многобројна породица у великој кући.


  11. Повежи подвучене реченичне чланове с њиховим називима:
  1. Са Дрине је долазио хладан ветар. а) предикат

  2. Вратио се кући око поноћи. б) субјекат

  3. Напољу је сипила киша. в) објекат

  4. Заспала је брзо. г) прилошка одредба за време

  5. Подигох главу. д) прилошка одредба за начин
  12. Заокружи слово испред реченице у којој је подвучени падежни облик правилно употребљен.
  а) Писац је своју љубав за природом исказао док је обилазио целу земљу.

  б) На снежној падини или на обали мора осећамо чежњу за детињством.

  в) Дечја склоност за преувеличавањем доживљаја понекад изазове смех.

  г) Радници нису добили плату и то је био разлог за демонстрацијама.


  13. Заокружи слова испред тачних одговора.
  1. Кад је настала ћирилица?

  а) крајем VIII века

  б) крајем IX века

  в) крајем X века


  2. Ко су творци ћирилице?

  а) Константин (Ћирило) и Методије

  б) Ћирилови и Методијеви ученици

  в) Сава Мркаљ и Захаријa Орфелин


  3. Ко је пре Вука Караџића реформисао ћирилицу?

  а) Доситеј Обрадовић

  б) Ђуро Даничић

  в) Сава Мркаљ


  14. Прочитај текст. Обрати пажњу на значење подвучене речи у њему.

  – Ах, којешта... Ја сам већ заборавио, а ви све о томе! – рече генерал, а доња му усна задрхта од нестрпљења. „Заборавио, а у очима му пизма“, помисли Червјаков и подозриво погледа на генерала.

  (А. П. Чехов, Чиновникова смрт)
  Реч подозриво у тексту значи:

  а) сумњичаво;

  б) радознало;

  в) подругљиво;

  г) иронично.

  Заокружи слово испред тачног одговора.


  15. У датој реченици подвучени су придев и заменица. Напиши назив подврсте подвучених речи и називе њихових граматичких категорија у тој реченици.
  Бетовенову генијалност уочили су и његови савременици.

  16. Која два облика казивања препознајеш у наведеном одломку из дела Јабука на друму Вељка Петровића?

  Ускоро, само на највишим и кртим изданцима остаће нешто јабука, али те, ако одоле свим искушењима и агресијама оздо, развијаће се све лепше што их буде мање. Из дана у дан ће сунце претварати њихово јетко зеленило у медено жутило; прво у оно танано раних ливада и шибља а касније у златни сјај липова нектара. Оне као да светле, као да осветљавају надалеко своју дадиљу која их спасава носећи их изнад себе саме, али тиме то несрећно дрво само још

  више намамљује грамжљиве, обесне пролазнике и адраповце.


  Облици казивања у наведеном одломку су:

  а) нарација;

  б) дескрипција;

  в) дијалог;

  г) монолог.

  Заокружи слова испред тачних одговора.


  17. Подвуци у стиховима из песме Мраз Алексе Шантића стилску фигуру поређење.
  Врхове брда сјај јутарњи жари,

  сребрна магла диже се са грма;

  Високо шуме јабланови стари

  и поток тече као чиста срма.


  18. Испод сваког наведеног одломка напиши назив књижевнонаучне врсте којој одломак припада

  (биографијa, аутобиографијa, дневник, путопис).

  Место рожденија мојега било је варош Чаково у Банату Tамишварскому. Отац мој звао се Ђурађ Обрадовић, родом Србин, по занату ћурчија и трговац. Мати моја, Круна именом, била је родом из села Семартона, недалеко од Чакова, кћи Ранка Паункића. Толико сам мален остао по оцу сирота, да га једва памтим; но растећи, кога сам год чуо о њему говорити, није га нико без уздисања спомињао.
  Oвај одломак припада _____________________________________.
  Пошто се пређе леп камени мост – а мостови су у Црној Гори сви лепи и од камена

  засвођени – преко реке Ситнице, иде се све преко Љешког поља, пут је раван, на левој страни је кнежев дворац Крушевац, са великим простором земљишта, засађеним маслинама и лозом. Дошав до Мораче, пут води даље преко великог Везировог моста, под којим шуми Морача, а са којег је страшно доле погледати.


  Овај одломак припада ___________________________________.

  Родио се 1767. у селу Трнави, у нахији зворничкој, у Босни, у кући задружној и доста имућној. Оцу његову је било крштено име Ђорђе, а звали су га Стојан Вилић; матери му пак било име Марија, а прозвали су је Вишња и само је под тим именом и знали. По овом другом материном имену, Филип је и прозван Вишњић.


  Oвај одломак припада ____________________________________.
  19. Следећи текстови препричавају или анализирају приповетку Мртво море Радоја Домановића.
  Напиши поред сваког текста да ли је реч о препричавању или анализирању.
  1. Млади сликар приредио је изложбу на којој га је „јавно мњење“ понизило и исмејало. Десило му се исто што и песнику и научнику. Сви су га осуђивали док год није нестао из места, а уморено друштво се вратило у своје слатко дремање.

  _______________________

  2. Приповедачу је засметала друштвена заосталост и малограђански дух који је површан и ништа ново не признаје. Увидевши колико је то негативно и штетно за једно друштво, Домановић је тај дух исмејао у својој приповеци.

  _______________________

  3. У малој вароши, у којој се годинама ништа није догађало, један чиновник објавио је збирку песама. Сви су збирку само прелиставали. Нико није читао песме, али су сви тврдили да су лоше.

  _______________________

  4. Приповетка Мртво море алегорично је дело јер се у њој говори о људима у једном малом месту, а мисли се на цело друштво. Уједно, ово је и сатирично дело јер се њиме критикује и исмева друштвена учмалост и духовна заосталост народа.

  _______________________


  20. Прочитај одломак из драмског дела Балкански шпијун Душана Ковачевића.
  ЛИЦА И ЛИЧНОСТИ
  ИЛИЈА ЧВОРОВИЋ, газда куће, окућнице, жене и идеје о слободоумном човеку и слободној земљи.

  ДАНИЦА ЧВОРОВИЋ, Илијина жена.

  СОЊА ЧВОРОВИЋ, Илијина кћерка.

  ЂУРА ЧВОРОВИЋ, Илијин брат близанац.

  ПОДСТАНАР, Петар Марков Јаковљевић. Париски кројач.
  I ЧИН

  Даница Чворовић, педесетогодишња домаћица, седи за кухињским столом, љушти кромпир и успут слуша радио.

  Радио-спикер: ... Драги слушаоци, у наставку програма слушаћемо музику за игру, у емисији „Музика ваше младости“.

  (Са првим тактовима аргентинског танга, на улазним вратима одјекну звоно.


  Даница оставља кромпир, излази у ходник... Враћа се пратећи мужа – Илију Чворовића, човека у годинама, крупног, снажног, плећатог... Човек је задихан, као да је данима трчао; ослања се на једну фотељу, у углу просторије, покрај чивилука, брише шаком ознојено чело, ногама скида ципеле... Прислања десну руку на груди, као да придржава срце. Нервира га „музика за игру“ одлази и искључује радио. Вади кутију цигарета и шибице. Нервозно, узнемирено припаљује

  дуван. Коначно, жена се усуди да га упита.)


  Даница: Зашто су те звали?

  (Илија ћути. Отреса пепео, нервозно, високо изнад пепељаре, подвлачи прстима бркове.)

  Даница: Јесу те звали због...

  Илија: Због чега?

  Даница: Па, рекô си, можда проверавају...

  (Илија је гледа, врти главом.)

  Илија: У гроб ћеш ме отерати... Јел’ онај код куће?

  Даница: Ко?

  Илија: Мој покојни ћаћа! ... Подстанар?

  Даница: Није.

  Илија: Де је?

  Даница: Не знам. Отишô је јутрос, није се враћô... Шта је било?

  Илија: Ништа... Тек ће бити.
  Дијалог Илије Чворовића и његове жене Данице одликује се кратким и недовршеним реченицама. Шта на основу тих реченица сазнајеш о Илију Чворовићу и његовој жени?
  Оба јунака су:

  а) љутита;

  б) расејана;

  в) забринута;

  г) тужна.

  Заокружи слово испред тачног одговора.

  21. У следећим реченицама изостављени су неки зарези. Напиши их.

  Он је отишао на Каленићеву пијацу једну од најснабдевенијих у Београду престоници Србије.Купио је грашак шаргарепу и празилук али није купио воће.

   

  22 . У следећим реченицама изостављено је прво слово неких речи.  Допиши их.  __иличин отац је возач __вропског јавног саобраћаја.__едног дана је ишао у __мазонске шуме.

  __амо је видео јако интересантне животиње које се могу видети само у __ужно__меричким шумама.(МИЛИЦА, ЕВРОПА, ЈЕДАН, АМАЗОНИЈА, ТАМО, ЈУЖНА АМЕРИКА)

   

  23. Следећа реченица је у управном говору. Препиши је пажљиво писаним словима. Обрати пажњу на правопис.  САМО ДВА УЧЕНИКА НИСУ НА ЧАСУ РЕВНОСТНО РЕЧЕ РЕДАР. ТАДА ЂАК ИЗ ПРЕДПОСЛЕДЊЕ КЛУПЕ РЕЧЕ А ГДЕ ЈЕ МИЛАН ЈОВАНЕ

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  24. Напиши писаним словима следеће називе.  ·        СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА______________________________________

  ·        ЈУГОСЛОВЕНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ___________________________

  ·        СТУДЕНЦКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ________________________

  ·        ОКРУЖНИ СУД У БЕЧЕЈУ_________________________________________

  ·        МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ_____________________

  ·        НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ__________________________________________

  ·        ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД_______________________________________

  ·        ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА____________________________  Б Р О Ј Е В И 

  Речима

  цифрама

   

  600

   

  221.

   

  405

   

  1000.

   

  14

   

  2078.

      25. Попуни табелу.

  26. Напиши пуна значења следећих скраћеница.

  - нпр.____________________        - др____________________

  - и др.____________________       - итд____________________

  - тј.______________________       - и сл.___________________

  - стр._____________________       - уч._____________________

  - тзв._____________________       - п.н.е.___________________

   

  27. Напиши одричне облике следећих појмова.  - знање_____________________        - знам____________________

  - ожењен____________________       - оженивши се____________________

  - васпитан___________________       - васпитајте____________________

  - радник_____________________      - радећи______________________

  - видљив_____________________     - видесмо______________________

  28. Које гласовне промене су извршене у речи РАШЧЕШЉАВАЊЕ ?

  ______________________________________________________________________

   

  29. Подвући речи у којима се не врши промена Л у О.      мисао, предео, какао, бео, угао, родео, анђео.

   
  30. На цртицама напиши од које се промене одступа у тој речи.  ·        лонгплеј              ____________________________

  ·        црвенперка          ____________________________

  ·        плавоок               ____________________________

  ·        реакција              ____________________________

  ·        азбестни              ____________________________

  ·        болница               ____________________________

  ·        башта                  ____________________________

  ·        Анки                    ____________________________

  ·        певачицин           ____________________________

  ·        конјугација          ____________________________

   

  31. Напиши бар пет сугласничких група које се упрошћавају.  ______________________________________________________________________

   

  32. У којим глаголским облицима се обавезно врше неке гласовне промене ?  _____________________________________________________________________

   

  33. Попуни табелу.  ЗВУЧНИ

  Б

   

  Г

   

  Ж

   

  Џ
  БЕЗВУЧНИ

   

  Т

   

  С

   

   Ћ

   

  Ф

   

  Ц

   

   34. Које промене се врше у деклинацији именице МОМАК ?

  ______________________________________________________________________

   

  35. Која гласовна промена се десила у 14. веку ?  ______________________________________________________________________

   

  36. Који је синоним за гласовне промене ?  ______________________________________________________________________

  37. Ако се лабијални консонант и глас Ј, нађу један до другога добије се :

  ·        један нови глас

  ·        лабијални консонант ће остати непромењен, а Ј ће прећи у Љ

  ·        два тотално различита гласа
  (заокружити кружић испред тачног одговора)
  Гласовна промена која се десила је _______________________________________

   

  38.У колико случајева се врши једначење сугласника по месту творбе ?


  39.У следећем тексту подвуци све бројеве:

  Вук и лисица путовали су једанпут заједно и дошавши у планину опазе на букви два гаврана са по комадом меса у кљуну.Лисица рече: ,,Хајдемо нас двоје ближе букви да ако шта паднe, поделимо’.Она легне баш испод два гаврана,а вук десет корака даље.Видећи да месо не пада,лисица пришапне вуку да им каже како је срамота што ни један ни други не знају певати.

  40.Одреди врсту сваке именице по значењу:  ученици-                             телад-                    мастило-

  извор-                                 Никола-                  вуна-

  бетон-                                школа-                   Вук-

  41.Следеће прилоге одреди по служби (функцији):

      јуче-              лагано-           стога-           доста-             горе-

  42.Следеће реченице допуни именичким неличним заменицама :

  Није желео______________да прича. (о + нико )

  _____________је веровао на реч. ( свако )

  _______________ се није радовао. ( ништа )

  43.Писаним словима препиши правилно реченицу :

   СПОМЕНИК ЦАРУ ДУШАНУ ТВОРЦУ ДУШАНОВОГ ЗАКОНИКА НАЛАЗИ СЕ ИСПРЕД ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У САВСКОЈ УЛИЦИ.

   

  44. Попуни табелу : ( + )   

    Глаголи             Глаголски вид :

          Глаголски род :

        свршени 

     несвршени

  прелазни

  непрелазни

  повр.

  почт.

  завр.

  трен.

  трајни

  учест.

  прекрајати

   

   

   

   

    

   

   

   

  лежати

   

   

   

   

   

   

   

   

  довући се

   

   

   

   

   

   

   

      

  45. Напиши треће лице множине презнта од глагола :

  а) БРИЈАТИ СЕ_______________         б) ЗРЕТИ_________________

  в) ИЗВИНУТИ СЕ______________       г) ДИЋИ__________________

  д) ЗАСУТИ_________________             ђ) ИЗВИНИТИ СЕ____________

  46. Придеве из низа разврстај према наставку којим се гради компаратив :

  ДУБОК, ЛАК, ВИСОК, СТАР, БЕСАН, СНАЖАН, ЛЕП.

  а) –ији _______________________________________________

  б) –ји ________________________________________________

  в) –ши _______________________________________________

  47.  Неправилну конструкцију ЗА + инфинитив замени правилном конструкцијом са истим значењем :

  То је за неверовати. ____________________________________

  Да ли је то за овде или за понети ? ____________________________

  За надати се је томе. ______________________________________

  48. Којој врсти независних реченица припадају следеће реченице?

   Данас идем у позориште.         _________________________  Хоћеш ли да идеш са мном?     _________________________

  Немој да ми досађујеш!           _________________________

  Пишем домаћи задатак.           _________________________

  Ау, ала је хладно!                   _________________________

  Обуци џемпер.                        _________________________

  Срећан ти рођендан.               _________________________

  Шта си добио из физике?        _________________________

  49.  Састави по једну обавештајну, упитну, заповедну, узвичну и жељну реченицу.

   Обавештајна:____________________________________________  Упитна:__________________________________________________

  Заповедна:_______________________________________________

  Узвична:_________________________________________________

  Жељна:__________________________________________________

  50. У следећим реченицама заокружи главну, а зависне реченице подвуци.

   Маша се играла док је Душан спавао.

   Није отишао у школу, јер је болестан.

   Мина је чула како њене другарице шапућу.

  51.У каквом су односу следеће независне реченице?

   Дуго сам ходао, али ме ноге нису болеле. ____________________________

  Дуго сам ходао па су ме ноге заболеле. _____________________________

  Све сам тачно урадила, сигурно ћу добро проћи. ______________________

  Била је тишина, једино се чуо цвркут птица. _________________________

  Лена није послушала мој савет, већ је радила по своме. ________________

  Нисам видела Васу нити сам се чула са њим. _________________________

  Или дођи или ми се јави. _________________________________________

  Све сам забавио својом причом, само ме Ања није слушала. ____________

  Пада доста кише, биће плодна година. ______________________________

  52. Подвуци зависне реченице и одреди којој врсти припадају.

   Чекај ме тамо где си ме чекао и јуче. _______________________________

   Иди куда те ноге носе. ___________________________________________

   Где она стане, ту трава не расте. ___________________________________

   У следећим реченицама подвуци зависну реченицу и одреди којој врсти припада.

   Марко ми је јавио да ће доћи сутра. ________________________________

   Видела сам да се деца лепо играју. _________________________________

   Свакоме се жалио како нема среће. _________________________________

  Полицајац ме је питао да ли имам дозволу. __________________________

   Рекли су да треба казнити разбојнике. ______________________________  Стално је размишљао да ли ће успети. ______________________________

   Нека се јави онај који је разбио прозор. _____________________________

   Показала сам руку коју сам повредила. _____________________________

   Ко рано рани, две среће граби. ____________________________________

   Јеси ли понео све што нам је потребно? _____________________________

  53. Заокружи слово испред правилно написане реченице :

  а) Ићи ћемо у посету ученицима Новобеоградск̩̩е школе ,,Милан Ракић".

  б) Ићићемо у посету ученицима новобеоградске школе ,,Милан Ракић".

  в) Ићи ћемо у посету ученицима ново београдске школе ,,Милан Ракић".

  г) Ићи ћемо у посету ученицима новобеоградске школе ,,Милан Ракић".

  54. Подвуци речи у којима је извршена палатализација :

  ПОТОЧИЋ, ЧЕКИЋ, КЉУЧИЋ, КРУЖИЋ, ЈЕЖИЋ, КОВЧЕЖИЋ, ДЕЧАЧИЋ.

  55. Подвуци корен следећих речи :

  З А Р У К А В Љ Е, О Б Д А Н И Ш Т Е, П Р Е Р А С П О Д Е Л И Т И, П Р О Д А В А Ч.

  56.У следећој реченици подвуци речи у чијим променама се врши јотовање :

  Љути кочијаш грубо шиба мршаво коњче, а оно уз брег вуче голем терет и храмље – већ одавно га мори глад.

  Заокружи слово испред правилно написаних придева :

  а) разчићшен, масан, применљив

  б) рашчишћен, мастан, применљив

  в) расчишћен, масан, применљив

  г) рашчишћен, мастан, примењљив

  57. Подвуци творбену основу речи П О Г Л А В А Р С К И.

  58.  Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола извинити се:

       Увређени смо јер нису хтели да нам_______________________.

   

  59.Правилно допуни следеће реченице именицом задатак.  Ови_____________нису тешки, па сам само о неким_____________морао размишљати нешто дуже, али верујем да сам највећи број_____________решио тачно.

  60. У следећој реченици подвуци све придевске заменице :

  У нашој гимназији постојао је неки глобус, што је годинама стајао на оном ормару у директоровој канцеларији, али је тај глобус изгледао тако бедно да га је било жалост гледати.

  61.Напиши облике вокатива једнине именица стриц, Предраг и староседелац :

  стриц____________ ; Предраг_____________ ; староседелац__________________.

  62.Која се гласовна промена врши у презенту глагола сећи, а која у презенту глагола казати?

  __________________________________________________________________________

   63.Следећу реченицу пребаци у управни говор и исправи грешке:

   ЈЕСИЛ ВИДО КАКО ЈЕ НЕША ВЕСНИНА СИМПАТИЈА ИЗ ПРЕДПОСЛЕДЊЕ КЛУПЕ ИЗШАРО ЗИД

   

      

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  1. Прочитај вест о Бостанијади и одреди шта је у тексту битно, а шта је небитно

  Скачать 193.41 Kb.