• Міжнародні документи, що стосуються вирішення водних проблем на глобальному рівні
 • На Європейському рівні
 • Україн ське законодавство
 • Рекомендована л ітература: Публікації 2013 року

 • Скачать 107.56 Kb.


  Дата01.02.2019
  Размер107.56 Kb.

  Скачать 107.56 Kb.

  22 березня Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)  22 березня - Всесвітній день води

  (Всесвітній день охорони водних ресурсів)
  «Не можна сказати, що вода необхідна для життя:

  вона і є життя»

  Антуан де Сент-Екзюпері
  Прокинутися, вмити обличчя, заварити чай, полити квіти - буденний ритуал для мільйонів європейців, зокрема - й українців. І водночас - нездісненна мрія для мільярдів мешканців планети. Як стверджують спеціалісти, кількість чистої води на планеті постійно зменшується.
  Досліджено, що 70% земної поверхні вкрито водою, 97,5% - це солона вода. З решти 2,5% прісної води, майже 68,7% - замерзла вода крижаних шапок і льодовиків. Тільки один відсоток від загального обсягу водних ресурсів планети доступний для використання людиною.

  Вода - це наша культура і основа життя на землі. Воді належить найважливіша роль у виникненні життя, у формуванні фізичного, хімічного середовища, клімату і погоди на нашій планеті.

  З якістю питної води пов'язаний стан здоров'я людей, екологічно безпечне харчування, вирішення проблем медичного і соціального характеру. Ще в ХІХ столітті відомий французький вчений Луї Пастер сказав, що 80 відсотків усіх своїх хвороб ми випиваємо з водою.

  Учені передбачають, що причиною більшості серйозних політичних та економічних конфліктів у XXI ст. стане значний дефіцит прісної води. До середини XXI ст., як зазначено в оприлюдненій доповіді ООН, питної води бракуватиме 7 млрд. чол. Нині 2 млрд чол. на планеті потерпає від нестачі питної води. Споживання води на душу населення скоротиться на третину вже впродовж наступних 20 років.

  Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила жахливі цифри: щодня у світі помирає 42 тисячі людей від хвороб, що пов’язані з неякісною водою. Найбільше ця проблема торкається країн Африки і Південної Азії, де чиста вода – небувала розкіш.
  Для вирішення глобальної проблеми нестачі питної води на планеті та збереження водних ресурсів, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 47/193 від 22 лютого 1993 року, оголосивши 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів. Згідно з рекомендаціями Конференції ООН з охорони навколишнього середовища і розвитку цей день почали відзначати з 1993 року.
  У резолюції Генеральної Асамблеї ООН державам запропоновано проводити в цей день заходи, присвячені збереженню і освоєнню водних ресурсів.

  Починаючи з 2000 року, кожний Всесвітній день води присвячується певній темі. В попередні роки відзначення Дня води проходило під гаслами :

  • 1994 — «Турбота про наші водні ресурси є справою кожного»

  • 1995 — «Вода і жінки»

  • 1996 — «Вода для спраглих міст»

  • 1997 — «Чи достатньо води в світі?»

  • 1998 — «Грунтові води — невидимий ресурс»

  • 1999 — «Кожен живе за течією»

  • 2000 — «Водні ресурси для XXI століття»

  • 2001 — «Водні ресурси для здоров'я»

  • 2002 — «Водні ресурси для розвитку»

  • 2003 — «Водні ресурси для майбутнього»

  • 2004 — «Водні ресурси і стихійні лиха»

  • 2005 — «Водні ресурси для життя»

  • 2006 — «Водні ресурси і культура»

  • 2007 — «Вирішення проблеми дефіциту води»

  • 2008 — «Водні ресурси і санітарія»

  • 2009 — «Загальні водні ресурси — спільні можливості»

  • 2010 — «Чиста вода для здоров'я світу»

  • 2011 — «Вода для міст»

  • 2012 — «Вода і безпека харчування»

  • 2013 — «Співпраця : основи глобальних водних цілей»

  У 2003 році Генеральна Асамблея ООН в своїй резолюції оголосила період 2005-2015 рр., починаючи з Всесвітнього дня водних ресурсів 22 березня 2005 року, Міжнародним десятиріччям дій “Вода для життя”.

  Декада 2005 - 2015 - це роки зосередження уваги в глобальному масштабі на проблемі :

  «Вода - для життя, активного інформування кожного щодо прогресу у досягненні Цілей розвитку тисячоліттяя (ЦРТ)».

  Зокрема ціль №10: «до 2015 року скоротити вдвічі число людей, які не мають постійного доступу до безпечної питної води і необхідних умов санітарії».


  2013-й рік, з метою спрямування міжнародних зусиль на дії по забезпеченню доступу до питної води та надання мільйонам жителям планети належних санітарних умов, Генеральна Асамблея ООН оголосила «Міжнародним роком співпраці у сфері водних ресурсів». Адже вода має вирішальне значення для сталого розвитку, зокрема, для цілісності навколишнього середовища, здоров'я, благополуччя, викорінення бідності і голоду. Виходячи з цього, Всесвітній день водних ресурсів у 2013 році буде присвячено водній кооперації.
  Щодо стану справ в Україні, за запасами місцевих водних ресурсів країна входить до десятки країн, де є найчистіша питна вода, водночас є однією з найменш забезпечених питною водою країн в Європі, тому для нашої держави проблема води - одна з найактуальніших.

  За визначенням Європейської економічної комісії ООН держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м3 річного стоку на людину, вважається водонезабепеченою.

  Більш ніж 75% населення України споживає воду з поверхневих джерел водопостачання, тобто якість води в них є фактором санітарного та епідемічного благополуччя населення. Найважливішими джерелами водопостачання в Україні є річки.

  За запасами води, доступними для використання в Україні, у середньо водні роки на людину припадає 1,09 тис.м³, а у маловодні – 0,62 тис.м³ води. Водою з колодязів користується близько 11 млн. громадян України. За офіційними даними 1,8 млн. колодязів забруднені. Понад 800 тисяч людей у 13 областях та АР Крим користуються привізною водою, часто низької якості. Централізованим водовідведенням забезпечено 53% населення України, з них: 74% - у містах та 9% - у сільській місцевості.

  Відставання України від розвинутих країн світу за середньою тривалістю життя певною мірою пов'язано із споживанням недоброякісної питної води.
  3 березня 2005 року було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки».

  Метою Програми є :

  - покращання забезпечення населення України питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;

  - реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі;

  - підвищення ефективності та надійності її функціонування;

  - поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Україні;

  - відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

  Вищенаведені дані підкреслюють своєчасність проблеми щодо покращення ситуації в Україні. Кожен з нас повинен дбайливо ставитись до природи, раціонально використовувати водні ресурси. Це не лише покращить екологічну ситуацію, але й створить прекрасний настрій, принесе величезне моральне задоволення та викличе почуття поваги до себе та інших.


  Міжнародні документи, що стосуються вирішення водних проблем на глобальному рівні :

  1992 рік. Ріо де Жанейро: «Порядок денний на 21 століття», глава 18 присвячена водним ресурсам та визначенню головних проблем у сфері використання ресурсів та забезпечення питною водою людства.

  2000 рік. Генеральна Асамблея ООН приймає Декларацію Тисячоліття з визначенням цілі щодо водопостачання. Декларацію підписали 189 країн.

  2002 рік. Саміт із сталого розвитку, прийняття Йоганнесбурзької Декларацій і Плану впровадження Порядку денного на 21 століття. Формулювання Цілі №10 щодо забезпечення постійного доступу до безпечної води та необхідних умов санітарії.

  2002 рік. Комісія з прав людини при ООН визнала право на воду — фундаментальним правом людини.

  На Європейському рівні :

  1992 рік. Хельсінська Водна конвенція. Україна приєдналася у 1996 році.

  1999 рік. Протокол по воді та здоров'ю. Україна ратифікувала у 2003 році.

  2000 рік. Водна Рамкова Директива.
  Українське законодавство:
  Україна.Закони. Водний кодекс України : Офіційне видання : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. Київ : Ін Юре, 2004.- 176 с.
  Україна. Закони. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України»на 2006-2020 роки»: Закон України: від 3.03. 2005 року № 2455-IV // Відомості Верховної Ради.- 2005.- № 15.- ст.243.
  Україна. Закони. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року Закон України : від 24.05.2012 року № 4836-VI // Офіційний вісник України.- 2012.- № 46.- ст. 1800.
  Україна. Кабінет Міністрів. Постанова від 29 серпня 2012 р. № 944 Про затвердження Державної програми “Вода Криму” на 2013-2020 роки // Офіційний вісник України.- 2012.- № 78.- ст. 3170.
  23 вересня 2003 року під час 58-ої Генеральної Асамблеї ООН Президент України передав Генеральному Секретареві ООН аналітичну доповідь «Цілі розвитку тисячоліття: Україна». У доку-менті зазначено: «Ціль 3. Сталий розвиток довкілля: завдання 1. Збільшити на 12% частку населення, що має доступ до питної води».

  Рекомендована література:

  Публікації 2013 року

  Куліш, Н. Якість води в Києві перевірятимуть щодня : за висновками санепідеміологів, питна вода в столиці є безпечною в епідемічному відношення / Наталія Куліш // Хрещатик. - 2013. - 5 квіт. (№ 48). - С. 4 : іл.


  Сначева, В. Русановский канал стал желтым : власти уверяют: это глина или ил. Экологи считают - не обошлось без химии и опасно для киевлян / Владислава Сначева // Сегодня. - 2013. - 25 марта (№ 64). - С. 17 : фото.
  Тымкив, К. Дело - труба : вода из-под крана в Украине опасна для здоровья и годится лишь для мытья посуды. Тому виной отсталые очистные технологии и средневековая грязь в водопроводе, степень опасности которой отечественные специалисты даже не могут измерить / Каролина Тымкив // Корреспондент. - 2013. - № 17-18. - С. 20-22 : схем.
  Формування нової водної політики в Україні // Екологічний вісник. - 2013. - № 2. - С. 7-8.
  Форум екологічного порятунку Закарпаття розробляє екологічні критерії щодо будівництва малих ГЕС // Екологічний вісник. - 2013. - № 1. - С. 3.

  Публікації 2012 року

  Гулієва, Н.М. Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води / Н. М. Гулієва // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 160-166 : схема.


  Мірзоєва, Т.В. До питання забезпечення прісною водою населення Землі / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 109-112.
  Нетребенко, А. Якість питної води - актуальна проблема / А. Нетребенко // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 7. - С. 3.
  Оскольський, В.В. Економічні аспекти управління водними ресурсами та водокористування / В. В. Оскольський // Економіка України. - 2012. - № 11. - С. 23-28.
  Сначова, В. Киянам забезпечать питну воду просто з-під крана / Влада Сначова // Вечірній Київ. - 2012. - 21 лют. (№ 23). - С. 4 : фото.
  Публікації 2011 року

  Власов, В. Глобальні водні ресурси та їх використання / В. Власов, Д. Власов // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 10. - С. 18-28 : табл.


  Гулієва, Н. М. Проблеми забезпечення екологічно чистою питною водою населення, яке проживає на територіях радіоактивного забруднення / Н. М. Гулієва, В. Д. Рудь // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 194-202 : схеми, табл.
  Чорна, М. Вода у великому місті : у Києві підрахували собівартість кубометра життєдайної рідини / Марина Чорна // Хрещатик. - 2011. - 23 берез. (№ 42). - С. 3 : іл.
  Прокопов, В.О. Аналіз ситуації щодо виробництва фасованої питної води в Україні / Прокопов В. О., Зоріна О. В., Соболь В. А. // Екологічний вісник. - 2011. - № 4. - С. 18.
  Публікації 2010 року

  Власов, Д.В. Досвід США щодо збереження водних ресурсів / Д. В. Власов // Економіка АПК. - 2010. - № 7. - С. 164-166.


  Огонь, Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів / Ц. Г. Огонь // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 16-28.
  Публікації 2009 року

  Полеванов, В. Битвы за воду : двадцатый век прошел в битвах за нефть. Двадцать первый пройдет под знаком борьбы за воду, самый необходимый ресурс человечества! / Владимир Полеванов // Свет (Природа и человек). - 2009. - № 6. - С. 2-7 : табл., фото.

  Тимочко, Т.В. Всеукраїнська екологічна ліга про поліпшення питного водопостачання та охорону вод в Україні / Т. В. Тимочко // Екологічний вісник. - 2009. - № 2. - С. 27-29.
  Шестопалов, В. М. Чи потрібна стратегія вивчення і використання підземних вод для водопостачання населення України? / В. М. Шестопалов, Ю. Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2009. - № 3. - С. 7-11.
  Публікації 2008 року

  Безпечність питної води в європейському і українському водному законодавстві / В. М. Шестопалов [та ін.] // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 10-12. - С. 18-25: табл.


  Вплив стічних вод міст на формування якості водних ресурсів у басейні середнього Дніпра / Т.Л. Сало [та ін.] // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 7-9. - С. 76-78 : табл.
  Данилов-Данильян, В. Глобальный дефицит пресной воды / Виктор Данилов-Данильян // Международная жизнь. - 2008. - № 8-9. - С. 154-160.
  Квартенко, В.С. Как мы теряем воду / В.С. Квартенко, А.П. Свинцов, А.Н. Малов // Экология и жизнь. - 2008. - № 11. - С. 63-67 : фото., табл.
  Клюй, О.В. Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимого та обмежень екологічної безпеки / О.В. Клюй // Економіка та держава. - 2008. - № 10. - С. 67-69 : сх.
  Критерії гігієнічної безпеки та якості фасованої питної води // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 10-12. - С. 76-80.
  Кузнецов, И. Рукотворная вода / Игорь Кузнецов // Экология и жизнь. - 2008. - № 11. – С. 56-58 : фото.
  Курик, М.В. Питна вода - основа здоров'я людини / М.В. Курик // Трибуна. - 2008. - №1-2. - С. 43-45 : іл.
  Прокопов, В.О. Гігієнічна оцінка централізованого господарсько-питного водопостачання України / В.О. Прокопов, О.М. Кузьмінець, В.А. Соболь // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 10-12. - С. 14-18.
  Рябець, К. А. Правова охорона водних ресурсів / К.А. Рябець // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 11. - С. 19-21.
  Публікації 2007 року

  Густерин, П. Вода как фактор стабильности в странах Арабского Востока : что мешает использовать её здесь более рационально / П. Густерин //Азия и Африка сегодня. - 2007. - № 9. - С. 33-35.


  Цикаленко, В. Маємо шанс "вбити ведмедя" екологічної катастрофи : ефективні технології очищення води різних ступенів забруднення / Віктор Цикаленко, Микола Монастирьов. // Діловий вісник. - 2007. - № 1. - С. 20-21 : іл.
  Ольчадаєвська, В.М. Забрудення навколишнього середовища. Вода - необхідна складова життєзабезпечення людини / В. М. Ольчадаєвська, К. М. Венжега // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 4 (С. 43-44); № 5. - С. 41-46.
  Чон Денг Алак Вода - основа благосостояния и процветания народов : особенно в Азии и Африке, где ее нехватка может привести к острейшим конфликтам и социальным потрясениям / Чол Денг Алак // Азия и Африка сегодня. - 2007. - № 6. - С. 26-28.
  Публікації 2006 року

  Ковшун, Н. Управління використанням водних ресурсів на сучасному етапі : проблеми та перспективи / Наталія Ковшун. // Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С. 124-129.

  ©Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

  Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи  Укладач: Ж. Копитко  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  22 березня Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)

  Скачать 107.56 Kb.