Скачать 40.28 Kb.


Дата25.02.2018
Размер40.28 Kb.

Скачать 40.28 Kb.

Ангелина Лъчезарова Ташкова- младши специалист „Управление на проекти 1. Албена Игорава Чавдарова- старши специалист „КРТОНМ“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 2. Албена Свиленова Пейкова- главен специалист „Инвеститорски контрол“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 3. Албена Славчева Бомбаширова- старши специалист „Административно обслужване и касови приходи“ - отдел „Административно обслужване“

 4. Ангелина Лъчезарова Ташкова- младши специалист „Управление на проекти“

 5. Анелия Юлиянова Арнаудова- технически сътрудник- домакин- отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“

 6. Антоанета Владимирова Гаджакова- началник на отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 7. Антоний Русев Моллов- началник на отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността“

 8. Ася Давидова Стефанова- главен специалист „АООН“

 9. Бригита Миленова Евтимова- икономист и технически изпълнител – Функция „Образование“

 10. Ваклин Митков Куцев- кметски наместник- с.Жребово, с.Кестен

 11. Ваня Василева Арнаудова- младши експерт „Връзки с обществеността и информационно обслужване“ - отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността“

 12. Василка Димитрова Бечева- кметски наместник с. Михалково

 13. Венера Ефтимова Коджова- старши специалист в кметство с.Гьоврен

 14. Венцислав Симов Кехайов- секретар на Община Девин

 15. Владимир Росенов Даскалов – заместник-кмет на Община Девин

 16. Георги Кръстев Серафимов – заместник-кмет на Община Девин

 17. Даниела Дамянова Банкатева- старши специалист „ПЧТОНМ“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 18. Десислава Юлиянова Кокутева- младши експерт „Общинска собственост“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 19. Джамал Байрам Читак – кмет на кметство с.Грохотно

 20. Димитър Павлов Янков – младши експерт „Човешки ресурси и програми по заетост“ - отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“

 21. Елза Руменова Гогушева – старши специалист в кметство с.Триград

 22. Елка Василева Станчева – директор на дирекция “АПИО“

 23. Захаринка Венелинова Шапкова – директор на дирекция „БФИР“

 24. Златка Дарчева Устабашиева – главен експерт „ЗСЕ“ - „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 25. Идриз Неджипов Шабанов – кмет на кметство с.Гьоврен

 26. Ирина Стефанова Юрукова – главен специалист “Туризъм“ – отдел „Европейски фондове и програми, туризъм и хуманитарни дейности“

 27. Капка Петрова Бешева – директор на дирекция „ЕФПТХД“

 28. Красимир Асенов Кабадозов – главен специалист „Селско стопанство и земеползване“

 29. Красимир Димитров Бечев – главен експерт „Общинска собственост“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 30. Маргарита Андреева Горанова – главен специалист “Управление на проекти“ - отдел „Европейски фондове и програми, туризъм и хуманитарни дейности“

 31. Мариана Димитрова Терзийска – младши експерт „Социални дейности и здравеопазване“ - отдел „Европейски фондове и програми, туризъм и хуманитарни дейности“

 32. Мария Димитрова Седянкова – главен специалист „УТ и АС“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 33. Мария Йорданова Бодурова – старши специалист „НСОНМ“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 34. Миглена Каменова Палигорова – младши експерт „Архивар“ - отдел „Административно обслужване“

 35. Минка Федова Митева- старши счетоводител в дирекция „БФИР“

 36. Мисли Джамал Къртълова – старши специалист „Бюджет и ТРЗ“ - отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“

 37. Митко Славчев Чолаков – главен специалист „ЗБОМППООТ“

 38. Надежда Асенова Ризова –младши експерт „КОПТК“ и финансов контрольор

 39. Радостина Манолова Чакърова – касиер- счетоводител в отдел „Местни данъци и такси“

 40. Росена Бисерова Денева – секретар на МКБППМН

 41. Румен Живков Чавдаров – кмет на кметство с.Брезе

 42. Румен Славчев Каров - кмет на кметство с.Беден

 43. Сафка Стоянова Хаджийчева - старши специалист в кметство с. Брезе

 44. Светослав Антимов Пуртев – главен специалист “Геодезия и кадастър“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 45. Севдалина Каменова Топалова - касиер- събирач в отдел „Местни данъци и такси“

 46. Сийка Младенова Михайлова – главен експерт - Функция „Образование“

 47. Сийка Стоилова Радкова – директор на дирекция „РУТУС“

 48. Стоян Крумов Рахнев – главен специалист „Контрол върху стопанската дейност и защита на потребителите“

 49. Тюркян Ахмед Гаази – кметски наместник на с.Стоманево

 50. Фаня Русева Настанлиева – старши счетоводител- Функция „Образование“

 51. Христина Венциславова Малинова – главен специалист „Канцелария на кмета“ - отдел „Административно обслужване“

 52. Цветалин Василев Пенков – кмет на Община Девин

 53. Цветан Симеонов Славков – кмет на кметство с.Триград

 54. Шенай Али Чауш – младши експерт „Общинска собственост“ - отдел „Устройство на територията, икономика и общинска собственост“

 55. Юлия Северинова Илиева – касиер - отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“

 56. Ясен Северинов Низамов – директор на отдел „БКС“

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Ангелина Лъчезарова Ташкова- младши специалист „Управление на проекти

Скачать 40.28 Kb.