• Артеменко Ігор Віталійович УДК 35:3.072.3:323.3-053.6 ДИСЕРТАЦІЯ • страница1/29
  Дата21.06.2019
  Размер3.87 Mb.

  Артеменко Ігор Віталійович


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Кваліфікаційна наукова

  праця на правах рукопису
  Артеменко Ігор Віталійович
  УДК 35:3.072.3:323.3-053.6
  ДИСЕРТАЦІЯ

  Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики
  25.00.01 – теорія та історія державного управління
  Галузь знань: державне управління
  Подається на здобуття наукового ступеня

  кандидата наук з державного управління

  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

  ________________І.В. Артеменко

  Науковий керівник:

  Бородін Євгеній Іванович

  доктор історичних наук, професор,

  Заслужений працівник освіти України

  Дніпро – 2017

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Артеменко Ігор Віталійович