• Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: здравословни работни места за всички възрасти, 23 -- 27 октомври 2017 г.
 • Европейската седмица за безопасност и здраве при работа - 23-27 октомври 2017 г.
 • E-ръководство
 • В България, в рамките на настоящата кампания
 • Национална конференция „Здравословни работни места за всички възрасти”.
 • На 9 ноември • страница1/6
  Дата13.03.2018
  Размер1.17 Mb.

  Bilbao, 25 October 2010


    1   2   3   4   5   6


  София, 16/10/2017
  Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: здравословни работни места за всички възрасти, 23 -- 27 октомври 2017 г.
  Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2017 г., водещо събитие от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“, започва на 23 октомври. В цяла Европа ще се проведат инициативи за привличане на вниманието върху управлението на здравословните и безопасни условия на труд и превенция на рисковете през целия трудов живот в контекста на застаряващата работна сила. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и нейната мрежа от партньори целят да поставят темата сред приоритетите на Европа и да очертаят пътя за справяне с това дългосрочно предизвикателство.
  На 15 април 2016 г. в Брюксел Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в сътрудничество с Нидерландското председателство на ЕС, дадоха старт на двугодишна общоевропейска кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“. Темата на настоящата кампания произтича от реалностите в Европейския съюз, а именно от факта, че европейската работна сила застарява, а пенсионната възраст се увеличава и се очаква трудовият живот да се удължи. Кампанията се основава на осъществения от EU-OSHA проект на Европейския парламент „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“, както и на различни доклади на EU-OSHA относно безопасността и здравето в контекста на застаряващата работна сила.

  Европейската седмица за безопасност и здраве при работа - 23-27 октомври 2017 г. е част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“. В рамките на тази и последващите я седмици във всички държави членки на ЕС ще се проведат редица събития за популяризиране на основните й послания. По повод Европейската седмица на сайта на EU-OSHA се появи и преведено на всички езици на ЕС E-ръководство като практически инструмент, който помага на работодателите и работниците да управляват безопасността и здравето при работа в контекста на застаряваща работна сила.

  линк

  В България, в рамките на настоящата кампания с подкрепата на ЕU-OSHA, е предвидено провеждането на две събития.
  На 26 октомври 2017 г. в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, в София ще се проведе Национална конференция „Здравословни работни места за всички възрасти”. Тя е насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управлението на безопасността и здравето в предприятията. Специален акцент на конференцията ще бъдат уязвимите групи работещи във връзка със застаряването на работната сила и осигуряването на условия за устойчив и продължителен трудов живот.

  За участие във форума са поканени представители на министерствата, на ИА “Главна инспекция по труда”, на Националния осигурителен институт и на Националния център за обществено здраве и анализи, както и на национално представителните организации на социалните партньори, на служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.
  На 9 ноември под домакинството на КТ „Подкрепа“ в гр. Стара Загора ще се проведе конференция на същата тема с участието на представители на добивната промишленост, машиностроенето, културата и др. сектори. Ще бъдат дискутирани предизвикателствата, свързани със застаряването на работната сила; контролът на труда като естествено продължение на политиките по БЗР; възможностите за подобряване на условията на труд чрез проекти и програми на ФУТ към МТСП;

  дихателна защита и и защита на крайниците в трудовия процес.

  Любопитни факти и статистики, базирани на данни на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа за България.


  1. Инфографика за равнището на заетостта по възрастови групи (България – ЕС)


    1   2   3   4   5   6