Скачать 147.63 Kb.


Дата12.05.2017
Размер147.63 Kb.

Скачать 147.63 Kb.

Буйрук №488\1 “19” апрель 2016-ж. 2015\2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын мамлекеттикБУЙРУК № 488\1 “19” апрель 2016-ж.
2015\2016-окуу жылында

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана мамлекеттик эмес жалпы билим

берүүчү уюмдарында мамлекеттик

жыйынтыктоо аттестациясын жана

көчүрүү сынактарын өткөрүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2005-жылдын 17-февралындагы № 77\1 буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдарында бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүүнүн жана окуучуларды кийинки класстарга которуунун тартиби жөнүндө» Жобого ылайык республиканын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдарында бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүүнү жана окуучулардын класстан класска көчүрүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү максатында
БУЙРУК КЫЛАМ:


  1. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдарында окуу жылы 2016-жылдын 27-майында аякталсын.

  2. Окуучуларды класстан класска көчүрүү сынактары жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы төмөнкү тартипте жана мөөнөттөрдө белгиленсин:

2.1. 5-6-7-8 жана 10-класстарында 4 сабактан кем эмес, анын ичинен 2 сабактан милдеттүү сынактар 30-майдан 3-июнга чейин өткөрүлсүн:

- 5-класста: орус тили (оозеки) жана тарых - кыргыз тилинде окуткан мектептерде; кыргыз тили (оозеки) жана тарых - орус, өзбек жана тажик тилдеринде окуткан мектептерде;

- 6-класста: биология жана чет тили;

- 7-класста: география жана чет тили;

- 8-класста: орус тили (жат жазуу) жана информатика - кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде окуткан мектептерде; кыргыз тили (жат жазуу) жана информатика - орус тилинде окуткан мектептерде;

- 10-класста: физика жана химия.

2.2. 9-класстарда мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы 4 сабак боюнча милдеттүү түрдө 2-17-июндарда өткөрүлсүн:

- математика (жазуу) – 2-июнда (өткөрүү убакыты – 4 астрономиялык саат);

- кыргыз тили жана адабияты (дилбаян элементтерин камтыган баяндама) - кыргыз тилинде окуткан мектептерде; орус тили жана адабияты (дилбаян элементтерин камтыган баяндама) - орус тилинде окуткан мектептерде; өзбек\тажик тили жана адабияты (дилбаян элементтерин камтыган баяндама) - өзбек\тажик тилдеринде окуткан мектептерде – 7-июнда (өткөрүү убакыты – 4 астрономиялык саат);

- орус тили (оозеки) - кыргыз тилинде окуткан мектептерде; кыргыз тили (оозеки) - орус, өзбек, тажик тилдеринде окуткан мектептерде - 13-июнда;

- тарых (оозеки) - 17-июнда.

2.3. Лицейлердин, гимназиялардын, сабактарды (сабакты) тереңдетип окутуучу мектептердин 9-класстарында жогоруда көрсөтүлгөн 4 милдеттүү сабактардан тышкары 1 же 2 профильдик сабактар боюнча базалык көлөмдөн тышкаркы темаларды, бөлүмдөрдү эске алуу менен мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы милдеттүү түрдө өткөрүлсүн.

2.4. Немец (эне тили), дунган (эне тили) жана башка да эне тилинде окуткан мектептердин 9-класстарында педагогикалык кеңештин чечиминин негизинде эне тили боюнча сынак 20-24-майларда өткөрүлүшү мүмкүн.

2.5. 11(12)-класстарда 4 сабактар боюнча милдеттүү түрдө мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын 2-17-июндарда өткөрүлсүн:

- кыргыз тили жана адабияты (дилбаян) - кыргыз тилинде окуткан мектептерде; орус тили жана адабияты (дилбаян) - орус тилинде окуткан мектептерде; өзбек\тажик тили жана адабияты (дилбаян) - өзбек\тажик тилдеринде окуткан мектептерде – 2-июнда (өткөрүү убакыты – 6 астрономиялык саат);

- алгебра жана талдоонун башталышы (жазуу) - 7-июнда (өткөрүү убакыты – 5 астрономиялык саат). Күндүзгү-сырттан (кечки) таризинде окуган 12-класстарынын окуучуларына алгебра жана талдоонун башталышы боюнча сынак оозеки таризинде өткөрүлсүн;

- орус тили (жат жазуу) - кыргыз тилинде окуткан мектептерде; кыргыз тили (жат жазуу) - орус, өзбек, тажик тилдеринде окуткан мектептерде - 13-июнда (өткөрүү убакыты – 1 астрономиялык саат);

- тарых (оозеки) - 17-июнда.

2.6. Лицейлердин, гимназиялардын, сабактарды (сабакты) тереңдетип окутуучу мектептердин 10-11-класстарында жогоруда көрсөтүлгөн 4 милдеттүү сабактардан тышкары 1 профильдик сабак боюнча базалык көлөмдөн тышкаркы темаларды, бөлүмдөрдү эске алуу менен милдеттүү түрдө өткөрүлсүн.

2.7. 9, 11(12)-класстарда дене тарбиясы боюнча зачет 27-майга чейин өткөрүлсүн.

2.8. 9, 11(12)-класстарда мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациялары саат 8.00дө башталсын.

2.9. Жалпы билим берүүчү уюмдардын педагогикалык кеңештеринде төмөнкү маселелер каралсын:

- көчүрүү сынактардын өткөрүү тариздерин жана мөөнөттөрүн аныктоо;

- тийиштүү класстын негизги жалпы билим берүү программаларын «эң жакшы» жана «жакшы» деген баага өздөштүргөн 5-6-7-8 жана 10-класстардын окуучуларын көчүрүү сынактардан бошотуу;

- мектептик усулдук бирикмелердин сунуштарынын негизинде көчүрүү сынактардын тапшырмаларын бекитүү;

- 2ден кем эмес сабактардан «канааттанарлык эмес» жылдык баалары бар 5-6-7-8 жана 10-класстардын окуучуларына көчүрүү сынактарга катышууга уруксат берүү;

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2009-жылдын 25-майындагы № 3\2 буйругу менен бекитилген «Профильдик жана профильден алдын-ала билим берүү Концепциясынын» алкагында иштеген мектептердин 7-8 жана 10-класстарында профильдик жана профильден алдын-ала багыттарындагы сабактар боюнча 2016-жылдын 30-майынан 3-июнга чейин өткөрүлүүчү көчүрүү сынактарынын тариздерин жана мөөнөттөрүн аныктоо;

- көчүрүү класстарынын окуучуларын «Эң жакшы жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүш-турушу үчүн» Мактоо барагы менен сыйлоону чечүү;

- 9, 11(12)-класстардын бүтүрүүчүлөрүн «Айрым сабактарды окууда өзгөчө жетишкендиктери үчүн» Мактоо барагы менен сыйлоо жана негизги жалпы (күбөлүк) жана орто жалпы (аттестат) билими жөнүндө документтерди тапшырууну чечүү.

3. Кыргыз билим берүү академиясы (А.М. Мамытов) мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын материалдарын иштеп чыгып, алар менен жалпы билим берүүчү уюмдарын камсыздасын, ошондой эле жат жазуулардын жана дилбаян элементтерин камтыган баяндамалардын тексттерин, дилбаяндардын темаларын 2016-жылдын 10-майына чейин жарыялап чыгарсын.

4. Бишкек жана Ош шаардык, Чүй облустук билим берүү башкармалыктары, Ош жана Ысык-Көл облустук мугалимдерди өнүктүрүү институттары, Жалал-Абад, Талас жана Баткен облустук усулдук борборлор, Нарын билим берүү округу:

- жогоруда аталган Жобого ылайык 9, 11(12)-класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестацияларынын уюштурулушун жана өткөрүлүшүн көзөмөлдөөнү камсыздашсын;

- өзбек жана тажик тилдеринде окуткан мектептер (класстар) үчүн сынактык материалдарды (дилбаяндардын, дилбаян элементтерин камтыган баяндамалардын жана жат жазуулардын темаларын, математика боюнча тапшырмаларды ж.б.) которууну уюштурушсун.

5. Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктары, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү:

- 2015-2016-окуу жылынын аякталышын ушул буйруктун жана аталган Жобого ылайык уюштурууну камсыздашсын;

- мамлекеттик жыйынтыктоо аттестацияларын мөөнөтүнөн мурда тапшырууга муктаж болгон 9, 11(12)-класстардын бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалыматтарды Билим берүү жана илим министрлигинин Билим берүүнүн сапатын контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгына 2016-жылдын 20-майына чейин тапшырышсын;

- жалпы негизги билиминин өзгөчөлүгү жөнүндө күбөлүгүн жана жалпы орто билиминин өзгөчөлүгү жөнүндө аттестатын ала турган бүтүрүүчүлөрдүн тизмесин Билим берүү жана илим министрлигине 2016-жылдын 20-июнуна чейин тапшырышсын.

6. Билим берүүнүн сапатын контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы (М.Ж. Усеналиев), Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктары, райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү Билим берүү жана илим министрлигинин 2005-жылдын 15-мартындагы № 19\1 жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2005-жылдын 15-мартындагы № 97 биргелешкен буйруктарынын негизинде бүтүрүүчүлөрдү мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациядан бошотууну камсыздашсын.

7. Билим берүүнүн сапатын контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы (М.Ж. Усеналиев):

- окуучулардын көчүрүү сынактарын жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын даярдоону жана өткөрүүнү тандоо жолу менен көзөмөлдөсүн;

- 2016-жылдын 10-майына чейин билим берүүсүн мамлекеттик башкаруунун регионалдык органдарын көчүрүү сынактарын жана мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын аныктаган нормативдик укуктук документтери менен камсыздасын;

- ушул буйрукту «Кут билим» коомдук-педагогикалык газетасында (К.А. Чекиров) расмий басып чыгарылышын жана Билим берүү жана илим министрлигинин «minedukg@mail.com», «http://edu.gov.kg» расмий сайтында жайгаштырылышын камсыздасын.

8. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү Билим берүүнүн сапатын контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгына (М.Ж. Усеналиев) тапшырылсын.

О проведении переводных экзаменов

и государственной итоговой аттестации

в государственных и негосударственных

общеобразовательных организациях

Кыргызской Республики

в 2015\2016 учебном году
В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников и переводных экзаменов учащихся в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях республики в соответствии с Положением «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников и порядке перевода учащихся в последующий класс в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях Кыргызской Республики”, утвержденным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 17 февраля 2005 года № 77\1
ПРИКАЗЫВАЮ:


  1. Завершить учебный год в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях 27 мая 2016 года.

  2. Установить следующий порядок и сроки проведения переводных экзаменов учащихся и государственной итоговой аттестации выпускников:

2.1. Провести в 5-6-7-8 и 10 классах переводные экзамены не более чем по 4 предметам, из них 2 - обязательные предметы, с 30 мая по 3 июня:

- в 5 классе: русский язык (устно) и история - для школ с кыргызским языком обучения; кыргызский язык (устно) и история - для школ с русским, узбекским и таджикским языками обучения;

- в 6 классе: биология и иностранный язык;

- в 7 классе: география и иностранный язык;

- в 8 классе: русский язык (диктант) и информатика - для школ с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения; кыргызский язык (диктант) и информатика - для школ с русским языком обучения;

- в 10 классе: физика и химия.

2.2. Провести в 9 классах государственную итоговую аттестацию по 4 обязательным предметам со 2 по 17 июня:

- математика (письменно) – 2 июня (продолжительность - 4 астрономических часа);

- кыргызский язык и литература (изложение с элементами сочинения) - для школ с кыргызским языком обучения; русский язык и литература (изложение с элементами сочинения) - для школ с русским языком обучения; узбекский\таджикский язык и литература (изложение с элементами сочинения) - для школ с узбекским\таджикским языками обучения – 7 июня (продолжительность - 4 астрономических часа);

- русский язык (устно) - для школ с кыргызским языком обучения; кыргызский язык (устно) - для школ с русским, узбекским, таджикским языками обучения – 13 июня;

- история (устно) – 17 июня.

2.3. Провести в 9 классах лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов (предмета), кроме вышеуказанных 4 обязательных предметов, обязательную государственную итоговую аттестацию по 1 или 2 профильным предметам с учетом тем, разделов сверх базового объема.

2.4. Может быть проведен в 9 классах школ, изучающих немецкий (родной), дунганский (родной) и другие родные языки, на основании решения педагогического совета общеобразовательной организации экзамен по родному языку с 20 по 24 мая.

2.5. Провести в 11(12) классах государственную итоговую аттестацию по 4 обязательным предметам со 2 по 17 июня:

- кыргызский язык и литература (сочинение) - для школ с кыргызским языком обучения; русский язык и литература (сочинение) - для школ с русским языком обучения; узбекский\таджикский язык и литература (сочинение) - для школ с узбекским\таджикским языками обучения – 2 июня (продолжительность - 6 астрономических часов);

- алгебра и начала анализа (письменно) – 7 июня (продолжительность - 5 астрономических часов). Для учащихся 12 классов по очно-заочной (вечерней) форме обучения экзамен по алгебре и началу анализа проводится в устной форме;

- русский язык (диктант) - для школ с кыргызским языком обучения; кыргызский язык (диктант) - для школ с русским, узбекским, таджикским языками обучения – 13 июня (продолжительность - 1 астрономический час);

- история (устно) – 17 июня.

2.6. Провести в 10-11 классах лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов (предмета), кроме вышеуказанных 4 обязательных предметов, обязательную государственную итоговую аттестацию по 1 профильному предмету с учетом тем, разделов сверх базового объема.

2.7. Провести в 9, 11(12) классах зачет по физической культуре до 27 мая.

2.8. Начать государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11(12) классов в 8.00 ч.

2.9. Рассмотреть следующие вопросы на педагогических советах общеобразовательных организаций:

- установление форм и сроков проведения переводных экзаменов;

- освобождение от переводных экзаменов учащихся 5-6-7-8 и 10 классов, освоивших основные общеобразовательные программы соответствующего класса на «отлично» и «хорошо»;

- утверждение заданий переводных экзаменов на основе рекомендаций методических объединений;

- допуск к переводным экзаменам учащихся 5-6-7-8 и 10 классов, имеющих неудовлетворительные годовые отметки не более чем по двум предметам;

- установление форм и сроков проведения экзаменов по предметам профильного и предпрофильного направлений в переводных 7-8 и 10 классах школ, работающих в рамках реализации «Концепции профильного и предпрофильного образования», утвержденной приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 25 мая 2009 года № 3\2 с 30 мая по 3 июня 2016 года;

- решение о награждении учащихся переводных классов Похвальным листом «За отличные успехи и примерное поведение»;

- решение о награждении выпускников 9, 11(12) классов Похвальным листом «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и выдаче документов об основном общем (свидетельство) и среднем общем (аттестат) образовании.

3. Кыргызской академии образования (А.М. Мамытов) разработать и обеспечить общеобразовательные организации материалами государственной итоговой аттестации, а также опубликовать тексты диктантов, изложений с элементами сочинений, темы сочинений в срок до 10 апреля 2016 года.

4. Бишкекскому и Ошскому городским, Чуйскому областному управлениям образования, Ошской и Иссык-Кульской областным институтам усовершенствования учителей, Джалал-Абадской, Таласской и Баткенской областным методическим центрам, Нарынскому образовательному округу:

- обеспечить контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов в соответствии с выше указанным Положением;

- организовать перевод экзаменационных материалов (темы сочинений, изложений с элементами сочинений и диктантов, заданий по математике и др.) для общеобразовательных организаций (классов) с узбекским и таджикским языками обучения.

5. Бишкекскому и Ошскому городским управлениям образования, районным/городским отделам образования:

- обеспечить организованное завершение 2015-2016 учебного года в строгом соответствии с настоящим приказом и указанным Положением;

- предоставить в Управление контроля качества образования и надзора Министерства образования и науки сведения о выпускниках 9, 11(12) классов, нуждающихся в досрочной государственной итоговой аттестации в срок до 20 мая 2016 года;

- предоставить в Министерство образования и науки списки выпускников на получение свидетельств об основном общем образовании с отличием и аттестатов о среднем общем образовании с отличием в срок до 20 июня 2016 года.

6. Управлению надзора и контроля качества образования (М.Ж. Усеналиев), Бишкекскому и Ошскому городским управлениям образования, районным/городским отделам образования обеспечить освобождение от государственной итоговой аттестации выпускников согласно совместного приказа Министерства образования и науки от 15 марта 2005 года № 19\1 и Министерства здравоохранения от 15 марта 2005 года № 97.

7. Управлению надзора и контроля качества образования (М.Ж. Усеналиев):

- обеспечить выборочный контроль за подготовкой и проведением переводных экзаменов учащихся и государственной итоговой аттестации выпускников;

- направить в региональные органы государственного управления образованием нормативные правовые документы, регламентирующие проведение переводных экзаменов и государственной итоговой аттестации в срок до 10 мая 2016 года;

- обеспечить официальное опубликование в общественно-педагогической газете «Кут билим» (К.А. Чекиров) и разместить на официальном сайте Министерства образования и науки «minedukg@mail.com», «http://edu.gov.kg» данный приказ.8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление надзора и контроля качества образования (М.Ж. Усеналиев).

Заместитель министра Т.А. Ашымбаева

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Буйрук №488\1 “19” апрель 2016-ж. 2015\2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

Скачать 147.63 Kb.