• СПРАВОЧНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА В АНТАРКТИКА Bulgarian Antarctic Gazetteer
 • Видове единици Орография
 • Населени места
 • Име за международна употреба Име на български език Географски координати

 • Скачать 10.74 Mb.


  страница1/16
  Дата08.11.2018
  Размер10.74 Mb.
  ТипСправочник

  Скачать 10.74 Mb.

  Bulgarian Antarctic Gazetteer


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16



  СПРАВОЧНИК

  НА

  БЪЛГАРСКИТЕ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА

  В АНТАРКТИКА
  Bulgarian Antarctic Gazetteer

  Съдържание
  Настоящият справочник включва всички български географски имена в Антарктика, 1367 на брой към май 2018. Съгласно установената международна уредба и практика, нови имена се дават от отделните страни участващи активно в научното изследване на южната полярна област. От 1992 Научният комитет за антарктически изследвания (SCAR) поддържа единен международен регистър на наименованията в Антарктика, в който са включени и българските. Същевременно е възприето правилото нови имена да се дават само на безименни обекти, с което вече се избягва дублирането на различни имена за един и същ географски обект.
  Видове единици
  Орография: планина, плато, възвишения, хребет, рид, връх, хълм (вкл. група хълмове), проход, седловина, долина, падина, местност.
  Хидрография и глациология: езеро (вкл. лагуна), река, поток, ледник (вкл. ледопад и други ледникови форми).
  Брегова линия: бряг, плаж, полуостров, провлак, нос, остров (вкл. група острови), скала (вкл. група скали), залив, проток, коса, риф.
  Населени места: научна станция, базов лагер.
  Формат
  Име на латиница за международна употреба;

  Име на български език;

  Идентификационен номер на наименованието;

  Вид единица;

  Географски координати;

  Описание на географския обект;

  Регион в Антарктика;

  Българско топографско проучване;

  Картографиране;

  Географска карта;

  Произход на името;

  Дата на одобрение на името.



  Съкращения
  вр. (връх), зал. (залив), з.д. (западна дължина), км (километър, километра), лед. (ледник), м (метър, метра), н. (нос), о. (остров), п‑в (полуостров), седл. (седловина), ск. (скала), ха. (хектар, хектара), ю.ш. (южна ширина).
  Пояснения
  Имената са подредени по азбучен ред на собствената им част, например „връх Райна Княгиня“ е към буквата „Р“, а не „В“.

  Дадените координати за обширни обекти са на средната точка, ако изрично не е уточнено друго.

  Разстоянията се отчитат от определената с координати точка, с изключение на разстоянията от/до острови, които се отчитат до най-близката точка от брега.

  Височините са над морското равнище, освен тези на скални стени.

  Разстоянията и височините са дадени с различна точност (като грешката в някои случаи може да достига порядъка на сто метра), както поради нееднаквото качество на картографията в отделните райони на Антарктика, така и поради променливия характер на антарктическата ледена покривка. Във всички случаи обаче, точността е достатъчна за еднозначното идентифициране на географския обект.

  Дробните части на числата са отделени с десетична точка.

  За владетелите са дадени годините на управление.

  Нунатак е свободно от лед възвишение (хълм, връх или рид), издигащо се във вътрешността или в покрайнината на ледник.

  Под „сезон” се разбира летният сезон на Южното полукълбо, съвпадащ по време със зимата в Северното, който за района на Южните Шетландски острови и българската база на о. Ливингстън е от ноември до март.


  Име за международна употреба

  Име на български език

  Географски

  координати

  Описание

  Abrit Nunatak

  нунатак Абрит

  BGAQ0627

  Хълм


  63°26'46.0" ю.ш.

  57°31'10.0" з.д.



  Географски обект: Скалист хълм с височина над 400 м от югоизточната страна на п-в Тринити. Разположен източно от плато Лаклавер и южно от лед. Мот, 4.47 км североизточно от хълм Теодолит, 2.49 км на изток-югоизток от нунатак Ургури, 8.2 км южно от вр. Фидасе и 4.83 км югозападно от нунатаци Камъл. Издига се над лед. Мот на север и зал. Ретиже на югоизток.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на селището Абрит в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 6 декември 2010.



  Academia Peak

  връх Академия

  BGAQ0113

  Връх


  62°40'13.0" ю.ш.

  60°12'30.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 1253 м на страничния рид спускащ се на северозапад към лед. Хънтрис от вр. Св. Борис в хребет Фрисланд на Тангра планина, о. Ливингстън. Разположен 1.14 км западно от вр. Фрисланд, 1 км северозападно от вр. Св. Борис, 5.98 км източно от вр. Нейпиър, 3.9 км югоизточно от нунатак Уилан и 2.96 км на юг-югоизток от вр. Плиска. Стръмни северозападни склонове със свободна от лед площ 23 ха. Издига се над лед. Хънтрис на северозапад и югозапад.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на Българската академия на науките, за нейния принос към антарктическата наука.

  Дата на одобрение: 17 февруари 2004.


  Agalina Glacier

  ледник Агалина

  BGAQ0582

  Ледник


  64°26'20.0" ю.ш.

  61°26'00.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 4.8 км и ширина 2.9 км на п-в Пефаур (Вентимиля), Бряг Данко от западната страна на Антарктическия п-в. Разположен северно от лед. Уелман, източно от лед. Подуене и западно от лед. Крапец. Оттича се на север в проток Греъм и в западния ръкав на зал. Салвесен.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на морския нос Агалина в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 14 септември 2010.



  Aglen Point

  нос Ъглен

  BGAQ0411

  Нос


  62°34'41.0" ю.ш.

  61°09'14.0" з.д.



  Географски обект: Скалист морски нос от западната страна на входа в зал. Ричардс на северния бряг на п-в Рей, в северозападния дял на п-в Байърс, о. Ливингстън. Разположен 470 м на запад-северозапад от н. Войтех и 1.6 км източно от н. Есикс. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, испанско от 1992, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на селището Ъглен в Северна България.

  Дата на одобрение: 23 ноември 2009.



  Aheloy Nunatak

  Ахелойски нунатак

  BGAQ0146

  Хълм


  62°38'23.3" ю.ш.

  60°07'53.5" з.д.



  Географски обект: Скалист хълм с височина 390 м в горната част на лед. Хюрън, о. Ливингстън. Разположен в североизточния край на малък хребет включващ също Ерменска могила и Лозенски нунатак и свързан с вр. Зограф чрез Лозенска седловина, 1.6 км на изток-югоизток от Кузманова могила, 2.48 км южно от вр. Марица, 1.16 км на север-северозапад от вр. Равда, 1.59 км североизточно от вр. Зограф и 270 м на север-североизток от Ерменска могила. Изкачен за пръв път от българина Любомир Иванов от Лагер Академия на 31 декември 2004.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на селището Ахелой в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 11 април 2005.


  Ahrida Peak

  връх Ахрида

  BGAQ1151

  Връх


  78°01'48.0" ю.ш.

  86°06'46.6" з.д.



  Географски обект: Остър скалист връх с надморска височина 3100 м на главното било на северно-централния дял на хребет Сентинел. Разположен 9.8 км на север-североизток от вр. Хейл, 6.5 км източно от Силянов връх, 3.57 км югозападно от вр. Голдуейт, и 9.13 км северозападно от вр. Тод в хребет Пробуда. Издига се над лед. Ембрей на югоизток.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961 и 1988.

  Географска карта: [8].

  Произход на името: Ахрида е средновековно име на Източните Родопи.

  Дата на одобрение: 3 януари 2014.



  Ahtopol Peak

  връх Ахтопол

  BGAQ0183

  Връх


  62°32'34.0" ю.ш.

  60°08'43.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед остър връх с височина 510 м във Видинските възвишения на п-в Варна, о. Ливингстън. Разположен 1.28 км югоизточно от вр. Мизия, 790 м западно от вр. Самюъл, 6.58 км северно от вр. Мелник и 4.2 км североизточно от хълм Лесли. Издига се над лед. Калиакра на югозапад и лед. Панега на североизток.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на град Ахтопол в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 11 април 2005.


  Akaga Glacier

  ледник Акага

  BGAQ0875

  Ледник


  64°33'50.0" ю.ш.

  60°27'40.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 5.7 км и ширина 2.2 км на Бряг Норденшолд, Антарктически п‑в. Спуска се от югоизточните склонове на плато Детройт, оттича се на изток-югоизток и се влива в Одрински залив на море Уедъл непосредствено южно от лед. Синион и северно от лед. Арол.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на българската владетелка Акага (6 век).

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Akra Peninsula

  полуостров Акра

  BGAQ0931

  Полуостров



  65°33'10.0" ю.ш.

  61°49'00.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо покрит с лед полуостров с дължина 11 км по направление изток-запад и ширина 4.8 км на Бряг Оскар II, Антарктически п‑в. Разположен южно от зал. Егзаспърейшън и северно от зал. Скар, на изток завършва с н. Дизапойнтмънт. Оформен в резултат от разпадането на остатъка от шелфовия ледник Ларсен в района и отдръпването на лед. Пикуод в началото на 21 век.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: Антарктическата цифрова база данни от 2012.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на античния град Акра в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Alabak Island

  Остров Алабак

  BGAQ1204

  Остров


  65°59'25.0" ю.ш.

  64°43'50.0" з.д.



  Географски обект: Предимно покрит с лед хълмист остров в зал. Барилари на Бряг Греъм, Антарктически п‑в, завършващ на изток с н. Витфелт. Отделен от п‑в Велинград на запад с проток широк 500 м, образуван в резултат от отдръпването на ледената шапка в района през последното десетилетие на 20 век. Дължина 1.35 км по направление изток-запад и ширина 670 м. Разположен 4.74 км югоизточно от н. Форвег и 11.15 км югозападно от н. Дойвис на п‑в Облигадо (Фелипе Соло).

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1971.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на хребета Алабак в Южна България.

  Дата на одобрение: 21 ноември 2014.



  Albena Peninsula

  полуостров Албена

  BGAQ0470

  Полуостров



  64°08'30.0" ю.ш.

  62°09'00.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо покрит с лед полуостров с дължина 13 км по направление изток-запад и ширина 9 км в източния край на о. Брабант, разположен южно от края на лед. Листър и северно от зал. Хил. На изток завършва с н. Спаланцани.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на черноморския курорт Албена.

  Дата на одобрение: 23 ноември 2009.



  Aldomir Ridge

  Алдомирски хребет

  BGAQ0717

  Хребет


  64°09'35.0" ю.ш.

  59°08'10.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо свободен от лед хребет в южната част на п‑в Тринити, разположен между лед. Шогрен на запад и лед. Бойдъл на изток. Дължина 14 км между плато Детройт на север-северозапад и зал. Шогрен на юг-югоизток, ширина 4.2 км и височина до 1350 м в северния му край.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1974.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Алдомировци в Западна България.

  Дата на одобрение: 16 февруари 2011.



  Aleko Rock

  нос Алеко

  BGAQ0009

  Нос


  62°37'03.2" ю.ш.

  60°20'04.0" з.д.



  Географски обект: Скалист нос в средата на североизточния бряг на зал. Емона, о. Ливингстън. Разположен 3.07 км на запад-северозапад от вр. Резен, 2.12 км на север-североизток от хълм Белозем, 3.58 км североизточно от н. Хесперидес и 6.71 км на изток-североизток от н. Ереби. Вдава се 110 м на юг-югозапад, с няколко групи морски скали разположени 300 до 500 м на северозапад, запад и запад-югозапад от носа. Оформен в резултат на отдръпването на лед. Перуника в края на 20 и началото на 21 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: 1994/95, 1995/96, Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 1996, 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на българския писател Алеко Константинов (1863-97), един от основателите на туристическото движение в България, и във връзка със селищата Алеко Константиново в Южна и Алеково в Северна и Североизточна България.

  Дата на одобрение: 23 февруари 1995.


  Aleksandrov Peak

  Александров връх

  BGAQ1274

  Връх


  66°28'27.0" ю.ш.

  65°14'17.0" з.д.



  Географски обект: Предимно покрит с лед връх с височина 2100 м в западното подножие на плато Брус, Бряг Лубе на Антарктическия п‑в. Разположен 11 км югоизточно от вр. Литълтън, 9.5 км на юг-югозапад от вр. Пурмерул, 5.8 км северно от рид Семела и 13 км североизточно от вр. Бейн. Заоблено било и стръмни, частично свободни от лед южни, западни и северни склонове. Издига се над лед. Ърскин на юг и запад.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1976.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на Тодор Александров (1881-1924), водач в българското освободително движение в Македония.

  Дата на одобрение: 7 октомври 2015.



  Aleksiev Glacier

  Алексиев ледник

  BGAQ0880

  Ледник


  64°37'30.0" ю.ш.

  60°32'00.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 10.5 км и ширина 3 км на Бряг Норденшолд, Антарктически п‑в. Спуска се от югоизточните склонове на плато Детройт, оттича се на изток-югоизток и се влива в зал. Десислава на море Уедъл североизточно от лед. Кладоруб.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на българския художник и писател Райко Алексиев (1893-1944).

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Alepu Rocks

  скали Алепу

  BGAQ0576

  Скала


  62°23'04.0" ю.ш.

  59°20'37.0" з.д.



  Географски обект: Група морски скали край източния бряг на о. Робърт, заемащи акватория с диаметър 380 м и със средна точка разположена 330 м на север-североизток от н. Кичън и 1.36 км югоизточно от н. Перелик.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, българско от 2009 и 2010.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименувани на крайморската местност Алепу в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 14 септември 2010.



  Alfatar Peninsula

  полуостров Алфатар

  BGAQ0353

  Полуостров



  62°22'15.0" ю.ш.

  59°39'38.0" з.д.



  Географски обект: Полуостров с дължина 4 км по направление североизток-югозапад и ширина 2.8 км, образуващ северозападния край на о. Робърт. Разположен между проток Инглиш и заливите Мичъл, Карлота и Клотиър Харбър. На запад е свързан със скалистия п-в Копърмайн (дължина 1.7 км, ширина 500 м) завършващ на север с н. Форт Уилям, източна страна на северния вход в проток Инглиш. Югозападната му част с площ 381 ха е свободна от лед. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на град Алфатар в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 12 август 2008.



  Alino Island

  остров Алино

  BGAQ1085

  Остров


  65°30'28.0" ю.ш.

  65°32'09.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо покрит с лед остров, разположен 1 км на юг-югоизток от н. Тула на о. Рено. Островът е дълъг 1.2 км по направление югозапад-североизток и 580 м широк.

  Регион: Острови Бискоу.

  Картографиране: британско от 1971.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Алино в Западна България.

  Дата на одобрение: 21 октомври 2013.



  Altimir Glacier

  ледник Алтимир

  BGAQ0465

  Ледник


  64°35'50.0" ю.ш.

  63°09'00.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 4.8 км и ширина 5.5 км, спускащ се от северните склонове на хребет Остериет на п-в Паркър, о. Анвер. Разположен източно от лед. Клептуза. Оттича се в северна посока и се влива в зал. Фурние източно от н. Студена.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Алтимир в Северозападна България.

  Дата на одобрение: 23 ноември 2009.



  Altsek Nunatak

  нунатак Алцек

  BGAQ0237

  Хълм


  62°29'41.6" ю.ш.

  59°52'43.0" з.д.



  Географски обект: Скалист хълм с височина 170 м, показващ се от ледената шапка на Дряновски възвишения, о. Гринуич. Разположен в лед. Мургаш, 1.96 км североизточно от Йовков нос, 970 м източно от нунатак Котраг, 740 м югоизточно от хълм Лойд, 1.6 км на запад-северозапад от рид Тиле и 2.5 км на север-северозапад от н. Каспичан.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на кан Алцек, чиито българи се заселват в Италия през 7 век, и във връзка със селището Алцек в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 4 ноември 2005.


  Aluzore Gap

  седловина Алузоре

  BGAQ1217

  Седловина



  64°20'45.0" ю.ш.

  62°27'55.0" з.д.



  Географски обект: Покрита с лед седловина с надморска височина 1050 м и дължина 3 км на о. Брабант, свързваща планините Стрибог на север-северозапад и Солвей на юг-югоизток. Разположена 3.15 км на изток-югоизток от рид Велес, 3.15 км на запад-северозапад от вр. Имхотеп, 4.8 км северозападно от вр. Гален и 3.2 км североизточно от вр. Сърнегор. Част от ледодела между лед. Хипократ на изток, и ледниците Златия и Ръш съответно на запад и югозапад.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980 и 2008.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименувана на античната римска станция Алузоре в Южна България.

  Дата на одобрение: 19 май 2015.



  Amadok Point

  нос Амадок

  BGAQ0263

  Нос


  62°40'52.6" ю.ш.

  60°53'25.7" з.д.



  Географски обект: Свободен от лед морски нос на южния бряг на о. Ливингстън, вдаващ се 450 м на югозапад в проток Брансфийлд. Разположен 2.07 км северозападно от н. Елефант и 1.88 км югоизточно от нунатак Кларк. Свободна от лед прилежаща площ 29 ха. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, испанско от 1991, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на тракийския владетел Амадок, 415-384 пр.н.е.

  Дата на одобрение: 4 ноември 2005.



  Ami Boué Peak

  връх Ами Буе

  BGAQ0560

  Връх


  63°25'01.0" ю.ш.

  57°47'23.0" з.д.



  Географски обект: Връх с височина 1101 м от северозападната страна на п-в Тринити. Разположен в северния край на плато Лаклавер 12.56 км на запад-югозапад от вр. Фидасе, 8.43 км северно от нунатак Каниц и 11.14 км североизточно от вр. Дъбник.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на немско-френско-австрийския изследовател на Балканите Ами Буе (1794-1881).

  Дата на одобрение: 3 юни 2010.



  Anchialus Glacier

  ледник Анхиало

  BGAQ1134

  Ледник


  77°51'50.0" ю.ш.

  85°24'30.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 8.5 км и ширина 3.4 км в Состренските възвишения от източната страна на северния дял на хребет Сентинел. Разположен северно от долната част на лед. Ембрей, източно от лед. Сабазий, южно от долната част на лед. Нюкамър и северозападно от лед. Вит. Спуска се от североизточните склонове на вр. Малоун и западните склонове на вр. Бракен, тече в северна посока и се влива в лед. Нюкамър източно от вр. Ланинг.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961.

  Географска карта: [8].

  Произход на името: Наименуван на античния град Анхиало в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 3 януари 2014.



  Andreev Nunatak

  Андреев нунатак

  BGAQ0803

  Връх


  65°08'36.0" ю.ш.

  62°00'53.0" з.д.



  Географски обект: Скалист рид с дължина 2.8 км и височина 600 м в лед. Пънчбоул на Бряг Оскар II, Антарктически п‑в. Най-високата му точка е разположена 2.8 км източно от вр. Св. Ангеларий в хребет Метличина, 5.4 км югоизточно от прохода Вишна, 4.7 км западно от Чакъров връх в Поибренските възвишения и 6.8 км на север-северозапад от н. Дирало.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1974.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на Валентин Андреев, лекар на българската база Св. Климент Охридски през 2000/01 и командир на базата през последващи летни сезони.

  Дата на одобрение: 5 юни 2012.



  Antim Peak

  връх Антим

  BGAQ0337

  Връх


  62°58'53.0" ю.ш.

  62°31'10.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 2080 м в средната част на хребет Имеон, о. Смит. Разположен 2.25 км североизточно от вр. Фостър, 1.3 км североизточно от вр. Евлоги и 5.4 км на юг-югозапад от вр. Пизга. Стръмни и частично свободни от лед югоизточни склонове. Издига се над лед. Чупрене на запад и северозапад, лед. Криводол на североизток и изток, и лед. Пашук на югоизток. Потвърден като отделен връх (а не част от троен връх заедно с вр. Фостър и вр. Евлоги) от екипа на Грег Ландрет, осъществил първото изкачване на вр. Фостър през 1996. Изкачен е за пръв път от французите Матийо Кортиал, Лионел Доде и Патрик Ваньон по западното ребро на 12 януари 2010.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на Екзарх Антим І (1816-88), оглавил възстановената през 1870 автономна българска Екзархия, и във връзка със селищата Екзарх Антимово в Югоизточна, и Антимово в Северозападна и Североизточна България.

  Дата на одобрение: 15 декември 2006.



  Antonov Peak

  Антонов връх

  BGAQ0535

  Връх


  63°44'32.0" ю.ш.

  58°35'43.0" з.д.



  Географски обект: Връх с височина над 1300 м в северозападния край на Тракийските възвишения на п-в Тринити. Разположен 4.45 км източно от вр. Скайлър, 4.25 км югоизточно от хълм Сириус, 4.9 км западно от вр. Даймлер и 8.23 км северно от вр. Скакавица. Издига се над лед. Западен Ръсел на север и лед. Виктъри на юг. Част от ледодела между проток Брансфийлд и канал Принц Густав.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на българския автомобилен конструктор Румен Антонов, изобретил безстепенна скоростна автоматична кутия.

  Дата на одобрение: 3 юни 2010.



  Apiaria Bight

  залив Апиария

  BGAQ1249

  Залив


  64°01'40.0" ю.ш.

  62°31'00.0" з.д.



  Географски обект: Залив с ширина 5.7 км, врязващ се 1.7 км в северозападния бряг на п‑в Пастьор, о. Брабант североизточно от н. Мечников и югозападно от н. Ру.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980 и 2008.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на античната римска крепост Апиария в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 19 май 2015.



  Aprilov Point

  Априлов нос

  BGAQ0281

  Нос


  62°26'52.0" ю.ш.

  59°53'45.0" з.д.



  Географски обект: Остър морски нос на северния бряг на о. Гринуич, вдаващ се 600 м на северозапад в проток Дрейк. Отделя зал. Хасково на запад от зал. Скаптопара на изток. Разположен 6.9 км източно от н. Дъф, 2.1 км източно от н. Милетич, 1.77 км южно от о. Онгли, 5.5 км западно от н. Агуедо и 2.3 км на север-северозапад от вр. Севтополис.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на българския просветител Васил Априлов (1789-1847), и във връзка със селищата Априлово в Западна, Североизточна и Южна България.

  Дата на одобрение: 15 декември 2006.



  Arapya Glacier

  ледник Арапя

  BGAQ0602

  Ледник


  78°11'40.0" ю.ш.

  84°54'00.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 11.4 км и ширина 5 км от източната страна на северно-централния дял на хребет Сентинел, разположен южно от лед. Йънг. Спуска се от седл. Дропла на юг между Мъгленишките възвишения и хребет Барнс, получава приток от североизточните склонове на вр. Чапман и се влива в лед. Елън югозападно от вр. Беш.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961 и 1988.

  Географска карта: [7].

  Произход на името: Наименуван на крайморската местност Арапя в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 14 септември 2010.



  Arbanasi Nunatak

  нунатак Арбанаси

  BGAQ0192

  Хълм


  62°31'40.0" ю.ш.

  60°03'19.5" з.д.



  Географски обект: Скалист хълм с височина 320 м в източната част на Видинските възвишения на п-в Варна, о. Ливингстън. Разположен 850 м на изток-югоизток от вр. Шарп (Острица), 1.93 км западно от Кубратова могила и 2.56 км северозападно от хълм Единбург. Издига се над лед. Дебелт на югозапад.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на селището Арбанаси и Арбанашките манастири Св. Богородица и Св. Никола в Северна България.

  Дата на одобрение: 11 април 2005.


  Archar Peninsula

  полуостров Арчар

  BGAQ0222

  Полуостров



  62°27'30.0" ю.ш.

  60°00'00.0" з.д.



  Географски обект: Полуостров с дължина 3 км, образуващ северозападния край на о. Гринуич. Разположен между Разложки залив на север и проток Макфарлан на юг. Свободната от лед площ включваща западната половина на полуострова, както и ивицата от северния бряг на о. Гринуич на изток до н. Милетич, е 315 ха. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на дунавското селище Арчар, наследник на античния римски град Рациария.

  Дата на одобрение: 4 ноември 2005.



  Arda Peak

  връх Арда

  BGAQ0109

  Връх


  62°44'27.2" ю.ш.

  60°17'32.0" з.д.



  Географски обект: Свободен от лед връх с височина 470 м в югозападните покрайнини на хребет Фрисланд в Тангра планина, о. Ливингстън. Разположен 430 м южно от Габровска могила, 890 м източно от вр. Велека и 2.85 км западно от вр. Ямбол. Издига се над лед. Чарити на северозапад и лед. Търново на югоизток.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на река Арда, град Ардино и селището Арда в Южна България.

  Дата на одобрение: 17 февруари 2004.


  Aripleri Passage

  проток Ариплери

  BGAQ0633

  Проток


  63°38'10.0" ю.ш.

  57°35'30.0" з.д.



  Географски обект: Проток с ширина 1.77 км, отделящ о. Игъл в море Уедъл от п-в Ятрус от югоизточната страна на п-в Тринити. Оформен в резултат на разпадането на шелфов ледник Принц Густав през втората половина на 20 век.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на средновековната крепост Ариплери в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 6 декември 2010.



  Aristotle Mountains

  планина Аристотел

  BGAQ0818

  Планина


  65°35'00.0" ю.ш.

  62°28'00.0" з.д.



  Географски обект: Ветрилообразна система от хребети спускащи се на изток-североизток от купол Мадрид (1650 м) на Бряг Оскар II, Антарктически п‑в. Простира се 62 км по направление югозапад-североизток и 44 км по направление северозапад-югоизток. Разположена между лед. Крейн на северозапад, зал. Егзаспърейшън (Раздразнение) на североизток и лед. Фласк на юг, и свързана на запад-югозапад с купол Раундъл и плато Брус чрез седловина с височина 1550 м.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1974.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименувана на древногръцкия учен Аристотел, пръв изказал предположението за съществуване на суша в южната полярна област, наречена от него Антарктика.

  Дата на одобрение: 5 юни 2012.



  Arkovna Ridge

  хребет Арковна

  BGAQ0917

  Хребет


  65°23'40.0" ю.ш.

  62°26'30.0" з.д.



  Географски обект: Тесен скалист хребет с дължина 45 км от подножието на купол Мадрид на югозапад до н. Дилужън на изток, ширина 5.7 км, и височина 1300 м (вр. Иширков камък) на Бряг Оскар II, Антарктически п‑в. Издига се над лед. Крейн на северозапад и север, Спилейн фиорд на североизток, и зал. Сексагинта Приста, лед. Мапъл и горното течение на лед. Мелвил на юг.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1976.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Арковна в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Arkutino Beach

  бряг Аркутино

  BGAQ0261

  Бряг


  62°45'00.0" ю.ш.

  60°19'40.0" з.д.



  Географски обект: Свободна от лед ивица с дължина 1.8 км от южния бряг на о. Ливингстън, разположена на п-в Рожен от източната страна на Лъжливия залив. Ограничен от н. Барнард на юг, лед. Чарити на север и рид Велека на изток. Свободната от лед площ на бряг Аркутино и прилежащия рид Велека е 468 ха. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, испанско от 1991, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на крайбрежната лагуна Аркутино в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 4 ноември 2005.



  Armira Glacier

  ледник Армира

  BGAQ0379

  Ледник


  63°01'25.0" ю.ш.

  62°33'00.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 3 км на югоизточните склонове на хребет Имеон, о. Смит. Разположен югозападно от лед. Драгоман и североизточно от лед. Грамада. Спуска се югоизточно от върховете Славейков и Цариград и източно от вр. Неофит, оттича се в югоизточна посока и се влива в проток Осмар югозападно от н. Иван Асен.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на река Армира в Южна България.

  Дата на одобрение: 4 септември 2008.



  Armula Peak

  връх Армула

  BGAQ1323

  Връх


  67°21'21.0" ю.ш.

  66°19'30.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 900 м в западното подножие на плато Хемимонт, Бряг Лубе на Антарктически п‑в. Разположен 8.75 км на юг-югоизток от вр. Еровете, 11 км северно от Смилянски рид и 14.8 км на изток-североизток от вр. Кервен. Стръмни и частично свободни от лед южни склонове. Издига се над лед. Клеберсберг на юг, и лед. Финстервалдер на север и северозапад.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на античното тракийско селище Армула в Западна България.

  Дата на одобрение: 23 март 2016.



  Arrowsmith Island

  остров Ароусмит

  BGAQ1084

  Остров


  65°30'28.0" ю.ш.

  65°32'09.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо покрит с лед остров в островната група Пит, разположен 1.43 км югоизточно от о. Пикуик, 500 м южно от о. Тъпман и 900 м северозападно от о. Физкин. Островът е дълъг 2.53 км по направление от запад-югозапад към изток-североизток и 900 м широк.

  Регион: Острови Бискоу.

  Картографиране: британско от 1971.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на британския картограф Арън Ароусмит (1750-1823), публикувал карта на южната полярна област през 1794.

  Дата на одобрение: 21 октомври 2013.



  Arsela Peak

  връх Арсела

  BGAQ1104

  Връх


  78°56'29.6" ю.ш.

  84°35'19.0" з.д.



  Географски обект: Връх с височина 1600 м близо до южния край на хребет Оуън, най-южния дял на главното било на хребет Сентинел. Разположен 11 км югоизточно от вр. Лишнес, 14.9 км на запад-югозапад от рид Маунтинвю в Петварските възвишения, 4 км на север-северозапад от вр. Бауърс Корнър, и 12.1 км североизточно от нунатаци О’Нийл в хребет Бастиен. Стръмни и частично свободни от лед северни и югозападни склонове. Издига се над долната част на лед. Нимиц на югозапад и края на лед. Уесбекър на североизток.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961 и 1988.

  Географска карта: [7].

  Произход на името: Наименуван на тракийското селище Арсела в Южна България.

  Дата на одобрение: 3 януари 2014.



  Artanes Bay

  залив Артанес

  BGAQ0850

  Залив


  65°01'00.0" ю.ш.

  61°11'00.0" з.д.



  Географски обект: Залив с ширина 14 км, врязващ се 6.2 км в Бряг Оскар II на Антарктическия п‑в западно от н. Феъруедър и източно от н. Шивър. Оформен в резултат от разпадането на шелфовия ледник Ларсен в района през 2002 и последващо отдръпване на лед. Рогош.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: Антарктическа цифрова база данни от 2012.

  Географска карта: [1]

  Произход на името: Наименуван на античното селище Артанес в Северозападна България.

  Дата на одобрение: 7 декември 2012.



  Arzos Peak

  връх Арзос

  BGAQ1158

  Връх


  77°48'37.0" ю.ш.

  86°42'50.0" з.д.



  Географски обект: Остър скалист връх с надморска височина 1970 м на страничния хребет, отделящ се от главното било на северния дял на хребет Сентинел северно от вр. Досън. Разположен 10.4 км югозападно от вр. Крофорд, 10.22 км западно от вр. Досън, 15 км северозападно от вр. Мурсалица и 18.65 км югоизточно от нунатак Фишър.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961.

  Географска карта: [8].

  Произход на името: Арзос е тракийското име на река Сазлийка в Южна България.

  Дата на одобрение: 3 януари 2014.



  Asemus Beach

  бряг Асемус

  BGAQ0620

  Бряг


  62°23'10.0" ю.ш.

  59°39'25.0" з.д.



  Географски обект: Свободна от лед брегова ивица с дължина 2.2 км от северозападния бряг на зал. Мичъл, о. Робърт. Разположен между Дебелянов нос на югозапад и н. Дивотино на североизток.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на античния римски град Асемус в Северна България.

  Дата на одобрение: 6 декември 2010



  Asen Peak

  Асенов връх

  BGAQ0124

  Връх


  62°38'50.5" ю.ш.

  59°56'25.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 810 м в Делчев хребет на Тангра планина, о. Ливингстън. Разположен 770 м на юг-югозапад от Делчев връх, 860 м източно от вр. Русе и 870 м на север-северозапад от Св. Евтимиев камък. Издига се над лед. Искър и зал. Бруикс на северозапад, лед. Ропотамо на изток-югоизток и лед. Добруджа на юг.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на българския владетел цар Асен (Иван Асен) I, 1190-1196, възстановил заедно със своя брат цар Петър IV независимостта на България и основал Второто Българско царство, и във връзка със селищата Цар Асен в Североизточна и Южна, Асен в Северна и Южна, Асеново в Северна и Югоизточна, Асеновци в Северна, Асеновец в Югоизточна, и Малко и Голямо Асеново в Южна България.

  Дата на одобрение: 17 февруари 2004.


  Asparuh Peak

  Аспарухов връх

  BGAQ0172

  Връх


  62°36'47.0" ю.ш.

  60°09'14.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 760 м в хребет Боулс, о. Ливингстън, свързан с Мелнишки хребет чрез Янкова седловина. Разположен 2.52 км източно от вр. Боулс, 1.26 км южно от вр. Мелник и 1.96 км западно от Атанасов нунатак.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на българския владетел кан Аспарух, 668-700, присъединил с договор земите между Стара планина и река Дунав през 681, и във връзка с град Исперих в Североизточна, и селищата Хан Аспарухово в Южна и Аспарухово в Северозападна, Северна, Източна и Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 11 април 2005.


  Atanasoff Nunatak

  Атанасов нунатак

  BGAQ0085

  Връх


  62°36'54.0" ю.ш.

  60°06'57.0" з.д.



  Географски обект: Скалист връх с височина 523 м в източните покрайнини на хребет Боулс, о. Ливингстън. Разположен непосредствено източно от прохода Пирдопска порта, 3.32 км североизточно от Кузманова могила, 1.18 км на изток-североизток от вр. Марица, 4.44 км източно от вр. Боулс, 2.41 км югоизточно от вр. Мелник, 1.68 км южно от вр. Сливен и 5.37 км северно от вр. Левски. Стръмни северни, западни и южни склонове, на изток-североизток се спуска полегато 1 км към Златоградски камък. Свободна от лед площ 28 ха. Издига се над лед. Хюрън на юг и лед. Струма на север.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: британско от 1968, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на американския учен от български произход Джон Атанасов (1903-95), създал електронния цифров компютър.

  Дата на одобрение: 15 март 2002.


  Atlantic Club Ridge

  връх Атлантически Клуб

  BGAQ0010

  Рид


  62°38'56.0" ю.ш.

  60°21'54.0" з.д.



  Географски обект: Свободен от лед рид с дължина 600 м от запад-югозапад на изток-североизток, ширина 350 м и височина 161 м в района на българската база Св. Климент Охридски на п-в Хърд, о. Ливингстън. Разположен 730 м на юг-югоизток от н. Хесперидес, 1 км западно от Крумов камък и 1.29 км северозападно от най-високата точка на хребет Чаруа. Издига се над лед. Балкан на североизток, лед. Контел на юг, и бряг Охеда с езерото Морски Лъв на северозапад. Стръмни северни склонове, свързани чрез седловина с хълм Хесперидес. Използван при ретранслация на радиосъобщения между българската база и вътрешността на острова (поради което ридът е известен сред обитателите на базата и като „Папагала”). Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: 1994/95, 1995/96.

  Картографиране: испанско от 1991, българско от 1996, 2005 и 2009.

  Географска карта: [4].

  Произход на името: Наименуван на Атлантическия клуб в България, съорганизатор на националните антарктически кампании през периода 1993-96. Първоначално предвидено през 1994 за прилежащия ледник, поради предимство на вече съществуващо наименование (ледник Контел), името Атлантически Клуб е дадено на върха.

  Дата на одобрение: 23 февруари 1995.


  Austa Ridge

  хребет Ауста

  BGAQ0912

  Хребет


  65°15'30.0" ю.ш.

  62°16'00.0" з.д.



  Географски обект: Скалист, частично свободен от лед хребет с дължина 24 км и ширина 11 км на Бряг Оскар II, Антарктически п‑в, спускащ се от южния край на плато Форбидън на изток към н. Кошън. Издига се над 1500 м в западния си край. Издига се над лед. Джоръм и зал. Борима на север, и Спилейн фиорд и лед. Крейн на юг.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1976.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Ауста в Южна България.

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Avitohol Point

  нос Авитохол

  BGAQ0198

  Нос


  62°33'49.0" ю.ш.

  60°37'03.0" з.д.



  Географски обект: Морски нос от западната страна на входа в зал. Скравена на северния бряг на о. Ливингстън, вдаващ се 1.15 км в зал. Хироу на проток Дрейк. Отделя лед. Берковица на северозапад от лед. Тунджа на югоизток. Разположен 3 км североизточно от вр. Сноу, 14.6 км югоизточно от н. Ширеф и 9.6 км на запад-югозапад от н. Сидинс. Образуван от разклонение на вр. Сноу и оформен в резултат на отдръпването на ледената шапка на острова в края на 20 и началото на 21 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: испанско от 1991, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на легендарния български владетел кан Авитохол от летописа „Именник на българските канове” от 8 век, положил основите на българската държавност през 165.

  Дата на одобрение: 11 април 2005.



  Avren Rocks

  скали Аврен

  BGAQ0355

  Скала


  62°26'55.0" ю.ш.

  59°31'01.0" з.д.



  Географски обект: Три прилежащи скали с обща дължина 260 м по направление север-юг и ширина 150 м, разположени във вътрешността на зал. Микалви, о. Робърт. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименувани на селищата Аврен в Североизточна и Южна България.

  Дата на одобрение: 12 август 2008.



  Avroleva Heights

  възвишения Авролева

  BGAQ1234

  Възвишения



  64°13'10.0" ю.ш.

  62°08'50.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо покрити с лед възвишения с височина 1100 м между зал. Хил и лед. Световрачене в източната част на о. Брабант. Дължина 7.3 км по направление север-юг, и 7.3 км от н. Мичъл на изток до седловина Дорионес, която свързва на запад възвишенията с Търънско плато на планината Стрибог. Стръмни и частично свободни от лед северни и източни склонове.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980 и 2008.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Авролева е средновековното име на планина в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 19 май 2015.



  Aytos Point

  нос Айтос

  BGAQ0081

  Нос


  62°42'23.5" ю.ш.

  60°02'59.5" з.д.



  Географски обект: Скалист морски нос на югоизточния бряг на о. Ливингстън, образуван от разклонение на Христов камък. Разположен на проток Брансфийлд 5.57 км на изток-североизток от н. Самуил и 2.53 км югозападно от н. Макийн.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на град Айтос в Югоизточна България.

  Дата на одобрение: 15 март 2002.



  Baba Tonka Cove

  залив Баба Тонка

  BGAQ0301

  Залив


  62°36'45.0" ю.ш.

  61°04'13.0" з.д.



  Географски обект: Залив на проток Дрейк с ширина 1.1 км, врязващ се 750 м в северния бряг на п-в Байърс, о. Ливингстън, между н. Вилярд на изток и н. Варадеро на запад. Част от зал. Баркли. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1822 и 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, испанско от 1992, българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на българската революционерка баба Тонка (Тонка Обретенова, 1812-93), и във връзка със селището Баба Тонка в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 15 декември 2006.



  Bablon Island

  остров Баблон

  BGAQ0987

  Остров


  65°36'36.0” ю.ш.

  64°09'32.0” з.д.



  Географски обект: Свободен от лед остров край западния бряг на п‑в Барисон, Бряг Греъм на Антарктическия п‑в, с дължина 1.15 км по направление от югоизток-северозапад и ширина 400 м. Отделен от н. Ейкман на юг с проток широк 220 м.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1971.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Баблон в Южна България.

  Дата на одобрение: 4 юли 2013.



  Bacho Kiro Peak

  връх Бачо Киро

  BGAQ0841

  Връх


  64°47'02.0" ю.ш.

  62°15'36.0" з.д.



  Географски обект: Частично свободен от лед връх с височина 1500 м на Бряг Данко, Антарктически п‑в. Разположен между ледниците Удбъри и Монголфие, 4.35 км източно от вр. Даунфол, 5.55 км на юг-югозапад от н. Софи Клиф и 2.9 км северно от рид Мечит.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1980.

  Географска карта: [1]

  Произход на името: Наименуван на българския възрожденски просветител и революционер Бачо Киро (Киро Занев, 1835-76).

  Дата на одобрение: 7 декември 2012.



  Bagra Peak

  връх Багра

  BGAQ0775

  Връх


  78°43'49.0" ю.ш.

  84°27'08.0" з.д.



  Географски обект: Връх с височина 2100 м в Петварските възвишения в югоизточния дял на хребет Сентинел. Разположен 3.52 км североизточно от вр. Ландолт, 14.35 км южно от вр. Бенсън, 8.41 км западно от вр. Лонг и 7.12 км северно от вр. Милър. Издига се над лед. Корникър на северозапад, лед. Разбойна на североизток и лед. Драма на изток.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961 и 1988.

  Географска карта: [7].

  Произход на името: Наименуван на селището Багра в Южна България.

  Дата на одобрение: 16 февруари 2011



  Bakshev Ridge

  Бакшев рид

  BGAQ0326

  Рид


  62°37'55.0" ю.ш.

  61°12'48.0" з.д.



  Географски обект: Тесен, назъбен скалист рид в източната част на о. Ръгед (Грапав) край западния бряг на о. Ливингстън, с дължина 700 м по направление югоизток-северозапад и най-висока точка 239 м разположена 660 м източно от вр. Сан Стефано, 1.25 км западно от н. Вунд и 1.1 км северозападно от Радев нос.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: испанско от 1992, българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на Петър Богдан Бакшев (1601-74), католически архиепископ на София и автор на ранна българска историография публикувана през 1667.

  Дата на одобрение: 15 декември 2006.



  Balabanski Crag

  Балабански камък

  BGAQ1009

  Връх


  66°31'40.0” ю.ш.

  63°50'25.0” з.д.



  Географски обект: Скалист връх с височина 600 м в хребет Бигла на Бряг Фойн, Антарктически п‑в. Разположен 3.2 км североизточно от Попов връх, 10.66 км на юг-югозапад от н. Балдер и 7.5 км северно от н. Спър.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1974.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на Димитър Балабански, физик в българската база Св. Климент Охридски през 1994/95 и последващи сезони.

  Дата на одобрение: 4 юли 2013.



  Balan Ridge

  хребет Балан

  BGAQ0453

  Хребет


  69°26'09.0" ю.ш.

  71°22'25.0" з.д.



  Географски обект: Хребет с дължина 4.5 км по направление север-юг, ширина 1.45 км и височина 800 м в планината Софийски Университет на о. Александър. Средната точка на хребета е разположена 9.2 км северно от вр. Климент Охридски, 10.1 км североизточно от вр. Уилби в планината Ласо, 10.8 км на изток-югоизток от вр. Холт и 13.3 км северозападно от нунатак Лизард. Издига се над ледената долина Пост на изток, лед. Палестрина на север и неговия приток лед. Йозола на запад.

  Регион: Остров Александър.

  Картографиране: британско от 1963 и 1971.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на българския лингвист, историк и библиограф Александър Теодоров-Балан (1859-1959), пръв ректор на Софийския университет и един от основателите на туристическото движение в България.

  Дата на одобрение: 23 ноември 2009.



  Balanstra Glacier

  ледник Баланстра

  BGAQ1223

  Ледник


  64°19'30.0" ю.ш.

  62°18'20.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 12 км и ширина 4 км от югоизточната страна на планината Стрибог на о. Брабант. Разположен североизточно от лед. Хипократ и югозападно от лед. Макензи. Спуска се на изток-югоизток и се влива в проток Пампа южно от н. Момино и северно от н. Пинел.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980 и 2008.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на античната римска станция Баланстра в Западна България.

  Дата на одобрение: 19 май 2015.



  Balchik Ridge

  Балчишки рид

  BGAQ0102

  Рид


  62°41'53.0" ю.ш.

  60°05'45.0" з.д.



  Географски обект: Тесен скалист рид в южните покрайнини на хребет Левски в Тангра планина, о. Ливингстън. Спуска се 1.3 км в посока юг-югоизток от най-високата точка достигаща 550 м в северния му край, където проходът Староселска порта го отделя от вр. Св. Наум в Пешев рид. Средната точка на рида е разположена 870 м на юг-югоизток от вр. Силистра, 1.51 км източно от Пешев връх, 2 км на север-североизток от Вазов нос и 2.53 км на запад-северозапад от н. Айтос. Издига се над лед. Бояна на изток, юг и запад.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на град Балчик в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 17 февруари 2004.


  Baley Nunatak

  нунатак Балей

  BGAQ0687

  Хълм


  63°56'44.0" ю.ш.

  58°46'54.0" з.д.



  Географски обект: Скалист хълм с височина 495 м в югоизточното подножие на рид Манчо от югоизточната страна на п-в Тринити. Разположен от северната страна на лед. Ейкънхед, 4.69 км северозападно от нунатак Хитър Петър, 6.45 км на север-северозапад от вр. Робъртс и 10.25 км югозападно от вр. Брадли.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на селището Балей в Северозападна България.

  Дата на одобрение: 6 декември 2010



  Balgari Nunatak

  нунатак Българи

  BGAQ1336

  Рид


  69°06'55.5" ю.ш.

  72°09'25.0" з.д.



  Географски обект: Преобладаващо свободен от лед скалист рид с дължина 800 м по направление изток-запад, ширина 550 м и височина 200 м от южната страна на ледник Бонгрен в северната част на о. Александър. Разположен 630 м от морския бряг, 1.85 км северно от н. Восток, 13.4 км западно от рид Бойн и 6.1 км северозападно от връх Св. Георги. Издига се над Лазарев залив на юг. Посетен на 3 януари 1988 от геоложкия екип на Христо Пимпирев и Борислав Каменов (Първа българска антарктическа експедиция), и Филип Нел и Питър Маркуис (Британска антарктическа служба). Малък скалист участък разположен 360 м югоизточно от върха на нунатака е избран за място на бъдещата българска антарктическа база. Лошо време обаче не позволява двете сглобяеми постройки, транспортирани до острова през април от руския изследователски кораб Сомов, да бъдат пренесени с хеликоптер до брега. Вместо това, те са издигнати на о. Ливингстън.

  Регион: Остров Александър.

  Картографиране: британско от 1991.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван във връзка с първия избор на място за българската антарктическа база.

  Дата на одобрение: 23 март 2017.



  Balis Ridge

  Рид Балис

  BGAQ1200

  Рид


  64°46'43.0" ю.ш.

  62°08'39.0" з.д.



  Географски обект: Скалист, частично покрит с лед рид с дължина 7 км по направление югоизток-северозапад, ширина 1.9 км и височина 1100 м в северното подножие на плато Форбидън, Бряг Данко на Антарктическия п‑в. Разположен 5.55 км източно от вр. Бачо Киро, 5.34 км на юг-югозапад от Пищачев връх и 7.28 км северозападно от вр. Уокър. Издига се над лед. Розие на североизток и лед. Монголфие на югозапад, и завършва на северозапад с н. Софи Клиф.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1980.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на тракийския бог Балис.

  Дата на одобрение: 21 ноември 2014.



  Balkan Snowfield

  ледник Балкан

  BGAQ0007

  Ледник


  62°38'36.0" ю.ш.

  60°19'00.0" з.д.



  Географски обект: Покрито с лед плато с дължина 4.5 км по направление изток-запад, ширина 2 км и височина между 50 и 350 м на о. Ливингстън. Разположен южно от долната част на лед. Перуника, северозападно от лед. Хънтрис и северно от лед. Контел. Ограничен от лед. Контел на югозапад, нунатак Кастильо (437 м) и нунатак Уилан (449 м) на югоизток, седл. Уилан и хребет Бърдик на изток, и лед. Перуника на север. На северозапад се спуска полегато към веригата от хълмове по протежение на Българско крайбрежие. Оттича се на северозапад, като северната му част се влива в зал. Емона и лед. Перуника.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: 1994/95, 1995/96.

  Картографиране: испанско от 1991, българско от 1996, 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименувано на европейския географски регион Балкани.

  Дата на одобрение: 16 март 1994.


  Balkanov Peak

  Балканов връх

  BGAQ1039

  Връх


  64°00'24.0" ю.ш.

  61°52'11.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед връх с височина 600 м в планината Бругман на о. Лиеж. Разположен 2.14 км източно от Въжаров връх и 5.8 км югозападно от н. Нейт. Издига се над зал. Кория на юг и лед. Щерна на север.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на Иван Балканов, лодкар в българската база Св. Климент Охридски през 2002/03 и последващи сезони.

  Дата на одобрение: 21 октомври 2013.



  Ballester Point

  нос Балестер

  BGAQ0357

  Нос


  62°39'28.0" ю.ш.

  60°22'31.0" з.д.



  Географски обект: Свободен от лед, нисък морски нос от южната страна на входа в зал. Джонсънс Док на п-в Хърд, о. Ливингстън. Разположен 7.61 км на север-североизток от н. Майърс, 4.94 км югоизточно от н. Ереби и 1.55 км южно от н. Хесперидес. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1822 и 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, испанско от 1991, българско от 1996, 2005 и 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на Антони Балестер, един от създателите на испанската антарктическа програма.

  Дата на одобрение: 12 август 2008.



  Balsha Island

  остров Балша

  BGAQ0423

  Остров


  62°28'24.0" ю.ш.

  60°11'35.0" з.д.



  Географски обект: Свободен от лед остров в островната група Дънбар край северозападния бряг на п-в Варна, о. Ливингстън. Разположен 1.5 км северозападно от н. Слаб и 2.8 км северно от н. Котис. Размери 600 м на 300 м, площ 17 ха. Районът е посещаван от ловци на тюлени през 19 век.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: британско от 1968, чилийско от 1971, аржентинско от 1980, българско от 2005, 2009 и 2010.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на селището Балша в Западна България.

  Дата на одобрение: 23 ноември 2009.


  Balvan Point

  нос Балван

  BGAQ0888

  Нос


  64°47'13.0" ю.ш.

  60°41'46.0" з.д.



  Географски обект: Скалист морски нос от южната страна на входа в зал. Солари, Бряг Норденшолд на Антарктическия п‑в. Разположен 4.35 км северно от нунатак Педерсен, 33.7 км североизточно от н. Феъруедър, 2.7 км югоизточно от нунатак Сентинел, и 10.27 км на юг-югозапад от хълм Ричард. Оформен в резултат от разпадането на шелфовия ледник Ларсен в района в края на 20 век.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: Антарктическата цифрова база данни от 2012.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Балван в Северна България.

  Дата на одобрение: 27 февруари 2013.



  Banari Glacier

  Ледник Банари

  BGAQ1176

  Ледник


  61°10'35.0" ю.ш.

  54°03'50.0" з.д.



  Географски обект: Ледник с дължина 1.75 км и ширина 1.15 км, разположен на север-североизток от лед. Орчо от източната страна на хребет Равлън, о. Кларънс.. Тече в североизточна посока и се влива в зал. Смит.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: британско от 1972 и 2009.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Банари в Северна България.

  Дата на одобрение: 21 ноември 2014.



  Bangey Heights

  Бангейски възвишения

  BGAQ0742

  Възвишения



  78°02'30.0" ю.ш.

  85°34'00.0" з.д.



  Географски обект: Възвишения, издигащи се до 2900 м (вр. Безден) в северно-централния дял на хребет Сентинел. Разположени между лед. Патлейна на запад, лед. Ембрей на северозапад и североизток, и лед. Копсис на югоизток. Простират се 12 км по направление югозапад-североизток и 10 км по направление северозапад-югоизток. Възвишенията са свързани с хребет Пробуда на югозапад чрез Чепинска седловина и с Мъгленишките възвишения на юг чрез Паничерска седловина.

  Регион: Планина Елсуърт.

  Картографиране: американско от 1961 и 1988.

  Географска карта: [7].

  Произход на името: Наименувани на селището Бангейци в Северна България.

  Дата на одобрение: 16 февруари 2011



  Bankya Peak

  връх Банкя

  BGAQ0523

  Връх


  63°53'24.0" ю.ш.

  59°53'15.0" з.д.



  Географски обект: Връх с височина 840 м в Кортенски хребет на Бряг Дейвис от западната страна на Антарктическия п-в. Разположен 5.44 км на юг-югоизток от н. Венерсгор, 6.49 км западно от Величкова могила, 4.27 км на север-северозапад от вр. Шанют и 6.07 км североизточно от Милков нос. Издига се над зал. Ланчестър на запад и лед. Себайн на изток.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на град Банкя в Западна България.

  Дата на одобрение: 3 юни 2010.



  Bansko Peak

  връх Банско

  BGAQ0252

  Връх


  62°36'49.3" ю.ш.

  59°48'48.5" з.д.



  Географски обект: Скалист връх с височина 280 м в източния край на Делчев хребет в Тангра планина, о. Ливингстън. Разположен 690 м североизточно от вр. Карлово, 500 м на изток-североизток от Мальовишки камък и 420 м югозападно от вр. Люлин.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Българско топографско проучване: Тангра 2004/05.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5].

  Произход на името: Наименуван на град Банско в Югозападна България.

  Дата на одобрение: 4 ноември 2005.


  Bardarevo Hill

  Бърдаревски хълм

  BGAQ0651

  Хълм


  63°30'58.0" ю.ш.

  58°31'53.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед хълм с височина 660 м в северната част на хребет Мареско от северозападната страна на п-в Тринити. Разположен 5.1 км на север-североизток от вр. Краун, 4.1 км югоизточно от н. Мареско и 11.32 км западно от вр. Оглед.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско-немско от 1996.

  Географска карта: [6].

  Произход на името: Наименуван на селището Бърдарево в Източна България.

  Дата на одобрение: 6 декември 2010.



  Barutin Cove

  залив Барутин

  BGAQ0830

  Залив


  62°48'10.0" ю.ш.

  61°30'30.0" з.д.



  Географски обект: Залив с ширина 2.05 км, врязващ се 1.03 км в югозападния бряг на о. Сноу северно от н. Монро и южно от н. Вокил.

  Регион: Южни Шетландски острови.

  Картографиране: българско от 2009.

  Географска карта: [5]

  Произход на името: Наименуван на селището Барутин в Южна България.

  Дата на одобрение: 7 декември 2012.



  Barziya Peak

  връх Бързия

  BGAQ1318

  Връх


  67°10'00.0" ю.ш.

  66°12'26.0" з.д.



  Географски обект: Предимно покрит с лед връх с височина 1500 м в южната част на п‑в Перник, Бряг Лубе на Антарктическия п‑в. Разположен 15 км на изток-югоизток от н. Алварес, 15 км южно от вр. Дийли и 8.2 км североизточно от Желев връх. Стръмни и частично свободни от лед югозападни и северозападни склонове. Издига се над лед. Фийлд на север и запад, и неговия приток лед. Нарезне на югозапад.

  Регион: Земя Греъм.

  Картографиране: британско от 1978.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Бързия в Северозападна България.

  Дата на одобрение: 23 март 2016.



  Basarbovo Ridge

  Басарбовски рид

  BGAQ1229

  Рид


  64°15'55.0" ю.ш.

  62°13'20.0" з.д.



  Географски обект: Покрит с лед рид от източната страна на планината Стрибог на о. Брабант, с височина 1400 м и дължина 8 км от Търънско плато на северозапад до н. Бов на югоизток. Стръмни и частично свободни от лед югозападни склонове. Издига се над лед. Малпиги на югозапад и лед. Световрачене на североизток.

  Регион: Архипелаг Палмър.

  Картографиране: британско от 1980 и 2008.

  Географска карта: [1].

  Произход на името: Наименуван на селището Басарбово в Североизточна България.

  Дата на одобрение: 19 май 2015.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Bulgarian Antarctic Gazetteer

  Скачать 10.74 Mb.