• Вука Караџића 10, 22000 Сремска Митровица телефон: 022/621-194, факс: 022/626-330 пиб: 100517188, текући рачун: 840-233664-58
 • Превоз путника у иностранство
 • Ред.бр. Врста превоза Број путника Релација
 • Укупна вредност са ПДВ-ом

 • Скачать 25.56 Kb.


  Дата09.11.2018
  Размер25.56 Kb.

  Скачать 25.56 Kb.

  Центар за културу „сирмијумарт” Вука Караџића 10, 22000 Сремска Митровица телефон: 022/621-194, факс: 022/626-330  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ”

  Вука Караџића 10, 22000 Сремска Митровица

  телефон: 022/621-194, факс: 022/626-330

  пиб: 100517188, текући рачун: 840-233664-58

  e-mail: sirmiumart@yahoo.com
  Број: 627/2015

  Датум: 11.08.2015

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  са спецификацијoм


  За набавку услуга- Превоз путника у иностранство

  Назив понуђача
  Седиште
  Улица и број
  Матични број
  Пиб
  Текући рачун и назив банке
  Контакт особа


  Ред.бр.

  Врста превоза

  Број путника

  Релација

  Број аутобуса

  Укупна вредност без ПДВ-а

  Износ ПДВ-а

  Укупна вредност са ПДВ-ом


  1

  Превоз путника

  аутобусом  55

  Сремска Митровица – Вараждин (Р.Хрватска) – Птуј (Р.Словенија) – Сремска Митровица

  1  Напомена: Време и место поласка, права и обавезе Наручиоца и Извршиоца услуге дефинишу се по избору најповољнијег Понуђача. Понуђач мора да испуњава све услове из Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( “Сл.гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013).
  ПЛАЋАЊЕ: У року од 45 дана од дана испостављања веродостојне исправе.

  Понуђач
  __________________  (печат и потпис овлашћеног лица)

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Центар за културу „сирмијумарт” Вука Караџића 10, 22000 Сремска Митровица телефон: 022/621-194, факс: 022/626-330

  Скачать 25.56 Kb.