страница1/4
Дата30.06.2017
Размер0.58 Mb.

Частини слів з одного рядка на інший слід переносити за складами


  1   2   3   4

Важливість володіння орфографією розуміли здавна. У сучасній методичній літературі орфографічними уміннями називають орфографічні дії, засновані на чіткому усвідомленні орфограм і правил, а також операцій щодо застосування цих правил.

Покращенню грамотності сприятимуть завдання, вміщені в даному посібнику. Вони зосереджують увагу учнів на орфографічних правилах, завданнях дослідницького проблемно-пошукового характеру, цікаві творчі завдання, схеми.

Завдяки використанню різноманітних методів навчання, виконання вправ стає цікавим та сприяє кращому засвоєнню вивченого матеріалу.

Посібник може бути використаний в індивідуальній та самостійній роботі учнів, як додаткові завдання у класах з поглибленим вивченням української мови .

Частини слів з одного рядка на інший слід переносити за складами:

Книж-ка, сон-це, вер-ба, близь-кий
  • Розривати сполучення літер ДЖ, ДЗ, які позначають один звук

Ра-джу, хо-джу,по-дзвін

Роз`-яснити,шість-ма

  • Одна літера не залишається в попередньо рядку й не переноситься в наступний

Оло-во, а не

о-лово


  • Не можна поділяти на частини для переносу односкладові слова та деякі двоскладові слова

Юнак, явір , око,Азія.

  • При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу

Багато-ступінчастий,а не (багатос-тупіньчастий)

  • Не можна розривати абревіатури

АПК,АЕС

Практичні завдання

Стань вчителем! 1.Прочитай слова. Які з них можна поділити на склади? Лелека, грак, синиця, горобець, дятел, орел, шпак, зозуля, іволга. 2.Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу. Малина, ожина, смородина, урожай, лілея, їжак. Які склади в словах не можна залишити в рядку або перенести?

3.Поділити слова для переносу.

Зілля, сльози, Ольга, раджу, розпал, відзнака, набрати І.Я.Франко, 3 км., кілометр, струни.Попрацюйте разом!

1.Завдання: розбийте на склади дані слова; у дужках розділіть ці ж слова для переносу; виділіть слова, які не можна розділити для переносу.

Тюрбан, орган, ясновельможний, обганяти, безперечний, безстроковий, прибиральний, уроджений, узголів'я, новела, зубрила, телеграма, пальма, казарма, рима, фірма, яма, жовтизна, вітчизна, відьма, арена, радіо, точка, редька, калька, вуалькой, каланча, паїнька, суперечка, дублянка, ящурка, прейскурант, перекроюватися, приємний, засоби, змарнілий, мистецтво, дії, комісія, рівноправний, об'єктив, борються, район, співробітник, в'їзд, підсумувати, використовуючи, розшукати, накопичений.

2. Які слова становлять один склад?

Попрацюйте парами! 1. Поміркуйте, які з поданих слів можна переносити. Запишіть їх, поділяючи рисками для переносу. Уроки, урок, читаю, мию, степ, степи, край, краї, ґрунт. Чому решта слів для переносу не ділиться? 2. Запиши, поділяючи для переносу, імена людей. Олена, Ірина, Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія. Які імена не вдалося поділити для переносу? Чому? Розкажи про це на уроці. 3.Прочитати прислів’я. Переписати їх, поділивши слова на склади. Визначити, у якому із прислів’їв складів найбільше, в якому - найменше. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. (17) Хто спішить, той двічі робить.(8) Білі руки роботи бояться.(10) Хто діло робить, а хто ґави ловить.(10)(Народна творчість.) 4.Записати на можливі варіанти переносу слів. Ялина, дзеркальце, бойовий, мальований, знання, віддати. 5. Подані слова поділити на склади. Від чого залежить кількість складів у слові? Охарактеризувати кожний склад (закритий чи відкритий, наголошений чи ненаголошений). Надія, осінь, дар, подарунок, переформувати, двадцятип’ятирічний.

Творчі завдання 1.Відгадати загадки, записати відгадки. Записані слова поділити для переносу. Які з них не можна переносити? Позначити наголос. Білий, як сніг, надутий, як міх, лопатами ходить, а рогом їсть. (Гусак, лебідь). Повзун повзе, сімсот голок везе. (Їжак). Хату поверх хати має і рахунок жабам знає. (Лелека). Уночі літає, вогнем миготить, а диму немає. (Світлячок). В полі розросталося, в печі гартувалося. (Хліб). Через поле навмання перегнав би я коня. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь.(Заєць). Б’ють мене старі й малі і в повітрі й на землі. Та від цього невмираю, тільки весело стрибаю. (М’яч). 2.Записати прислів’я, поділивши слова на склади.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Хто спішить, той двічі робить. Білі руки роботи бояться. Хто діло робить, а хто гави ловить.

3.Прочитайте вірш, колективно декламуючи його по складах, як лічилку.

Обжинкова пісня Ой любо та мило,

що добре вродило — пшениця, як гай... Та вже недалеко, та вже небагато, та вже видно край

Складіть свій вірш і поділіть слова на склади.

М’який знак уживається для позначення м’якості приголосних. an03500_.wmf


М'який знакПісля 7 д, т, з, с, ц, л, н

(Де ти з'їси ці млини)

1) у кінці слова: мідь, сіль1) після губних: б, п, в, м, ф

шиплячих: ж, ч, ш, щ

задньоязикових: г, к, х, г

Наприклад: ніж, граф


2) перед о: дьоготь, льон

2) після р

Наприклад: Ігор трьох

Але! Горький, Зорький3) перед твердим приголосним: батько

3) перед м'яким приголосним(крім л )

Наприклад: пісня, радість Але! тьмяний (тьма), різьбяний (різьба)

4) після л перед м'яким

Наприклад: пальці, їдальня

4) після н перед ж, ч, ш, ськ

Наприклад: велетенський, кінський,

менший, промінчик

Але! женьшень, Маньчжурія, бриньчати

(бренькіт)5) у дієсловах після т перед -ся

Наприклад: сміється

6) льч, льц льк

сьч, льц Якщо ськ

ньч, ньц ньк

Наприклад: неньчин - ненька

доньці - донька

ляльці - лялька

лч, лц лк

сч, сц Якщо ск

нч, нц нк

Наприклад: рибалчин - рибалка

сопілчин - сопілкаan03500_.wmf

галчин - галка

підносься

Практичні завдання

Стань вчителем

1. Перепишіть речення і вставте в словах, де потрібно, м’який знак. Поясніть його написання.

1. Коли це на полі з’явився, ніби птиця, панс…кий баский кінь; на коні сидів сам пан Бжозовс…кий (І. Нечуй-Левицький). 2. Тонко брен…кало скло в котрійс… шибці. 3. По той бік затоки вигинається впродовж берега рядок вогнів рибал…с…кого селища, на одній із вершин пульсує зірочка маяка. Пульсує отак ніч крізь ніч (О. Гончар). 4. Кличе нен…ка сиріточку, в світлицях ховає, нян…чить її й доглядає (П. Гулак-Артемовський). 5. Господар у постолах і вуз…ких вовняних штанях мовчки сидів на ліжку з люл…кою в зубах (О. Гончар). 6. На берег котились леген…кі хвилі, шелестіла галька і пінились на зелених водоростях білі бульки (Ю. Збанацький).2.Поясніть написання м’якого знака в словах: Турецький, біжіть, сядьте, тьохкати, Михайловське, Львів, Тернопіль, Мелітополь, Прип’ять, льон, Кордильєри, Мольєр, монпансьє.

Дослідження-відновлення 1.Відновити прислівя і приказки, дібравши продовження з другої колонки. Записати, де потрібно уставляючи знак помякшення. Пояснити вживання його за допомогою правил.

1. Мален..ка праця …краща за велике безділля.

2. Праця людину годує,…на завтра не відкладай.

3. Коли за все візьмеш..ся,…лін..марнує.

4. С...огоднішн..ої роботи…розкидати не годит..ся.

5. Хто змолоду працює,…а людина-у труді.

6. Люд..с..ка праця-не дурниця, …а на людину, як робит…

7. Хто не робит…, …то нічого не зробиш…

8. Коли за все візьмеш..ся,…лін..марнує.

9. Стал..гартуєт..ся у вогні, …той не помиляєт..ся.    • Визначити тематику висловів.

2.Перепишіть слова. Замість крапок, де потрібно, поставте м’який знак. Поясніть правила його вживання.

а) Люд…с…кіс…т…, піс…ня, с…віт, с…піл…ний, близ…кіс…т…, с…огодні, Іл…ля, ц…огорічний, мен…шість, різ…бяр, громад…с…кіс…ть, шіст…десят…, на гіл…ці, промін…чик, мален…кий, Уман…щина, нян…чити, дон…ці, уман…с…кий, жнец…, Пан…ченко, Мирон…чук, чотир…ох, у мис…ці, до він…ця, волин…с…кий, Гуцул…щина, вітерец…, Гал…чин, тихесен…кий, Гор…кий.Творчі завдання

1.Утворіть прикметники з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- від слів:

Дін, Дніпро, Київ, село, селяни, Харків, Полтава, студент, учень, Чигирин, Чернівці, Ніжин, Кишинів.

2.До поданих слів дібрати й записати синоніми з орфограмоюПозначення мякості приголосних. Указати на належність слів до частин мови.

Юнак-…(хлопець), страждання-…(біль), поблизу-…(близько), гуртом-…(спільно), покаєння-…(сповідь), пусто-…(порожньо), темрява-…(пітьма), школяр-…(учень), хитрун-…(шельма), декламатор-…(читець), чаклун-…(відьмак).3.Перепишіть речення. Знайдіть запозичені слова і поясніть правопис м’якого знака в них.

Рантьє — це особа, яка не бере участі у виробництві, а живе за рахунок доходів від цінних паперів, на проценти від капіталів. Одним із найпоширеніших у США, Канаді, Великобританії та інших країнах є законопроект, що має назву «білль». Слово «ательє» позначає велику студію митця (скульптора, художника, дизайнера). Альянс — союз, спілка, об’єднання на основі договірних зобов’язань. У Південній та Центральній Америці гірські хребти називають сьєрра, звідси й власні назви Сьєрра-Невада, Сьєрра-Морена, Сьєрра-Леоне.Пошукове завдання-ключ

1.Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору М. Куліша.
2.Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з м'яким знаком, у праву - без нього.

Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву - прочитаєте назву одного з творів І. Франка.

3.Запишіть дані слова у дві колонки: 1) у яких вживається м'який знак; 2) у яких не вживається м'який знак.

Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву країни.

Контрольний словниковий диктант

Асфальт, альянс, Уманщина, Батьківщина, безбатченко, слизький,ковзкий, віньєтка, у скриньці, кицьці, кицьчин, підносься, Нью-Йорк, тонший, інший, більший, нюанс, коньяк, промінчик, Третьяков, портьєра, мільйон, медальйон, бульйон, павільйон, каньйон, монпансьє, кінчик, бриньчати, ллється, донь- чин, няньчити, різьбяр, Соловйов, крайовий, курйоз, Харків, Горький, гіркий людсь -кість, близькість, розкіш, женьшень, вишеньці, п’ятсот, шістсот, сеньйор, Воробйов, барельєф, Маньчжурія, досьє, бельетаж, В’єнтьян, більшістю.
Апостроф (’) — знак, який передає на письмі роздільну вимову літер я, ю, є, ї після твердого приголосного: в’язати [вйазати], під’їхати [підйіхати].


Перед Я, Ю, Є, Ї після літер Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім Р): п’ять рум’яний , Стеф’юк, торф’яний


Після Р в кінці складу перед Я, Ю, Є, Ї:

Піря , повір’я, Кир'ян

Після префіксів, що закінчується на приголосний перед

Я, Ю, Є, Ї:

з’явитися, без'ядерний, від’їздПісля К перед Я у слові ЛУК'ЯН та похідних від нього

Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янець
У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний перед Я, Ю, Є, Ї: пів'ялини

пів'ящика, трьох'ярусний


Після Р, що позначає м’який приголосний на початку складу:

порядок, повітря, ряд
Після літер Б, П, В, М, Ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім Р), що належить до кореня:

дзвякнути, присвята, тьмяний,

АЛЕ: Карп'юк, верф'ю, Щерб'юкПрактичні завдання.

Стань вчителем

1.Поясніть написання апострофа в словах.

В’янути, сузір’я, об’єкт, пір’я, між’ярусний, портьєри, бур’ян м’який, любов’ю,

розіб’ю, з’їсти, здоров’я, об’їхати, повір’я, б’єш, п’ю, п’єш, м’ясо, м’ята, п’ята, п’ять, верб’я, солом’яний.2.Перепишіть і поясніть написання апострофа

1.У лісі з’явилися жовті фарби(В. Петров). 2.Коли ти опинишся на її берегах, то вона тебе і юшкою смачною нагодує, і на спині своїй до другого берега м’яко перенесе (Ю.Збанацький). 3.На всі лади дзвенять жайворонки, дрозди, солов’ї. 4.Всю ніч не змовкають чудові звуки солов’їних пісень (О.Вишня).5.Крайнеба жевріло рожевим вогнем, горіло і миготіло ясним полум’ям (П.Мирний).3.Поясніть, чому в словах цвях, морквяний, тьмяний, різдвяний, мавпячий апостроф не пишеться, а в словах верф’ю, черв’як він стоїть.

4.Від поданих слів утворіть:

а) прикметники, поясніть їх правопис:соловей,  морква,  олово,  торф,  дрова,  риба,  Різдво,  дерево,  солома,  трава,  кремінь,  полива,  кров, мавпа, камінь;

б) форми орудного відмінка однини іменників, поясніть правопис: любов,  верф,  кров,  мати,  Свир (річка), Об (річка);

в) форми І особи однини дієслів, поясніть правопис: бити, розбити, випити, вити (вінок);

г) форми II особи однини дієслів: бити, пити, розвити, розбити, випити;

д) утворіть, де можна, дієслова з префіксами об-, від-, роз-, під-, з-:

їхати, явитися, їсти, єднати, юрба;

е) іменники за допомогою префіксів, поясніть правопис:вечір, гора, двір, вітер5.Записати слова під диктовку. Пояснити правопис їх.

Свято, різдвяний , вар'єте, ватяг, рясно, варяниця, вдячність, верблюдячий, верхів'я, весняний, В'єтнам, вим'яти, винятковий, вишняк, відв'язати , від'ємний, від'їжджати, зоряний , від'їзд, віцепрем'єр, в'їдливий, возз'єднананий, уп'яте, врятований, всякий, мавпячий, мадяр, мебляр, медвяний, міжгір'я, мертвяк, мислячий, миш'як, мільярд, морквяний, м'язовий, м'якість, м'якуш, м'ята, м'ячик.Творчий диктант 1.Доповніть прислів’я та приказки словами з апострофами.

Одвага або мед …(п’є), або сльози ллє.

Кішку…( б’ють), а невістці докоряють.

Не розіб’єш горіха, то не…( з’їси) і зернятка.

Заздрість …(здоров’я) їсть.

Червоне яблучко, та всередині …(черв’ячок).

Лихої долі конем не …(об’їдеш).

На чужому…( подвір’ї) і мух…( б’ють)

2. До поданих слів записати антоніми з орфограмою «Вживання апострофа». Пояснити правопис за допомогою правил. Буденний (святковий), блиск (тьмяність), важливо (дріб'язково), відвага (сором'язливість), розділяти(об'єдеувати), згуртувати(роз'єднувати), хвороба (здоров'я).

3.Записати імена людей за абеткою. Пояснити вживання апострофа або його відсутність правил. Валер'ян, Дар'я, Мар'яна, Касьян, Святослав, Ілля, В'ячеслав, Мар'ян, Лук'ян, Дем'ян, Мар'я, Омелян, Святогор, Уляна, Люсьєна.


    • Від чоловічих імен утворити форми по батькові.

Дослідження-відновлення

1.Відновити народні вислови, записати їх. Пояснити вживання апострофа. 1.Крамар,що комар, …серце кам'яніє.

2.Від користі …а кому-даром.

3.Дешеве а той, … хто дає.

4.Кому –такому на п'ятак, …де не сяде, там п'є.

5.Був голосок, … дорога твоя пам'ять.

6.Борг пам'ятає не той, хто бере, …та позички з'їли. 7.Не дорогий твій дарунок. …собаки їдятьПошукове завдання-ключ

1.Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, і праву - без нього.

Дит..ясла. духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.

Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву - прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.

2.Випишіть слова у дві колонки: у ліву - з апострофом, у праву - без нього.

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру - отримаєте назву твору Б. Олійника.

  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Частини слів з одного рядка на інший слід переносити за складами