Скачать 35.38 Kb.


Дата12.05.2017
Размер35.38 Kb.

Скачать 35.38 Kb.

Чистай районы, Кызыл Ялан авылы адресы буенча урнашканТатарстан Республикасы Министрлар Кабинетының

2014 ел, 1 ноябрь, 835 нче

карары белән расланды

Чистай районы, Кызыл Ялан авылы адресы буенча урнашкан (адресы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының әлеге объектны дәүләт саклавына кую турындагы 1996 ел, 19 апрель, 301 нчы карары нигезендә – Чистай районы, Кызыл Ялан авылы) төбәк (республика) әһәмиятендәге «Мәчет, 1848 ел» мәдәни мирас объекты территориясеннән файдалану режимы

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 1 ноябрь, 835 нче карары белән расланган Чистай районы, Кызыл Ялан авылы адресы буенча урнашкан (адресы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының әлеге объектны дәүләт саклавына кую турындагы 1996 ел, 19 апрель, 301 нчы карары нигезендә – Чистай районы, Кызыл Ялан авылы) төбәк (республика) әһәмиятендәге «Мәчет, 1848 ел» мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә түбәндәгеләр рөхсәт ителә:

мәдәни мирас объектларын ремонтлау, консервацияләү һәм реставрацияләү;

мәдәни мирас объектларының бөтенлеген бозмый һәм аларның бозылу, җимерелү яки юкка чыгу куркынычын тудырмый торган хуҗалык эшчәнлеге;

саклау предметын тәшкил итүче үзенчәлекләрен үзгәртмичә функциональ файдаланырга рөхсәт ителгән төрләре нигезендә мәдәни мирас объектларын заманча файдалану өчен яраклаштыру;

мемориал һәм архитектура ансамбле буларак әһәмияткә ия булган югалган тарихи элементларын фәнни нигездә элекке хәленә кайтару-регенерацияләү;

мәдәни мирас объектының бөтенлеген боза торган вакытлыча корылмаларны һәм объектларны бетерү;

ядкәр территориясендә урнашкан, тарихи-шәһәр төзелеше, пространство-архитектура ягыннан һәм мемориал буларак зур әһәмияткә ия булмаган биналарның кыйммәтле элементларын консервацияләп һәм фасадларын реставрацияләп, мөмкин булганча техник модернизацияләп реконструкцияләү;

булган объектларның инженерлык инфраструктурасын (су белән тәэмин итү, канализация, җылылык, газ, электр белән тәэмин итү, телефон кертү буенча тышкы челтәрләрне) капиталь ремонтлау;

төзекләндерү – мәйданчыкларны, якын килү һәм транспорт узу урыннарын каплауда традицион материаллардан (таштан, граниттан һәм табигый булып күренә торган башка материаллардан) файдалану; тарихи мохит элементлары характеристикаларына җавап бирүче аерым тора торган яктырту җайланмасыннан файдалану;

яшелләндерү – агачларның кыйммәтле төрләрен саклау;

мәдәни мирас объектының беренче катыннан югары булмаган биеклектә мәдәни мирас объектлары фасадларында мәгълүмати язулар һәм билгеләр, мемориаль такталар кую;

бинаның, төзелмәнең яки корылманың беренче катыннан да югарырак булмаган биеклектә оешмаларның элмә такталарын, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 ел, 7 февраль, 2300-1 нче Россия Федерациясе Законы нигезендә эшләүченең (башкаручының, сатучының) атамасы, аның барлыкка килү урыны (адресы) һәм эш режимы турында кулланучылар игътибарына мәгълүмат җиткерү өчен билгеләнгән элмә язулар һәм реклама конструкцияләрен кую.

Югарыда билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләренең биеклеге чикләрендә теге яки бу конструкцияне урнаштыру регламентлана торган катларның тәрәзәләре арасындагы аралык, фриз биеклегенең 2/3 өлешеннән артмаска тиеш, моңа декоратив-сәнгать паннолар керми. Аркалы тәрәзәләр булганда катларның тәрәзәләре арасында урнашкан конструкцияләрнең биеклеге 1/2 гә кадәр киметелә.

Мәгълүмат конструкцияләренең киңлеге, чикләрендә теге яки бу конструкцияне урнаштыру регламентлана торган аралык киңлегенең 2/3 нән артмаска тиеш.

Югарыда күрсәтелгән барлык эшләр Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә һәм тәртибендә үткәрелә.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 1 ноябрь, 835 нче карары белән расланган Чистай районы, Кызыл Ялан авылы адресы буенча урнашкан (адресы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының әлеге объектны дәүләт саклавына кую турындагы 1996 ел, 19 апрель, 301 нчы карары нигезендә – Чистай районы, Кызыл Ялан авылы) төбәк (республика) әһәмиятендәге «Мәчет, 1848 ел» мәдәни мирас объекты территориясе чикләрендә түбәндәгеләр тыела:

капиталь төзелеш объектларын һәм аларның өлешләрен урнаштыру, шулай ук җир төзелеше эшләрен, җир, төзелеш, хуҗалык эшләрен һәм мәдәни мирас объектларын саклауга бәйле булмаган башка эшләрне проектлау, үткәрү;

мәдәни мирас объектлары фасадында һәм түбәсендә кондиционерлар, эре габаритлы антенналар һәм инженерлык җиһазларының башка элементларын кую;

җир өсте ысулы белән инженерлык инфраструктурасы объектларын (су белән тәэмин итү, канализация, җылылык, газ, электр белән тәэмин итү, телефон кертү буенча тышкы челтәрләр) үткәрү;

агачның кыйммәтле төрләрен кисү, санитария максатында кисүдән башка;

транспорт туктап тору урыннарын төзү._______________________________________

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Чистай районы, Кызыл Ялан авылы адресы буенча урнашкан

Скачать 35.38 Kb.