страница1/7
Дата27.08.2017
Размер1.46 Mb.
ТипРегламент

Decision no 2011/015/R


  1   2   3   4   5   6   7


Европейска агенция за авиационна безопасност

Приемливи средства за съответствие и
Ръководство с указания
за Част-Медицина1
Първо издание

15 Декември 2011
1) Приемливите средства за съответствие и указанията на Регламент на Комисията (EС) No 1178/2011 от 3 ноември 2011 г. постановяващ техническите изисквания и административни процедури свързани с екипажите на гражданската авиация съгласно Регламент (EО) No 216/2008 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОДЧАСТ A

Основни изисквания

Раздел 1

Основни положения

AMC1 MED.A.015 Медицинска конфиденциалност

AMC1 MED.A.020 Понижение на медицинската годност

AMC1 MED.A.025 Задължения на авиомедицинския център, авиомедицинския експерт, общопрактикуващия лекар и специалиста от службата по трудова медицинаРаздел 2

Изисквания за медицинските свидетелства

AMC1 MED.A.030 Медицински свидетелства

AMC1 MED.A.035 Кандидатстване за медицинско свидетелство

AMC1 MED.A.045 Валидност, продължаване на срока на валидност /презаверяване/ и подновяване на валидността на медицинските свидетелства


ПОДЧАСТ В

Специфични изисквания за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и LAPL /правоспособност на пилот на леки въздухоплавателни средства/.

Приемливи средства за съответствие за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и LAPL
Раздел 1

Основни положения

AMC1 MED.B.001 Ограничения за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и LAPL

GM1 MED.B.001 Кодове на ограниченията
Раздел 2

Специфични изисквания за медицински сертификати за клас 1

AMC1 MED.B.010 Сърдечно-съдова система

AMC1 MED.B.015 Респираторна система

AMC1 MED.B.020 Храносмилателна система

AMC1 MED.B.025 Метаболитна и ендокринна система

AMC1 MED.B.030 Хематология

AMC1 MED.B.035 Пикочно-полова система

AMC1 MED.B.040 Инфекциозни заболявания

AMC1 MED.B.045 Акушерство и гинекология

AMC1 MED.B.050 Мускулно-скелетна система

AMC1 MED.B.055 Психиатрия

AMC1 MED.B.060 Психология

AMC1 MED.B.065 Неврология

AMC1 MED.B.070 Зрение

AMC1 MED B.075 Цветово възприятие

AMC1 MED.B.080 Оторино-ларингология

AMC1 MED.B.085 Дерматология

AMC1 MED.B.090 ОнкологияРаздел 3

Специфични изисквания за медицински сертификати за клас 2

AMC2 MED.B.010 Сърдечно-съдова система

AMC2 MED.B.015 Дихателна система

AMC2 MED.B.020 Храносмилателна система

AMC2 MED.B.025 Метаболитна и ендокринна система

AMC2 MED.B.030 Хематология

AMC2 MED.B.035 Пикочно-полова система

AMC2 MED.B.040 Инфекциозни заболявания

AMC2 MED.B.045 Акушерство и гинекология

AMC2 MED.B.050 Мускулно-скелетна система

AMC2 MED.B.055 Психиатрия

AMC2 MED.B.060 Психология

AMC2 MED.B.065 Неврология

AMC2 MED.B.070 Зрение

AMC2 MED B.075 Цветово възприятие

AMC2 MED.B.080 Оторино-ларингология

AMC2 MED.B.085 Дерматология

AMC MED.B.090 ОнкологияРаздел 4

Специфични изисквания за медицински сертификати за LAPL

AMC1 MED.B.095 Медицински преглед и /или оценка на Кандидатите за LAPL медицински сертификати

AMC2 MED.B.095 Сърдечно-съдова система

AMC3 MED.B.095 Дихателна система

AMC4 MED.B.095 Храносмилателна система

AMC5 MED.B.095 Метаболитна и ендокринна система

GM1 MED.B.095 Диабет тип 2 лекуван с инсулин

AMC6 MED.B.095 Хематология

AMC7 MED.B.095 Пикочно-полова система

AMC8 MED.B.095 Инфекциозни болести

AMC9 MED.B.095 Акушерство и гинекология

AMC10 MED.B.095 Мускулно-скелетна система

AMC11 MED.B.095 Психиатрия

AMC12 MED.B.095 Психология

AMC13 MED.B.095 Неврология

AMC14 MED.B.095 Зрение

AMC15 MED.B.095 Цветово възприятие

AMC16 MED.B.095 Оторино-ларингологияПОДЧАСТ С

Изисквания за медицинска годност на екипажа на самолета

Раздел 1

Основни положения

AMC1 MED.C.005 Авиомедицински оценкиРаздел 2

Изисквания за авиомедицинска оценка на екипажа на самолета

AMC1 MED.C.025 Съдържание на аеро-медицинските оценки

AMC2 MED.C.025 Сърдечно-съдова система

AMC3 MED.C.025 Дихателна система

AMC4 MED.C.025 Храносмилателна система

AMC5 MED.C.025 Метаболитна и ендокринна система

AMC6 MED.C.025 Хематология

AMC7 MED.C.025 Пикочно-полова система

AMC8 MED.C.025 Инфекциозни болести

AMC9 MED.C.025 Акушерство и гинекология

AMC10 MED.C.025 Мускулно-скелетна система

AMC11 MED.C.025 Психиатрия

AMC12 MED.C.025 Психология

AMC13 MED.C.025 Неврология

AMC14 MED.C.025 Зрение

AMC15 MED.C.025 Цветово възприятие

AMC16 MED.C.025 Оторино-ларингология

AMC17 MED.C.025 Дерматология

AMC18 MED.C.025 Онкология

GM1 MED.C.025 Съдържание на аеро-медицинските оценкиРаздел 3
Допълнителни изисквания за кандидатите и притежателите на атестат за кабинен екипаж

AMC1 MED.C.030 Медицински доклад за кабинния екипаж на самолета

AMC1 MED.C.035 Ограничения

ПОДЧАСТ D

Авиомедицински експерти

AMC1 MED.D.010 Изисквания за издаването на сертификат на авиомедицинския експерт (АMEs)

AMC1 MED.D.015 Изисквания за разширяване на пълномощията

GM1 MED.D.030 Опреснителен курс по авиационна медицина

AMC/GM to PART-MEDICAL

ПОДЧАСТ A

Основни изисквания

Раздел 1

Общи положения

AMC1 MED.A.015 Медицинска конфиденциалност

За да се осигури медицинската конфиденциалност, всички медицински отчети и досиета трябва да се държат на сигурно място, като достъп до тях може да има само персонал оторизиран от началника на AMS.
AMC1 MED.A.020 Понижение на медицинската годност

В случай на съмнения относно летателната годност, употребата на лекарства или лечение: 1. притежателите на медицински свидетелства клас 1 или клас 2 трябва да потърсят съвета на авиомедицинския център или авиомедицинския експерт;

 2. притежателите на медицински свидетелства за LAPL трябва да търсят помощта на авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или на общопрактикуващия лекар, които са издали медицинското свидетелство на притежателя;

 3. прекратяване на изпълнението на пълномощията: притежателите на медицински сертификат трябва да потърсят помощ от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт за всяко заболяване, от което страдат, свързано с неспособност да изпълняват функциите на членове на полетен екипаж за период най-малко от 21 дни.

AMC1 MED.A.025 Задължения на авиомедицинския център, авиомедицинския експерт, общопрактикуващия лекар и специалиста от службата по трудова медицина

 1. Докладът изискван в MED.A.025 (b)(4) трябва да детайлизира резултатите от прегледа и оценката на данните относно медицинската годност.

 2. Този доклад може да се представи в електронен формат, но трябва да потвърди съответната самоличност на авиомедицинския експерт.

 3. Ако медицинският преглед се извършва от двама или повече авиомедицински експерти или общопрактикуващи лекари, само един от тях ще бъде отговорен за координиране на резултатите от прегледа, оценяване на данните относно медицинската годност и подписване на доклада.


Раздел 2

Изисквания за медицинските свидетелства

AMC1 MED.A.030 Медицински свидетелства

 1. Медицинско свидетелство клас 1 включва пълномощията и валидностите на медицински свидетелства клас 2 и LAPL.

 2. Медицинско свидетелство клас 2 включва пълномощията и валидностите на медицинското свидетелство за LAPL.


AMC1 MED.A.035 Кандидатстване за медицинско свидетелство

В случай че кандидатите не представят настоящо или предишно медицинско свидетелство пред авиомедицинския център, авиомедицинския експерт или общопрактикуващия лекар, което предшества настоящите прегледи, тогава авиомедицинският център, авиомедицинският експерт или общопрактикуващият лекар не трябва да издават медицинско свидетелство, освен ако не е получена съответна информация от лицензиращия орган.


AMC1 MED.A.045 Валидност, продължаване на срока на валидност (презаверяване) и подновяване на валидността на медицинските свидетелства

Периодът на валидност на медицинското свидетелство (включително на свързания с него преглед или специално изследване) се определя от възрастта на кандидата на датата, на която е извършен медицинският преглед.
ПОДЧАСТ B

Специфични изисквания за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и за LAPLАвиомедицински център за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и за LAPL

Раздел 1

Общи положения

AMC1 MED.B.001 Ограничения за медицински свидетелства клас 1, клас 2 и за LAPL 1. Авиомедицинският център или авиомедицинският експерт може да отнесе решението за годност на кандидата до лицензиращия орган в граничните случаи или в случай, че се поставя под съмнение годността на кандидата.

 2. В случаите, в които оценката за годност може да се разглежда само с ограничение, авиомедицинският център, авиомедицинският ескперт или лицензиращият орган трябва да оценяват медицинското състояние на кандидата след консултация с експерти по летателна експлоатация и други експерти, ако е целесъобразно.

 3. Кодове на ограниченията:


Код

Ограничение

1

TML

Ограничение на периода на валидност на медицинското свидетелство

2

VDL

Корекция за дефектно далечно виждане

3

VML

Корекция за дефектно далечно, средно и близко виждане

4

VNL

Корекция за дефектно близко виждане

5

CCL

Корекция само посредством контактни лещи

6

VCL

Валидно само през деня

7

HAL

Валидно само когато се носи слухов апарат

8

APL

Валидно само с одобрена протеза

9

OCL

Валидно само като втори пилот

10

OPL

Влидно само без пътници (само за PPL и LAPL)

11

SSL

Определени специални ограничения

12

OAL

Ограничение отнасящо се до изпълнение на полети само на определен тип въздухоплавателно средство

13

AHL

Валидно само с одобрено ръчно управление

14

SIC

Специфичен редовен медицински преглед(и) – да се контактува с лицензиращия орган

15

RXO

Прегледи при специалист офталмолог

(d) Налагане на ограниченията

 1. Ограничения от 1 до 4 могат да бъдат наложени от авиомедицински експерт или авиомедицински център.

 2. Ограничения от 5 до 15 трябва да бъдат наложени само:

(i) за медицинско свидетелство клас 1 от лицензиращия орган;

(ii) за медицинско свидетелство клас 2 от авиомедицинския експерт или авиомедицинския център след консултация с лицензиращия орган;

(iii) за медицински свидетелства за LAPL от авиомедицинския експерт или авиомедицинския център.

(e) Премахване на ограниченията 1. За медицински свидетелства клас 1, всички ограничения трябва да се отменят от лицензиращия орган.

 2. За медицински свидетелства клас 2, ограниченията могат да бъдат отменени от лицензиращия орган или от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт след консултация с лицензиращия орган.

 3. За медицински свидетяелства за LAPL, ограниченията могат да се отменят от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт.

GM1 MED.B.001 Кодове на ограничение

TML ограничение - Ограничение на времето

Периодът на валидност на медицинското свидетелство е ограничен до продължителността, както е показано на медицинското свидетелство. Този период на валидност започва на датата на медицинския преглед. Всеки период на валидност останал от предишно медицинско свидетелство не е валиден повече. Пилотът е длъжен да се яви на повторен преглед, щом бъде посъветван и трябва да следва всички медицински препоръки.VDL ограничени - Трябва да носи коригиращи лещи и и да има резервен чифт очила

Корекции на дефектното далечно виждане: докато изпълнява пълномощията на своя лиценз, пилотът трябва да носи очила или контактни лещи, които коригират дефектите на далечното виждане съгласно прегледа и одобрението на авиомедицинския експерт. Контактните лещи не трябва да се носят, докато не се изясни от авиомедицинския експерт, че това е нужно. Ако се носят контактни лещи, трябва също да има и допълнителен чифт очила, одобрен от авиомедицинския експерт.

VML ограничение - Трябва да носи многофокални очила и да има резервен чифт очила

Корекции на далечното, средно и близко виждане: докато се изпълняват пълномощията на лиценза, пилотът трябва да носи очила, които коригират дефектите на далечното, средно и близко виждане, според направения преглед и одобрението от авиомедицинския експерт. Може да не се слагат контактни лещи или очила с цяла рамка, ако са за корекция само на зрението наблизо.

VNL ограничение - Трябва да има на разположение корекционни очила, както и резервен чифт очила

Коригиране на дефектите на близкото виждане: докато се изпълняват пълномощията на лиценза, пилотът трябва да има на разположение корекционни очила за близко виждане, според извършения преглед и одобрението от авиомедицинския експерт. Може да не се слагат контактни лещи или очила с цяла рамка, ако са за корекция само на близкото виждане.

VCL ограничение - Валидно само през деня

Това ограничение позволява на частните пилоти с вариращи степени на цветова недостатъчност да изпълняват пълномощията на своя лиценз само през деня. Приложимо само за медицински свидетелства клас 2.OML ограничение - Валидно само като или с квалифициран втори пилот

То се прилага за членовете на екипажа, които не отговарят на медицинските изисквания за работа на еднопилотен екипаж, но са годни за операции извършвани от многопилотни екипажи. Приложимо е за медицински свидетелства клас 1.OCL ограничение - Валидно само като втори пилот

Това ограничение е по-нататъшно продължение на OML ограничението и се прилага, когато поради точно дефинирана медицинска причина, пилотът е оценен като безопасен да работи като втори пилот, а не като командир. Прилага се при медицински свидетелства клас 1.OPL ограничение - Валидно само без пътници

Това ограничение се налага, когато пилот с мускулно-скелетен проблем или някакъв друг медицински проблем може да създаде повишен риск за безопасността на полета, който риск може да бъде приемлив за пилота, но не и за превоза на пътниците. Прилага се само за медицински свидетелства клас 2 и за LAPL.


OSL ограничение - Валидно само с подсигуряващ пилот и във въздухоплавателно средство с двойни прибори за управление

Пилотът по безопасността /подсигуряващ пилот/ е квалифициран да действа като командир на съответния клас/вид на въздухоплавателното средство и притежава определен клас за полетните условия. Той/тя заема мястото за управление, като осъзнава вида/овете/ на възможната неспособност, от която може да страда пилотът, чието медицинско свидетелство е издадено с това ограничение, и е подготвен да поеме управлението по време на полет. Приложимо само за медицинско свидетелство клас 2 и за LAPL.


OAL ограничение - Ограничено до полети само на определен тип въздухоплавателно средство

Това ограничение може да се приложи за пилот, който има липса на крайник или някакъв друг анатомичен проблем, който е бил показан от медицинския летателен тест или летателен тест на тренажор. Този проблем може да бъде приемлив, но да се изисква ограничение за определен тип въздухоплавателно средство.SIC ограничение – За специфичните редовни медицински прегледи да се контактува с лицензиращия орган

Това ограничение изисква авиомедицинският експерт да контактува с лицензиращия орган преди да се заеме с подновяването или презаверяването на медицинската оценка. Вероятно е да се отнесем до медицинската история, с която авиомедицинският експерт трябва да е запознат, преди да започне оценяването.RXO ограничение - Прегледи при специалист офталмолог

Прегледите при специалист офталмолог се изискват при наличие на съществена причина. Ограничението може да се приложи от авиомедицински експерт, но може да се отмени само от лицензиращия орган.


Раздел 2

Специфични изисквания за медицински свидетелства клас 1

AMC1 MED.B.010 Сърдечно-съдова система

 1. Преглед

Електрокардиограма при физическо натоварване.

Електрокардиограмата при физическо натоварване, когато се изисква като част от сърдечно-съдовата оценка, трябва да бъде симптом-лимитирана и извършена по Брус до минимум ІV стъпало или еквивалент. 1. Общи положения
 1. Оценка на сърдечно-съдовия рисков фактор
 1. Изследването на серумни липиди, в случай на откриване на значителна аномалия, изисква преглед, изследване и наблюдение от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт след консултация с лицензиращия орган.

 2. Натрупването на рискови фактори (пушене, фамилна обремененост, липидни аномалии, хипертония и др.) изисква сърдечно-съдова оценка, извършена от авиомедицинския център или авиомедицинския експерт, след консултация с лицензиращия орган.

 1. Сърдечно-съдова оценка

(i) Докладването на електрокардиограмата в състояние на покой или при физическо натоварване се извършва от авиомедицивския експерт или друг акредитиран специалист.

(ii) Обстойната сърдечно-съдова оценка може да бъде извършена от авиомедицински център или да се възложи на кардиолог. 1. Периферно артериално заболяване

Ако не съществува значително функционално нарушение, оценка на годността може да се разгледа от лицензиращия орган, в случай че:

 1. Кандидатите без симптоми за коронарна артериална болест са редуцирали, който и да е от сърдечно-съдовите рискови фактори до приемливо ниво;

 2. Кандидатите трябва да бъдат подложени на приемливо допълнително превантивно лечение;

 3. Електрокардиограмата при физическо натоварване да е със задоволителен резултат. Допълнителни изследвания могат да се изискват и трябва да покажат липса на доказателство за исхемия на миокарда или значителна стеноза на коронарните артерии.

 1. Аневризма на аортата
 1. Кандидати с аневризма на инфрареналната коремна аорта могат да бъдат оценени от лицензиращия орган като годни с OML. Проследяване чрез ултразвуково сканиране или други рентгенови техники, ако е необходимо, трябва да се определят от лицензиращия орган.

 2. Кандидатите могат да бъдат оценени от лицензиращия орган като годни с OML при презаверяване след хирургия на инфрареналната аневризма на аортата, ако кръвното налягане и сърдечно-съдовата оценка са задоволителни. Ще се изисква провеждане на редовен кардиологичен преглед.

 1. Аномалии на сърдечните клапи
 1. За кандидати с неустановени преди това шумове на сърцето, се изисква преглед при кардиолог и оценяване от лицензиращия орган. Ако шумовете се считат за значими, трябва да се проведе допълнително изследване, което да включва като минимум 2D Доплерова ехокардиография или еквивалентно рентгеново изследване.

 2. Кандидати с по-леки аномалии на сърдечните клапи могат да бъдат оценени от лицензиращия орган като годни. Кандидати с тежка аномалия на която и да е от сърдечните клапи се оценяват като негодни.

 3. Болест на аортната клапа
 1. Кандидати с бикуспидална аортна клапа могат да бъдат оценени като годни, ако не са налице други сърдечни или аортни аномалии. Проследяване с ехокардиография, ако е нужно, трябва да бъде назначено от лицензиращия орган.

 2. Кандидати с аортна стеноза изискват преглед от лицензиращия орган. Ляво вентрикуларната /левокамерната/ функция трябва да бъде нормална. История за системна емболия или значителна дилатация на торакалната аорта са дисквалифициращи. Кандидати със средна стойност на налягането до 20 mm Hg могат да бъдат оценени като годни. Тези със средна стойност на налягането над 20 mmHg, но не по-висока от 40 mmHg могат да бъдат оценени като годни с OML. Средна стойност на налягането до 50 mmHg може да бъде приемлива. Проследяване с 2D Доплерова ехокардиография, когато е нужно, трябва да бъде назначено от лицензиращия орган. Също така могат да бъдат използвани алтернативни техники на измерване с еквивалентни граници.

 3. Кандидати с физиологична аортна регургитация могат да бъдат оценени като годни. При по-висока степен на регургитация ще се изисква OML. Не трябва да се наблюдават аномалии на възходящата аорта при 2D Доплерова екокардиография. Проследяване, ако е нужно, трябва да бъде назначено от лицензиращия орган.

(4) Болест на митралната клапа 1. Кандидати без симптоми, с изолиран средносистоличен шум поради митрален листовиден пролапс, могат да бъдат оценени като годни.

 2. Кандидати с ревматична митрална стеноза се оценяват като негодни.

 3. Кандидати с некомплицирана лека регургитация могат да бъдат оценени като годни. Периодичен кардиологичен преглед трябва да бъде назначен от лицензиращия орган.

 4. Кандидатите с нискостепенна регургитация без усложнения могат да бъдат считани за годни с OML, ако 2D Доплеровата ехокардиограма демонстрира задоволителни левокамерни размери и задоволителната миокардна функция е потвърдена чрез електрокардиограма при физическо натоварване. Трябва да се изисква периодичен кардиологичен преглед, определен от лицензиращия орган. 5. Кандидати с доказано обемно обременяване на лявата камера, демонстрирано чрез повишение на левокамерния вътрешен диастоличен диаметър или показания за систолична дисфункция, се категоризират като негодни.

 1. Клапна хирургия

Кандидати със замяна/възстановяване на сърдечната клапа се категоризират като негодни. Оценката за годност може да се разгледа от лицензиращия орган.

 1. Аортната валвотомия e дисквалифицираща.

 1. Корекцията при митрален листовиден пролапс е съвместима с оценката за годност, при положение че постоперативните изследвания показват задоволителна левокамерна функция без систолична или диастолична дилатация и само лека регургитация.

(3) Кандидатите с тъканна или механична клапа, без симптоми, които поне 6 месеца след хирургията не приемат кардиоактивни медикаменти, могат да бъдат оценени от лицензиращия орган като годни с OML. Изследвания, които демонстрират нормална клапанна и камерна конфигурация и функция, трябва да бъдат извършени според показаното от:

 1. Задоволителна симптом-лимитирана ЕКГ при физическо натоварване. Изобразяване на миокардната перфузия/стресова ехокардиография се изисква, ако ЕКГ при физическо натоварване е абнормна или се наблюдава някакво заболяване на коронарната артерия;

 2. 2D Доплерова ехокардиография, която показва незначително селективно уголемяване на камерата, тъканна клапа с минимални структурни промени и нормален Доплеров кръвоток, както и липса на структурни и функционални аномалии на другите сърдечни клапи. Лявовентрикуларната фракция на изтласкване и скъсяване трябва да бъдат нормални.

 3. Проследяване с ЕКГ при физическо натоварванее и 2D ехокардиография, когато е нужно, трябва да се назначи от лицензиращия орган.

 1. Когато е нужна антикоагулация след клапна хирургия, оценка на годността с OML може да се разгледа след преглед от лицензиращия орган. Прегледът трябва да покаже, че антикоагулацията е стабилна. Антикоагулацията се счита за стабилна, ако в изминалите 6 месеца, най-малко 5 INR стойности са документирани, от които поне 4 са в обхвата на INR интервала.

 1. Тромбоемболични смущения

Артериалната или венозна тромбоза или белодробната емболия са дисквалифициращи, щом като антикоагулацията се използва за лечение. След 6 месеца на стабилна антикоагулация, оценка на годността с OML може да се разгледа след преглед от лицензиращия орган. Антикоагулацията трябва да се счита за стабилна, ако в последните 6 месеца, са документирани поне 5 INR стойности, от които поне 4 са в обхвата на INR интервала. Белодробната емболия изисква пълно обследване. След прекратяване на антикоагулационната терапия, поради някаква причина, кандидатите трябва да изискват преглед от лицензиращия орган.

(h) Други кардиологични смущения 1. Кандидати с първична или вторична аномалия на перикарда, миокарда или ендокарда се оценяват като негодни. Оценка на годността може да се разгледа от лицензиращия орган след пълен анализ и задоволителна кардиологична оценка, която включва 2D Доплерова ехокардиография, ЕКГ при физическо натоварване и/или изобразяване на миокардната перфузия/стресова ехокардиография и 24 часова амбулаторна ЕКГ. Може да бъде назначена коронарна ангиография. Често провеждан преглед и OML могат да се изискват след оценка на годността.

 2. Кандидати с вродена аномалия на сърцето, включително онези, които са претърпели хирургическа корекция, се оценяват като негодни. Кандидати с малки аномалии, които са функционално незначителни се оценяват като годни от лицензиращия орган имайки предвид кардиологичната оценка. Лечението с кардиоактивни препарати не е приемливо. Изследванията могат да включат 2D Доплерова ехокардиография, ЕКГ при физическо натоварване и 24-часова амбулаторна ЕКГ. Изисква се редовна кардиологична оценка.

(i) Синкоп

 1. Кандидати с история за повтарящ се вазовагален синкоп се оценяват като негодни. Оценка на годността може да се разгледа от лицензиращия орган след 6 месеца без рецидив, в случай че кардиологичната оценка е задоволителна. Такава оценка трябва да включва:

 1. Задоволителна симптом-лимитирана 12-канална ЕКГ при физическо натоварване по Брус мининум ІV стъпало или еквивалент. Ако ЕКГ при физическо натоварване е абнормна, се изисква изобразяване на миокардната перфузия/стресова ехокардиография;

 2. 2D Доплерова ехокардиография непоказваща значително избирателно уголемяване на камерата, нито структурни или функционални аномалии на сърцето, клапите или миокарда;

 3. 24 часов амбулаторен ЕКГ запис, който не показва смущение на проводимостта, нито комплексно или устойчиво ритъмно нарушение или доказателство за миокардна исхемия.

 1. Може да се изисква ортостатичен тест, проведен по стандартен протокол, който не показва признаци за вазомоторна нестабилност.

 1. Трябва да се извърши неврологичен преглед.

 1. OML се изисква до изтичането на период от 5 години без повторение. Лицензиращият орган може да определи по-къс или по-дълъг период на многопилотното ограничение, съгласно индивидуалните особености на случая.

 2. Кандидати, които са получили загуба на съзнание, без забележими предупредителни признаци, се оценяват като негодни.

(j) Кръвно налягане 1. Диагностицирането на хипертонията изисква кардиологичен преглед за включване на възможните съдови рискови фактори.

 2. Анти-хипертоничното лечение трябва да бъде съгласувано с лицензиращия орган. Приемливото лечение би могло да включва:
 1. небримкови диуретици;

 2. ACE инхибитори;

 3. ангиотензин II/AT1 рецепторни блокери (сартани);

 4. калциеви антагонисти;

 5. определени бета блокери.

 1. При започване на лечение за контрол на кръвното налягане, кандидатите трябва да бъдат повторно освидетелствани, за да се потвърди, че лечението е съвместимо с безопасното изпълнение на пълномощията на получения лиценз.

(k) Коронарна артериална болест 1. Болка в гърдите с неопределен произход изисква пълно изследване.

 1. При съмнение за безсимптомна коронарна артериална болест се изисква ЕКГ при физическо натоварване. Допълнителни тестове могат да се изискват, които да покажат, че не се касае за миокардна исхемия или значителна стеноза на коронарната артерия.

 1. Наличието на миокардна исхемия предизвикана от физическото натоварване е дисквалифициращо.

 1. След исхемичен сърдечен инцидент, включително реваскуларизация, кандидатите без симптоми трябва да редуцират всички рискови фактори за сърцето до едно приемливо ниво. Лекарство, употребявано само за контрол на сърдечните симптоми, не се препоръчва. Всички кандидати трябва да бъдат подложени на приемлив режим на вторична превенция.
 1. Коронарна ангиограма получена около времето на, или по време на, исхемичния миокарден инцидент и пълен детайлен клиничен доклад за исхемичния инцидент и всякакви оперативни процедури трябва да бъдат предоставени на лицензиращия орган:

   1. Не трябва да има стеноза повече от 50 % в който и да е по-голям нетретиран съд, в които и да е присадени венозни или артерилни Байпаси (графтове), или на мястото на ангиопластиката/стента, с изключение на съда свързан с инфаркта на миокарда. Не се допускат повече от две стенози между 30% и 50% в съдовото дърво.
  1   2   3   4   5   6   7