страница1/11
Дата18.11.2018
Размер1.79 Mb.
ТипДержавний стандарт

Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 6113. А. 01. 30-2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 6113.А.01.30-2016

(позначення стандарту)

Професія: Озеленювач

Код: 6113


Кваліфікація: озеленювач 1-2, 3, 4, 5-го розрядів
Видання офіційне

Київ - 2016


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016 № 1050


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 6113.А.01.30-2016

(позначення стандарту)

Професія: Озеленювач

Код: 6113


Кваліфікація: озеленювач 1-2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016


Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 6113 Озеленювач 1, 2, 3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 1- 2 розряд становить 530 годин, на 3 розряд – 444 годин, на 4 розряд – 399 годин, на 5 розряд – 364 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Озеленювач» (Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 червня 1999р. №144), з урахуванням досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 6113.А.01.30-2016

(позначення стандарту)

Професія: Озеленювач

Код: 6113


Кваліфікація: озеленювач 1-2-го розряду
Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)  1. Професія: 6113 Озеленювач

(код, назва професії)

  1. Кваліфікація: озеленювач__1-2-го розряду____

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

  1. Кваліфікаційні вимоги


1 розряд

Повинен знати: правила поводження з ручним садильним інвентарем під час виконання найпростіших робіт у зеленому господарстві; норми, правила навантажування і транспортування вантажів; найменування вантажів та правила їх укладання; особливості підготовки тари під посів дрібного квіткового насіння і пікірування рослин; правила догляду за малими архітектурними формами у зеленому господарстві та квітково-декоративному насінництві і розсадництві.
Повинен уміти: виконувати підсобні допоміжні роботи, пов'язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших озеленених площ від листя, сучків, сміття і снігу; забезпечувати робочі місця садильними матеріалами, добривами та інвентарем; брати участь у сортуванні різноманітних вантажів і складанні їх у відведених місцях; ущільнювати і розвантажувати сніг; доглядати за малими архітектурними формами у зеленому господарстві та квітково-декоративному насінництві і розсадництві; посипати доріжки піском вручну; готувати печі для випалювання горщиків ручним способом.
2 розряд

Повинен знати: правила і способи виконання земляних робіт у міських умовах; найпростіші способи догляду за рослинами; правила поводження з вантажами, які потребують певної обережності; техніку збирання жолудів; способи планування «на око» площ, грядок, доріжок.
Повинен уміти: виконувати прості роботи з підготовки ґрунту й добрив вручну; викопувати садильні ями й канави для садіння деревно-чагарникових рослин; здійснювати снігозатримання; очищувати насіння декоративних рослин; прополювати деревно-чагарникові рослини; виконувати горизонтальне планування площ, грядок і доріжок «на око»; поливати дерева, кущі і газонні трави ручним способом; корчувати пеньки вручну.


  1. Загальнопрофесійні вимоги


Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідними для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
  1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб


5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.5.2. Після закінчення навчання

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна-освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Озеленювач 1-2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
  1. Сфера професійного використання випускника

Відтворення рослин (КВЕД – 2010, секція А, клас – 01.30)


  1. Специфічні вимоги


7.1. Вік: прийняття на роботи здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993 р.).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план


  1. Професія: 6113 Озеленювач

(код, назва професії)


  1. Кваліфікація: озеленювач 1-2-го розряду

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
Загальний фонд навчального часу 540 годинз/п
Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

65

4

1.1

Основи правових знань

15
1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

15
1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

10
2

Професійно-теоретична підготовка

122

15

2.1

Основи зеленого будівництва

54

2

2.2

Основи землеробства та ґрунтознавства

22

4

2.3

Читання креслень

16

9

2.4

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

336
3.1

Виробниче навчання

66
3.2

Виробниче навчання на підприємстві

60
3.3

Виробнича практика

210
4

Консультації

10
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна ( поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

530

19


Перелік кабінетів, лабораторій ( майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією Озеленювач

Кабінети

Інформаційні технології

Правила дорожнього руху

Основи галузевої економіки і підприємництва

Основи правових знань

Охорона праці

Основи зеленого будівництва

Лабораторії

Ділянки відкритого і закритого (теплиці) ґрунту

Інформаційні технології

Основи зеленого будівництва


Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця.

предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств–замовників кадрів.Типова навчальна програма

з предмета «Основи правових знань»з/п

Тема

Кількість. годин

Всього

З них лабораторно -

практичні роботи

1

Вступ. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1
2

Конституційні основи України

2
3

Правові основи професійно-технічної освіти

1
4

Правове регулювання господарський відносин у сільському господарстві

2
5

Праця, закон і ми

1
6

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
7

Злочин і покарання

4
8

Екологічне право

2Всього

15  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 6113. А. 01. 30-2016