• 19. Біля умовного знаку на топографічній карті записані такі числа
 • Поясніть їх. (3 бали)
 • 16. Встановіть відповідність між річками, якими проходить Державний кордон України, та країнами.
 • 18. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу та тектонічних структур .
 • ІV. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти

 • Скачать 270.45 Kb.


  Дата04.12.2017
  Размер270.45 Kb.

  Скачать 270.45 Kb.

  Доброго ранку, шановні колеги!  Доброго ранку, шановні колеги!

  Надсилаю Вам завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії.

  Хочу звернути Вашу увагу на те, що у кожному класі є завдання на контурній карті України – тому роздрукуйте її разом з комплектом завдань для кожного учня.

  Час виконання роботи учнями – 3,5 години (з 10 год. до 13год. 30хв.).

  Критерії оцінювання (розбаловка до кожного завдання) містяться у роботі.

  Щодо перекладу завдань на угорську і російську мови – велике прохання:

  по-перше проявити колегіальність і допомогти один одному;

  по-друге перекласти спершу творчі завдання, умови географічних задач, завдання на контурній карті і тільки після цього перекладати тестові завдання (так можна максимально зберегти час учнів).

  Відповіді до завдань будуть надіслані о 13-30.

  З повагою Г.Б. Глюдзик

  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

  2016-2017 н.р.

  8 клас

  ТВОРЧЕ ПИТАННЯ:


  1. Ви - картограф-початківець. Якою інформацією про карти вам слід володіти для вашої успішної діяльності? (12 балів).

  Тести

  І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–15)

  Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

  1. Мандрівник вирішив здійснити кругосвітню подорож, використовуючи казковий спосіб пересування – килим-літак, і промчати навколо Землі так, щоб годинники в тих місцях, де він пролітатиме, показували б один і той же час. У якому напрямі потрібно рухатися мандрівникові?

  А. На північ; Б. На захід; В. На схід; Г. На південь.  2. Родовища кам`яного вугілля в Донбасі були відкриті:

  А. С.Рудницьким.

  Б. П.Погребняком.

  В. Г.Капустіним.

  Г. П.Тутковським

  3. Сукупність екзогенних процесів, що зумовлюють руйнування й хімічну зміну гірських порід називають…

  А. Вивітрюванням.

  Б. Денудацією.

  В. Ерозією.

  Г. Акумуляцією.

  4. Укажіть материк, на територію якого пасати приносять найбільшу кількість вологи.

  А. Євразія.

  Б. Південна Америка.

  В. Північна Америка.  Г. Африка.

  5. З’ясуйте, як називається карта на якій позначають температуру повітря, напрями і швидкість вітрів, розміщення теплих і холодних фронтів, циклонів і антициклонів, напрями їх переміщення.

  А. Синоптична.

  Б. Кліматична.

  В. Метеорологічна.

  Г. Карта кліматичних поясів.

  6. Відстань від пункту А (64° пн. ш., 60° сх. д.) до пункту В (44° пд. ш., 60° сх. д.) становить:

  А. 2220 км; Б. 2000 км; В. 11 988 км; Г. 0 км.  7. Визначте, яким є числовий масштаб карти, якщо іменований масштаб становить в 1 см – 200 м.

  А. 1 : 20 000 Б. 1 : 200 000 В. 1 : 2 000 000 Г. 1 : 2 000  8. Якому азимуту відповідає напрям на південний захід?

  А. 270О Б. 45О В. 225О Г. 315О

  9. Який кут падіння сонячних променів найбільший у місті Батурин (51°20′ пн. ш., 32°53′ сх. д.) у день літнього сонцестояння?

  А. 62°10′ .

  Б. 38°40′ .

  В. 51°20′ .

  Г. 66°30′ .

  10.Парашутист стрибнув з висоти, де атмосферний тиск становив 670 мм рт. ст., а приземлився у місці, де атмосферний тиск 760 мм рт. ст. З якої висоти стрибнув парашутист:

  А. 540 м. Б. 1 900 м. В. 900 м. Г. 760 м.  11. Умовним знаком на картах позначають:

  А. Балку.

  Б. Яр.


  В. Обрив.

  Г. Западину.


  12. Яке велике місто України розташоване на половині шляху між екватором і північним полюсом?

  А Київ;


  Б Кіровоград;

  В Сімферополь;

  Г Ужгород.

  13. Виходи кристалічних порід на поверхню в центральній частині України пов`язані з:

  А.Українським щитом Б.Донецькою складчастою спорудою .

  В.Карпатською складчастою системою . Г. Воронезьким масивом.

  14. Речовина, вміст якої у повітрі найбільше руйнує озоновий шар Землі:

  А. Вуглекислий газ; Б. Сірководень; В. Фреон; Г. Сірчаний газ.  15.Укажіть країну, формою правління якої є конституційна монархія

  А. Японія.

  Б. Ватикан.

  В. США.

  Г. Велика Британія.


  ІІ. Завдання на визначення відповідності

  У кожному варіанті – два завдання (№16-18), що передбачають вибір взаємопов’язаних по­нять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо відповіді всі правильні, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.

  1. Установіть відповідність між інформацією про міста та географічними координатами цих міст.

  1. Місто знадиться південніше Києва на 450 км.

  2. Місцевий час у цьому місті випереджає поясний на 26 хв.

  3. Сонце заходить у цьому місті на 20 хв. пізніше, ніж у Києві

  4. Кут, під яким спостерігають Полярну зорю у цьому місті, становить 45°  А. 48° 30´ пн. ш; 35° сх. д.

  Б. 45° пн. ш; 34° 30´сх. д.

  В. 52° пн. ш; 36° 30´сх. д.

  Г. 46° 30´ пн. ш; 31° сх. д.

  Д. 49° 30´ пн. ш; 25° 30´сх. д.

  1. Установіть відповідність між назвами вітрів на островами, на клімат яких вони впливають упродовж року?
  1. Мусони А. Великобританія

  2. Західне перенесення Б. Японські острови

  3. Пасати В. Сицилія

  4. Північно-Східні полярні Г.Мадагаскар

  Д.Гренландія

  1. Установіть відповідність між формами рельєфу та їх генетичними типами.

  1. Яри, балки.

  2. Моренні горби, баранячі лоби.

  3. Степові блюдця, поди.

  4. Бархани, дюни.  А. Льодовиковий.

  Б. Карстовий.

  В. Антропогенний.

  Г. Еоловий.  Д. Водно-ерозійний.  ІІІ. Завдання відкритого типу

  Це завдання передбачає виявлення знань термінів, понять тощо та короткого і чіткого їхнього визначення відповідно до завдання. Залежно від повноти відповіді воно оцінюється від 1 до 3 балів.

  1. Кліматичні ресурси – це…………………………………………………………

  20. До найважливіших кліматичних ресурсів відносять:…………………………

  ІV. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти

  Це завдання містить три складові і оцінюється від 1 до 7 балів.

  1. Найважливішою рудною корисною копалиною України є та, родо­вища якої на картах позначають умовним знаком: (1 бал)

  1. Нанесіть на контурну карту України основні басейни видобутку цієї рудної корисної копалини; (3 бали)

  2. Назвіть перспективи розвитку добування цієї корисної копалини на території України. (3 бали)

  V. Географічна задача.

  Географічна задача вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних мате­матичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей і оцінюється (6 балів) Задача.

  У цьому населеному пункті найкоротший день 22 грудня; тривалість дня-

  8 год.00хв.(із 7 год. 56 хв. до 15 год. 56 хв.); кут падіння сонячних променів опівдні становить 16°, а місцевий час відстає від часу лінії зміни дат на 9 год. 5 хв. Запишіть розрахунки визначення географічних координат населеного пункту. Який це населений пункт ?

  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

  2016-2017 н.р.

  9 клас

  ТВОРЧЕ ПИТАННЯ:


  1. Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась сучасна картина розселення населення? (12 балів)

  Тести

  І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–15)

  Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

  1. Вкажіть, що означає на топокартах число біля умовного знаку, яким позначають кар’єр.

  А. глибину; Б. ширину; В. довжину; Г. кривизну схилу.  2. Вкажіть назву української етнічної території в Румунії.

  А. Підляшшя; Б. Стародубщина; В. Мармарощина; Г. Холмщина.  3. Назвіть історико-географічну область, що знаходиться між Південним Бугом і Дністром:

  А Буковина;

  Б Галичина;

  В Поділля;

  Г Покуття.

  4. Укажіть область із найвищим показником народжуваності:

  А Київська;

  Б Донецька;

  В Хмельницька;

  Г Рівненська.

  5. Назвіть область України, яка межує з найбільшою кількістю держав:

  А Київська;

  Б Одеська;

  В Закарпатська;

  Г Чернігівська.

  6. Вкажіть прізвище видатного українця, який подорожував казахськими степами.

  А. Шевченко Т.Г.; Б. Франко І.Я.; В. Сковорода Г.С.; Г. Бандера С.А.  7. Вкажіть довготу східної межі першого годинного поясу.

  А. 7°30′ сх.д.; Б. 22°30′ сх.д.; В. 15°30′ сх.д.; Г. 15°.  8. Вкажіть, що означає на топокартах число біля умовного знаку, яким позначають кар’єр.

  А. глибину; Б. ширину; В. довжину; Г. кривизну схилу.  9. Вкажіть у скількох кліматичних поясах розташована Південна Америка.

  А. 3; Б. 4; В. 5; Г. 6.  10. Виберіть зображення, які передаються із спотвореннями у рівнопроміжній конічній проекції.

  А. кути; Б. площі; В. довжини ліній; Г. довжини ліній, кути та площі.  11. Вкажіть, у якій частині України розташоване місто з координатами 49° 00′ пн.ш. та 37°30′ сх.д..

  А. південній; Б. східній; В. західній; Г. північній.  12. Вкажіть абсолютні висоти, які переважають у біосферному заповіднику «Асканія-Нова».

  А. 300-200м; Б. 100-200м; В. 0-50м; Г. 100-50м.  13. Виберіть область України, якою протікає річка Південний Буг.

  А. Львівська; Б. Вінницька; В. Херсонська; Г. Черкаська.


  14. Речовина, вміст якої у повітрі найбільше руйнує озоновий шар Землі:

  А. Вуглекислий газ; Б. Сірководень; В. Фреон; Г. Сірчаний газ.  15. Родовища кам`яного вугілля в Донбасі були відкриті:

  А. С.Рудницьким.

  Б. П.Погребняком.

  В. Г.Капустіним.

  Г. П.Тутковським

  ІІ. Завдання на визначення відповідності

  У кожному варіанті – два завдання (№16-18), що передбачають вибір взаємопов’язаних по­нять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо відповіді всі правильні, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.

  16. Укажіть відповідність між національними меншинами і регіонами їх компактного проживання:


  1 болгари;

  2 греки;


  3 поляки;

  4 угорці.  А АР Крим;

  Б Закарпатська область;

  В Донецька область;

  Г Житомирська область;

  Д Одеська область.

  17. Упорядкуйте області за чисельністю населення, починаючи з найбільшої

  А Дніпропетровська;

  Б Львівська;

  В Одеська;

  Г Харківська.

  18. Знайдіть пари, в яких одні й ті ж географічні об’єкти в різних країнах називаються по-різному.

  А) кріки; Б) скреб; В) тепуї; Г) курумники; Д) естуарій;  1) ваді; 2) губа; 3) маквис; 4) ґреґоти.

  А

  Б

  В

  Г

  Д
  ІІІ. Завдання відкритого типу

  Це завдання передбачає виявлення знань термінів, понять тощо та короткого і чіткого їхнього визначення відповідно до завдання. Залежно від повноти відповіді воно оцінюється від 1 до 3 балів.

  19. Біля умовного знаку на топографічній карті записані такі числа

  16

  5 .

  Поясніть їх. (3 бали)

  0.30


  20. Сальдо міграції – це…………………………………………………………………(3бали)

  ІV. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти

  Це завдання містить три складові і оцінюється від 1 до 9 балів.

  1. Використовуючи контурну карту України, виконайте завдання:

  А. На контурну карту нанесіть великі центри чорної металургії України. (3бали)

  Б. Запропонуйте схему виробничого циклу чорної металургії. (3бали)

  В. Спрогнозуйте перспективи розвитку чорної металургії України (у формі короткої відповіді). (3бали)

  V. Географічна задача.

  Географічна задача вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних мате­матичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей і оцінюється (6 балів)

  1. Визначити напрямок (азимут) на предмети, що розташовані під Сонцем о 17 год 40 хв (за літнім часом).


  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

  2016-2017 н.р.

  10 клас

  ТВОРЧЕ ПИТАННЯ:

  1. Назвіть відомі Вам федеративні країни світу (не менше десяти). Які чинники сприяють утворенню такої форми державного устрою? Наведіть відповідні приклади. Які головні риси мають федеративні країни на відміну від унітарних?

  (12 балів)

  Тести

  І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 115)

  Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

  1. Основним показником, що характеризує рівень урбанізованості території є:

  а) кількість міського населення; в) кількість міських агломерацій;

  б) частка міського населення; г) кількість великих міст.

  2. Населення країн Північної Європи сповідує:

  а) іслам; б) католицизм; в) протестантизм; г) православ’я.  3. Даунтаун – це …

  а) частина міста з малоповерховою забудовою;

  б) частина міста, що розміщена на нижчій, ніж інша територія, висоті;

  в) хащові райони міста, які заселені мешканцями з найнижчими доходами;

  г) центральна ділова частина міста.

  4. Найбільший з островів Японського архіпелагу:

  а) Хонсю; б) Кюсю; в) Сікоку; г) Хоккайдо.  5. Вкажіть океан, у якому розташований острів з координатами 52° пд.ш. та 73° сх.д..

  а) Тихий; б) Північний Льодовитий; в) Атлантичний; г) Індійський.

  6. Вкажіть у скількох кліматичних поясах розташована Південна Америка.

  а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.  7. Виберіть зображення, які передаються із спотвореннями у рівнопроміжній конічній проекції.

  а) кути; б) площі; в) довжини ліній; г) довжини ліній, кути та площі.  8. Вкажіть прізвище видатного українця, який подорожував Українськими Карпатами.

  а) Шевченко Т.Г.; б) Франко І.Я.; в) Сковорода Г.С.; г) Бандера С.А.  9. Вкажіть довготу східної межі першого годинного поясу.

  а) 7°30′ сх.д.; б) 22°30′ сх.д.; в) 15°30′ сх.д.; г) 15°.  10.
  Назвіть місто, у якому розташована штаб-квартира НАТО:

  а) Нью-Йорк; б) Страсбург; в) Брюссель; г) Гаага  11. Який відсоток суходолу вкрито льодовиками:

  а) 3 %; в) 8 %; б) 10 %; г) 15 %?  12. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України:

  а) класи, типи, види; в) райони, підрайони, ареали;

  б) зони, підзони, райони; г) країни, провінції, області?

  13. Яка з країн НЕ входить до країн «великої сімки»:

  а) Німеччина; б) Італія; в) Канада; г) Росія.  14. Родовища кам`яного вугілля в Донбасі були відкриті:

  а) С.Рудницьким.

  б) П.Погребняком.

  в) Г.Капустіним.

  г) П.Тутковським

  15. Сукупність екзогенних процесів, що зумовлюють руйнування й хімічну зміну гірських порід називають…

  а) Вивітрюванням.

  б) Денудацією.

  в) Ерозією.

  г) Акумуляцією.

  ІІ. Завдання на визначення відповідності

  У кожному варіанті – два завдання (№16-18), що передбачають вибір взаємопов’язаних по­нять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо відповіді всі правильні, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.

  16. Встановіть відповідність між річками, якими проходить Державний кордон України, та країнами.


  1. Тиса.

  2. Дніпро.

  3. Західний Буг.

  4. Дністер.  А. Російська Федерація.

  Б. Польща.

  В. Молдова

  Г. Румунія.

  Д. Білорусь.  17. Вкажіть правильну послідовність розташування столиць країн за віддаленістю від екватора.

  а) Кишинів; б) Бухарест; в) Братислава; г) Київ; д) Москва.  18. Встановіть відповідність між назвами форм рельєфу та тектонічних структур.


  А. Придніпровська височина.

  Б. Придніпровська низовина.

  В. Причорноморська низовина.

  Г. Донецький кряж.  1. Дніпровсько-Донецька западина.

  2. Український щит.

  3. Донецька складчаста область.

  4. Скіфська плита.
  ІІІ. Завдання відкритого типу

  Це завдання передбачає виявлення знань термінів, понять тощо та короткого і чіткого їхнього визначення відповідно до завдання. Залежно від повноти відповіді воно оцінюється від 1 до 3 балів.

  19. Біля умовного знаку на топографічній карті записані такі числа

  16

  5 .

  Поясніть їх. (3 бали)

  0.30


  20. Сальдо міграції – це…………………………………………………………………(3бали)

  ІV. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти

  Це завдання містить три складові і оцінюється від 1 до 9 балів.

  1. Використовуючи контурну карту України, виконайте завдання:

  А. На контурну карту нанесіть великі центри чорної металургії України. (3бали)

  Б. Запропонуйте схему виробничого циклу чорної металургії. (3бали)

  В. Спрогнозуйте перспективи розвитку чорної металургії України (у формі короткої відповіді). (3бали)

  V. Географічна задача.

  Географічна задача вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних мате­матичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей і оцінюється (10 балів)

  1. На початку року в місті N проживало 300 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 10‰, рівень смертності – 15‰. За рік виїхало з міста 10 тис. осіб, приїхало на постійне місце проживання 5 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N наприкінці року?


  Завдання

  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

  2016-2017 н.р.

  11 клас

  ТВОРЧЕ ПИТАННЯ:

  1. Яку роль відіграє соціальна та економічна географія в організації бізнесу і виробництва. (12 балів).

  Тести

  І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 115)

  Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

  1. Виберіть найбільший за протяжністю фьорд Норвегії

  А. Варангер-фьорд; Б. Согне-фьорд; В. Тронхеймс-фьорд; Г. Осло-фьорд;  2. На якій карті зображають форми рельєфу?

  А. Тектонічній; Б. Кліматичній;

  В. Геологічній; Г. Фізичній.

  3. У межах Поліської низовини поширені генетичні типи відкладів:
  А. Еолово-делювіальні та алювіальні;

  Б. Льодовикові, воднольодовикові та морські; 

  В. Алювіальні та морські;

  Г. Алювіальні, льодовикові та водно льодовикові.

  4. За розвіданими запасами якої руди наша країна посідає друге місце в світі?

  А. Ртутної; Б. Мідної; В. Залізної; Г. Марганцевої.  5. «Мідним поясом» називають:

  А. Замбію і південну частину Заїру; Б. Середземноморське узбережжя Африки; В. Півострів Індокитай; Г. Узбережжя Гвінейської затоки;  6. Серед вказаних країн виберіть ту, яка входить в десятку найбільших по виробництву азотних добрив.

  А. Китай; Б. Туніс; В. Канада; Г. Марокко;  7. Укажіть твердження, яке правильно характеризує статевий склад населення світу.

  А. В Андоррі й Об’єднаних Арабських Еміратах переважає чоловіче населення;

  Б. Частка жінок у населенні світу вища у молодшій віковій групі;

  В. У Китаї дівчаток народжується значно більше, ніж хлопчиків;

  Г. Тривалість життя чоловіків і жінок однакова.

  8.У неогеновому періоді в епоху пліоцену (5 млн. років тому) на території сучасної України:
  А. Вже існували Карпати й Кримські гори;     В. Існували лише Карпати;
  Б. Існували лише Кримські гори;                          Г. Жодних гір ще не було.

  9. Виберіть країну Близького Сходу, в якій на законодавчому рівні підтримується рівність релігій, і 40% населення сповідує християнство:

  А. Сирія; Б. Йорданія; В. Кувейт; Г. Ліван.

  10. “П'яний ліс” - це ліс з нахиленими і зігнутими стволами дерев. Виберіть геоморфологічний процес, в результаті якого він сформувався.

  А. Абразія; Б. Яроутворення; В. Дефляція; Г. Соліфлюкція.

  11. Укажіть затоку, яка є найбільшою за площею серед наведених:

  А. Перська;

  Б. Гудзонова;

  В. Мексиканська;

  Г. Біскайська.

  12. 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз уточнив визначення терміна «планета». Під це визначення НЕ потрапив …:

  А. Меркурій;

  Б. Юпітер;

  В. Сатурн;

  Г. Плутон.

  13. Визначте найдоступніший метод, яким ви будете користуватися, вивчаючи географію своєї місцевості:

  А. Спостереження;

  Б. Хімічний;

  В. Палеогеографічний;

  Г. Космічного землезнавства.

  14. Характерною ознакою епохи НТР є:

  А. Підвищення частки зайнятих у виробничій сфері;

  Б. Витіснення індустрії «авангардної трійки» аграрним виробництвом;

  В. Зниження ролі ресурсного фактора в розміщенні виробництва;

  Г. Зниження ролі невиробничої сфери в економіці.

  15. Назвіть історико-географічну область, що знаходиться між Південним Бугом і Дністром:

  А. Буковина;

  Б. Галичина;

  В. Поділля;

  Г. Покуття.

  ІІ. Завдання на визначення відповідності

  У кожному варіанті – два завдання (№16-18), що передбачають вибір взаємопов’язаних по­нять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо відповіді всі правильні, завдання оцінюється 2 балами. Якщо лише одна комбінація є неправильною, учень отримує 1 бал.

  16. Установіть відповідність між озерами та материками, на яких вони розташовані.


  1 Тана;

  2 Вінніпеґ;

  3 Маракайбо;

  4 Лобнор.
  А Австралія;

  Б Північна Америка;

  В Африка;

  Г Південна Америка;

  Д Євразія.  17. Установіть відповідність між об’єктами, що входять до семи історико-архітектурних чудес України, та областями, у яких вони розташовані:

  1. Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»;

  2. Національний дендропарк «Софіївка»;

  3. Національний заповідник «Хортиця»;

  4. Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»

  А. Запорізька;

  Б. Львівська;

  В. Черкаська;

  Г. Чернівецька;

  Д. Хмельницька.

  18. Вкажіть правильну послідовність розташування столиць країн за віддаленістю від екватора.

  А. Кишинів; Б. Бухарест; В. Братислава; Г. Київ; Д. Москва.


  ІІІ. Завдання відкритого типу

  Це завдання передбачає виявлення знань термінів, понять тощо та короткого і чіткого їхнього визначення відповідно до завдання. Залежно від повноти відповіді воно оцінюється від 5 до 10 балів.

  19. Складіть декілька речень, у яких опишіть особливості населення України. У кожному реченні використайте одне із перелічених слів (давши їм визначення) – депопуляція, сальдо, міграція, литвини, субурбанізація

  ІV. Багатокомпонентне завдання з використанням контурної карти


  Це завдання містить три складові і оцінюється від 1 до 9 балів.

  1. Використовуючи контурну карту України, виконайте завдання:

  А. На контурну карту нанесіть основні курортні центри на території України. (3бали)

  Б. Запропонуйте свій варіант структурної схеми соціальної сфери України.. (3бали)

  В. Спрогнозуйте перспективи розвитку рекреаційних закладів України (у формі короткої відповіді). (3бали)

  V. Географічна задача.

  Географічна задача вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних мате­матичних розрахунків з відповідними записами (6 балів)

  Задача.

  В Італії на Флегрейських полях ( область Тоскана) геотермічний ступінь гірських порід 0,7 м/°С . Середня річна температура 14°. Визначити ,на якій глибині температура становитиме 100°С. якщо ізотермічний горизонт міститься на глибині 10 м .

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доброго ранку, шановні колеги!

  Скачать 270.45 Kb.