• ОДИТЕН ДОКЛАД
 • Абревиатура Пълно наименование 1

 • Скачать 259.41 Kb.


  страница1/3
  Дата17.01.2018
  Размер259.41 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 259.41 Kb.

  Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock


    1   2   3


  ОДИТЕН ДОКЛАД

  Insert(GetProperty("Audit.Ref"))0400317016


  за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет
  на

  InsertBlock(“  ”, "Entity.Processes\EntityProcess.Objectives\Objective.Audit", “Entity.Description”)


  Insert(RTFToPlain(GetColumn(“Entity.Description”)))Община Белица  за Insert(GetProperty("Audit.Period\AuditPeriod.Name"))2016 г.

  Настоящият окончателен одитен доклад е приет с Решение № 383 от 14.09.2017 г.


  на Сметната палата (Протокол № 33)

  СЪДЪРЖАНИЕ


  на 1

  Част първа 5

  І. ВЪВЕДЕНИЕ 5

  1. Правно основание за извършване на одита 5

  2. Предмет на одита 5

  4. Обхват 5

  ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 6

  ІІІ. Отговорност на одитора 6

  Част втора: КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище 7

  І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 7

  7

  IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 8  8

  ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 9

  ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 12

  12

  Абревиатура


  Пълно наименование


  1

  2

  ГФО

  Годишен финансов отчет

  ДЕС

  Други средства от Европейския съюз

  ДСД

  Други сметки и дейности

  ДФЗ

  Държавен фонд „Земеделие“

  ЕБК

  Единна бюджетна класификация

  ЕС

  Европейски съюз

  КСФ

  Кохезионен и структурни фондове

  МФ

  Министерство на финансите

  НФ

  Национален фонд

  ОКИБ

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета

  ОП

  Оперативна програма

  ПРСР

  Програма за развитие на селските райони

  РА

  Разплащателна агенция

  СБО

  Сметкоплан на бюджетните организации

  СЕС

  Сметки за средства от Европейски съюз

  СМР

  ДМА


  УчЗ

  Строително-монтажни работи

  Дълготрайни материални активи

  Учебни заведения    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад № Insert(GetProperty("Audit. Ref")) 0400317016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на InsertBlock

  Скачать 259.41 Kb.