• ОДИТЕН ДОКЛАД
 • Абревиатура Пълно наименование 1

 • Скачать 248.69 Kb.


  страница1/3
  Дата17.01.2018
  Размер248.69 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 248.69 Kb.

  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание


    1   2   3  ОДИТЕН ДОКЛАД

  0400312016


  за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет

  на община Белица за 2015 г.  София, 2016 г.

  СЪДЪРЖАНИЕ


  № 0400312016 1

  за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет 1

  на община Белица за 2015 г. 1

  Част първа 3

  І. ВЪВЕДЕНИЕ 3

  1. Правно основание за извършване на одита 3

  2. Предмет на одита 3

  4. Обхват 3

  ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 4

  ІІІ. Отговорност на одитора 4

  І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 5

  ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 9

  ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ 12

  12  Абревиатура


  Пълно наименование


  1

  2

  ГФО

  Годишен финансов отчет

  ДЕС

  Други средства от Европейския съюз

  ДСД

  Други сметки и дейности

  ДФЗ

  Държавен фонд „Земеделие“

  ЕБК

  Единна бюджетна класификация

  ЕС

  Европейски съюз

  КСФ

  Кохезионен и структурни фондове

  МФ

  Министерство на финансите

  НФ

  Национален фонд

  ОКИБ

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета

  ОП

  Оперативна програма

  ПРСР

  Програма за развитие на селските райони

  РА

  Разплащателна агенция

  СБО

  Сметкоплан на бюджетните организации

  СЕС

  Сметки за средства от Европейски съюз

  СМР

  Строително-монтажни работи

  ТГС

  Трансгранично сътрудничество

  Указание ДДС

  Указание на Дирекция „Държавно съкровище”

  УО

  Управляващ орган

  БП

  Бюджетни предприятия

  ОВ

  Оборотна ведомост
    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад №0400312016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание

  Скачать 248.69 Kb.