• Библиотечна дейност
 • Финансова част.
 • Заключителна част.

 • Скачать 74.77 Kb.


  Дата17.01.2018
  Размер74.77 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 74.77 Kb.

  Доклад на читалищното настоятелство при читалище „ христо ботев 1942 г с. Белица за 2015 г

  ДОКЛАД

  НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЧИТАЛИЩЕ

  ХРИСТО БОТЕВ – 1942 г. ” с. БЕЛИЦА ЗА 2015 г.


  Целта на Народно Читалище „ Христо Ботев -1942 г.”с. Белица е да задоволява потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на обичаите и традициите на българския народ, възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание. За да се постигнем тази цел нашето читалище извършва основни дейности като: уреждане и поддържане на библиотеки, читални, интернет зала, развитие и обогатяване на любителското творчество, организиране на тържества, концерти и чествания, събиране и разпространяване на знания за родния край, организираме изложби, правим постери и кътове в различните зали на читалището.

  Културното средище в едно село това е читалището. Всеки може да дойде , да намери събеседник, четиво по избор, а от както имаме интернет зала по програма „ Глобални библиотеки ” и информация, която може да им бъде предоставена и чрез интернет.
  Библиотечна дейност:
  1. Уреждане и поддържане на библиотеката.

  Библиотеката е разположена на втория етаж на сградата и се помещава в три стаи. Детски отдел на площ 17кв. м. който се ползва и като кабинет на секретаря, заемна за възрастни на площ 44 кв. м. и читалня, която сега е компютърна зала на площ 26 кв. м. Всички са в много добро състояние, светли и приветливи.

  2. Библиотечен фонд.

  Читалищната библиотека разполага с 12752 библиотечни единици предоставени на свободен достъп за читателите.

  3. През 2015 г. в библиотеката са регистрирани 100 читатели посетили библиотеката през годината за книги.

  4. Набавена литература 41 нови книги от дарения.

  5. През 2015г. имаме 2 броя абонирани периодични издания.

  6. Общо посещения в библиотеката 1347

  7. В библиотека има клуб „ Млад приятел на книгата ”.
  Приоритет за читалището ни са жителите на селото. Всички мероприятия залегнати в културния календар са насочени към техните желания и интереси. От най малките ни читатели и потребители до най-възрастните жители на селото.
  II. Любителско художествено творчество:
  1. В читалището има шест групи за любителско творчество. Две от тях – Женската вокална група и Групата за автентичен фолклор работят през целия творчески сезон, а Коледарската, групата за църковно пеене и хумористите само през периода когато имат изяви. С децата работим, когато имаме изяви на местно ниво и през ученическите ваканции. През 2015г. създадохме и клуб за народни танци.

  С тия групи читалището провежда мероприятията залегнати в културния календар за годината, участва на фестивали в общината, областта и в страната.


  2. Международни, национални, общински и местни участия и награди, спечелени от колективите за любителско творчество:

  регионални – Добруджански кукери в село Варненци с обичая „ Бразая”.  • Преглед на художествената самодейност „ Цветница ” в град Тутракан.

  национални –

  - IV НФС „ Лудогорие ” гр. Разград.

  - Фолклорен събор Рожен . Втора награда от фолклорния конкурс.

  3. Колективни форми на обучение и публични прояви;

  В библиотека има клуб „ Млад приятел на книгата ”. С децата от клуба се провеждат четения, направа на постери, изработване на картички, мартеници, материали за изложбите за различни празници и чествания. Те са и нашите активни доброволци.

  ПРАЗНЕНСТВА местни:

  - Седянка

  - Общоселско празненство за Бабинден

  - Трифон Зарезан.

  - ден на самодееца.

  - пролетен бал.

  - общоселски хора на Великден и сбора на селото.

  - изложби на: мартеници, За Великден, на стари постни ясния на Игнажден, Коледна.

  - коледарски обичай- Коледарите пеят и благославят всяка къща в селото. КОНЦЕРТИ:  • Коледен общоселски концерт.

  ЧЕСТВАНИЯ :

  -Панахида на лобното място на убитите беличани на 10 май от Румънско – Чокойските власти.

  - табла, постери, беседи и презентации за всички празници от календара.

  4. Знания за родния край:

  Събрани данни и материали за родния край;

  В читалищната библиотека разполагаме с две книги за село Белица „ Българите от село Черна северна Добруджа ” от автора Желязко Христов Желязков и „ Белица Тутраканско ” от автора Борис Илиев, които са достъпни за всички читатели от нашата библиотека. Отбелязали сме и в други книги информация за селото и при нужда ги предоставяме. Съхраняваме и снимков и видео-материал от различни мероприятия през годините.

  Разпространени данни и материали за родния край;

  Читалището има страница в социалната мрежа „ Фейсбук ” и там публикуваме много снимков и видео- материал от живота и дейността на читалището.


  5. Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

  Компютърната зала има 3 броя компютри и един принтер, които са на разположение за потребители. Предоставяме много разнообразни услуги : помощ на учениците при решаване на домашни за училище, проверка на здравни осигуровки, на електроенергия и вода, попълваме новите автобиографии европейски модел CV на желаещите да започнат работа, даване информация на земеделски производители, създаване на профили на потребители в различни сайтове, копиране и принтиране на документи, изработване на покани, постери, презентации, предоставяне на сайтове за четене на електронни книги, даване на първи стъпки на потребители , които имат желание да работят на компютър, игри и много други. Всички тия услуги са безплатни и с радост секретаря и библиотекаря ги извършват.

  Посещенията в компютърната зала през 2015г. са 1777 посещения.

  6. Организирани публични прояви.

  Със помощта на ИКТ техниката, организираме всички наши мероприятия.

  За децата прожектираме филми

  Общоселско хоро за Великден и на събора на селото.

  Концерти


  Мултимедията ни е в помощ за всички мероприятия, за презентации.
  7. Партньорства.

  Читалището като институция е в много добри отношения със кметството, пенсионерския клуб, кооперацията и всички частни бизнесмени в селото. Помагаме си партнираме си когато имаме нужда за благото на селото.


  8. Стопанска дейност.

  Притежаваме 50 дка собствена земя дадена под аренда в ЗК „ Изгрев-92” с. Белица от , които получаваме рента.


  Финансова част.
  Източници на финансиране през 2015г.

  Субсидия


  Рента

  Лихви от банка ДСК

  Членски внос

  Наличност – 7519,24 лв.


  Получени средства през 2015 г. – 20105,80лв.

  Изразходвани средства - 17944,63 лв.

  Остатък – 9680,40 лв.

  Приходи от управление на читалищна собственост; 16323,80 лв.

  Приходи от стопанска дейност – 3782,00 лв.

  Материална база;

  Сградата в която се помещава читалището ни е на площ 380 кв.м. частна - общинска- дадена ни за ползване, за която читалището полага необходимите нужди за извършване на ремонтни дейности по нея с помощта и на общината. Намира се в центъра на селото двуетажна в добро състояние. На първия етаж е гримьорната и киносалона, който има нужда от ремонт на тавана. На втория етаж е библиотеката: детски отдел, заемна за възрастни и компютърната зала.
  Техническа база;

  Читалището разполага с общо 5 броя компютри, 2 броя принтери, 1 мултимедия и озвучителна техника / усилвател и 2 броя тонколони/.


  Субсидирана численост на персонала;

  1 бройка читалищен секретар

  1 бройка библиотекар


  Общ размер на държавната субсидия е 16323,00 лв.
  Общия бюджет на читалището за 2015 г. е 27625,04 лв.

  Заключителна част.
  През 2016г. работата на Нар. Читалище „Христо Ботев-1942 г.” ще бъде съобразена с културния календар, Годишната програма за развитие, и с всички законови нормативи свързани с читалищната дейност.

  Читалището да намери своето място за осигуряване на социална среда, материални условия и оптимизиране развитието на културно възпроизводство в читалищната дейност.

  Културно – просветната работа и художествената самодейност са фактори за стимулиране и издигане на духовния потенциал и задоволяване на културните потребности за всички възрастови и социални групи.

  Повишаване качеството и разширяване обхвата на библиотечното обслужване в селото, библиографско и информационно осигуряване на населението и затвърждаване на позициите на методичната работа в библиотеката.

  Поддържане и ремонт на материално-техническата база.

  През 2016 г. читалището ще  кандидатства по подмярка 7.2 от мярка 7 на   Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020   с проект  за ремонт, реконструкция, преустройство .

  Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
  Читалището е мястото, където израстваш и като личност, и като индивид. Институцията, съхраняваща паметта на времето, подхранваща духа на настоящето и грижеща се за бъдещето на новото поколение. То е

  „Храм, запазил цялата красота  и достойнство на нашия народ”.

  Председател на Ч.Н…………..

  / Николинка Жекова /  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Доклад на читалищното настоятелство при читалище „ христо ботев 1942 г с. Белица за 2015 г

  Скачать 74.77 Kb.