• ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ВАСИЛ КРЪСТЕВ САЙМЕНОВ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 01-541/28.03.2017г.
 • УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 • С уважение, ВАСИЛ САЙМЕНОВ За Кмет на Община Самоков съгласно Заповед № 01-541/28.03.2017г.

 • Скачать 145.67 Kb.


  Дата15.07.2017
  Размер145.67 Kb.
  ТипДоклад

  Скачать 145.67 Kb.

  Докладна записка от васил кръстев сайменов за кмет на община самоков съгласно заповед №01-541/28. 03. 2017г

  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  САМОКОВ

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  ОТ ВАСИЛ КРЪСТЕВ САЙМЕНОВ

  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ

  СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 01-541/28.03.2017г.
  Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади.

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
  Община Самоков е собственик на следните общински недвижими имоти, към които има проявен интерес за наемане от лица отглеждащи пасищни селскостопански животни:

  Поземлен имот № 00391.709.4 с площ от 28,878 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Алино, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8297/07.IX.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 00391.314.910 с площ от 14,588 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Гергиновото”, землището на с. Алино, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8369/29.IX.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 00391.756.212 с площ от 11,374 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Алино, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8441/30.IX.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 00391.733.569 с площ от 108,904 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Ело”, землището на с. Алино, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8468/06. X.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 00391.756.627 с площ от 65,720 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Алино, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8502/06.X.2009г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 23491.1.205 с площ от 18,966 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Тръсевини”, землището на с. Драгушиново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4516/04.04.2005г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 23491.8.210 с площ от 15,863 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Средна гора”, землището на с. Драгушиново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15573/28.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 57697.515.7 с площ от 79,982 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Корията”, землището на с. Поповяне, актуван с Акт за частна общинска собственост № 862/15.12.2000г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.4 с площ от 7,326 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Киселица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15525/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.12 с площ от 1,409 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Киселица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15530/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.17 с площ от 1,798 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Кардашица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15529/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.22 с площ от 1,534 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Кемилица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15528/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.24 с площ от 5,142 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Киселица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15527/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.132.26 с площ от 7,992 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Киселица”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15526/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.140.4 с площ от 180,094 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Герено”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7716/19.XII.2008г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.143.5 с площ от 21,729 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Кална бара”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15524/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.169.1 с площ от 26,183 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Герено”, землището на с. Райово, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15523/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 61922.186.3 с площ от 22,184 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Калногаза”, землището на с. Райово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15531/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.81.13 с площ от 20,480 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10923/27.02.2012г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.10.23 с площ от 11,279 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Мушчельо”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15540/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.11.32 с площ от 1,605 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Доло”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15539/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.11.63 с площ от 57,530 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Пруна”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15535/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.11.71 с площ от 11,489 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Ребрако”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15538/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.11.96 с площ от 16,541 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Реката”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15534/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.11.164 с площ от 5,514 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15536/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.12.10 с площ от 39,454 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Павлия”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4542/18.04.2005г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.9 с площ от 0,737 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Полето”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11933/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.12 с площ от 0,608 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Селището”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11934/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.13 с площ от 0,516 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Селището”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11935/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.14 с площ от 0,953 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Горчицата”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11936/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.16 с площ от 0,893 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Пол. върбата”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11937/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.36.44 с площ от 2,430 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Селището”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11943/28.06.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.16.38 с площ от 19,214 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Совако”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11841/28.05.2013г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.53.28 с площ от 4,204 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в местността “Колушица”, землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15533/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 16599.79.59 с площ от 7,584 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Горни Окол, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15532/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 83243.5.128 с площ от 19,439 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Порупляк”, землището на с. Шипочане, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15522/21.03.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 83243.5.156 с площ от 35,242 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в местността “Булин гроб”, землището на с. Шипочане, актуван с Акт за частна общинска собственост № 13657/03.07.2015г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Поземлен имот № 65231.917.256 с площ от 227,520 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, находящ се в землището на гр. Самоков, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7611/18.IX.2008г., вписан в Служба по вписванията – гр. Самоков.

  Гореописаните имоти не са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 год. за отдаване под наем.  Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков, предлагам на Вашето внимание следния проект за
  РЕШЕНИЕ:


  1. ОбС-Самоков допълва приетата с Решение № 725/27.01.2017г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, като допълва т.2.1.4 /таблица 2/ със следните имоти:
  № по ред

  Местоположение на имота

  Идентификатор на имота

  Площ/дка

  АОС

  ………

  Алино

  00391.709.4

  28,878

  8297/2009г.

  ………

  Алино

  00391.314.910

  14,588

  8369/2009г.

  ………

  Алино

  00391.756.212

  11,374

  8441/2009г.

  ………

  Алино

  00391.733.569

  108,904

  8468/2009г.

  ………

  Алино

  00391.756.627

  65,720

  8502/2009г.

  ………

  Драгушиново

  23491.1.205

  18,966

  4516/2005г.

  ………

  Драгушиново

  23491.8.210

  15,863

  15573/2017г.

  ………

  Поповяне

  57697.515.7

  79,982

  862/2000г.

  ………

  Райово

  61922.132.4

  7,326

  15525/2017г.

  ………

  Райово

  61922.132.12

  1,409

  15530/2017г.

  ………

  Райово

  61922.132.17

  1,798

  15529/2017г.

  ………

  Райово

  61922.132.22

  1,534

  15528/2017г.

  ………

  Райово

  61922.132.24

  5,142

  15527/2017г.

  ………

  Райово

  61922.132.26

  7,992

  15526/2017г.

  ………

  Райово

  61922.140.4

  180,094

  7716/2008г.

  ………

  Райово

  61922.143.5

  21,729

  15524/2017г.

  ………

  Райово

  61922.169.1

  26,183

  15523/2017г.

  ………

  Райово

  61922.186.3

  22,184

  15531/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.81.13

  20,480

  10923/2012г.

  ………

  Горни Окол

  16599.10.23

  11,279

  15540/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.11.32

  1,605

  15539/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.11.63

  57,530

  15535/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.11.71

  11,489

  15538/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.11.96

  16,541

  15534/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.11.164

  5,514

  15536/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.12.10

  39,454

  4542/2005г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.9

  0,737

  11933/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.12

  0,608

  11934/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.13

  0,516

  11935/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.14

  0,953

  11936/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.16

  0,893

  11937/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.36.44

  2,430

  11943/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.16.38

  19,214

  11841/2013г.

  ………

  Горни Окол

  16599.53.28

  4,204

  15533/2017г.

  ………

  Горни Окол

  16599.79.59

  7,584

  15532/2017г.

  ………

  Шипочане

  83243.5.128

  19,439

  15522/2017г.

  ………

  Шипочане

  83243.5.156

  35,242

  13657/2015г.

  ………

  Самоков

  65231.917.256

  227,520

  7611/2008г.

  Приложение:

  АОС: № 8297/2009г.; № 8369/2009г.; № 8441/2009г.; № 8468/2009г.;

  № 8502/2009г.; № 4516/2005г.; № 15573/2017г.; № 862/2000г.;

  № 15525/2017г.; № 15530/2017г.; № 15529/2017г.; № 15528/2017г.;

  № 15527/2017г.; № 15526/2017г.; № 7716/2008г.; № 15524/2017г.;

  № 15523/2017г.; № 15531/2017г.; № 10923/2012г.; № 15540/2017г.;

  № 15539/2017г.; № 15535/2017г.; № 15538/2017г.; № 15534/2017г.;

  № 15536/2017г.; № 4542/2005г.; № 11933/2013г.; № 11934/2013г.;

  № 11935/2013г.; № 11936/2013г.; № 11937/2013г.; № 11943/2013г.;

  № 11841/2013г.; № 15533/2017г.; № 15532/2017г.; № 15522/2017г.;

  № 13657/2015г.; № 7611/2008г.;

  Скици от АК -38 /тридесет и осем/ броя - копия.

  С уважение,
  ВАСИЛ САЙМЕНОВ

  За Кмет на Община Самоков

  съгласно Заповед № 01-541/28.03.2017г.

  Изготвил:  Д.Даганова гл.експерт “ОСЗЗ”  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Докладна записка от васил кръстев сайменов за кмет на община самоков съгласно заповед №01-541/28. 03. 2017г

  Скачать 145.67 Kb.