• Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ
 • Министр А. Шыкмаматов

 • Скачать 104.71 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер104.71 Kb.

  Скачать 104.71 Kb.

  Долбоор кыргыз республикасынын мыйзамы  Долбоор
  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»

  Кыргыз Республикасынын мыйзамы

  1-берене.

  «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына («Эркин-Тоо» гезити 1999-жылдын 25-июну № 51) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  1. Преамбула күчүн жоготту деп таанылсын.

  2. 7-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «7-берене. Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы стандарттар

  Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы стандарттар атмосфералык абаны коргоо режимин, анын абалын контролдоо усулдарын аныктайт, атмосфералык абаны коргоо боюнча дагы башка талаптарды белгилейт.

  Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы адамга тиешелүү, айлана-чөйрөнү коргоо, озон катмарын сактоого тиешелүү стандарттар (санитардык ченемдер) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

  Пайдаланышы атмосфералык абага терс таасир тийгизүүчү отун, нефть продуктуларын, чийки зат жана башка продукциялардын сапатына коюлчу стандарттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыгат жана бекитилет.».

  3. 10-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «10-берене. Булгоочу заттардын атмосфералык абага чыгарылышынын, чектөөнүн, токтотуунун жана ага зыяндуу таасирлердин ченемдерин белгилөөнүн тартиби

  Булгоочу заттардын атмосфералык абага чыгарылышынын, чектөөнүн, токтотуунун жана ага зыяндуу таасирлердин ченемдерин белгилөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте бекитилет.».

  4. 11-берененин 2-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «Атмосфералык абаны керектөөнүн усулдары, иштеп чыгуу тартиби жана ченемдери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».  5. 14-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «14-статья. Зыяндуу заттарды атмосферага чыгарууга чек коюу, токтотуу же тыюу салуу

  Берилген уруксаттагы шарттар менен талаптар бузулуп, калктын ден соолугуна жана айлана-чөйрөгө коркунуч туулса, булгоочу заттарды атмосферага чыгарууга чек коюлушу, тыюу салынышы же токтотулушу зарыл.»

  6. 14-1-берененин 1-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда берилсин.

  «Булгоочу заттардын атмосферага туруктуу булактардан чыгарылышына Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамдарында аныкталган тартипте берилүүчү уруксаттын негизинде жол берилет.».  7. 15-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «15-берене. Авария учурунда атмосферага булгоочу заттардын чыгышын туруктуу орнотмолор менен жөнгө салуу

  Атмосферага булгоочу заттардын белгиленген чекте чыгарылышына жол берүү менен ченемдерди бузган авария болсо, аны юридикалык жана жеке жактар, анын себептерин жана кесепеттерин жоюу боюнча чара көрүүгө тийиш.».

  8. 16-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «16-берене. Ыңгайсыз метеорологиялык шарттарда булгоочу заттардын атмосферага чыгарууларын жөнгө салуу

  Ыңгайсыз метеорологиялык шарттарга байланыштуу атмосфералык абада булгоочу заттардын аралашмасынын көбөйүү мүмкүндүгү жөнүндө эскертүү алганда, чарбакер субъекттер мындай заттардын атмосферага чыгарууларын азайтууга кызмат кылчу иш-чараларды жүргүзүүгө милдеттүү.».

  9. 17-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «17-берене. Ченемдер жок учурда атмосферага тийгизүүчү зыяндуу таасирлерди жөнгө салуу

  Зыяндуу заттардын жана башка зыяндуу таасирлердин атмосферага чыгарууларына, тиешелүү ченемдер коюлбаганда, лицензиялар боюнча өзгөчө учурда, белгилүү бир мөөнөткө гана жол берилиши мүмкүн.»

  10. 19-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «19-берене. Транспорт каражаттарынын жана башка көчмө орнотмолордун жана атмосферага тийгизүүчү зыяндуу таасирин азайтуу боюнча чаралар

  Атмосфералык абаны көчмө каражаттардын жана орнотмолордун чыгарган зыяндуу заттары менен булгабай коргоо, калктуу конуштардагы шуулдак деңгээлин азайтуу, ошондой эле экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкүдөй чараларды жүзөгө ашырат:

  - калк жыш жайгашкан кварталдардан автотранспорт ишканаларын жана автомобиль майбекеттерин алып чыгуу;

  - жол кыймылын жөнгө салуучу автоматташкан тутумдарды ишке киргизүү;

  - эс алуу, туризм, турак-жай конуштарынын белгилүү зоналарына автомобиль транспортунун жана башка көчмө каражаттардын киришине чектөө коюу;

  - калктуу конуштарда жана андан тышкаркы жерлерде, автомобиль, темир жолдорунун бойлоруна, аэропорттордун, темир жол жана авто жол вокзалдардын, автобекет жана автоконуштардын тегерегине жашыл зоналарды түзүү;

  - көчмө каражаттардан чыккан иштелген газдарды жоюу жана тазалоо иштерин жүзөгө ашыруучу атайын жабдууларды куруу, аларды экологиялык жактан таза отундар менен иштетүүгө өткөрүү;

  - көчмө каражаттардын жана жабдуулардын атмосфералык абага тийгизүүчү зыяндуу таасирлерин азайтуу боюнча жана башка чараларды жүзөгөашырат.».

  11. 20-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «20-берене. Атмосфералык абага күч менен тийгизилчү табигый зыяндуу таасирлерин алдын алуу, азайтуу жана четтетүү боюнча иш-чаралар

  Атмосфералык абаны коргоо жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында, Өкмөт, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, чарбакер субъекттер, атмосфералык абага тийгизилчү табигый зыяндуу таасирлердин алдын алуу, азайтуу жана четтетүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга милдеттүү.».

  12. 21-берене күчүн жоготту деп таанылсын.

  13. 26-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «26-берене. Атмосфералык абанын абалына таасир тийгизчү ишкана, курулма жана башка объекттерди куруу ордун, курулуш долбоорун жана реконструкциялоо

  Атмосфералык абанын абалына таасир тийгизчү курулуштун орду, курулуш долбоору жана ишкана, курулма реконструкциясы жана башка объекттердин курулуучу жерлери, курулушун пландоо экологиялык экспертиза жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык аныкталат.».

  14. 27-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «27-берене. Шаарларды жана башка калктуу конуштарды келечекке пландоо, жайгаштыруу, өнүктүрүү жана аларды долбоорлоо, куруу, реконструкциялоодо атмосфералык абаны коргоо боюнча талаптар

  Шаарларды, шаарчаларды жана башка калктуу конуштарды келечекке пландоо, жайгаштыруу жана аларды куруу, өнүктүрүү, реконструкциялоо учурунда физика-географиялык шарттар, атмосфералык абанын булгануу абалы, анын өзгөрүшүнүн божомолу жана атмосфералык абаны зыяндуу таасирлерден коргоо боюнча иш-чаралар жана анын өзгөрүү болжолдуу эсепке алынышы керек.

  Шаарларды, шаарчаларды жана башка калктуу конуштарды пландоо, жайгаштыруу, өнүктүрүү жана аларды долбоорлоо, куруу, реконструкциялоо иштери айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.

  Өкмөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатында шаарларды, райондорду, шаарчаларды жана башка калктуу конуштардын долбоорлорунда, программаларында, өнүгүү пландарында, жайгаштыруу, реконструкциялоо учурунда абаны коргоо иш-чараларын аткаруу боюнча каралган чараларды кабыл алууга тийиш.».

  15. 28-беренеде:

  1) 3-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «Химиялык өтө уулуу заттарды мамлекеттик каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен бекитилген тартипте жүзөгө ашырылат.».

  2) 5-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын.  16. 29-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «29-берене. Айыл чарбасында колдонууга уруксат берилген препараттардын тизмеси жана аларды колдонуу ыкмалары

  Айыл чарбасында колдонулууга уруксат берилген өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттардын, алардын өсүү өбөлгөлөрүнүн, жер семирткичтердин жана башка препараттардын тизмеси, ошондой эле аларды колдонуу ыкмалары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте бекитилет.

  Көрсөтүлгөн максаттар үчүн колдонулуучу жаңы препараттарды жасоодо жол берилүүчү топтолуунун ченемдери жана ушул препараттардын атмосфералык абада калган калдыктарын аныктоонун усулдары иштелип чыгууга тийиш.».  17. 31-берененин 2-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «Атмосфералык абаны булгай турган өндүрүштөн жана керектөөдөн чыккан таштандылардын жок кылынышы, кайра иштетилиши, тазаланышы, жыты кетирилиши, Кыргыз Республикасынын Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө мыйзамына ылайык атайын уруксат берилген атайын полигондордо жүргүзүлөт, болбосо өзүнчө бөлүнгөн жерлерде жыйналып коюлат.».  18. 32-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «32-берене. Пайдалуу кендерди казуу жана кайра иштетүү учурунда атмосфералык абаны коргоо ишине талаптар

  Пайдалуу кендерди казуу, аларды кайра иштетүү, жардыруу иштерин жүргүзүү, калдыктарды, террикондорду, урандыларды жайгаштыруу жана иштетүү, атмосфералык абаны коргоо боюнча чараларды жүзөгө ашыруу менен жүргүзүлүүгө тийиш.».

  19. 34-берененин 2-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «Озонду бузуучу заттар бар продукцияны ташып келүү, өндүрүү жана колдонуу озон катмарын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзам менен аныкталат.».  20. 37-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «37-берене. Атмосфералык абанын мониторинги

  Атмосфералык абага байкоо жүргүзүү, ал боюнча маалымат жыйноо, аны жалпылоо, талдоо, атмосфералык абанын абалын болжолдоо Кыргыз Республикасынын айлана – чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөү мыйзамдар белгилеген тартипте айлана-чөйрөнүн мамлекеттик мониторинг тутуму аркылуу ишке ашырылат.

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жана республиканын калкын атмосфералык абанын так жана болжолдуу абалы жөнүндө маалымат, анын ичинде абанын булганышынын коркунучтуу деңгээлдери тууралу шашылыш маалымат менен камсыз кылат.».  20. 38-берене төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

  «38-берене. Атмосфералык абаны коргоого контроль

  Атмосфералык абаны коргоо ишине мамлекеттик контроль Өкмөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан атмосфералык абаны коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укук актылары белгилеген тартипте ишке ашырылат.».

  21. 39, 42,43-беренелер күчүн жоготту деп таанылсын.
  2-берене. Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.


  Кыргыз Республикасынын

  Президенти

  «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу»

  Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна

  МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ
  Ушул «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору мыйзамдардагы карама-каршылыктарды жоюу максатында иштелип чыккан.

  «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» мыйзам атмосфералык абаны коргоо жана пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салат.

  Муну менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө баш ийген аткаруу бийлигиндеги органдардын милдеттеринин жана ыйгарым укуктарынын ишмердүүлүгүнө тийиштүү айрым-бир ченемдерди мыйзам чыгаруу деӊгээлинде бекитүү, Жарандык кодекстин 87-беренесине жана «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Конституциялык мыйзамынын 10 жана 11-беренелерине каршы келет.

  Ошону менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-мартындагы № 177 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылын өткөрүү боюнча Иш чара планынын 11-пункту менен, Юстиция министрлигине ведомстволор жана министрликтер менен биргеликте, аткаруу бийлигинин тутумунда иштеген мамлекеттик органдардын милдеттерин жана ыйгарым укуктарынын укуктук статусун аныктаган жоболорду мыйзам актыларынан алып салууга багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу тапшырылган.

  Ушуга байланыштуу, Өкмөттүн карамагындагы аткаруу бийлигиндеги органдардын милдеттерин жана ыйгарым укуктарын алып салуу максатында мыйзам долбоору менен «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда.

  Муну менен бирге, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө» мыйзамынын 12-беренесине ылайык, Преамбулага ченемдик буйрумдарды киргизүүгө жол берилбегендиктен, долбоор менен мыйзамдын преамбуласын күчүн жоготту деп таануу сунушталууда.

  Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы адамга тиешелүү стандарттар (санитардык ченемдер), атмосфералык абаны коргоо жаатындагы айлана-чөйрө объекттери үчүн климатты жана озон катмарын сактоого тиешелүү стандарттар, пайдаланышы атмосфералык абага терс таасир тийгизүү отун, нефть продуктуларын, чийки зат жана башка продукциялардын сапатына коюлчу стандарттар, ошондой эле булгоочу заттардын атмосфераны булгоочу көчмө булактарынын булгоочу чыгарууларынын ченемдери, Булгоочу заттардын атмосфераны булгоочу туруктуу булактар үчүн зыяндуу чыгарууларынын ченемдери, туруктуу жана көчмө булактар үчүн тийгизилген табигый зыяндуу таасирлердин жол берилүүчү 7, 10-беренелеринде көрсөтүлгөн ченемдери, адамдардын аныкталбаган чөйрөсүнө жана жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелерин камтыган ченемдик укуктук актынын мүнөздөмөсүнө ээ, ушуга жараша “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө” мыйзамдын 5-беренесинде аныкталган ченем жаратуучу органдар менен гана бекитилиши мүмкүн жана булардын ичине жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдын беренелеринде белгиленген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар кирбейт.

  Мындан тышкары, «Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө» мыйзамдын 17-беренесинин жоболору, «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» мыйзамдын жөнгө салуу предмети болгондуктан көрсөтүлгөн беренени күчүн жоготту деп таануу сунушталууда.

  Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамынын 22 беренесинин талаптарына ылайык бул мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтында коомдук талкуулоо үчүн жайгаштырылгандыгын билдиребиз.

  Мындан сырткары, Эл аралык мыйзамдарга жана иштөөдөгү улуттук ченемдерге жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча сунушталган мыйзам долбоордун ченемдери колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга каршы келбейт, ошондой эле долбоор жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт, анткени ишкердик иш-аракетти жөнгө салууга багытталган эмес.

  Ушуну менен, белгиленген долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбээрин кошумча маалымдайбыз.

  Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча каржы чыгымдарын талап кылбагандыгын белгилеп кетмекчибиз.  Министр А. Шыкмаматов


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Долбоор кыргыз республикасынын мыйзамы

  Скачать 104.71 Kb.