Скачать 71.61 Kb.


Дата22.01.2019
Размер71.61 Kb.
ТипЗакон

Скачать 71.61 Kb.

Дом здравља тител
ДОМ ЗДРАВЉА ТИТЕЛ

Број: 673 /16

Дана: 05.07.2016.

Т И Т Е Л

На основу члана 55. став 2., члана 56 став 3 и 4 и члана 65. став.2. Закона о раду („Сл.гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 34. и 38. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 1/2015), дана 05.07.2016.г., доносим
О Д Л У К У

О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И

О РАСПОРЕДУ КОРИШЋЕЊА ОДМОРА У ТОКУ ДНЕВНОГ РАДА

1. Утврђује се распоред радног времена запослених и распоред коришћења одмора у

току дневног рада (пауза), на следећи начин:


  1. СЛУЖБА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Радно време – 40 часова недељно


    1. ОПШТА МЕДИЦИНА У ТИТЕЛУ- обезбеђује непрекидну здравствену

заштиту, 24 часа
- Рад у сменама по 7 сати и у турнусу по 12 сати ( лекари, медицинске сестре-техничари, возачи).

Рад у сменама:

Пре подне: 07 – 14 часова , пауза од 09,30 до 10,00 ч (лекари, возачи)

пауза од 10,00 до 10,30 ч (медицинске сестре-

техничари)

Поподне: 13 – 20 часова, пауза од 16,00 до 16,30 ч
Рад у турнусу:

од 07 – 19 часова и

од 19 – 07 часова

За рад дужи од 8 часова ( рад у турнусу) пауза је у два дела у укупном трајању од 45 минута, прва од 09,30 до 10,00 ч. , од 10,00 до 10,30 ч за медицинске сестре-техничаре

поподневна од 16,00 до 16,15 ч. , у ноћном раду по договору.

Суботе и недеље су радне по распореду рада.


  • Рад у једној смени

-( магацин, картотека )

Пре подне: 07-14 ч, пауза од 9,30 до 10,00 ч

Субота: 07 – 14, свака друга

-( главна сестра)

Пре подне: 07 -15 ч, пауза од 9,30 до 10,00 ч

Субота: нерадна

Распоред рада за сваки месец унапред ( до 25. у претходном месецу) утврђује за лекаре начелник Службе опште медицине, за медицинске сестре и спремачице главна сестра, а за возаче шеф возног парка, уз сагласност директора.2) ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ШАЈКАШ И АМБУЛАНТА МОШОРИН– обезбеђује здравствену заштиту сваки радни дан од 07 до 20 часова ( по 13 ч), суботом од 7 – 14 ч ( 7 ч )
-Рад у две смене ( лекари, медицинске сестре-техничари)

Пре подне: 07 – 14 часова , пауза од 10,00 до 10,30 ч.

Поподне: 13 – 20 часова, пауза од 16,00 до 16,30 ч.

Субота, једна смена: 07 – 14 часова ( сви запослени, сваке друге суботе)
-Рад у једној смени (возач санитета)

Преподне: 07 до 14 ч, пауза од 10,00 до 10,30 ч

Субота: 07 – 14 ч, свака друга
3) АМБУЛАНТЕ ЛОК, ВИЛОВО, ГАРДИНОВЦИ-обезбеђују здравствену заштиту сваки радни дан – по 7 сати
- Рад у једној смени: 4 дана у недељи пре подне и 1 дан поподне ( лекари, медицинске сестре-техничари)

Пре подне: 07 – 14 часова , пауза од 10,00 до 10,30 ч

Поподне: 13 – 20 часова, пауза од 16,00 до 16,30 ч ( среда)

Субота: 07 – 14 часова, свака друга, за све запослене  1. СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ –

обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту сваки радни дан, по 7 сати

Скраћено радно време – 37 часова недељно

  • Рад у једној смени

Тител – 5 дана у недељи пре подне

Шајкаш – 4 дана у недељи пре подне, 1 дан поподне

Пре подне: 07 – 14 ч, пауза од 10,00 до 10,30 ч

Поподне: 13 – 20 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч ( четвртак- Шајкаш)

Субота: 07 – 14 ч, једна у месецу ( У Тителу четврта, у Шајкашу прва у месецу)  1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА И ДЕЦЕ СА ПОЛИВАЛЕНТНОМ ПАТРОНАЖОМ И ДЕЧЈОМ И ПРЕВЕНТИВНОМ СТОМАТОЛОГИЈОМ


1) ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

1.1.)ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У ШАЈКАШУ – обезбеђује здравствену заштиту деце и омладине сваки радни дан – по 7 ч
- Рад у једној смени: 4 дана пре подне, 1 дан поподне

Пре подне: 07 -14 ч , пауза од 10,00 до 10,30 ч

Поподне: 13 – 20 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч (четвртак)

Субота: 07 – 14 ч, свака друга

1.2.)ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У ТИТЕЛУ-

Обезбеђује здравствену заштиту деце и омладине сваки радни дан у недељи- по 8 часова


-Рад у једној смени: 4 дана пре подне и 1 дан поподне_
Пре подне: 07-15 ч , пауза од 10,00 до 10,30 ч

Поподне: 12 -20 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч ( среда)

Субота: нерадна
2) ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА ( Тител и Шајкаш)– обезбеђује здравствену заштиту жена сваки радни дан - по 8 часова
- Рад у једној смени – 3 радна дана пре подне ( понедељак, уторак, петак)и

2 радна дана поподне (среда, четвртак)

Пре подне: Шајкаш – понедељак

Тител - уторак, петак

Поподне : Шајкаш – четвртак

Тител - средаПре подне: 07 – 15 ч, пауза од 10,00 до 10,30 ч

Поподне: 12 – 20 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч
3) ДЕЧЈА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА – обезбеђује стоматолошку здравствену заштиту деце сваки радни дан – по 7 ч

Скраћено радно време – 37 часова недељно
-Рад у једној смениПре подне: 07 -14 ч , пауза од 10,00 до 10,30 ч (уторак,четвртак, петак)

Поподне: 13 -20 ч , пауза од 16,00 до 16,30 ч (понедељак и среда)

Субота: 07-14 часова, једна у месецу- друга
4) ПАТРОНАЖА ( Тител и Шајкаш)

Скраћено радно време – 37 часова недељно
- рад у једној смени

Пре подне: 07 -14,30 ч (понедељак, уторак, среда, четвртак - Тител)

( понедељак, уторак, среда- Шајкаш)

07-14,00 ч ( петак)

Пауза од 9,30 до 10,00 ч.Поподне ( Шајкаш): 12,30 ч – 20,00 ч ( четвртак)

Пауза: 16,00 до 16,30
III. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ДЕЛАТНОСТ- АПОТЕКА – обезбеђује фармацеутску здравствену заштиту сваки радни дан- по 7 часова  1. АПОТЕКА У ТИТЕЛУ


-Рад у 2 смене, од 07 до 19 часова ( мр фармације и фармацеутски техничари)Пре подне: 07 – 14 ч, пауза од 9,00 до 9,30 ч

Поподне: 12 – 19 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч

Субота: 07 -14 часова ( за сваког запосленог свака друга субота)


  1. АПОТЕКА У ШАЈКАШУ


-Рад у 2 смене, од 07 -20 часова ( фармацетски техничари)
Пре подне: 07 – 14 ч, пауза од 9,00 до 9,30 ч

Поподне: 13 – 20 ч, пауза од 16,00 до 16,30 ч

Субота: 07 -14 часова ( за сваког запосленог свака друга субота).

IV. СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

И ДИЈАГНОСТИКУ
1) ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У ТИТЕЛУ И ШАЈКАШУ – обезбеђује лабораторијску дијагностику сваки радни дан по 7 часова односно 7,30

Скраћено радно време – 36 часова недељно

- Рад у једној смениПреподне: 6,30 - 13,30 ч ( понедељак, среда, петак)

6,30 – 14,00 ч (уторак и четвртак)

Пауза од 9,30 до 10,00 чСубота: нерадна


  1. ОДСЕК ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ (РТГ и УЗ), ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКОЛОЗУ

- Рад у једној смени
2.1.) Скраћено радно време – 30 часова недељно (РТГ техничар)

Пре подне: 07,00 – 13,00 ч , пауза од 9,00 до 9,30 ч (уторак, среда, петак)

Поподне: 13,00 – 19,00 ч, пауза од 15,30 до 16,00 ч (понедељак, четвртак)

Субота: нерадна
2.2.) Пуно радно време (медицинска сестра-техничар)

Пред подне: 07,00-15,00 ч, пауза од 10,00 до 10,30 (уторак, среда, петак)

Поподне: 12,00 – 20,00 ч, пауза од 15,30 до 16,00 ч ( понедељак, четвртак)

V. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Радна недеља 40 часова - рад сваки радни дан по 8 ч (економисти, правник, информатичар)

- Рад у једној смени

Пре подне: 07 до 15 ч, пауза од 9,00 до 9,30 ч

Субота: нерадна
СПРЕМАЧИЦЕ

Тител и Шајкаш, од 06 – 20 ч ( 14 ч дневно), рад у две смене

- Рад у две сменеПре подне: 06 -13 часова, пауза од 9,30 -10,00 ч

Поподне: 13 – 20 часова, пауза од 16,30 до 17,00 ч

Субота, рад у две смене у Тителу, у једној смени у Шајкашу: свака друга за све спремачице

Амбуланте Лок, Вилово, Гардиновци и Мошорин, по 7 ч дневно, 4 дана пре подне, 1 дан поподне , односно према распореду рада за спремачице
-Рад у једној смени

Пре подне: 06 -13 часова, пауза од 9,30 до 10,00 ч

Поподне: 13-20 часова, пауза од 16,00 до 16,30 ч (среда)

Субота: 06 – 13 ч , по потреби

2. Запослени са скраћеним радним временом и запослени са непуним радним временом остварују сва права из радног односа као да раде пуно радно време.


3. Руководиоци организационих јединица су обавезни да истакну за пацијенте, на видном месту, радно време и време коришћења паузе за дневни одмор.

4. Сви запослени су дужни да се придржавају прописаног радног времена и одмора у току дневног рада ( паузе).

Ако раде две смене једне службе истовремено, паузу не могу користити истовремено.

На шалтеру (картотека) се за време паузе мора обезбедити замена за то време.

Запослени који се не придржава радног времена и времена коришћења одмора у току дневног рада у складу са овом Одлуком, чини повреду радне дисциплине.
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома здравља.
6. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду радног времена и распореду коришћења одмора у току дневног рада ( дел.бр.610/11; 706/11; 35/12; 242/12; 737/12; 758/12; 101/13 и 191/13).

Објављено на огласној табли ДЗ

05.07.2016.

Директор


Др Невена Кнежић
Коьрта
Контакты

    Главная страница


Дом здравља тител

Скачать 71.61 Kb.