Скачать 385.95 Kb.


страница1/3
Дата15.11.2018
Размер385.95 Kb.

Скачать 385.95 Kb.

Голова Правління пат «Укрнафта» М. Роллінс


  1   2   3

ПАТ «УКРНАФТА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Правління ПАТ «Укрнафта»
__________________________М.Роллінс

___________________ 2017 р.

ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ


51200000-4 Послуги зі встановлення вимірювального, контрольного, випробувального і навігаційного обладнання

(Впровадження система GPS моніторингу транспортних засобів ПАТ «Укрнафта».)


Процедура закупівлі:

Відкриті двоетапні торги:

1-й етап – кваліфікаційний відбір (відкриті торги/ аналіз ринку)

2-й етап – редукціон (аукціон з обмеженим списком учасників,

що погоджені на першому етапі)


м. Київ,

2017 рік

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ОСНОВНІ ВИМОГИ, НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.1.

Предмет закупівлі

Впровадження система GPS моніторингу транспортних засобів ПАТ «Укрнафта».

2.

Інформація про замовника торгів

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".

04053, м. Київ , пров. Несторівський, 3-5
3.

Посадові особи замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

-з організаційних питань:

Дикун Любов – начальник відділу тендерних закупівель послуг і робіт. тел.(044) 506-10-58, e-mail: LDykun@ukrnafta.com

-з технічних питань:

Поліщук Михайло – менеджер з автоматизації транспортних процесів, тел. (044) 503-03-81,

e-mail: MPolishchuk@ukrnafta.com
4.

Процедура закупівлі

Відкриті двоетапні торги:

1-й етап – кваліфікаційний відбір (відкриті торги/ аналіз ринку)

2-й етап – редукціон (аукціон з обмеженим списком учасників,

що погоджені згідно вимог на першому

етапі)


5.

Дата і час закінчення подачі документів/(1-й етап)

12.00 год 20.02.2018 р.

6.

Дата і час проведення 2-го етапу торгів - редукціон

Буде визначена додатково та повідомлена всім потенційним учасникам, що пройшли перший етап

7.

Основні умови допуску до торгів та участі в процедурі

  • Потенційні учасники не допускаються до торгів, якщо компанія знаходиться в «Списку недобросовісних учасників процедур закупівель ПАТ «Укрнафта»», як така, що не допускається до процедур закупівель, про що на електронну адресу компанії, чи її представника було направлене відповідне повідомлення.8.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

Вказані в Додатках №1,2

9.

Основні правила подачі пропозиції

Потенційні учасники повинні надати до оголошеної дати і часу закінчення прийняття пропозицій по 1-му етапу торгів відповідальному з організаційних питань всі необхідні документи:

  • Додаток №5 – підписана та завізована сканкопія.

  • Технічну частину документації - згідно переліку вказаного в Додатках №1,2,3

  • Комерційну частину документації, що включає:

Анкета учасника торгів (Додаток № 4)

1. Довідка про відсутність провадження у справи про банкрутство (в довільній формі), підписана керівником та бухгалтером підприємства;

2. Завірена ксерокопія балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) учасника торгів за останній звітний період;

3. Копія свідоцтва чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань;

4. Завірена ксерокопія витягу із статуту суб’єкта господарювання про повноваження органів управління (загальних зборів, наглядової ради), а також його керівника;

5. Копія витягу або свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

6. Копія довідки про взяття на облік платника податків ( Ф-4-ОПП);

7. Завірена ксерокопія наказу (рішення загальних зборів) про призначення (обрання) керівника підприємства на посаду.

8. Копії документів, що підтверджують статус суб'єкту підприємницької діяльності (статут та витяг про повноваження керівника на підписання договорів);

9. Свідоцтво про державну реєстрацію, виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або реєстраційна картка органу статистики (надаються завірені копії);

10. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (надаються завірені копії);

11. Дозвіл на здійснення певного виду діяльності якщо це передбачено чинним законодавством


Дані документи повинні бути складені згідно вимог Замовника і підписані особою, уповноваженою підписувати договори та завірені печаткою через уповноваженого представника.
Дані документи можуть бути надані такими способами:
- в запечатаному конверті з вказанням на ньому дати торгів, найменування предмету закупівлі, найменування та адреси учасника. Документи повинні бути прошиті, пронумеровані з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплений підписом та печаткою Учасника. Такий документ передається адресно в руки відповідальному з організаційних питань, та приймається згідно Реєстру подачі документів.
- на електронну пошту відповідального з організаційних питань у вигляді двох архівованих файлів (технічна та комерційна частини), з вказанням в тілі листа дати торгів, найменування предмету закупівлі, найменування та адреси учасника.

При необхідності ПАТ "Укрнафта", при обґрунтованій потребі, має право вимагати інші документи.


Пропозиції, отримані після оголошеного часу проведення торгів не розглядаються комітетом з конкурсних торгів.


10.

Термін надання послуг

До 31.08.2018 р.

11.

Умови поставки

На склад(бази) вантажотримувачів, із встановленням на транспортні засоби по місцю розташувань автоколон структурних одиниць – в відповідності до адресів, що вказані в Додатку №1

12.

Термін виготовлення обладнання

Не більше 12 місяців до моменту поставки

13.

Гарантійні зобов’язання

Продавець несе повне гарантійне забезпечення на протязі 24 місяців

14.

Умови розрахунків

поетапно, по факту виконання монтажних та налагоджувальних робіт, згідно актів виконаних робіт з включенням до них вартості основного обладнання та МТР, протягом 15 банківських днів


  • При наявності в запропонованій вартості валютної складової, ціна товару формується виходячи з безготівкового курсу продажу валюти (вказується якої саме) відносно гривні на МБВРУ (http://minfin.com.ua/currency/contracts) на дату

( вказується дата проведення аукціону)(кф= _______).
При зміні курсу валют на МБВРУ, як в більшу, так і в меншу сторону більш ніж на 5%, вартість перераховується одноразово на момент підписання акту виконаних робіт/послуг згідно формули:

Цн = Цф*kн/ kф*0,7 + Цф*0,3

де:

Цн – ціна з урахуванням зміни курсу валют на момент готовності до здійснення попередньої оплати/на момент отримання повідомлення про готовність до відвантаження Товару/ тощо (вказується конкретний момент перерахунку)

Цф – ціна, яка була зафіксована у відповідному додатку до договору

0,7 – коефіцієнт імпортної складової ціни товару

0,3 – коефіцієнт складової ціни товару, що не залежить від курсу

kн – курс валюти на дату, що передує дню готовності до здійснення попередньої оплати/на момент отримання повідомлення про готовність до відвантаження Товару/ тощо (вказується конкретний момент перерахунку)

kф – курс валюти на момент фіксації ціни згідно протоколу
Перерахунок вартості товару проводиться одноразово згідно безготівкового курсу валюти (вказується якої саме) на МБВРУ (http://minfin.com.ua/currency/contracts) на дату, що передує дню підписання акту виконаних робіт/послуг та оформлюється додатковою угодою згідно виставленого Постачальником рахунку. Доплата після такого перерахунку здійснюється по факту поставки товару протягом 30 календарних днів.

Крім того Покупець залишає за собою право при збільшенні вартості договору (за результатами перерахунку ціни товару у зв'язку з коливанням курсу валюти) зменшити кількість товару до поставки в межах вартості договору.

15.

Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації

Фізична/юридична особа має право звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації до моменту подачі документів на торги.
Офіційна передача пропозиції від потенційного учасника замовнику свідчить про те, що учасник повністю розуміє тендерну документацію та надає пропозицію, що відповідає всім вимогам та завданням, що вказані в ній.

16.

Унесення змін до тендерної документації

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж п’ять робочих днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються на сайті ПАТ «Укрнафта» у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює на сайті перелік змін, що вносяться та повідомляє про це потенційних учасників.17.

Поділ предмету закупівлі на лоти

Не передбачено

18.

Інша інформація

Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії та інші документи пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не відшкодовуються замовником, незалежно від результатів торгів.

Загальна вартість тендерної пропозиції повинна бути остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.


19.

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги (чи окремого лоту) в разі:

- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

- відхилення всіх тендерних пропозицій, як таких, що не відповідають завданню.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:

- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;

- обґрунтована підозра в змові, для отримання матеріальної вигоди, серед учасників торгів.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися надсилається усім учасникам торгів на протязі 3 робочих днів, з дати офіційного прийняття такого рішення.
Додаток №1

до документації
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

З впровадження системи GPS моніторингу транспортних засобів

ПАТ «Укрнафта»


  1. Загальні відомості

Система навігаційного та технічного моніторингу транспортних засобів (далі - Система), повинна забезпечити ефективний контроль використання транспортних засобів (далі ТЗ) в структурних підрозділах ПАТ «Укрнафта» (далі - Замовник) з можливістю коригування по кількості ТЗ та диспетчерських пунктів на момент встановлення.

Система повинна включати комплекс технічних засобів з підключенням до програмного забезпечення, призначеного для автоматизованого контролю, моніторингу і аналізу використання транспортних засобів.

Склад предмету закупівлі

Одиниця виміру

К-сть

Структурні одиниці

Апарат управління м. Київ

НГВУ "Охтирканафтогаз"

НГВУ "Чернігівнафтогаз"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

НГВУ "Надвірнанафтогаз"

НГВУ "Долинанафтогаз"

НГВУ "Бориславнафтогаз"

Полтавське ТУ

Долинське ТУ

Полтавська ВЧ

Комплекс обладнання для моніторингу руху транспорту

1

Бортовий GPS контролер "TELETRACK TT 2-21L" з резервним акумулятором, стабілізатор напруги (гальванічна розв'язка BPS-6), монтажний комплект зі встановленням (підключенням) на АТЗ та проведенням налагоджувальних робіт (або еквівалент).

шт

2885

0

554

534

476

362

364

261

218

101

15

2

Датчик рівня палива (ДРП) “Epsilon” зі встановленням, підключенням та таруванням паливного бака (або еквівалент).

шт

1784

0

323

295

282

125

220

111

267

160

1

3

Серверне програмне забезпечення та програмне забезпечення диспетчерських пунктів GPS-моніторингу, а також навчання операторів по роботі з даним програмним забезпеченням

Кількість рухомих об'єктів

шт

2885

0

554

534

476

362

364

261

218

101

15

Кількість диспетчерських пунктів

шт

42

3

6

6

6

4

4

4

6

2

1  1. Технічні та функціональні вимоги до предмету закупівлі

Предметом закупівлі є система GPS моніторингу транспорту та контролю палива, що включає бортове обладнання з встановленням та проведенням налагоджувальних робіт, серверне та диспетчерське програмне забезпечення (включаючи встановлення та налагодження), а також надання з боку виконавця інформаційно-консультативної підтримки і технічного обслуговування. Програмне забезпечення системи моніторингу транспортних засобів встановлюється на сервери замовника та на ПК диспетчерських пунктів.
Найменування предмета закупівлі

Од. вим.

Кіл-ть.

Параметри які контролюються

Вид техніки (об'єкт використання)

1

Програмне забезпечення для серверів та диспетчерських пунктів.

Кіл-ть рухом. об’єкт., шт.

2885

Серверне програмне забезпечення для автономної системи GPS-моніторингу та диспетчерське програмне забезпечення для керування системою GPS-моніторингу рухомих об’єктів, необхідні пусконаладочні роботи, установка та налаштування ПЗ, роботи по розгортанню системи на території замовника.
Кіл-ть диспетч.пунктів, шт.

42
2

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором, стабілізатор напруги і монтажний комплект).

шт.

1680

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи ДВЗ під час стоянки транспортного засобу.

Легкові, мікроавтобуси, автобуси, самоскиди, сідлові тягачі, автоцистерни, трубовози, вахтові автобуси, вантажопасажирський транспорт, фургони, бортові.

3

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором та можливістю підключення ДРП (кількість залежить від конкретного АТЗ), стабілізатор напруги і монтажний комплект), а також встановлення, підключення ДРП та тарировка паливних баків.

шт.

22

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи обох ДВЗ під час стоянки транспортного засобу (додатковий ДВЗ встановлено на поворотній платформі тому необхідно передбачити можливість зняття сигналу). Контроль кількості пального в баках.

Екскаватори автомобільні.

4

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором, стабілізатор напруги і монтажний комплект).

шт.

55

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи ДВЗ під час стоянки АТЗ.

Пожежні автомобілі.

5

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором та можливістю підключення ДРП (кількість залежить від конкретного АТЗ), стабілізатор напруги і монтажний комплект), а також встановлення, підключення ДРП та тарировка паливних баків.

шт.

8

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи обох ДВЗ під час стоянки АТЗ. Контроль кількості пального в баках.

Пожежні автомобілі з окремим ДВЗ для спецобладнання.

6

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором та можливістю підключення ДРП (кількість залежить від конкретного АТЗ), стабілізатор напруги і монтажний комплект), а також встановлення, підключення ДРП та тарировка паливних баків.

шт.

94

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи ДВЗ під час стоянки транспортного засобу при ввімкненій напрузі на кранове обладнання ( кранове обладнання встановлено на поворотній платформі тому необхідно передбачити можливість зняття сигналу). Контроль кількості пального в баках.

Автокрани

7

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором та можливістю підключення ДРП (кількість залежить від конкретного АТЗ), стабілізатор напруги і монтажний комплект), а також встановлення, підключення ДРП та тарировка паливних баків.

шт.

485

Маршрут руху та години роботи ДВЗ. Контроль кількості пального в баках.

Тракторна (самохідна) техніка.

8

Поставка, встановлення на АТЗ та наладка приладів GPS-моніторингу (трекер з резервним акумулятором та можливістю підключення ДРП (кількість залежить від конкретного АТЗ), стабілізатор напруги і монтажний комплект), а також встановлення, підключення ДРП та тарировка паливних баків.

шт.

541

Маршрут руху та пробіг (км), а також виводимо сигнал вкл/викл. запалення і години роботи ДВЗ під час стоянки транспортного засобу. Контроль кількості пального в баках.

Спеціальні автомобілі.

  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Голова Правління пат «Укрнафта» М. Роллінс

Скачать 385.95 Kb.