• Ова е првиот дел: Заглавја за чекорите во Евангелијата • страница1/29
  Дата28.04.2019
  Размер2.83 Mb.

  Христови Патишта Исус Христос, духовност и Земја


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


  Христови Патишта
  Исус Христос, духовност и Земја:
  Патишта на Исус Христос, неговите придоноси за човечката свест и измените на човештвото и земјата:  самостојна информативна страна, со нови гледишта од многу области на духовните сознанија и истражувања; со практични упатства за личен развој.

   http://www.ways-of-christ.com/mk/ 

   

  Патишта на Исус Христос во човечката свест и промените на светот.  Соодржина на главниот текст.

  За долната глава мора целосно да ја отворите страната.  Христови Патишта 1

  Ова е првиот дел: Заглавја за чекорите во Евангелијата 3

  ВОВЕД во намената и употребата на овој текст. 3

  Методиски упатства*** за медитациска пракса: Христијанска медитација. 4

  овие страници и различни теолошки насоки во црковната историја. 6

  "На почетокот беше словото (грчки Логос) ... и словото постана тело” (Јов. 1). 10

  Исус од Назарет .Неговото раѓање 11

  4. Има ли нешто значајно во Исусовата младост? 12

  5.Напомена со расправа за ”двете момчиња наречени Исус”. 13

  6. Крштевањето на реката Јордан од страна на Јован Крстител. 13

  Тишина во пустиња 15

  Искушенијата и повикување на учениците. 17

  Свадбата во Кана. 19

  10. (Христијански гледишта за сексот, симпатијата, емпатијата и љубовта). 21

  "Света ревност” (гледишта во однос на емоциите). 23

  За беседата на планината (со упатства за разбирање). 25

  Исусовото преобразување на гората Тавор (Мат. 17). 26

  Прашања за “чудата”. 27

  Лазаревото воскресение 29

  "Овци”. 30

  Христос “Миење на нозете”, Марија го Помазува Исус. 31

  Тајната вечера; Влегувањето Исусово во Ерусалим; Приведувањето и Бичувањето. 33

  Крунисувањето со Трновиот Венец и Последните Говори. 34

  Распнување и Положување во Гробот. 35

  Прашање за празниот гроб, “Спуштање во пеколот” и “Искачување во рајот”. 40

  Воскресение. 42

  "Вознесение” 46

  Првите Духови. 48

  Исусовиот Портрет. 52

  За вториот дел: Чекори во Откровението   53

  Откровението од Јован 53

  За пристапот кон пророштвата. 55

  За соодржината во Апокалипсата на Јован: Седумте цркви. 56

  Вдахновение и црквите. 65

  Зашто ми е потребна црква или заедница? 68

  Седумте печати. 68

  Седумте труби. 69

  “Седумте громови” и двата пророка. 70

  Жената и змејот. 70

  Седумглавата ѕвер од морето. 70

  Ѕверот со двата рога од земјата. 71

  Табела: Христијански став - "Во светот" но "не од светот"*, еден "Трет пат". 77

  За третиот дел: Други теми 80

  Молитва за мир, животот и земјата 80

  Основни Етички Вредности. 81

  Додаток: кратко поправање на современите “приказни кои откриваат се за Исус” 84

  Природните науки и верата во Бог. 86

  Свест, мозок и слободната волја на човекот. 88

  Информации за Исус Христос и прашањата за исхрана. 90

  Исус Христос и исцелувањето - денес. 91

  За Христијанското благословување. 94

  Поплакувањето како можен составен дел на христијанската пракса. 95

  Христијански пат и совладување на животните препреки 96

  Христијански гледишта во поглед на економијата и социјалните прашања. 97

  Општи христијански гледишта спрема општеството и политиката*). 98

  Христијанството и филозофијата: За Хабермасовиот говор “Верата и знаењето” *). 99

  Општи Христијански гледишта за еколошките прашања*). 101

  Нероден живот*. 102

  За четвртиот дел: За Стариот Завет, и допринос за дијалог со другите религии.  104

  За Стариот Завет и Еврејската религија (јудеизмот). 104

  Заратустризам, (“Parsee religion”, Парсиска религија). 107

  Информации за Исус Христос и Исламот. 108

  Информации за Исус Христос и Будизмот. 111

  Информации за Исус Христос и Хиндуизмот. 114

  Информации:  Исус Христос и Таоизмот & Конфучианизмот. 116

  Општи гледишта за природните религии 119

  Стари Американски религии - календарот на Маите и Христијанството. 121

  Религија1) како “повратна врска” на човекот со Бога - на патиштата со Исус Христос. 122

  Помош  за самопроверување кога се работи со главниот текст на "Христови Патишта" 126

  Напомена: Сопственички права, впечатоци, Е-маил 126


   .

  Ова е првиот дел: Заглавја за чекорите во Евангелијата

  ВОВЕД во намената и употребата на овој текст.


  Веќе две илјади години - спрема претходните пророкувања дури и неколку илјада години повеќе - луѓето непрестајно се заземаат за своите различни лични искуства со Исус Христос. И покрај нивните различни карактери и разни верски, филозофски и научни контексти, тие покажуваат некои заеднички сознанија, независно едни од други. Тие исто така зборуваат за можноста за другите да се подготват за слични искуства. Нови можности за луѓето и светот, исто така, може да се видат преку Исус Христос, многу поголеми од обичните културни и историски граници. Тука овие чекори на раст се истражени на нов начин. Следејќи ги чекорите што самиот Исус ги има изодено, може да се види значењето на овие чекори за различни области од животот.

  Во 12 век игуменот Joachim de Fiore прорече за "ерата на Светиот Дух", во која таквите индивидуални односи со Бога, независно од институциите ќе станат заедничка сопственост. Денес во светот се настојува да се најде не само Христос во човекот, но и човекот како клетка која е се повеќе освестена во “Телото Христово”.

  Во овој контекст, очекуваното "второто доаѓање" и нашето "апокалиптично" време не може да биде сфатено како проста реинкарнација со своите околностите, но како многу посеопфатно сценарио. Сепак некој може да се сомнева за некои сличности во развојот на настаните пред 2000 години и сценариото во ова сегашно време - кое не мора да доведе до катастрофа.

  Овој труд се обидува да одговори на прашањето за новите конкретни можности за развој во различните области на животот, бидејќи Исус живеел пред 2000 години. Овој придонес е составен како импулс.

  Особено овие денови,


  • Кога феноменот Исус Христос се проповеда од страна на многу различни Теологии (види дополнителен прозорец) и догматски, од страна на лингвистички, историско- критични, археолошки и палеографички, религиозно-социолошки и психолошки, научни, политички начини на гледање на тоа,
  • Кога, како и во времето на раното христијанство, цела духовна сцена се издигна во општеството наспроти доминантниот стар материјалистички елемент - што може да создаде и мостови и граници меѓу нив и христијанството,
  • кога многу збунувачки ситуации се случуваат, на пример, неколку наводно инкарниран "Исус Христоси", и кога проблематични и негативни инциденти се случуваат во името на Христос,
  може да биде интересно, да се испита, што може да биде реалениот придонес на Христос:

  Овој проект започнува со некои наши внатрешни искуства и други мистични извори, итн. Употребени се интердисциплинарни гледишта од многу научни и искуствени, а не само теолошки области. Од оваа духовна гледна точка, не е направен обид да се одвлече вниманието на луѓе од општествената и политичка свест со некој вид на псевдо-духовност. Се разбира догмите на механички научната мисла на 19 век не може да се прифати како ограничување во гледиштето, ниту можат да се прифатат источните размислувања, дека не постои ништо што не е веќе опишано во древните индиски Ведските списи и дека Исус е ништо друго освен еден - веројатно третата класа - учител од нив, не може да се прифати како ограничување на мислата. Овие сознанија не произлегуваат од книги споредени во текстот или во планираната листа на други книги за лица со поголема богословска заинтересираност; Читањето на "Патишта на Христос" не бара да се знаат овие книги или да се има претходни теолошки познавања. Ништо не би требало да се сфати како догма ниту како размислување на било која религијска организација во светот. Ниту е насочено против било која црква, религијска или духовна заедница, или Апостолската вероисповед. Луѓе од други вероисповеди или погледи, но кои се заинтересирани за нови видувања, на пристапот кон Христијанството, но ниту тривијални ниту површни, можат да најдат тука. Исто така се укажува на врската помеѓу христијанскиот пат и други склоности. Исто како што Евангелието на Јован го прикажува конкретниот христијанскиот пат на јазик разбирлив за трагачите на мудроста од тоа време. Ова дело го прави христијанството слично на тоа, достапно за различни страни. Стилот на овој документ, исто така, му овозможува умот на читателот да биде слободен. Истражувањата се разликуваат од мисионерска работа. Но, исто така, Христијаните, кои претпочитаат едноставно верување, со длабоки размислувања можат да научат од овој текст, на пример, како да комуницираат со луѓе од други убедувања без постојани недоразбирања.

  Текстов зборува за самиот себе.

  "Јас имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да носите. Но кога ќе дојде Он - Духот на Вистината - Ќе ве упати во секоја вистина” (Јов. 16:12-13). Од тој дух е инспириран овој проект.  Враќање на соодржината на оваа страна.

   

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Христови Патишта Исус Христос, духовност и Земја