• Разпространение
 • Фиг. 1. Разпространение на хроничната физическа болка сред населението на 15 европейски страни и Израел (в %)

 • Скачать 242.28 Kb.


  страница1/2
  Дата10.05.2018
  Размер242.28 Kb.
  ТипЛитература

  Скачать 242.28 Kb.

  Хроничната физическа болка – разпространение и последици божидар Ивков1


    1   2

  ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ

  Божидар Ивков1

  На основата на научната литература могат да се изведат два тренда, две основни сфери или системи на не-медицински проблеми, които пораждат ревматичните и мускулно-скелетните заболявания: 1) постепенна инвалидизация и 2) хронична физическа болка. Тук ще се опитам да проследя, каква е значимостта на втората сфера от проблеми за човека и обществото.  Дефиниция

  Какво означава или как се дефинира ХФБ? Международанта Асоциация за изследване на болката (International Association for the Study of Pain) я дефинира като „неприятно сетивно и емоционално преживяване, свързано с реални или потенциални увреждания на тъканите или описвано с термините на такива увреждания (Merskey, Bogduk 1994).

  Разпространение

  Всъщност, знаем ли какви са количествените измерения на ХФБ? Оценките за разпространението й варират в широки граници според определенията и методологията на съответните изследвания, но при всяко измерване се вижда, че обхвата и въздействието на хронична физическа болка, са значителни. В едно забележително по обхвата си и регистрираните данни изследване на хроничната болка, проведено в началото на хилядолетието в 15 европейски страни и Израел, се установява, че един на всеки пет души (19%) в общата популация на възрастните страда от хронична физическа болка (Breivik at al. 2006).


  Данните от същото изследване, групирани и представени на фиг. 1, разкриват, че регистрираното разпространение на хроничната физическа болка е в „диапазона от 12% до 30%, като най-висок е относителния дял в Норвегия, Полша и Италия, а най-нисък е в Испания, Ирландия и Великобритания”. Уловени са и някои регионални различия в страните: например, в Италия, разпространението на болката е над 32% в северната част и по-малко от 22% в южната част (Breivik at al. 2006: 289).

  Различията в относителните дялове на хората с хронична физическа болка мжеду отделните страни, както и между регионите в дадена страна, показват и още нещо. Няма никакво научно обосновано основание, без наличие на сериозни и представителни епидемиологични изследвания в дадена страна, да се екстраполират данни от други страни, за да се правят прогнозни изчисления за ситуацията в дадена страна, в която не се провеждат такива изследвания и липсват емпирични данни. Това обаче се прави в България за отделни заболявания.


  Фиг. 1. Разпространение на хроничната физическа болка сред населението на 15 европейски страни и Израел (в %)

    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Хроничната физическа болка – разпространение и последици божидар Ивков1

  Скачать 242.28 Kb.