Скачать 10.42 Kb.


Дата31.03.2019
Размер10.42 Kb.

Скачать 10.42 Kb.

Името „рак“ е дадено от Гален вследствие приликата на отеклите вени на един външен тумор с краката на ракРакови клетки

Проучванията относно лечението на раковите заболявания са довели до редица фундаментални открития в клетъчната биология. Например, така са установени белтъци, участващи в поправянето на ДНК-увреждания, междуклетъчната сигнализация, клетъчния растеж и делене, програмираната клетъчна гибел и структурирането на тъканите.

Раковите клетки нарушават повечето основни правила, които са в основата на формиране и функциониране на многоклетъчните организми. Клетките в многоклетъчните организми функционират така, че да осигурят оцеляването на целия организъм. Те могат да се намират в състояние на покой, растеж, да се диференцират или да осъществят „самоубийство” в зависимост от нуждите на организма.

Раковите клетки имат две характерни особености, които се предават в поколението: 1) те не се подчиняват на сигналите, които регулират растежа и деленето; и 2) те се разпространяват в области, които в нормални условия са запазени за други клетки. Поради това се образуват тумори. Прието е туморните образувания, които не се разпространяват, да се означават като доброкачествени, а ако клетките са способни да се разпространят в други тъкани – като злокачествени.Името „рак“ е дадено от Гален вследствие приликата на отеклите вени на един външен тумор с краката на рак. Преди това Хипократ вероятно първи е употребявал определението „рак“, когато при третиране на гръден абсцес е открил същата прилика.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Името „рак“ е дадено от Гален вследствие приликата на отеклите вени на един външен тумор с краката на рак

Скачать 10.42 Kb.