• 16 септември 2010 г. ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 • 2 милиона души без достъп до болница Здравното министерство се оплете напълно с последните си наредби
 • МЗ пак търси начин да заличи поне 100 малки болници Доктори са категорични, че нова наредба на министерството е в противоречие с всички закони досега Аида ОВАНЕС
 • Борисова забатачи търговете за онколекарства
 • Замислят нова корупционна „врътка” чрез наредба за лекарствата Евгения МЛАДЕНОВА • страница1/7
  Дата25.01.2019
  Размер0.67 Mb.

  In memonam Почина Желязко Христов


    1   2   3   4   5   6   7


  In memonam

  Почина Желязко Христов
  След мъчително боледуване вчера на 62 г. почина проф. д-р Желязко Христов, президент на КНСБ.

  „Загубихме един прекрасен човек, изключителен хирург и лекар, за­щитник и борец за човешката прав­да, който живееше и болееше с тре­вогите на наемния труд в България,, се казва в съобщение от централа­та на синдиката.

  Проф. Христов е роден на 13 май 1948 г. в село Рогош, община Мари­ца. По образование е коремен хи­рург. Работил е в Димитровград, Хасково и във Висшия медицински институт в Пловдив. След 1989 г. се отдава на синдикална дейност. Го­дина по-късно става зам.-председа­тел на КНСБ, а от 1997 г. е лидер на конфедерацията. Беше декан на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в Плов­див. От 1997 г. е председател на фондацията на сдружение „Да запа­зим децата".

  Премиерът Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до близките му. „С прискърбие научих, че ни напусна лидерът на КНСБ - го­лемият проф. д-р Желязко Христов, Вярвам, че ще съумеете да следвате неговия висок пример, защото той е образец на всеотдайност и професи­онализъм, достойни да бъдат след­вани и занапред,,, пише премиерът.  16 септември 2010 г.

  ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


  2 милиона души без достъп до болница

  Здравното министерство се оплете напълно с последните си наредби
  Няколко нови проекта за наредби на Министерството на здравеопазването са на път да орежат почти напълно лекарствата, плащани от държавата и от здравната каса. Така стотици хиляди хора ще бъдат принудени да плащат от джоба си лекарст­ва от 5 до 15 хил. лв., което ще накара мнозина да се от­кажат от лечение. В същото

  време промените ще забавят поне с година пускането на напълно нови лекарства на пазара. А най-често това са животоспасяващи медика­менти.

  Чрез друг нормативен акт чиновниците на Анна-Мария Борисова измислят нови кри­терии, чрез които ще зачерк­нат от здравната карта на страната най-малко 100 болници, като поставя изисква­не за минимум 30 легла, вме­сто сегашните 10. Така поне 2 млн. българи няма да имат достъп до лекарска помощ. Още по-изумяващото е, че част от новите моменти в наредбите противоречат напълно на вече приети за­кони или други наредби и не се вписват 8 директиви и регламенти на Европейския съюз.

  Продължава и тормозът над онкоболните, болните от СПИН и други тежки и редки заболявания. Борисо­ва продължава да бави обя­вяването на търговете за доставка на техните лекар­ства. Поне 50 серопозитивни в страната вече са без лечение.
  МЗ пак търси начин да заличи поне 100 малки болници
  Доктори са категорични, че нова наредба на министерството е в противоречие с всички закони досега
  Аида ОВАНЕС

  Минималният брой на леглата в многопрофилна болница да е 60, а в специализира­на - 30. Това пре­движда проект на наредба за устройството на лечебните за­ведения, подготвяна от Минис­терството на здравеопазването.

  Дори само това изискване е достатъчно, за да се направи извод, че с влизането в сила на документа от лицето на Бълга­рия ще изчезнат минимум 100 болници - многопрофилни в малките общини и частни или неспециализирани.

  Неотдавна влезе в сила стандарт, според който мини­мумът легла за специализира­на болница е 10. "Аз съм про­ектирал болницата си за 10 легла в чисто архитектурен план, преценил съм, че за този профил в това населено място и този регион това е до­статъчно, преценил съм колко лекари, сестри и друг персонал може да я обслужва", коменти­ра за ДУМА собственик на ча­стна специализирана болница.

  По логиката на проекта на­пример в Бургаско ще бъдат закрити около 10 лечебници, сред които болницата в Малко Търново. Ще бъде закрита ве­роятно и болницата в Каварна (с около 55 легла). Ще изчез­нат МБАЛ "Д-р Сергей Ростов-цев" в Момчилград, където от 83 останаха 53 легла, и в Кру­мовград, където се планираше от 70 леглата да се намалят на 35. Новата наредба ще удари Ардино, където от 50 трябваше да останат 32 легла, както бе заявено по време на посеще­нието на министър Борисова в Кърджали през лятото.

  Този проект ощетява всички болници, категоричен е д-р Стайко Спиридонов, председа­тел на Националната асоциа­ция на частните болници. Той смята, че тази част на проекто-документа противоречи дори на Закона за лечебните заведе­ния, според който, за да има многопрофилна болница, тряб­ва да има поне 2 отделения, всяко с по 10 легла. В ЕС няма подобни стандарти, ние сме първите, които сами надяваме ограниченията, коментира още д-р Спиридонов.

  Почти всеки министър и все­ки нов шеф на здравната каса досега се е опитвал по един или друг начин да закрие едни 80-100 малки болници, за кои­то се знае, че не са достатъчно ефективни и "гълтат" годишно около 50 млн. лв., а тези пари са капка в морето от над 1 млрд. лв. разходи за болнична помощ, коментираха вчера здравни експерти. Всеки управ­ник след простата равносмет­ка, че закрият ли се тези бол­ници, 2 млн. души ще останат без достъп до медицинска по­мощ, а със "спестените" 50 млн. лв. няма кой знае колко да за­богатеят останалите, се е отказ­вал от идеята, припомнят те. А разкриването на спешни цент­рове на мястото на закритите болници би струвало много по­вече на държавата, изтъкват болнични директори.

  Измисленият критерий за 30 легла в специализираните и 60 в многопрофилните обаче ще направи така, че и работещи лечебни заведения ще трябва да бъдат закрити и тогава по­разията ще е по-голяма, про­гнозират медици и болнични мениджъри. Според заетите в здравеопазването много по-се­риозен е проблемът с държав­ните болници. Очаква се те да натрупат дългове от порядъка на 400-450 млн. лв. до края на годината и почти всички да фа­лират.
  Борисова забатачи търговете за онколекарства
  Изчерпват се, а на места и лип­сват лекарства срещу рак, СПИН, редки болести, както и останалите медикаменти по прословутата Наредба №34 на МЗ, по която па­циентите получават скъпоструващо лечение с животоспасяващи меди­каменти.

  Причината е, че министърът на здравеопазването Анна-Мария Бо­рисова все още не обявява търго­вете за доставянето на скъпите лекарства. Обичайно това се прави в края на август, а лекарствата се доставят към края на ноември-началото на декември, за да може да се осигури лечение на пациентите до следващите търгове, които се провеждат в първите месеци на го­дината.

  Според информация от пациентски организации около 50 серопозитивни в момента са оставени без лечение. Към тях ще се "присъединят" още поне 150. Не по-малко обезпокоени са раково болните. До момента от министерството дори не подават знак, че търговете се под­готвят.

  Независимо че и сега хората ос­тават без лекарства, МЗ предвиж­да промени в наредбата, които ще свият изписването им. Това от своя страна допълнително ще намали количествата на лекарствата, за което ДУМА писа на 7 септември.
  Замислят нова корупционна „врътка” чрез наредба за лекарствата
  Евгения МЛАДЕНОВА

  Поне с година ще се забави пускането на нови лекарства на пазара, ако правителството приеме проект за изменение и допълнение на Наредбата за Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по списъка.

  Според промяната, за да бъде включено в лекар­ствения списък ново лекарство, то трябва да бъде тествано терапевтично. Точната фраза е "терапевти­чен опит, но никой не е обяснил какво точно озна­чава това. Допълнително условие е това терапев­тично тестване да е в лечебни заведения в поне 5 области на страната за период от година.

  Лекарите са притеснени от самото понятие "те­рапевтичен опит". Преди всичко не е ясно кой орган ще признае такъв опит. В наредбата не е регламен­тирано какво точно трябва да съдържа доказателст­веният материал. Освен това, ако лекарството е регистрирано в страната, но не е включено в Позитив­ния лекарствен списък, не е ясно кой ще плаща за него - пациентът от джоба си ли, или държавата ще закупи определени количества, за да бъде осигурен едногодишният терапевтичен опит.

  В неяснота тъне и въпросът дали фирмите произ­водители няма да бъдат принуждавани да правят "дарения" на пациенти или болници, за да се трупа въпросният терапевтичен опит.

  От друга страна, производителите нямат право да дават повече от 2 мостри на лекарствата си го­дишно на лекарите. Не е ясно и как ще се натрупа терапевтичен опит, например, с ваксина за грип, която се изработва за съответния щам и може да се ползва един или два сезона.

  Не е ясно също какъв терапевтичен опит ще се изисква за лекарствата, които се произвеждат за пациенти с редки болести.

  Изискването е лишено от логика, тъй като член на ЕС България не може да откаже да реимбурсира лекарство, което се реимбурсира в 5 други държави на съюза, категорични бяха здравни екс­перти.  Според лекарите промяната е поредният опит на сегашното министерство да узакони корупционна схема. След като не е регламентирано кой лекар и коя болница ще имат право да трупат терапевтичен опит и не е ясно пред кого ще го представят и кой ще им го признае, най-лесният начин е членовете на комисията, например, да трупат терапевтичен опит и да го представят пред себе си, за да бъде допуснато лекарството да бъде включено в позитивната листа.

    1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  In memonam Почина Желязко Христов