• Здравните фондове с 6% скок на постъпленията
 • Лекари искат паник-бутони
 • Министър: Протестите са малко неестествени
 • Траурът не отменя палатковия лагер
 • Полицаи охраняват спешни лекари ИЛИЯНА АНГЕЛОВА • страница3/7
  Дата25.01.2019
  Размер0.67 Mb.

  In memonam Почина Желязко Христов


  1   2   3   4   5   6   7

  Изгубени в превода
  ПЕТЪР ИВАНОВ

  В изказванията на политиците понякога има много точни попадения. Със сигурност към тях можем да причислим заключението на шефката на здравната парламентарна комисия Десислава Атанасова, че зад истеричните атаки на социалистите срещу управляващите през последните дни стои тяхната безпомощност в опитите им да изпълзят от ъгъла, в който бяха отпратени от избирателите. Друг е въпросът, че зад тяхната истерия прозират единствено развинтената им фантазия и безспорното им умение да генерират неуморно в публичното пространство безплодни нападки и кьорфишеци.

  Усилията на червените всъщност са обречени на неуспех.

  Само дето те не искат да повярват в това и хвърлят цялата си енергия в деструктивни опити да превърнат политическата сцена у нас в зверилник и, както казва премиерът, да пуйчат като пуйчета в парламента. Ала малцина се вслушват все още в пуйченето им. Съвсем обяснимо с оглед на изгубването на червените някъде в превода между обещанията им и реалния ефект от тяхното управление.

  Изключение от дългия списък със сбърканите преводи не правят и заявките на червените за здравна реформа. Не е за вярване, но от „Позитано” 20 имаха наглостта да обявят партизанска война на управляващите точно за здравната система, при положение че за толкова години начело на държавата не само че не я реформираха, но я връщаха на бегом в обратна посока. Тичайки с пълни сили, социалистите подминаваха далеч по-скандални случаи от последния с медицинската апаратура, при който Бойко Борисов отново им показа, че за разлика от Станишев не прощава грешки.

  Правеха се на приятно разсеяни, докато с клиничните пътеки се източваха колосални суми.

  Подминаха с ехидна усмивка дори тръжната процедура, при която ексшефката на здравната каса настояваше да получи като подарък автомобили, срещу което ведомството да наеме банка, която да го обслужва. Да не би тези критерии да не са скандални за вашите разбирания, господа социалисти. Вероятно, щом не отпратихте г-жа Тодорова. Какво ми ти отпращане, тогава нито се чу иначе словоохотливата Мая Манолова, нито каквото и да било пуйчене в парламента.

  На практика обаче наглостта на червените стигна още по-далеч, след като към подетата през последните дни от партизанката Мая Манолова (както я наричаше един неин бивш колега) офанзива се присъединиха бившите лица на властта, които са разследвани за крупни злоупотреби. Само че, господа социалисти, и да си поставяте капаци на очите, за разлика от нападките ви, хората се вълнуват от търсенето на възмездие за безотговорността и отговорното пилеене на пари, с които запомниха някои от лицата на вашето управление. .
  Здравните фондове с 6% скок на постъпленията
  Начисленият премиен приход в доброволното здравно осигуряване към 30 юни 2010 г. бележи ръст от 5,9 % на годишна база, показват данни от проучване на развитието на пазара, публикувани от Комисията за финансов надзор (КФН).

  Според КФН основна причина за постигнатия ръст на премийния приход е по-големият брой в сравнение със съответния период на предходната година на новосключените корпоративни договори и на лицата, осигуряващи се по пакети с по-пълно покритие.

  В същото време броят на действащите към края на юни здравноосигурителни договори е 6184, от които 3372 – нови. В сравнение броят на договорите към миналия юни е бил 11469, от които 6122 – нови.

  Броят на здравноосигурените лица към 30 юни е 200 886, от които новите клиенти наброяват 115 946. Година по-рано осигурените в доброволните здравни фондове са били 375 326.  Резултатите от извършеното проучване във връзка с наблюдаващата се тенденция на намаляване на броя на здравноосигурителните договори и броя на здравноосигурените лица и същевременното нарастване на начисления премиен приход на годишна база показват, че тенденцията се обяснява с промяната от края на миналата година в начина на отчитане на броя договори и съответно броя здравноосигурени лица по тях, обясняват от КФН.


  Лекари искат паник-бутони
  Министърът на вът­решните работи Цветан Цветанов подкрепи изця­ло исканията на Българ­ския лекарски съюз за за-конодателни промени, свързани с насилието над медици, и пое ангажимент за бърза реакция от страна на МВР. Това съобщи­ха от БЛС вчера. Темата е била обсъдена на среща между ръководството на БЛС и министър Цветанов по повод зачестилите по­сегателства над медицин­ски екипи по време на из­пълнение на служебните им задължения. Според председателя на лекарския съюз, д-р Цветан Райчинов, хората, упражнили насилие над лекари и друг медицински персонал, обикновено се наказват със символични глоби. Райчинов е поискал да бъдат извършени законода­телни промени, които да инкриминират подобни действия и да последва на­лагане на най-тежката на­казателна мярка за извър­шителите. В по-краткосро­чен план БЛС предлага в спешните звена да се пос­тавят паник-бутони и да има „специално охранител­но взаимодействие" с ор­ганите на реда във всеки град. Според съобщението министър Цветанов е уве­рил, че областните дирек­ции на МВР ще влязат във връзка със спешните ме­дицински центрове по мес­та и ще бъде установен ре­дът, по който ще се оказ­ва съдействие на медици­те. Ще се направи необхо­димото, за да се предложи законодателната промяна в парламента възможно най-скоро, е добавил ми­нистърът, цитиран от БЛС.

  За последните шест месеца посегателства над медици имаше в Лом, Враца, Благоевград, Вар­на, като най-често потър­певши са екипите на спешните отделения и Бърза помощ, допълват от съсловната организа­цията на докторите.
  Министър: Протестите са малко неестествени
  Подготвяните протести срещу пенсионната реформа и разпъването на палатков лагер пред пар­ламента изглеждат малко неестествено и може би имат други цели, коменти­ра вчера социалният ми­нистър Тотю Младенов. Въпреки решението на КНСБ ще продължим раз­говорите със синдикатите и работодателите и ще рабо­тим, за да намерим най-до­брото решение за пенсион­ната реформа, увери той.

  Въпросът за минимална­та работна заплата оставал отворен и се водели преговори с Минис­терството на финансите.  „Мисля, че по-добре да не се увеличават данъци и осигуровки, а да се върви към леко увеличаване на минималната заплата, защото тя освен фискални и икономически измерения има и социални измерения, каза Младенов. „Не може чо­век да получава минимална заплата и след като му се удържат данъците и оси­гуровките, той да получава възнагражде­ние, което е по-малко от прага на бед­ност - 211 лева", обясни министъ­рът.


  Траурът не отменя палатковия лагер
  Въпреки траура и шока КНСБ няма да се откаже от планираните за днес протести. Точно в 10 ч ще бъдат опънати палатките пред входа на Народното събрание, когато вътре ще има дискусии за промени в пенсионната система. КНСБ е категорично про­тив вдигането на стажа за пенсиониране и качването на възрастта за миньорите и другите работници от първа и втора категория труд. Днес новите текстове в кодекса влизат в социал­ната парламентарна коми­сия. За октомври е насро­чен национален протест.

  " Подкрепа" се дистанци­ра, уточни главният секре­тар Андрей Върбанов. Тя имала да работи още за по­пълването на дефицита на

  НОИ. Не била сателит на КНСБ, щяла да излезе със собствено решение по въ­проса.

  " Някой ни е опрял писто­лет в челото и в тази ситуа­ция не можем да водим пре­говори, трябва да премах­нем пистолета", коментира вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров. Днес тръгва и подписка срещу повишаването на осигурителния стаж и на­мерението да се отнеме до­плащането за клас на над 80 хил. административни слу­жители.
  Полицаи охраняват спешни лекари
  ИЛИЯНА АНГЕЛОВА

  Полицаи ще охраняват спешните медици. За това се разбра лекарският съюз (БЛС) на среща с вътреш­ния министър Цветан Цве­танов. Разгневени роднини на пациенти се нахвърляха да бият дежурни лекари на различни места в страната -Лом, Враца, Благоевград, Варна и други. Най-често потърпевши са доктори от спешното и от „Бърза по­мощ". Липсата на достатъч­но финансиране се отразява на качеството на здравеопазването, но пациентите си го изкарват на лекарите, смята д-р Цветан Райчинов, шеф на БЛС.

  На първо време в спешни­те отделения може да бъдат поставени паникбутони,

  свързани с полицията. БЛС иска посегателството над лекари да стане криминал­но деяние. Сега на побойни­ците им се разминава с леки глоби. Министър Цветанов се е съгласил да подкрепи законодателни промени.  1   2   3   4   5   6   7

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  In memonam Почина Желязко Христов