• За леярна на 2017г

 • Скачать 32.61 Kb.


  Дата10.09.2018
  Размер32.61 Kb.

  Скачать 32.61 Kb.

  Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми  Информация за традиционната годишна среща на

  леярските фирми
  На 12 и 13 октомври в гр.Дряново се проведе традиционната годишна среща на фирмите с леярско производство, членове на Съюза на леярите към браншовата камара по машиностроене. В Съюза членуват над 50 основни фирми, произвеждащи над 90% от леярската продукция на страната.

  Срещата започна с разглеждане на производството и запознаване с организацията на управление на фирма „ВСК-Кентавър- ИЗ Динамика“АД. Ръководителите и отговорни специалисти от леярските фирми отчетоха организацията и производството във фирмата като добър пример за въвеждане на съвременни изисквания за дигитализация на производството, който отговаря до голяма степен на изискванията по прилагане „Индустрия 4.0“ във фирмите и разпростирането им върху дейността на леярските фирми.

  Инж.Васил Досев – производствен директор на „Група технология на металите – акад.Ангел Балевски“АД и член на ръководството запозна участниците с перспективите, приоритетите и предизвикателствата пред леярските фирми в Европа, откроени в доклада от годишната среща на изпълнителния комитет на CAEF, чиито член е и Съюза на леярите.

  С подчертан интерес бе посрещната презентацията инж.Славин Янакиев, член на ръководството на Съюза на леярите и изпълн.директор на „Прогрес“АД, Ст.Загора за трендовете, в които се движат цените на основните леярски материали и предложенията за намалялаве натиска на непрекъстато повишаващите се цени чрез предприемане на общи действия.

  Инж.Милко Миланов, изпълнителен директор на „ИМЛ Технологии“АД, София представи някои проблеми, влияещи върху качествата на отливките и начините за тяхното предотвратяване на тема „Азотна пористост в отливките. Източници на азот. Методика за определяне на азота. Влияние на азота върху качеството на формите от фуранови смеси“.

  И тази година в конкурса „Леярна на годината – 2017“ бяха номинирани фирми, направили инвестиции в ново, високопроизводително и по-безопасно за работа оборудване и обучение на квалифициран персонал за работа с него, като класирането на номинираните фирми се извърши по критерии, одобрени от ръководството на Съюза на леярите с тайно гласуване от фирмите, участващи в срещата.

  Наградите бяха връчени от председателя на браншовата камара по машиностроене инж.Илия Келешев.

  За леярна на 2017г. беше избрана фирма „ПрогресАД, Ст.Загора – за „Въвеждане в експлоатация на автоматична формовъчна линия за бентонитови форми; 2 бр. съвременни индукционни пещи; ново поколение квантометър за химически анализ на топилки. За доминиращия брой гласове, дадени за фирмата допринесе и обстоятелството, че проектирането и значителна част от изпълнението на автоматичната линия е извършено от инженери на фирмата.

  За втори път „Прогрес“АД е избрана за леярна на годината, като първия път е отличена през 2014г. Фирмата е най-големият производител на отливки в страната с висок имидж сред производителите на отливки от чугун не само у нас, но и в чужбина. Традиционен доставчик на отливки е на световно известната компания „Данфус“.

  На второ място е фирма „Метаком-СЛЗ-инвест“АД, Плевен – за „Въвеждане в експлоатация на смесители с непрекъснато действие , инсталация за сепариране на хромитови пясъци и инсталация за рециклиране на формовъчни смеси по АЛФА-СЕТ процес.

  Трето място бе присъдено на „Випом“АД, Видин – за „Въвеждане в експлоатация на 2бр. смесители с непрекъснато действие за фуранови смеси с възможност за управление скоростта на втвърдяване; въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на фуранови смеси.

  Г-н Виолин Ненов – Ръководител на Консултативния център за усвояване на еврофондовете за машиностроенето към браншовата камара информира за изпълнението на ОПИК към момента – приключили процедури в период на оценка и очаквания до края 2017г. и през 2018г., и привлече внимание към онези от тях, по които фирмите от металолеенето биха могли да кандидатстват с проекти. Представи възможностите, от които биха могли да се възползват фирмите по ОП„РЧР“ и конкретно отворената в момента процедура „Специфични обучения“, като обърна внимание, че до изтичане срока за кандидатстване остават само две седмици. Отново бе подчертано значението на безопасността и подобряване условията на труд в леярските фирми, като един водещ инструмент за привличане на кадри за работа. Благоприятна възможност за съфинансиране на такива дейности е осъществяването на проекти със съфинансиране от Фонд „Условия на труд“ към МТСП, за което информира г-жа Цв.Янкова от браншовата камара.

  Модератор на срещата бе доц. инж.Георги Рашев от ТУ-Габрово.

  В годишната среща взеха участие над 50 ръководители и специалисти от леярски фирми.  13 октомври 2017г. Българска браншова камара

  - машиностроене -

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми

  Скачать 32.61 Kb.