• Комбинирана площадка за игра на деца от 0-3 и от 3-12 години 1. Площадка за деца от 0 до 3 години 1а.Пясъчник
 • 1б. Къщичка –Магазинче
 • Техническа спецификация
 • МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
 • 2. Площадка за деца от 3 до 12 години 2а. Комбинирано детско съоръжение • страница1/14
  Дата11.05.2018
  Размер1.9 Mb.
  ТипИнструкция

  Инструкция за монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръженията I. Комбинирана площадка за игра


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  Обект: "Детска и спортна площадка в УПИ I, кв.280,

  ЖК "Медковец" по плана на гр.Враца"


  Възложител: Община Враца


  ОПИСАНИЕ ,ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ,

  ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

  I . Комбинирана площадка за игра

  на деца от 0-3 и от 3-12 години

  1. Площадка за деца от 0 до 3 години
  1а.Пясъчник: по детайл от бетонови стенички и покритие от топло изолиращ материал.
  Поддържането се състои в редовно/ два пъти в сезона/ дезинфекциране, разрохкване и прекопаване
  1б. Къщичка –Магазинче
  Техническа спецификация:


  Възрастова група

  до 12 год.

   Видове игри

  Общуване, ролеви игри, тематични игри


  МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
  Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.
  1в.Клатушка  Техническа спецификация:


  Възрастова група

   2-6 год.

  Максимална височина на свободно падане 

   38 см.  

   Видове игри

  Люлеене, пазене на равновесие и тематични игри

   Препоръчителни настилки за зоната на падане

  Пясък, синтет. ударопоглъщаща настилка -20 мм  МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО  Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти по посочения по-долу фундаментен план. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, коитоповдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.

  2. Площадка за деца от 3 до 12 години


  2а. Комбинирано детско съоръжение
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Инструкция за монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръженията I. Комбинирана площадка за игра