Скачать 410.56 Kb.


страница1/2
Дата04.12.2017
Размер410.56 Kb.

Скачать 410.56 Kb.

Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване


  1   2

Приложение №  3 към чл.  17, ал.  1, т.  2

към НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлеченияИзисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване

на

заведения за хранене и развлечения

ЕДНА ЗВЕЗДА“

по ред

Изисквания

Видове заведения

ресторанти

заведения за бързо обслужване

питейни заведения

кафе- сладкарници

барове

1

2

3

4

5

6

7

1.

Площ на едно място за сядане –  1,1 кв. м

да

да

да

да

да

2.

Тоалетна

2.1.

Тоалетна клетка за жени и тоалетна клетка за мъже (1)

Забележки:

(1) 1. За заведения за хранене и развлечения (ЗХР) с капацитет до 30 места се допуска една тоалетна клетка.

2. За ЗХР, с изключение на заведенията за бързо обслужване –  тоалетни клетки за жени и за мъже (по една на 60 места), над 60 места –  2 тоалетни клетки за жени и 2 тоалетни клетки за мъже.

3. За заведенията за бързо обслужване тоалетни клетки за жени и за мъже (по една на 75 места), над 75 места –  2 тоалетни клетки за жени и 2 тоалетни клетки за мъже. 

да

да

да

да

да

2.2.

Мивка с топла и студена вода

да

да

да

да

да

2.3.

Сапун*

да

да

да

да

да

2.4.

Сешоар за ръце или еднократни кърпи за ръце(*)

да

да

да

да

да

2.5.

Кош за отпадъци

да

да

да

да

да

2.6.

Принудителна смукателна и/или механична вентилация

да

 да

да

 да

да

3.

Търговска площ

да

да

да

да

да

3.1.

Общо осветление

да

да

да

да

да

3.2.

Маси със столове за сядане (2)

Забележки:

(2) С оглед вида и спецификата на интериора на обекта е допустимо осигуряването на места за сядане върху дивани, пейки и др. В заведения за бързо обслужване и дискотеки се допускат маси (плотове) за правостоящи.да

да

да

да

да

3.3.

Смукателно-нагнетателна вентилация

да

да

да

да

да

(1) Ресторантите следва да имат мокър бюфет или бар, разположен в търговската зала.

(2) Дискотеките да са съобразени с разпоредбите на Наредба №  24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр.  95 от 2003 г.; попр., бр.  100 от 2003 г.). Дискотеките на открито трябва да се намират на отстояние най-малко 200 м от местата за настаняване. В закритите дискотеки е задължителна шумоизолацията.Със символ * са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.

Забележка към раздел І за всички типове ЗХР и категории:

Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да бъдат с ненарушена цялост, без следи от недовършена работа и без следи от замърсяване и захабяване.


Чл.114. от Закон за туризма: Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1.предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2.предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл.132, ал.1 и следната информация:

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;

в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.

Чл. 117. от Закон за туризма:(1) Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

(2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

(3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост - и на друг език.

(4) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4.(5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава фискален бон съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
Приложение №  3 към чл.  17, ал.  1, т.  2

Изисквания към обслужването

в заведенията за хранене и развлечения

към НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

по ред

Изисквания

Категория

пет

звезди

четири

звезди

три

звезди

две

звезди

една

звезда

1.

Видът и наименованието на заведението да бъдат обозначени чрез подходящо оформен надпис, стилизиран символ –  светлинен или добре осветен (*)

да

да

да

да

да

2.

Клиентите в ресторантите и баровете се посрещат и изпращат от портиер и се настаняват от управителя или от отговорника на търговската зала

да

да

не

не

не

3.

Гардеробът се обслужва от гардеробиер в подходящо облекло

да

не

не

не

не

4.

Масите са подредени така, че да се спазва предвидената търговска площ на едно място за сядане за съответната категория

да

да

да

да

да

5.

Масите се покриват и поддържат с чисти покривки леко колосани, с дължина 30 см от плота на масата и допиращи до седалката на стола (за ресторанти)

да

да

да

да

не

6.

На всяка маса се поставят ваза с цвете, многопластови хартиени салфетки, подложни чинии с платнени салфетки, двойни прибори, чаши 200 мл (за ресторанти със сервитьорско обслужване и меню).

Заб. За категория „четири звезди“ и „пет звезди“ платнените салфетки (ленени или памучни) са от висококачествени материи

да

да

да

не

не

7.

Осигурява се постоянно предлагане на лед

да

да

да

да

да

8.

Менютата са на български и на поне един чужд език (най-често използван от гостите в обекта)(*)

да

да

да

да

да

9.

Листменю и картменю без цени за гости на масата(*)

да

да

не

не

не

10.

Ръководният и обслужващият персонал са длъжни да бъдат с униформено облекло и отличителни знаци според вида на заведението и съответната категория. Кухненският персонал е длъжен да бъде с работно облекло

да

да

да

да

да

11.

Сервиране:

 

 

 

 

 

11.1.

Сервитьорът поднася листменюто с дясната ръка от дясната страна на госта

да

да

да

да

да

11.2.

Сервитьорът изчаква и наблюдава отстрани на масата клиентът да направи своя избор и приема поръчката, като при възможност застава от лявата страна на госта. При необходимост помага на клиента при избора на храни и напитки, прави препоръки и обяснява ястията от менюто. В случай че приготвянето на част от поръчваните ястия е продължително, сервитьорът уведомява, че поднасянето на тези ястия ще закъснее

да

да

да

да

не

11.3.

Сомелиер или служител, който да препоръчва най-подходящите вина за ястията и да информира гостите за характеристиките на вината

Заб. Отнася се за ресторантите, прилежащи към места за настаняване с категория „пет звезди“да

да

не

не

не

11.4.

Отделни сервитьори за храна и за напитки. Сервитьорът за напитки извършва декантиране на отлежалите червени вина (само за заведения на свободна консумация, а ла карт)

да

не

не

не

не

11.5.

Приборите и чашите се носят на поднос

да

да

да

да

не

11.6.

Ястията и напитките се поднасят последователно по реда на консумацията съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки

да

да

да

да

да

11.7.

Предлагане и сервиране на студени предястия, бифтеци, ростбиф, десерти, напитки и др. с помощта на специализирани колички(*)

да

да

да

да

не

11.8.

При наличие на съответните продукти се приемат поръчки за ястия, които не са включени в менюто. По възможност тези поръчки се приемат лично от главния готвач (за ресторанти)

да

да

да

да

не

11.9.

Отварянето на бутилираните напитки –  безалкохолни, бира и вино, се извършва пред погледа на клиента при поднасянето им

да

да

да

да

да

11.10.

Ледът се поднася в купа с метална щипка

да

да

да

да

не

11.11.

При поръчка на бели вина и други алкохолни, охладени и пенливи напитки се поднася охладител или шампаниера с лед

да

да

да

не

не

11.12.

Отпадъците по покривките на масите се събират с портативна прахосмукачка или с лопатка и четка

да

да

да

да

не

11.13.

Употребените прибори и посуда се отсервират след освобождаването им

да

да

да

да

да

11.14.

Настаняването на клиентите става само на почистена маса

да

да

да

да

да

11.15.

Осигуряване безплатно ползване на тоалетните в обекта (за клиенти на заведението)

да

да

да

да

да

11.16.

Осигуряване безплатно ползване на гардероба в обекта (за клиенти на заведението)

да

да

да

да

да

(1) В заведенията за бързо обслужване масите могат да бъдат без покривки. В специализираните, атракционните и за бързо обслужване заведения могат да се ползват индивидуални малки покривки (тишлайфери).

(2) При обслужване на блокмаса един сервитьор обслужва не повече от 50 места за сядане.

(3) Не е задължително за крайпътни обекти извън територията на населените места или селищните образувания.

Със символ „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.

Забележки:

1. Изискванията по точките от раздел „Сервиране“ (т.13) не са задължителни за заведения за хранене и развлечения на самообслужване.

2. Посудата и приборите в заведения с категория „една звезда“, както и в заведения за бързо обслужване тип фастфууд се допуска да бъдат за еднократна употреба.

3. Посудата и приборите в дадено заведение трябва да бъдат унифицирани.

4. Не се допуска сервиране на ястия и напитки в чинии и чаши с нарушена цялост.

5. Менютата са с чист външен вид, в добро състояние (не са изхабени) и разбираеми.

6. Изискванията по т.  8, 9 и по т.  11.1 до 11.12 вкл. не се прилагат, когато заведенията са прилежащи към сезонни морски или планински хотели и се предлага хранене по системата на бюфет (блок-) маса.

7. Формите на обслужване в ресторантите, прилежащи към хотели, са минимум следните:

7.1. Бюфет (блок-)  –  маса:

 –  за закуска –  за ресторанти, прилежащи към хотели с категория „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“ (градски, морски и планински);Заб. За категория „пет звезди“ храната трябва да бъде приготвена на живо пред погледа на клиента и да бъде предлагано тематично бюфет меню най-малко 2 пъти в седмицата.

 –  за обяд и вечеря –  за ресторанти, прилежащи към хотели с категория „четири звезди“ и „пет звезди“ (морски и планински).

7.2. А-ла-карт:

 –  за закуска –  за ресторанти, прилежащи към хотели с категория „пет звезди“ (морски, планински и градски);

 –  за вечеря –  за ресторанти, прилежащи към хотели с категория „четири звезди“ и „пет звезди“ (градски, морски и планински);

7.3. Фиксирано меню с определен брой ястия и фиксирана цена:

 –  за вечеря –  за ресторанти, прилежащи към хотели с категория „четири звезди“ и „пет звезди“ (градски, морски и планински);

7.4. Сервиране на закуската в стаята –  за хотели с категория „четири звезди“ и „пет звезди“ (градски) и „пет звезди“ (морски и планински).

 8. Поне веднъж седмично бюфет менюто или фиксираното меню за обяд или вечеря трябва да предлага регионална или местна кухня, като по възможност се използват натурални продукти от региона, които са произведени от регламентирани производители, регистрирани по реда на чл.  12 от Закона за храните. Това може да бъде заменено с тематична вечеря или предложение за типично ястие от региона или областта ежедневно.

9. Часове на обслужване на клиентитеМинимумът часове на обслужване на клиентите за закуска, обяд и вечеря трябва да бъде 2 часа; този период от време може да бъде разширен в определени случаи съобразно категорията на обекта и спецификата на съответното обслужване, както е показано в таблици 1 и 2.

Таблица 1. Минимум часове на обслужване на клиентите в ресторантите към морските и планинските хотели и апартаментните хотели

Вид

Категория

Закуска

Обяд

Вечеря

Морски и планински хотели

и апартаментни хотели

5 звезди

3

2.5

3

4 звезди

3

2.5

3

3 звезди

2.5

2.5

2.5

2 и 1 звезди

2

2

2.3

Забележка към табл. 1: За ресторантите към морските и планинските сезонни хотели, „три звезди“ и „четири звезди“, при система „ол инклузив“ минимумът часове за обслужване е, както следва: за закуска –  2 часа; за обяд –  2 часа, и за вечеря –  2 часа.

Таблица. 2. Минимум часове на обслужване на клиентите в ресторантите към градските хотели

Вид

Категория

Закуска

Обяд

Вечеря

Градски хотели

5 звезди

4

3

3

4 звезди

3 (работни дни)/3.5 (почивни и празнични дни)

2.5

2.5

3 звезди

3 (работни дни)/3.5 (почивни и празнични дни)

2.5

2.5

2 и 1 звезди

3 (работни дни)/3 (почивни и празнични дни)

2

2

Забележки към табл. 2:

1. Обслужването на клиентите за закуска, обяд и вечеря варира според типа клиенти, настанени в мястото за настаняване, и трябва да бъде съобразено с техните нужди. Обслужването трябва да бъде допълнено с гъвкави часове към младите и бизнес клиентите.

2. Обслужването включва и студена закуска с гореща напитка и студена вечеря, извън посочените часове, за клиентите, които са изискали такова обслужване поне няколко часа предварително.

10. Капацитетът на прилежащите към мястото за настаняване заведения за хранене и развлечения, където се предлага основното хранене на гостите, трябва да бъде минимум следният: броят на местата за сядане в него е равен на 30 % от общия брой стаи и/или апартаменти в мястото за настаняване.Забележка към т.  10. Отнася се само за морски и планински обекти, клас А.

 

Приложение №  3 към чл.  17, ал.  1, т.  2Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала

в заведения за хранене и развлечения

към НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения


по ред

Длъжности и изисквания

Категория

пет звезди

четири звезди

три звезди

две звезди

една звезда

1

2

3

4

5

6

7

1.

Управител

 

 

 

 

 

 

Образование

Висше образование и 5 години стаж в туризма

Висше образование и 5 години стаж в туризма

Средно образование и 5 години стаж в туризма

Средно образование и 3 години стаж в туризма

Средно образование и 1 година стаж в туризма

 

Езикова квалификация

Два чужди езика

Два чужди езика

Един чужд език

Един чужд език

Минимални познания по един чужд език

2.

Заместник-управител

 

 

 

 

 

 

Образование

Висше образование, специализирано в туризма, или висше образование и професионална квалификация в туризма или висше образование и 3 години стаж в туризма

Висше образование, специализирано в туризма, или висше образование и професионална квалификация в туризма или висше образование и 3 години стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

-
по ред

Длъжности и изисквания

Категория

пет звезди

четири звезди

три звезди

две звезди

една звезда

1

2

3

4

5

6

7

 

Езикова квалификация

Един чужд език

Един чужд език

Един чужд език

Минимални поз­нания по един чужд език

-

3.

Главен готвач/сладкар;

Заместник главен готвач/сладкар

 

 

 

 

 

 

Образование

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

 

Езикова квалификация

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

4.

Готвач/сладкар

 

 

 

 

 

 

Образование

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма

Средно образование

 

Езикова квалификация

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

минимални познания по един чужд език

5.         

Салонен управител

 

 

 

 

 

 

Образование

Висше образование, специализирано в туризма, или висше образование и професионална квалификация в туризма или висше образование и 3 години стаж в туризма

Висше образование, специализирано в туризма, или висше образование и професионална квалификация в туризма или висше образование и 3 години стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туриз­ма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

-

 

Езикова квалификация

един чужд език

един чужд език

един чужд език

минимални познания по един чужд език

-
по ред

Длъжности и изисквания

Категория

пет звезди

четири звезди

три звезди

две звезди

една звезда

1

2

3

4

5

6

7

6.

Сервитьор

 

 

 

 

 

 

Образование

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туриз­ма или средно образование и 2 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 2 г. стаж в туризма

Средно образование

 

Езикова квалификация

два чужди езика

два чужди езика

един чужд език

един чужд език

минимални познания по един чужд език

7.

Барман

 

 

 

 

 

 

Образование

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 3 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туризма, или средно образование и професионална квалификация в туриз­ма или средно образование и 2 г. стаж в туризма

Средно професионално образование, специализирано в туриз­ма, или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 2 г. стаж в туризма

Средно образование

 

Езикова квалификация

два чужди езика

два чужди езика

един чужд език

един чужд език

минимални познания по един чужд език


Забележки:

По отношение на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж:

1. Изискванията за висше образование включват следните образователно-квалификационните степени:

1.1. бакалавър, в т. ч.:

а) професионален бакалавър (преди 2007 г. –  „специалист по...“) –  за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;

б) бакалавър –  за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа; и

1.2. магистър.

2. Изискването за средно професионално образование означава завършено средно образование в професионално училище.

3. „Стаж в туризма“ е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице, вписано в Националния туристически регистър по чл.  166, ал.  1 от Закона за туризма за извършване на туристическа дейност или в администрация, свързана с туризма. За стаж в туризма се счита и трудовият или осигурителен стаж на лице, предоставящо допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

4. „Придобита професионална квалификация“ е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

5. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по български език или на български език в средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).

7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.

8. Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.


  1   2

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване

Скачать 410.56 Kb.