• ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У 2015.
 • 1 - ЦЕНТРАЛНИ УРЕД
 • УКУПНО 493.012,00
 • 2 - ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА ПРАВА Бесплатна правна помоћ и заступање пред судовима
 • Корисници Категорије
 • УКУПНО 1.301
 • Правна подручја
 • УКУПНО 1.531

 • Скачать 393.87 Kb.


  страница1/2
  Дата12.03.2019
  Размер393.87 Kb.

  Скачать 393.87 Kb.

  Извјештај о раду у 2015


    1   2


  ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У 2015.
  У 2015-ој, већ трећу годину за редом, погоршан је положај Срба у Хрватској, те отежани увјети за рад Српског народног вијећа: готово су сасвим застали повратак избјеглица и стамбено збрињавање, процеси за ратне злочине почињене према Србима доживјели су колапс; с друге стране наставио је расти говор мржње према Србима и прелио се с друштвених маргина у популарне (mainstream) медије, у неким приликама (постављање и рушење ћириличних табли у Вуковару) и у средиште друштвеног живота у земљи.

  Влада која је отишла почетком јануара 2016. испунила је тек мањи дио свог програма везаног за људска права и мањинску тематику (подршка развоју српских институција, повратак имовине СКД Просвјета) док је у низу подручја била сасвим пасивна (развој повратничких крајева, партиципација мањина у јавном животу) или неуспјешна (изборна реформа, провођење прописа о употреби језика и писма мањина).

  О раду СНВ-а извјештавамо приказивањем активности у шест тематских / радних цјелина:
  1 - ЦЕНТРАЛНИ УРЕД

  Централни уред координирао је рад више од 120 регистрираних српских вијећа на опћинским, градским и жупанијским разинама, чланoвa мреже СНВ-а. Њима се давала организацијска, програмска и финанцијска помоћ, радило се на њиховом јачању, едуцирању и повезивању са широм друштвеном заједницом. Током године одржали смо више десетина састанака с члановима разних вијећа, углавном на терену, по темама битним за одређено подручје (нпр: с Вуковарско-сријемским вијећем о досезима мирне реинтеграције, са Шибенско-книнским о манастиру Крка, итд).

  Централни уред сурађивао је с међународним организацијама (Balcan Trust for Democracy, NED, OSI, NDC, ОSCE) и бројним амбасадама, представљајући положај Срба; те с низом домаћих институција (Влада, уреди за стамбено збрињавање, за људска права, поједина министарства) заговарајући реализацију обавеза које је Влада преузела.

  Почетком године одржана је скупштина СНВ-а, на коjoj су усвојени извјештаји за 2013. и 2014., потврђено руководство Вијећа, измијењен Статут и прихваћен Оперативни план рада.

  У мају 2015. су одржани избори за мањинска вијећа, а Централни уред је био ангажиран у свим фазама овог процеса – у информирању чланова заједнице о изборима и њиховој важности, састављању листа, изради промо материјала, мобилизацији за већи одазив, анализи резултата.

  Одређени дио средстава која је СНВ добивао просљеђиван је вијећима на нижим разинама, за покривање њихових (програмских, административних) трошкова, СПЦ-у у повратничким крајевима те појединцима (повратницима) и организацијама с којима СНВ сурађује на заједничким пројектима.


  УКУПНО__1.301'>УКУПНО__493.012,00'>УКУПНО

  493.012,00  Помоћ ВСНМ жупанија

  181.987,00  Помоћ ВСНМ градова

  47.925,00  Помоћ ВСНМ опћина

  47.500,00  Појединачна помоћ

  51.300,00  Сурадња са СПЦ

  24.200,00  Сурадња са цивилним друштвом (удруге, антифашисти)

  140.100,00


  2 - ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА ПРАВА

  Бесплатна правна помоћ и заступање пред судовима

  Бесплатну правну помоћ прyжaлo је шест уреда СНВ-а (свакодневни рад - уреди у Загребу, Ријеци, Карловцу, Новом Саду; уреди у Пули и Дарувару радили су један дан у тједну), a највећи број странака су по свом статусу били повратници - 48,73% од укупно 1.301 странке. Од тога је њих 892 по први пут ове године затражило правно савјетовање, што је показатељ актуалности старих проблема повратничке популације, првенствено проблема са стамбеним збрињавањем ван подручја од посебне државне скрби.  Корисници

  Категорије
  А-повратници

  634

  Б-расељене особе

  364

  Ц-резиденти

  230

  Д-досељени

  73

  УКУПНО

  1.301

  Нове странке

  892  Нарочито су проблематични увјети и цијена откупа станова, након тога статусна питања - боравак и држављанство, те неисплаћене мировине, исходовање документације и сл. Посебно велики број проблема имају повратници „странци“ - повратници у Републику Хрватску који морају рјешавати свој статус (привремени или стални боравак, држављанство), што је увјет за остваривање права на купњу станова које су добили у процесу стамбеног збрињавања. Већи број корисника стамбеног збрињавања сусреће се и с проблемом доказивања трајања избјегличког статуса (посебно бивша војна лица која се нису пријављивала као избјеглице након одласка из Хрватске).

  У таблици и графичком приказу у наставку може се видјети број и врста правних подручја која су обрађивана током 2015.:  Правна подручја

  Имовинско право

  153

  Стамбено збрињавање

  310

  Обнова

  47

  Статусна питања

  318

  Казнено право

  22

  Радно право

  19

  Мировине

  186

  Социјална скрб

  75

  Здравствено осигурање

  51

  Остало

  350

  УКУПНО

  1.531

  Нова правна подручја

  1.000

  Укупан број окончаних предмета је 221. Позитивно је ријешен 201 предмет, а негативно – њих 20.

  Странкама смо пружали разне видове помоћи - од усмених савјета и едуцирања до подношења писмених поднесака, помоћи у попуњавању захтјева и образаца, исходовања документације пред тијелима државне управе, медијског извјештавања, упута за поступање у питањима повратничке проблематике итд. Као и иначе, странке су се за помоћ обраћале и писменим путем, преко е-маила, путем телефона те особним доласком у уред (одређени број станака којe cy помоћ тражиле телефоном није евидентиран, нити су евиденитиране правне радње). Ангажирани правници су у предметном раздобљу пружили 1.403 усмена савјета, написали 613 писмених одговора и савјета те 287 поднесака за странке што је укупно 2.303 правне радње у години дана.

    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Извјештај о раду у 2015

  Скачать 393.87 Kb.