Скачать 30.17 Kb.


Дата11.09.2017
Размер30.17 Kb.

Скачать 30.17 Kb.

К о н с п е к т по учебна дисциплина “Технология на лекарствените форми “К О Н С П Е К Т

по учебна дисциплина “Технология на лекарствените форми “

І част за студенти фармацевти ІІІ курс, уч.2012/2013г.

 1. Биофармация- основни биофармацевтични понятия. Фармацевтични фактори.

 2. Прахообразни лекарствени форми. Класификация. Технологична схема на приготвяне. Контрол.

 3. Основни технологични процеси. Сушене.

 4. Основни технологични процеси. Оситняване и пресяване.

 5. Основни технологични процеси.Смесване.

 6. Частни случаи при приготвяне на прахообразните лекарствени форми.

 7. Несъвместимости и нестабилност при праховете.

 8. Течни лекарствени форми–класификация и биофармацевтична оценка.

 9. Носители за течни лекарствени форми

 10. Разтваряне.Скорост и степен на разтваряне.Фактори, влияещи върху процеса на разтваряне. Биофармацевтични аспекти на процеса.

 11. Методи за повишаване на разтворимостта.

 12. Повърхностно активни вещества. Характеристика. Приложение във фармацевтичната технологията.

 13. Солубилизация. Възможни механизми на солубилизиране.

 14. Течни лекарствени форми за перорално приложение – молекулни разтвори. Технологична схема на приготвяне и контрол.

 15. Филтруване. Методи и апарати.

 16. Сиропи-характеристика, технологична схема на приготвяне. Контрол.

 17. Разтвори на високомолекулни съединения. Характеристика, методи за приготвяне, приложение във фармацевтичната технология.

 18. Колоидни разтвори. Характеристика, методи за приготвяне. Контрол.

 19. Емулсии. Състав, класификация, биофармацевтични аспекти.

 20. Физична стабилност на емулсиите. Фактори, влияещи върху стабилността.

 21. Емулгатори. Представители. Хидрофилно-липофилно равновесие. Методи за определяне.

 22. Микробиологична стабилност и стабилизиране на емулсиите.

 23. Приготвяне на емулсиите, контрол, съхранение и отпускане.

 24. Суспензии. Характеристика.Биофармацевтични аспекти.

 25. Суспендиращи помощни вещества.

 26. Седиментация. Кинетика на седиментационния процес.

 27. Приготвяне на суспензиите, контрол, съхранение и отпускане.

 28. Микстури.Характеристика, технологична схема на приготвяне. Коригиране на вкуса. Несъвместимост при микстурите. Контрол.

 29. Лекарствени форми за приложение върху кожата.Класификация. Перкутанна резорбция. Биофармацевтични аспекти.

 30. Течни лекарствени форми за приложение върху кожата

 31. Полутвърди лекарствени форми.Класификация. Характеристика

 32. Мазилкови основи-класификация, изисквания. Представители, характеристика.

 33. Унгвенти - характеристика, приготвяне, контрол.

 34. Кремове - характеристика, приготвяне, контрол.

 35. Пасти - характеристика, приготвяне, контрол.

 36. Гелове – характеристика, приготвяне, контрол.

 37. Стандартизиране и предварителна обработка на дрогите при получаване на фитопрепарати

 38. Теория на извличането. Фактори, влияещи върху процеса на извличане.

 39. Методи за извличане. Мацерация. Перколация.Обща характеристика. Видове.

 40. Други методи на извличан

 41. Фитопрепарати, получени от свежи растения. Характеристика. Видове.

 42. Водни извлеци от растителни дроги. Характеристика. Видове.

 43. Ароматни води. Методи за получаване. Контролни показатели.

 44. Тинктури. Характеристика. Класификация. Получаване. Контрол.

 45. Екстракти. Характеристика. Класификация.Получаване. Контрол. Максимално пречистени фитопрепарати. Примери.

 46. Стандартизация на фитопрепаратите. Проблеми.

 47. Ректални лекарствени форми.Особености на ректалния път на въвеждане. Ректална резорбция

 48. Супозитории- обща характеристика.

 49. Супозиторни основи. Изисквания. Класификация. Представители.

 50. Приготвяне на супозиториите. Контрол.

 51. Вагинални препарати. Обща характеристика. Видове.

 52. Песарии – обща характеристика. Приготвяне. Контрол.

 53. Фармацевтични аерозоли. Видове аерозолни системи. Втечнени и сгъстени газове.

 54. Технология на аерозолите. Опаковка.

Доцент Ст.Титева


Коьрта
Контакты

    Главная страница


К о н с п е к т по учебна дисциплина “Технология на лекарствените форми “

Скачать 30.17 Kb.