Скачать 246.87 Kb.


Дата28.08.2018
Размер246.87 Kb.
ТипПостанова

Скачать 246.87 Kb.

Кабінет міністрів україниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 травня 2004 р. N 672

Київ
Про затвердження Порядку проведення

інспектування, огляду, аналізу, обстеження

та знезараження підкарантинних матеріалів

і об'єктів та їх переліку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження

та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів;


перелік підкарантинних матеріалів і об'єктів.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2004 р. N 672


ПОРЯДОК

проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження

та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів

Загальна частина


1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування,

огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних

матеріалів і об'єктів, включаючи оформлення фітосанітарного та

карантинного сертифікатів.


2. Усі підкарантинні матеріали і об'єкти, що імпортуються,

експортуються, перевозяться транзитом через територію України або

переміщуються в її межах, підлягають інспектуванню, огляду,

аналізу та обстеженню державними інспекторами з карантину рослин.


3. Підкарантинні матеріали і об'єкти, що ввозяться в Україну,

підлягають первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через

державний кордон державними інспекторами з карантину рослин з

відбором зразків для експертизи, а у митницях призначення -

вторинному карантинному огляду і обов'язковій фітосанітарній

експертизі.


4. Забороняється ввезення в Україну підкарантинних матеріалів

і об'єктів, в яких виявлено карантинні або інші шкідливі організми

(далі - шкідливі організми). Такі вантажі затримуються на час

проведення знезараження або повертаються до країни-експортера за

погодженням з власниками вантажів чи уповноваженими ними особами

(далі - власники вантажів).


Проведення інспектування
5. Інспектування включає проведення карантинного огляду

підкарантинних матеріалів і об'єктів з відбором зразків для

фітосанітарної експертизи з метою визначення відповідності

підкарантинних матеріалів і об'єктів діючим фітосанітарним вимогам

України та країни-імпортера.
6. Ввезення в Україну підкарантинних матеріалів і об'єктів

проводиться за наявності фітосанітарного сертифіката, що видається

державними органами з карантину і захисту рослин

країни-експортера, та карантинного дозволу, що видається Головною

державною інспекцією з карантину рослин України. 7. Кожний випадок

переміщення підкарантинних матеріалів і об'єктів, крім тих, що

перебувають під митним контролем, з одного регіону в інший

здійснюється за погодженням з Головною державною інспекцією з

карантину рослин України.
8. Рослини і рослинні продукти, які ввозяться в Україну, у

разі виявлення в них шкідливих організмів підлягають знезараженню,

висіванню або висажуванню в інтродукційно-карантинних розсадниках

і оранжереях для виявлення прихованого зараження і оздоровлення

рослинного матеріалу, технічній переробці або знищенню під

контролем державного інспектора з карантину рослин.


9. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і

об'єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється

державним інспектором з карантину рослин, а їх подальше

використання дозволяється лише після отримання результатів огляду

та фітосанітарної експертизи, про що робиться відмітка у

товаросупровідних (товаротранспортних) документах.


10. У разі виявлення у митницях призначення або на

підприємствах, в установах та організаціях під час вторинного

огляду шкідливих організмів підкарантинні матеріали і об'єкти

підлягають обов'язковому знезараженню. Питання про проведення

знезараження та подальше використання підкарантинних матеріалів і

об'єктів погоджується з Головною державною інспекцією з карантину

рослин України.
11. Підкарантинні матеріали і об'єкти експортуються за

наявності фітосанітарного сертифіката, що видається державним

інспектором з карантину рослин на кожну партію, яка вивозиться в

одному транспортному засобі.


12. Фітосанітарний сертифікат видається за результатами

обстеження рослин у період вегетації, місць їх зберігання та

фітосанітарної експертизи.
13. Для отримання фітосанітарного сертифіката власник вантажу

зобов'язаний підготувати партію підкарантинних матеріалів і

об'єктів відповідно до вимог країни-імпортера та не пізніше ніж за

ЗО днів до відвантаження подати державній інспекції з карантину

рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження вантажу

заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката та копію договору

(контракту).
14. Власник вантажу зобов'язаний пред'явити державному

інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів і

об'єктів не пізніше ніж за 5 днів до їх відвантаження для

карантинного огляду та фітосанітарної експертизи.


15. Експортні партії підкарантинних матеріалів і об'єктів,

заражені шкідливими організмами, підлягають знезараженню.


16. Транспортні засоби, призначені для перевезення експортних

партій підкарантинних матеріалів, підлягають огляду, а у разі

виявлення шкідливих організмів - знезараженню.
Проведення огляду
17. Під час огляду підкарантинних матеріалів і об'єктів

державний інспектор з карантину рослин перевіряє їх фітосанітарний

стан, обстежує і відбирає проби та середній зразок, збирає

пошкоджені або підозрілі рослини і рослинні продукти, направляє їх

до карантинної лабораторії для проведення фітосанітарної

експертизи.


18. У разі складування, концентрації (нагромадження) та

сортування в морських і річкових портах, на залізничних станціях,

автопереходах, в Інших терміналах проводиться вторинний

карантинний огляд підкарантинних матеріалів і об'єктів.


19. Після знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів

остаточний висновок щодо карантинного стану партії вантажу робить

державний інспектор з карантину рослин на підставі результатів

повторного огляду та фітосанітарної експертизи.


Проведення аналізу
20. Проведення аналізу полягає у здійсненні фітосанітарної

експертизи.


Фітосанітарна експертиза проводиться в карантинних

лабораторіях та включає:


проведення ентомологічного, фітопатологічного,

бактеріологічного, гельмінтологічного, ботанічного,

вірусологічного аналізу з метою виявлення шкідників, збудників

хвороб рослин, нематод і насіння бур'янів;


визначення видів виявлених шкідливих організмів;
підготовку спеціалістами висновку про карантинне значення

виявлених шкідливих організмів.


21. Висновок спеціалістів щодо аналізу видається за

результатами ентомологічного та ботанічного аналізу протягом трьох

днів з дня подання проби на аналіз, а щодо саджанців, живців,

квіткових цибулин, бульб - на наступний день.


22. У разі проведення складного тривалого аналізу

(фітопатологічного, бактеріологічного, вірусологічного) висновок

спеціалістів щодо аналізу видається протягом ЗО днів з дня подання

проби на аналіз.


23. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного

зразка і оцінки виявлених шкідливих організмів державний інспектор

з карантину рослин визначає фітосанітарний стан всієї партії

підкарантинних матеріалів і об'єктів та здійснює карантинні

заходи.
Проведення обстеження
24. З метою визначення карантинного стану території України

державні інспектори з карантину рослин систематично проводять

контрольне обстеження сільськогосподарських і лісових угідь, місць

зберігання і переробки рослин і рослинних продуктів, пунктів

карантину рослин та прилеглої до них території.
25. У період вегетації культурних рослин державні інспектори

з карантину рослин проводять контрольні обстеження на

сільськогосподарських угіддях та інших землях.
26. Контрольне обстеження посіву, посадки рослин,

багаторічного насадження, приміщення складу проводиться шляхом

візуального спостереження з використанням феромонних пасток,

харчових приманок, ловчих поясів та включає огляд посівів, посадок

за периметром або діагоналлю поля, відбір зразків рослин, фунту,

збирання шкідливих організмів, пошкоджених рослин.


27. Остаточний висновок про фітосанітарний стан готують

спеціалісти зональних та обласних карантинних лабораторій на

підставі зразків підкарантинних матеріалів і об'єктів, наданих

державними інспекторами з карантину рослин, суб'єктами

господарювання та громадянами.
28. Контрольні обстеження проводяться з такою періодичністю:
щороку - у суб'єктів господарювання, які вирощують елітне

сортове насіння і посадковий матеріал, на державних сортодослідних

станціях, у плодорозсадниках, карантинних розсадниках, ботанічних

садах, а також на територіях, де запроваджено карантинний режим;


один раз на два роки - у суб'єктів господарювання, що

здійснюють виробництво та переробку сільськогосподарської

продукції, на землях осіб, де не виявлено шкідливих організмів, та

на прилеглих до них територіях.


Феромонні пастки вивішуються навесні при середньодобовій

температурі повітря 12 - 14 град. C.


Харчові приманки виставляються з розрахунку 1 - 2 одиниці на

100 кв. метрів.


Результати обстеження відображаються в актах.
29. На території виявлення шкідливих організмів

запроваджується карантинний режим.


Для запровадження карантинного режиму відповідно до статті 9

Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) до Кабінету

Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або

місцевої держадміністрації подаються такі документи:


висновок спеціалістів щодо проведених аналізів;
подання Головного державного інспектора з карантину рослин

України, головних державних інспекторів з карантину рослин

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,

державних інспекторів з карантину рослин із зазначенням обставин

запровадження такого режиму, меж карантинної зони, суті

карантинного обмеження, заходів з локалізації та ліквідації

шкідливих організмів.
30. У карантинній зоні здійснюються такі заходи:
обмежується виїзд транспортних засобів і проводиться їх

огляд;
забороняється вивезення заражених підкарантинних матеріалів і

об'єктів та проводиться їх знезараження;
проводиться технічна переробка або знищення заражених

підкарантинних матеріалів і об'єктів.


31. Підкарантинні матеріали і об'єкти, що вивозяться з

карантинної зони, підлягають фітосанітарному контролю.


Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів

включає здійснення державними інспекторами з карантину рослин

таких карантинних заходів:
карантинний огляд;
лабораторну експертизу;
організацію робіт із знезараження або здійснення інших

заходів, спрямованих на знищення шкідливих організмів.


32. Підкарантинні матеріали і об'єкти вивозяться з

карантинної зони за наявності карантинного сертифіката, який

засвідчує карантинний стан, визначає маршрут, умови перевезення і

використання цих матеріалів і об'єктів, а також їх тари та

упаковки.
33. Для отримання карантинного сертифіката власник вантажу

зобов'язаний не пізніше ніж за 15 днів до відвантаження

підкарантинних матеріалів і об'єктів подати до державної інспекції

з карантину рослин за місцем вирощування рослин або відвантаження

вантажу заяву про оформлення карантинного сертифіката.
34. Власник вантажу зобов'язаний пред'явити державному

інспектору з карантину рослин партію підкарантинних матеріалів і

об'єктів для проведення інспектування, огляду, аналізу та

обстеження не пізніше ніж за 5 днів до їх відвантаження.


35. Партії підкарантинних матеріалів і об'єктів, заражені

шкідливими організмами, не допускаються до вивезення, ввезення,

реалізації та використання і підлягають знезараженню.
36. Державний інспектор з карантину рослин зобов'язаний на

підставі заяви власника вантажу та за відсутності у підкарантинних

матеріалах і об'єктах шкідливих організмів оформити карантинний

сертифікат. Підставою для видачі карантинного сертифіката є

проведені державним інспектором з карантину рослин інспектування,

огляд та аналіз підкарантинних матеріалів і об'єктів.


37. Особа, якій доставлено підкарантинні матеріали і об'єкти,

зобов'язана подати їх для карантинного огляду державному

інспектору з карантину рослин за місцем призначення вантажу,

дотримуючись вимог, зазначених у карантинному сертифікаті.


Проведення знезараження
38. Роботи із забезпечення знезараження підкарантинних

матеріалів і об'єктів, які переміщуються через державний кордон та

карантинні зони, організовують державні інспекції з карантину

рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та

Севастополя.
Контроль за станом виконання зазначених робіт здійснює

Головна державна інспекція з карантину рослин України.


39. Знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів

проводиться з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань

охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.
40. Складські приміщення для зберігання пестицидів повинні

відповідати вимогам державних санітарних норм та правил.


41. Обладнання, що використовується для проведення робіт із

знезараження, повинно забезпечуватися технічними паспортами,

своєчасно проходити технічне обслуговування в установленому

законодавством порядку.


42. Для проведення знезараження застосовуються тільки

зареєстровані і дозволені до використання в Україні пестициди.


43. Особи, які проводять знезараження, повинні мати засоби

індивідуального захисту, контролю та спецодяг.


44. До робіт із знезараження допускаються особи, які мають:
медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і

агрохімікатами;


допуск (посвідчення) на право проведення робіт з пестицидами

і агрохімікатами;


документ про проходження спеціальної підготовки з питань

безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2004 р. N 672
ПЕРЕЛІК

підкарантинних матеріалів і об'єктів

1. Підкарантинні матеріали

------------------------------------------------------------------

Код згідно з |

УКТЗЕД |


( 2371а-14, | Назва підкарантинного матеріалу

2371б-14, |

2371г-14 ) |

------------------------------------------------------------------

0601 Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини,

розетки коренів та кореневища, у стані

вегетативного спокою, у стані вегетації або

цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію,

крім коренів товарної позиції 1212
0602 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та

підщепи; міцелій грибів


0603 Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складання

букетів або для декоративних цілей, свіжі,

засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або

оброблені іншим способом


0604 Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток

або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для

букетів або оздоблення, свіжі, засушені, вибілені,

пофарбовані, просочені або оброблені іншим

способом
0701 Картопля свіжа або охолоджена
0702 00 00 00 Помідори свіжі або охолоджені
0703 Цибуля, цибуля-шалот (шарлот), часник,

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або

охолоджені
0704 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста

броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі

роду Brassica, свіжі або охолоджені
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій

(Cichorium spp.), свіжі або охолоджені


0706 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь,

редька, селера коренева та аналогічні їстівні

коренеплоди, свіжі або охолоджені
0707 00 Огірки та корнішони свіжі або охолоджені
0708 Бобові овочі лущені або ні, свіжі або охолоджені
0709 Інші овочі свіжі або охолоджені
0712 Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки або на

скибки, або добре подрібнені чи розмелені, але не

піддані подальшій обробці
0713 Овочі бобові сушені, лущені, очищені або неочищені

від насіннєвої оболонки, подрібнені або

неподрібнені
0714 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка

картопля (батат) та аналогічні коренеплоди чи

бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну,

свіжі, охолоджені, морожені або сушені, цілі чи у

шматках, або у вигляді гранул або скибок;

серцевина сагової пальми


0801 Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або

сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з

шкіркою або без шкірки
0802 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки


0803 00 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені
0804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та

мангостани, свіжі або сушені


0805 Цитрусові, свіжі або сушені
0806 Виноград, свіжий або сушений
0807 Дині (кавуни) та папайя, свіжі
0808 Яблука, груші та айва, свіжі
0809 Абрикоси, вишні (черешні), персики (включаючи

брюньони та нектарини), сливи та терен, свіжі


0810 Інші плоди, свіжі
0813 Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних

позицій 0801 - 0806; суміші з сушених плодів або

горіхів цієї групи
0814 00 00 00 Цедра цитрусових або шкірки динь (шкірки кавунів),

свіжі, морожені, вміщені у солону воду, просочені

або з доданням інших речовин, що забезпечують їх

тимчасове зберігання, або добре висушені


0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без

кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави;

замінники кави з вмістом кави у будь-якій

пропорції


0902 Чай, ароматизований чи неароматизований
0903 00 00 00 Мате (парагвайський чай)
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum

або пахучий перець роду Pimenta, сушений або

подрібнений або розмелений
0906 Кориця та квіти коричного дерева
0907 00 00 00 Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)
0908 Мускатний горіх; маціс; амон та кардамон
0909 Насіння анісу, бад'яну, фенхелю, коріандру,

куміну, кмину; ягоди ялівцю


09] 0 Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян

(чебрець); лаврове листя, каррі та інші прянощі


1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
1002 00 00 00 Жито
1003 00 Ячмінь
1004 00 00 00 Овес
1005 Кукурудза
1006 Рис
1007 00 Сорго зернове
1008 Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші

зернові культури


1101 00 Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита

(меслину)


1102 Борошно інших зернових культур, крім пшеничного

або суміші пшениці та жита (меслину)


1103 Крупи, крупка та гранули зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене іншими способами

(наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців,

шліфоване, різане (ядро) або подрібнене), за

винятком рису товарної позиції 1006; зародки

зернових культур цілі, плющені, у вигляді

пластівців або мелені


1105 Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з

картоплі
1106 Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочів

товарної позиції 0713, з серцевини сагової пальми

або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної

позиції 0714 або продуктів групи 08
1107 Солод, обсмажений або необсмажений
1201 00 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені
1202 Арахіс (земляні горішки) не смажений і не

приготовлений іншим способом, лущений або

нелущений, подрібнений або неподрібнений
1203 00 00 00 Копра
1204 00 Насіння льону, подрібнене або неподрібнене
1205 00 Насіння свиріпи або ріпака, подрібнене або

неподрібнене


1206 00 Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене
1207 Олійне насіння та плоди інших олійних культур,

подрібнені або неподрібнені


1208 Борошно з насіння чи плодів олійних культур,

крім борошна з гірчиці


1209 Насіння, плоди та спори для сівби
1210 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або

неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул;

лупулін
1211 Рослини, частини рослин, насіння та плоди,

використовувані головним чином у парфумерії,

медицині або для боротьби з комахами, паразитами

тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані,

подрібнені або неподрібнені, розмелені або

нерозмелені


1212 Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості,

цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі,

охолоджені, морожені або сушені, подрібнені або

неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші

продукти рослинного походження (включаючи

несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus

sativum), використовувані головним чином для

харчових цілей, не включені до інших угруповань


1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені

або неподрібнені, розмелені або нерозмелені,

пресовані або у вигляді таблеток
1214 Бруква кормова, буряк кормовий, кормові

коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет,

капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові

продукти, пресовані у вигляді таблеток або

непресовані
1401 Матеріали рослинного походження, використовувані

головним чином для плетіння або виробництва матів

(наприклад, бамбук, індійська тростина, тростина,

очерет, лоза, рафія, очищена, відбілена або

пофарбована солома злаків, липове лико)
1403 Матеріали рослинного походження, використовувані

головним чином для виробництва віників або мітел

(наприклад, сорго, п'ясава, пирій, істль),

у в'язках, пучках або жмутах


1404 Матеріали рослинного походження, не включені до

інших угруповань


1801 00 00 00 Какао-боби, цілі та розмелені, сирі або смажені
1802 00 00 Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з

какао
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи інших

підсолоджувальних речовин
2302 Висівки, кормове борошно та інші відходи від

просіювання, мелення або інших способів обробки

зерна зернових культур або бобових культур,

гранульовані чи негранульовані


2308 Продукти рослинного походження і рослинні відходи,

рослинні залишки і аналогічні продукти,

негранульовані або гранульовані, використовувані

для годівлі тварин, не включені до інших

угруповань
2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи
2403 Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового

виробництва; тютюн "гомогенізований" або

"відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
2508 Інші глини (крім спучених глин товарної позиції

6806), андалузит, кіаніт, силіманіт, кальциновані

або некальциновані; муліт; землі шамотні або

динасові
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований

або неагломерований
4401 Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу,

гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса,

тріска, стружка, уламки та відходи деревини та

скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді

полін, брикетів, гранул тощо
4403 Лісоматеріали необроблені, обкоровані або

необкоровані, начорно брусовані або небрусовані


4404 Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі

та кілки, загострені, але не розпилені вздовж;

деревина обтесана або закруглена, але не обточена,

не вигнута і не оброблена іншим способом,

використовувана для виробництва палиць,

парасольок, ручок для інструментів тощо; деревина

у вигляді трісок, пластинок, стрічок тощо
4406 (крім Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних

4406 90 00 00) колій


4407 Лісоматеріали розпилені або стругані уздовж,

колоті або лущені, обтесані або необтесані,

шліфовані або нешліфовані, з'єднані або не

з'єднані у шип, завтовшки понад 6 мм


4408 Листи одношарової фанери та шпону і листи для

клеєної фанери (клеєні або неклеїні) та інші види

деревини, розпиленої вздовж, розрізаної на частини

або лущеної, струганої або неструганої, з

шліфованою або нешліфованою поверхнею, з'єднані

або не з'єднані у шип, завтовшки не більш як 6 мм


4409 Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані

паркетні дощечки та фриз) у вигляді профільованого

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із

скісними краями, із з'єднанням у вигляді

напівкруглої кальовки, фасонні, закруглені тощо)

вздовж будь-яких країв чи площин, стругані або

нестругані, шліфовані або нешліфовані, з'єднані

або не з'єднані у шип


4410 Плити деревностружкові та аналогічні плити з

деревини або з інших здерев'янілих матеріалів,

агломеровані або неагломеровані з використанням

смол або інших органічних сполучних речовин


4411 Плити деревноволокнисті з деревини або з інших

здерев'янілих матеріалів, агломеровані або

неагломеровані з використанням смол або інших

органічних сполучних речовин


4415 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та

аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани

(котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами

та інші дерев'яні завантажувальні щити; дерев'яні

борти для піддонів
4416 00 Бочки, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх

частини з деревини, включаючи клепку


4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі,

включаючи пористі дерев'яні панелі, паркетні

плити збірні, гонт і дранку для покрівель
4420 Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані;

шкатулки, коробки для ювелірних та аналогічних

виробів; дерев'яні статуетки та інші декоративні

вироби; дерев'яні меблі, що не належать до

групи 94
4420 10 (крім - статуетки та інші декоративні вироби з дерева

442010 11 00)


4420 90 (крім - інші

4420 90 11 00,

4420 90 91 00) - - дерев'яні набірні (мозаїчні) та інкрустовані

вироби
4601 Плетенки та аналогічні вироби з матеріалів для

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги;

матеріали для плетіння, плетенки та аналогічні

вироби з матеріалів для плетіння, зв'язані у

паралельні пасма або зіткані у вигляді листів,

закінчені або незакінчені вироби (наприклад,

циновки, солом'яні мати та ширми)


4602 Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо

з матеріалів для плетіння або виробів товарної

позиції 4601; вироби з луфи
5101 Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню
5201 00 Бавовна, не піддана кардо- або гребенечесанню
5601 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї;

текстильні волокна завдовжки менш як 5 мм (пух),

фабричні вузлики і текстильний пил
9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціювання зоологічні,

ботанічні, з мінералогії, анатомії або предмети

для таких колекцій, що становлять історичний,

археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи

нумізматичний інтерес
2. Підкарантинні об'єкти:
сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя, що

перетинають державний кордон чи вивозяться з карантинних зон;


сільськогосподарські та лісові угіддя, включаючи сади,

розсадники, лісосмуги, парки, ботанічні сади тощо;


склади та приміщення для зберігання імпортних та вітчизняних

підкарантинних матеріалів.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Кабінет міністрів україни

Скачать 246.87 Kb.