• Зареєстровано в реєстрі за №

 • Скачать 33.39 Kb.


  Дата12.05.2019
  Размер33.39 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 33.39 Kb.

  Кліточенко, мінін І партнери


  Д О В І Р Е Н І С Т Ь  Місто Київ, Україна, _____________ дві тисячі ______________ року.
  Попередньо ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо ПРЕДСТАВНИЦТВА І ДОВІРЕНОСТІ, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, діючи добровільно без будь-якого примусу як фізичного, так і морального, я, що нижче підписався, громадянин України _________П.І.Б.__________, податковий номер __________, паспорт серії __ № ______, виданий __________________________________ _______________ року, який зареєстрований за адресою: _______________________________, за усним договором дорученням цією довіреністю

  уповноважую:

  _________П.І.Б.__________, що проживає за адресою: ___________________________, представляти та захищати мої права та законні інтереси перед фізичними особами, в усіх державних, комунальних, колективних, приватних та громадських підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, їх підпорядкування і галузевої належності, в тому числі в органах державної влади та органах виконавчої влади, органах місцевої влади та органах місцевого самоврядування, державній податковій інспекції (адміністрації), органах внутрішніх справ, органах прокуратури, органах нотаріату, правоохоронних, слідчих органах МВС України, органах Міністерства юстиції України, державній виконавчі службі, закладах судової експертизи, експертних установах, органах, які здійснюють примусове виконання рішень, судах України (загальних та/або спеціальних), включаючи стадії апеляційного і касаційного провадження та виконання рішень, перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами та винятковими обставинами, вести від мого імені цивільні, господарські та кримінальні справи на досудовому слідстві та в суді.

  Для чого представнику надається право від мого імені: подавати необхідні довідки та документи, в тому числі заяви, сплачувати державне мито та інші необхідні платежі, отримувати необхідні довідки та документи, виконувати дії по досудовому врегулюванню спорів, пред’являти претензії та позови, звертатися зі скаргами, в тому числі з апеляційними та касаційними скаргами, заявами, клопотаннями, в тому числі з вимогами про накладення арешту та заборони на відчуження майна, притягнення до матеріальної і кримінальної відповідальності в правоохоронні та інші державні органи, в тому числі органи виконавчого провадження та представляти мої інтереси в судах України при веденні цивільних та кримінальних справ з використанням прав та виконанням обов’язків позивача, відповідача, третьої особи та потерпілого, включаючи право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов, приймати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, змінювати предмет позову, брати участь в прийнятті рішення, оскаржувати рішення, ухвали суду в апеляційному та касаційному порядку, подавати заяву про перегляд рішення, ухвали суду за нововиявленими та винятковими обставинами, отримувати накази та виконавчі листи судів, пред’являти ці накази та виконавчі листи до стягнення, одержувати присуджене майно або гроші, а також виконувати в моїх інтересах всі інші дії з усіх питань, пов’язаних з веденням справ у судах України.

  Зміст ст.ст. 237-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України довірителю доведено.

  Довіреність видана без/з права/ом передоручення повноважень третім особам строком на _________ та дійсна до ____________________ дві тисячі ________________ року.

  Довіреність мною прочитана, її суть зрозуміла та своїм підписом ПІДТВЕРДЖУЮ, що зміст даного одностороннього правочину, права, відповідальність відомі. Я маю здоровий глузд, тверду пам’ять та ясну свідомість, дію добровільно, розумію значення своїх дій та не помиляюся у відношенні правочину; на обліку у відділенні міліції, наркологічному, психіатричному диспансерах не перебуваю, повністю дієздатний (а), психічними захворюваннями не хворію. Розуміючи значення і умови цього правочину та його правові наслідки, ПІДТВЕРДЖУЮ дійсність намірів при його укладенні, а також те, що він не носить характеру мнимого та удаваного і не є правочином зловмисним, що зміст правочину ВІДПОВІДАЄ МОЇЙ ВОЛІ, ПРИЙНЯТИЙ ТА ПІДПИСАНИЙ ОСОБИСТО МНОЮ.


  ПІДПИС: ___________________________________________________________________
  Місто Київ, Україна, _______________________ дві тисячі ______________ року.

  Ця довіреність посвідчена мною, Скляром О.Л., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

  Довіреність підписана ________П.І.Б._________ у моїй присутності.

  Особу його встановлено, дієздатність перевірено.  Зареєстровано в реєстрі за №


  Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

  Приватний нотаріус:

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Кліточенко, мінін І партнери

  Скачать 33.39 Kb.