• ВЪВЕДЕНИЕ • страница2/46
  Дата17.01.2018
  Размер5.8 Mb.

  Koj Upravlqva Zemqta


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

  ОТ АВТОРА


  Тази книга е предупреждение за последствията от реална, но скрита от обществото дейност от страна на тесен кръг хора, поставили си химерната цел да господстват над човечеството Документалният материал, изложен в хронологичен ред, трябва да подскаже на всички, че светът има и друга, дълбоко прикривана страна, която нито едно правителство или държава не ще посмее да оповести публично Факт, будещ изключително безпокойство и загриженост за настоящето и бъдещето ни, защото начинът на управление, демонстриран все по-брутално напоследък, почти изцяло е подчинен на жестоки интереси, безкомпромисно преследващи единствено трупането на богатства и концентрирането им в едни и същи ръце.

  За съвременното общество все по-основателно и актуално звучи въпросът, qwo vadis (къде отиваш). То е обременено с неразрешими глобални проблеми и се ориентира в пространство-времето от фалшива до голяма степен наука и повърхностни образователни системи, съпътствани от развивана в погрешна насока технология. Човечеството се ръководи от постоянно деградираща в духовно отношение ценностна система и взаимоотношения, почти изцяло основани на илюзорни, но вълчи интереси.

  Нарушеният енерго-информационен баланс на планетата в резултат на първичната и твърде необуздана човешка енергия я поставя в твърде незавидна ситуация днес, когато предстои поредният цикъл от гигантски промени в резултат на всевечните и господстващи над всичко космически, Божествени закони. Древните хроники и настоящата будна наука категорично предупреждават, че най-късно до 2030г ще започне следващият цикъл на обръщане на полюсите на планетата Това ще доведе до гигантски катаклизми, които за пореден път ще променят облика й — континентално-шелфовата структура

  Разкритият в книгата Х-команден фактор на планетата, ръководейки се от егоистичните си високомерни и до голяма степен човеконенавистни интереси, улисан в преследването на една безсмислена идея, все още не иска да приеме обективната закономерност, че Земята — заедно с биосферата и човечеството като носител на разума, представляват единна енерго-информационна система Освобождаването от нея в никакъв случай не се постига чрез ограбване на планетарните богатства и на човечеството като цяло. Уви, твърде късно е да се проумее, че този път основно променя и начина на живот на личността За поставилите си велика цел той е коренно различен и нееднократно показван от духовно извисените личности.

  Посланието в тази книга не е за всеки. То е отправено към израсналите Духом хора, на които просто им липсва достоверна информация, за да настроят собствената си енерго-информационна система на вярната вълна. Тъй като сюжетът е наситен с информация, съветът ни е книгата да се прочете повторно, като материалът се усвоява бавно и дълбоко критично. Главното е да бъде разбран неговият лайтмотив и същевременно да се даде простор на собственото мислене. Апелът ни към всеки докоснал се до него е без страх и трезво да направи сериозен анализ на ситуацията в съвременния свят, дори и да достигне до въпроса: "Ако всичко това е истина, какво мога да направя за себе си и за света, в който живея?"

  Изказвам най-сърдечна благодарност на моите приятели Димитър Захариев, Роберт Йовчев и Иван Делчев, които ми оказаха неоценима помощ в най-решителните моменти от написването на тази книга.
  Стамен Стаменов
   1. ВЪВЕДЕНИЕ


  ".. Докато нечестивците никнат като трева и които вършат беззаконие цъфтят за да изчезнат завинаги, Ти, Господи, си висок навеки!..." Библията, Псалм 91

  На планетата Земя се води глобална война, за която по-голямата част от човечеството дори не подозират. За нея не пишат по вестниците, не съобщават по радиото и телевизията, не бият камбани и не вият сирени, но от това тя не става по-малко реална и опасна.

  Генералите на тази официално необявена на човечеството война не стоят на командни пунктове, челни позиции или фронтове, защото просто такива няма. В нея не участват армии, не се водят битки и не се използват познатите оръжия, ала последствията са не по-малко жестоки и опасни, защото това е война за овладяване съзнанието на хората, в която са впрегнати оръжия и технологии, за които човечеството дори не може да повярва, че съществуват.

  Тази война се ръководи от хора, отдавна загубили божествените си заложби на човешки същества. Те никога няма да се покажат открито, докато не постигнат крайната си цел. Заедно със същества от други светове, с които са в договорни отношения от средата на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, продавайки интересите на цялото човечество, те сформират т.нар. Х-команден фактор на планетата, имащ за крайна цел да постави човечеството под пълен контрол! Днес то обаче ги познава като Световното правителство — въдворител на Новия световен ред в съвременния свят.

  Това е групировка, разполагаща с огромни финансови и материални средства. Като в стоманен юмрук тя държи армии от висококачествени учени, специалисти, идеолози, пропагандатори, политици, религиозни дейци и изградени под ръководството им неправителствени организации за постигане на свръхсатанинските си цели така, че повечето от тях да не се досетят за какво отива професионалният им талант В гигантската адска машина са впрегнати медиите — мега-информационните комплекси и повечето от световните средства за масово промиване съзнанието на хората.

  За тях работят могъщи институти и лаборатории, финансирани със субсидии от "черния бюджет". Те имат заслугата за разработването на техника и технологии със свръх-възможности за въздействие и поразяване, които за съвременния интелигентен човек изглеждат фантасмагорични или измислени. За съжаление обаче те са реалност, съществуваща и действаща в различни точки на земното кълбо, а експерименталните последици от въздействието им върху климата, почвата, водата и обществото са потресаващи. Свидетелство са драстичните промени в климата и експоненциално нарасналите природни бедствия и катаклизми, както и чудовищната духовна деградация, обхванала немалка част от човечеството — процеси, ярко изразени в последното десетилетие на миналия век, когато експериментите със създадените оръжия и технологии за геофизично въздействие върху планетата и психотронно над обществото тревожно зачестяват.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46