страница23/46
Дата17.01.2018
Размер5.8 Mb.

Koj Upravlqva Zemqta


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46

ПРОГРАМАТА СЕТИ


Може да се каже, че началото на тази международна програма е поставено през 1965 г., когато авиоконструкторът проф. Рудолф Пешек, член-кореспондент на Чехословашката академия на науките, прави международна анкета сред колегите си за свикване на конференция по проблемите на контактите с извънземни разумни същества. Въпросите са отправени до 30 учени от различни страни. От тях 16 отговарят положително, 4-ма не са съгласни с идеята му, 5-ма нямат становище, а останалите въобще не отговарят.

Това не обезкуражава професора, който внася предложение в Международната астронавтическа академия за създаване на научна група по вълнуващия го въпрос. Тя одобрява идеята, групата е сформирана и Пешек е обявен за неин председател. В началото на 1966 г. той организира издаването на списание "Радар", чрез което прави анкета до 36 специалисти по космически въпроси за съществуването на разум извън Земята. От анкетираните само един не вярва в него.

По стечение на обстоятелствата през август 1965 г. Академията на науките на СССР предлага Международна астрономическа уния за осъществяването на проект за търсене на сигнали от извънземни цивилизации, която да съвпадне с Международната геофизична година. През май 1966 г. на виенското заседание на Съвета за космически изследвания руснаците отново поставят въпроса, но безрезултатно. Едва на Мадридската среща на съвета през есента на 1966 г., след добра дипломатическа совалка на проф. Пешек и руснаците се стига до решението през следващата година да се свика международен симпозиум, веднага след Парижкия астрономически конгрес. Въпреки усилията той не се състоява. Изглежда някои вече добре познати сили и тогава добре си вършат работата.

Едва през 1971 г. в Калифорния, на среща на учени от различни американски университети, се взема решение за стартирането на програма за приемане на "разумни" сигнали от Космоса. На четвъртия летен семинар в Станфордския университет, организиран от НАСА, на група учени е възложено да разработят комплексна изследователска програма за приемане и излъчване на сигнали в Космоса към все още хипотетичните за научния свят извънземни цивилизации. В него вземат участие учени като д-р Джон Бърнард Оливър, вицепрезидент на корпорацията "Хюлет Пакард", д-р Джон Билингам от корпорацията "Еймс" и др. Форумът продължава 11 дни и резултатите от него са публикувани в 250 страници, като в увода, написан от проф. Мартин, се казва:

"Отсъствието на доказателства за съществуването на извънземни цивилизации не е доказателство за отсъствието им." 69

Авторите на сборника разглеждат възможността за съществуване на разумни космически същества и в подкрепа на становището си привеждат следните аргументи:

  1. Планетните системи са no-скоро правило, отколкото изключение, и очевидно съществуват около повечето звезди.

  2. Възникването и ранното развитие на земния живот отговаря на известните физически и химически закони, функционирали в първоначалната среда на планетата.

  3. Тези закони важат за цялата Вселена. Мостри от първоначалния материал на живота се намират на различни места в нея. Затова процесът на възникване и развитие на живота може да се повтори навсякъде.

  4. Можем да предполагаме, че факторите, определящи естествения подбор на видовете, впоследствие водещи до развитие на разумен живот, съществуват на всяка планета, на която е възникнал животът.

  5. Ако някъде живеят разумни същества, много вероятно е те да се стараят да се приспособяват и използват средата на своята планета за подобряване условията на живот — вероятност за възникване на техническа цивилизация.

Тези заключения са поместени в проекта, наречен "Циклоп", където като основна постановка заляга виждането, че междузвездните полети са изключително трудни дори за напреднали космически цивилизации!

СЕТИ е комплексен проект, замислен като широкоспектърно изследване в различни области на човешкото познание — астрономия, физика, биология, химия, антропософия, палеонтология, кибернетика, психология, социология и дори история. Затова в него участват представители на различни области на науката. На конференциите, проведени по този проект от средата на 70-те години, са повдигани най-различни въпроси, изказани са редица възгледи от представители на официалната наука на различни държави. В тях участват такива светила като Карл Сейгьн (екзобиолог), Ф. Дрейк (радиоастрономия), Ф. Дайсън (теоретична физика), Ф. Морисън (теоретична физика), С. фон Хьорнер (радиоастрономия), Д. Хюбъл (неврофизиология), М. Мински (кибернетика), Л. Оргьл (молекулярна биология), Л. Гиндилис (астрофизика), В. Гинзбург (теоретична физика), Й. Шкловски (теоретична физика), Н. Парийски (радиоелектроника), В. Тройцки (радиоастрономия), Ричард Лий (антропология) и др. Направени са над 60 анкети по най-важните въпроси, засягащи възникването на живота и разума на планетата, както и възможността да има и други цивилизации. Подробно е разгледана формулата на Дрейк за възникване на живот в Космоса и какво ли не още, но на нито една от конференциите не се обсъжда какво става в съвременния свят (имайки предвид изнесената дотук информация за реалното присъствие на НЛО и ИЗЦ в живота на планетата). Този факт сам по себе си недвусмислено показва до каква степен съвременната официална наука стои далеч със становищата си по отношение на жизненоважния за човечеството и цивилизацията глобален проблем. Което от само себе си я прави неадекватна и доста отвлечена от твърде важния проблем за развитието на човечеството, а когато от най-високо равнище наукознанието тръгва в погрешна посока, то последствията за обществото рано или късно се заплащат твърде скъпо.

Всъщност това е и процесът, който тече в съвременния силно динамизиран свят. Мисля, че и представителите на официалната наука вече са съгласни, че духовната деградация на човечеството е в пълен ход. За нея немалък дял имат и самите те като водачи на човешкото познание в един непрекъснато стремящ се към себеунищожението си свят, за които в никакъв случай не може да се каже: "Прости им Господи, те не знаят какво вършат!"
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46