• 18 юни 1966 г.
 • 5 юни 1967 г.
 • 8 ноември 1971 г.
 • "Предполагам, че след войната във Виетнам най-важният проблем за света остава проблемът, свързан с НЛО..." • страница26/46
  Дата17.01.2018
  Размер5.8 Mb.

  Koj Upravlqva Zemqta


  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   46

  НЛО И ООН


  През февруари 1966 г. американският гражданин Колман фон Кевицки, сътрудник към Отдела за информация при ООН, представя на генералния секретар У Тан меморандум, изискващ създаването на международна организация за изучаване на "НЛО проблема "с цел учените от всички заинтересувани страни да могат да предприемат неговото "свободно от контрол " изучаване, като открито публикуват резултатите от проучванията си. В резултат на това и по настояване на представители от администрацията на американския президент Джонсън, Кевицки е пуснат в принудителен отпуск без подновяване на договора.

  На 18 юни 1966 г. У Тан провежда едночасова среща с астрофизика Джей Алън Хайнек и изследователя Джордж Фурел по повод на това възможни ли са междузвездните полети и посещават ли ни вече извънземните. Хайнек изразява съмнение, като се мотивира с огромните разстояния и астрономическото време за преодоляването им. У Тан не остава удовлетворен от отговора му и заявява, че той самият е будист, а будистите вярват в живота навсякъде в Космоса. Що се отнася до времето, според него това, което едни приемат за година, за други може да означава "ден или два". Генералният секретар на ООН уведомява Хайнек, че делегациите на много страни в организацията изказват "сериозна обезпокоеност и тревога" относно вмешателството на НЛО в живота на планетата.

  На 5 юни 1967 г. авиоконструкторът д-р Джеймс Макдоналд представя в ООН свой план за глобално изучаване на НЛО, но съдбата и на този проект е набързо и безпоследствено решена.

  На 8 ноември 1971 г. по време на XXVI сесия на Генералната асамблея на ООН, представителят на Уганда г-н Ибингира прави следното изявление:

  "...Съвършено очевидно е, че историческият период, характеризиращ се с излизането на човека в Космоса, ще има неизброими последствия за нашия свят. Проектът на съгласуваност, разглеждан в настояще време, се базира изключително на концепцията, по която само държавите от Земята ще могат да се възползват от космическото пространство... Следователно ние изключваме възможността за подялба на Космоса с други космически изследователи от неизвестен произход, имащи разум и равни на нашите възможности. Виновност на летателен обект, носещ вреда на държава от Земята, би се оказала нищожна в сравнение с виновността на държавата по отношение на цялата планета в случай на провокиране на агресия от неизвестен, неопределен, но реален източник...

  Знам, че проблемът с важността от наличието или отсъствието на други космически пътешественици ще предизвика резки противоречия в течение на дълги години... И официалната позиция на всички държави изглежда така, като че ли във Вселената няма никакъв друг разумен живот освен нас, а от това излиза, че няма шанс за среща на земните изследователи на Космоса с космонавти от други светове... Тези правителства постоянно дискредитират и се присмиват на мисълта, че НЛО, постоянно наблюдавани в различни епохи и страни, могат да бъдат междупланетни космически кораби. Но в САЩ, СССР, Великобритания, а също и в други страни има сериозни учени, смятащи, че това са именно междупланетни и междугалактически космически кораби...

  Затова предлагам нашият Комитет да разгледа възможността за включване на параграф в преамбюла на проекта конвенция, изискваща от нациите, включващи се в изследването на Космоса, да инструктират своите космически кораби или обекти по такъв начин, че в случай на среща с някакви други обекти, проявяващи разум в своето поведение, да не им се противостои и да не се провокират. Бих искал да завърша своето встъпление с думите на проф. Оберт: "Науката е длъжна да разглежда всичко като възможно, докато невъзможността не бъде доказана с факти, основани на наблюденията... "^

  През 1978 —1979 г. се провеждат и няколко извънредни сесии на ООН по проблемите на НЛО под ръководството на генералния секретар Курт Валдхайм. На едно от заседанията са поканени едни от най-известните специалисти в света, като проф. Джей Алън Хайнек, проф. Жак Вале, Стентьн Фридман и др. Присъстват и известни учени, за някои от които се знае, че са платени "скептици", например астронома от Харвардския университет проф. Мензел, член на "Маджестик-12"; професор Кондон, конфликтна личност и кариерист; специалиста по авионика и издател на списание "Авионик сюйк енд спейс технолоджи" Филип Клаас, отявлен противник на НЛО и доказан агент на ЦРУ, комуто е поръчано "по всякакъв начин да дискредитира информацията за контакти с НЛО"; и известния астрофизик Карл Сейгън, който от привърженик на проблема "НЛО—ИЗЦ" в началото на 60-те години, след като получава специална награда от НАСА "за принос в изследванията на Космоса", се превръща в негов противник. В интерес на истината тогава Сейгьн заема "прикрита позиция", за да спаси кариерата си в агенцията, в потвърждение на което е и великолепно направеният по-късно по негов сценарий игрален филм "Контактът".

  Стентьн Фридман е другият световноизвестен учен и изследовател на НЛО проблема, представител на истинската школа учени.

  Трябва да отдадем заслужено признание и на проф. Хайнек, защото, както отбелязва и Фридман в специализирания вестник "Интернешенъл УФО репортер ", Хайнек прави значителни усилия за истинска проверка и разпространяване на потока от информация за НЛО, както и за привличането и на други сериозни учени от различни области на науката. "Той беше длъжен да се бори със старите академични астрономи и учени, с техните неадекватни възгледи и позиции"— подчертава Фридман.

  Другият представител на научния свят, канадският учен Жак Вале — също противник на хипотезата, че НЛО имат извънземен произход, казва следното:

  "...Въпреки че феноменът НЛО е реален и струва ми се, създаван от неизвестни физически въздействия, досега не ми се е удало да открия доказателство в полза на пребиваването на гости от външния Космос...”

  Горкият учен, той "не бил открил" дали изобщо човечецът е знаел къде да търси? Тези, които знаят, мълчат и внимателно следят всичко, отнасящо се до извънземния живот, което представителите на официалната наука говорят и вършат. Те — мълчаливите и знаещите много неща, свързани с глобален проблем № 1 за човечеството и цивилизацията, дали някога ще проговорят поне за това с какви очи и уши са гледали и слушали всичко, което незнаещите, нещастни земни учени са вършели и говорели по адрес на най-голямото предизвикателство на новото време.

  По-нататък в изказването си Вале подчертава:  "...Предполагам, че се прави сериозна грешка, когато стигаме до извода, че НЛО прелитат от друга планета. Ние разглеждаме феномена под неправилен ъгъл, тъй като пред нас стои не проста серия от събития, произтичащи от недостатъка на космическите изследователи. Пред нас стои система за контрол... на нашата планета", so

  Вале разглежда НЛО като продукт на земен разум... Цяло постижение е за представител на официалната наука да стигне до подобно сериозно заключение. Ето какво подчертава по негов адрес проф. Мензел:

  "...Искате да знаете какво е НЛО в интерпретацията на Жак Вале? Това, което наричате НЛО, не се явява нито обект, нито летящ предмет!'^

  Просто човек да загуби дъх и чак след това да възкликне: "Това се казва "учен"! Затова са го пратили човека там — в случая не е важно какъв учен си, а как защитаваш официалната линия! На такова отстояване на принципа преди всичко трябва да завидят партийците и политиците.  В резултат на тези заседания и срещи ООН публикува Статистически доклад за НЛО в света за периода 1947—1979 г., според който общият брой регистрирани случаи в света възлиза на 63144: от тях 33233 в САЩ, 5792 в Англия, 1287 в Германия и 621 в Япония. Посочва се също, че след като човечеството навлиза в ядрената ера, Земята става обект на особено внимание от страна на НЛО и че пиковите години за нашествието им след Розуел са 1947, 1952, 1954, 1966— 1967, 1973, 1975-1976 и 1977-1978 г.

  На 8 декември 1978 г. Специалният политически комитет на ООН препоръчва на Генералната асамблея да предложи на заинтересуваните държави "да предприемат съответни ходове за научни изследвания и координация на национално равнище относно извънземния живот и НЛО".

  На 27 декември 1978 г. премиер-министърът на Гренада Ерен Гейри отправя официална покана в ООН до всички държавни ръководители за създаване на Международна организация за изследване на НЛО и ИЗЦ, чието седалище да бъде в ООН. Реакцията на Държавния департамент на САЩ обаче е светкавична и естествено организацията не е създадена — ясно е кои сили стоят зад това.

  Спомен за изключително важната инициатива на г-н Гейри остава единствено пощенската марка с неговия лик, издадена от ООН. Между другото организацията изглежда се занимава с проблемите на НЛО още от 70-те години, защото през 1967 г. вестник "Ню Йорк поуст" публикува изказване на генералния й секретар У Тан:

  "Предполагам, че след войната във Виетнам най-важният проблем за света остава проблемът, свързан с НЛО..."

  Като за един достоен генерален секретар на ООН, какъвто беше У Тан, това звучи изключително добре!


  1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   46