• КАК ЗАГИВА АТЛАНТИДА СПОРЕД • страница31/46
  Дата17.01.2018
  Размер5.8 Mb.

  Koj Upravlqva Zemqta


  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46

  ИМА ЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОБРЪЩАНЕТО НА ПОЛЮСИТЕ


  В началото на 60-те години на миналия век английският учен Чарлз Хепгуд развива теорията за цикличност на катастрофите, които спохождат Земята през хилядолетията, подкрепена и от Айнщайн. Въпросите, свързани с катаклизмите и цикличния им характер, занимава и древните цивилизации. Според индийската космология животът на планетата протича на цикли от по 24000 години, които винаги завършват с апокалипсис.

  В такъв контекст разглеждат историята и американските изследователи Дейвид Чайлдрес и Джеймс Чърчоуд. Те смятат, че преди около 25000 години в Индийския океан съществува високоразвита цивилизация, обитаваща единствения тогава свръхконтинент, известен като континента Му. Той е с дължина близо 10000 км в посока изток—запад и 5000 км широчина на север — юг. В него растат буйни гори, обитавани от множество видове животни. Сведение за Му учените откриват в индийски манастир, където на глинени плочки, преведени от будистки монах, е написано, че има бОмлн. жители, разделен е на 10 провинции и е много добре уреден. Този континент-държава е погълнат от Тихия океан преди близо 24000 години.

  Доказателствата за съществуването му са безброй — както в Азия, така и в Африка. Сведенията, събрани от различни региони на двата континента, говорят, че част от останалите живи след катастрофата основават държавата на Уйгурите на територията на днешна Азия, която се простира от Урал до източния край на континента и империята на Рама, включваща днешен Афганистан и целия Индийски полуостров. Други оцелели се прехвърлят в днешна Африка, колонизират Сахара, която тогава не е пустиня, а райска градина, както и огромна територия, която сега лежи на дъното на Средиземно море. Последната група бежанци населяват островите в Атлантическия океан и поставят основите на другия континент-държава Атлантида.

  Преди около 15000 години напредналите в развитието си нови държави започват войни помежду си. Изследванията на Чайлдрес доказват, че атлантите са високоразвита в техническо и технологично отношение раса. Те разполагат с изключително мощни оръжия, наподобяващи съвременните ракети, както и с летателна техника.

  За жестока война на територията на Азия се разказва и в древноиндийския епос "Махабхарата" и "Рамаяна". Там също се описват бойни действия с летателни апарати и оръжия, чиито опустошения твърде наподобяват ядрените. Вследствие на тях са унищожени империята на Рама с главните й селища Мохенджо Даро, Матхур, Нагпур и Харапа.

  Теория за цикличността на унищожителните катаклизми, наречена магнитохидродинамична, развива и шведският физик Ханес Алвенис. Съгласно нея под твърдата земна кора се намира каменен слой, който при нормални условия е в твърдо състояние, но при магнитодинамични колебания, настъпващи периодично на планетата, се втечнява. Колапсът в магнитното поле на планетата е резултат от обръщането на полюсите. Тези процеси са изпитани в лабораторни условия и резултатите показват, че от действието на все още неизвестни на съвременната наука космически и геофизични процеси Земята циклично променя континентално-шелфовата си структура на всеки 12500—13000 години.

  Изследванията са подкрепени и от резултатите на канадския учен от японски произход Дейвид Сузуки. Той дълго се занимава със слънчевата активност — с 11-годишните циклични изригвания на Слънцето и с промените в магнитното поле и енергийната ос на планетата, т.нар. чандлеровско колебание на планетарната енергийна ос. Заключенията му относно периодиката на гигантските опустошителни катаклизми по нищо не се различават от тези на колегите му Алвенис, Чърчоуд и Чайлдрес.

  Освен това последните проучвания, проведени от водещи научноизследователски центрове и институти по света, подсказват, че между драстичните промени през последните години в магнитосферата на Земята и човешкото съзнание съществува пряка връзка. Така че, както се споменава и в някои от предишните глави, съвременното човечество е направило значителна крачка в познанията си по този жизненоважен въпрос, което е едно стъпало по-високо спрямо древните цивилизации Резултатите и научните схващания за изключителната роля на човешкото съзнание в природните процеси и в Космоса трябва своевременно да се усъвършенстват и приложат в името на спасението, а не за унищожаването на живота и разума на планетата.
   1. КАК ЗАГИВА АТЛАНТИДА СПОРЕД КОСМИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ


  Информацията предаваме точно, както е дадена в книжка първа на американската поредица "Ченелинг", издадена на руски език през 1998 г. от киевското издателство "София".

  Преди повече от 26000 години планетата заедно с цивилизацията на континента Му е в епохата на своя Златен век, т.е. Земята и Слънчевата система са в перигей спрямо Централното галактическо Слънце. Тогава на планетата живеят близо 2 млрд.души, пръснати по всички географски ширини и дължини. (Информацията е предадена от екипите на команда "Ащар").

  Колективното съзнание не е много развито. То е с една октава по-ниско от съвременното, което е съвсем естествено — планетата и Слънчевата система са с една витка "по-долу" от последния, днешния 26000-годишен цикъл. Тогавашното човечество се обучава в школи по мистерии — атлантските училища и университети, където се изучават висши духовни практики и учения за развитието на духа и душата, целителство с кристали и всички природолечебни средства и методики, висше музикално и изобразително изкуство и др. Науката е изключително Духовно ориентирана и хората са подготвяни за живота от позицията на Духовното познание, развивано по Божествените закони.

  Във всеки регион на Атлантида действат школите по мистерии, като Орденът на Мелхиседек, Храмът на Алора и Великото Бяло Братство, наричано тогава Орденът на Великата Бяла Светлина. Тъй като Атлантида е член на Галактическата конфедерация, висшите управници на континента държава изискват от Галактическата йерархия да им изпрати високопосветена личност. Желанието им е изпълнено чрез Хермес Тристмегист, известният в митологиите на древните народи бог Тот. Той произхожда от архангелското племе Ра в съзвездие Плеяди. Знае се още, че остава дълго в Атлантида като неин Висш Духовен лидер.

  Тот донася в Атлантида учението за Слънчевото съзнание и висшите духовни практики (телепатия, левитация, телекинеза, телепортация, свещено съновидение, шамански практики и др.) за многомерно общуване и пътешествие в пространство-времето. Тогава са построени и много пирамиди както на територията на самата Атлантида, така и в земите на по-късно възникналия Древен Египет. Пирамидите служат за приемане и предаване на Слънчевите кодове за посветените от цялата планета, общуващи помежду си предимно телепатично, независимо от разстоянията. Тогава е практикуван и междусъзвездният обмен на учени в Галактиката. Посветените от Атлантида са обучавани от ученипосветени от съзвездията Плеяди, Сириус и мъглявината Андромеда. Те преподават висши науки по материализация и дематериализация, телепортация и начини за пътуване в пространство-времето. Тези учени — посланици от други светове, служат за посредници между хората от Земята и космическите цивилизации с т.нар. Цивилизация от подземното царство — цивилизацията на Еранусите и съществата, наричани Деру. Освен това на планетата започват да се инкарнират души от Духовно развитите космически цивилизации, процес наричан по онова време Звездният посев. Благодарение на това животът в Атлантида наистина процъфтява, защото е организиран и ръководен от Висши Духовни същества — земни и извънземни.

  По същото време чрез своите членове (Бодхисатви — Възнесените Учители) усилена дейност развива Великото Бяло Братство. Те се инкарнират в духовно извисени семейства и земното им пробуждане започва от 21-годишна възраст.

  Висшите духовни същности поемат на плещите си отговорността пред Висшия галактически съвет на Конфедерацията да обучат атлантите на техниките за извисяване чрез трансмутационни и трансцедентални методи за повдигане на "низшето човешко Аз" на по-високо равнище. Обучението се извършва в Ордена на Мерлин, в Ордена на Свещената маска, на Гуан-ин и Мария и др., където по решение на Галактическия съвет преподават същества от Сириус и Плеядите.

  Целта на школите е да обучат хората сами да постигат степените на висшите духовни учения и сами да се свързват с Висшите измерения на останалите звездни системи. За кратко време атлантите са обучени на всички Духовни науки и техники и се превръщат в истински стопани на Земята, защото животът им е организиран по начина, предаден от ИБС в главата "Случаят ИБС". Атлантида се управлява от Висш Духовен съвет на Старейшините и материалните блага на обществото се разпределят пропорционално-справеддиво. Почти липсват бедни и богати, защото критериите за оценка на личността са по Духовни показатели, а не по това например колко си ограбил, убил, завлякъл или нещо от този род — все критерии за оценка на личностните показатели за съвременното "високоцивилизовано" общество на арийците (след атлантското човечество).

  Тогава мнозина атланти овладяват висшите духовни техники и достигат степента на Духовно развитие Христово съзнание. Някои от тях доброволно остават на Земята, въпреки че могат да отидат където си поискат в космическото пространство. Те живеят до 2000 години в едно и също тяло, в резултат на усвоената от тях КА техника и Висша Духовна практика. Благодарение на тях поддържат постоянно отворени енерго-информационните си канали, чрез които се захранва човешкото тяло, и директно зареждат със слънчева енергия частиците, носители на Свещените кодове на живота — Слънчевите кодове.

  Златният период от развитието на Атлантида продължава около 5200години, до идването на лирианците (интервентите от съзвездие Лира) начело с Луцифер. Те са приети от атлантите най-радушно, които изобщо не предполагат с каква цел неканените гости идват на Земята. Освен това атлантите безпрекословно спазват Висшата Космическа етика на Галактическата конфедерация — нещо като морално-етичен кодекс на тази организация, и затова оказват необходимото гостоприемство.

  Не се знае по кое време точно, но лирианците започват първо да злоупотребяват с гостоприемството, после стават нахални и нагли и най-накрая показват всъщност за какво са дошли. Те започват жестоко да манипулират атлантите, като им обещават неограничена власт и господство, материални богатства, техника и технологии, тъй като са технико-технологично по-напреднали от плеядинците и сириусяните, което означава и от атлантите Те успяват да измамят доста от тях, в резултат на което страната се разделя на две зони на влияние: в едната живеят лирианците с по-високо развитата технология и продалите се атланти, а в другата — духовно чистите атланти.

  В храмовете на Мелхиседек са внедрени предатели и агенти, които се стремят към установяване на контрол. За целта е сформирана специалната група Сиви раси, по-късно наречена Черни раси, които се специализират в развитието на психическите сили и черната магия. Някои от жреците мелхиседеци остават духовно чисти, но останалата — по-голяма част, загубват това си качество, след като се продават. Единствено чисти остават храмовете на Алора, обслужвани от жени жрици, наричани жриците от Ордена на Богинята, и са обучени на Висше Духовно учение, пренесено от Деветото измерение на Космоса по решение на Съвета на Деветте. Това учение остава неопетнено от лирианците и Луцифер, а жриците открито се противопоставят на черните братя.

  Отначало всички, които се занимават с алхимия и черна магия, преминават някаква духовна подготовка, но по-късно и това отпада и в изкуството на черната магия може да се обучава всеки.

  Владеещият техниките за преминаване и стоене в други измерения на пространство-времето Луцифер в повечето случаи остава невидим за хората, в резултат на което мощно въздейства на подсъзнанието им. Той управлява лирианците и Черното братство от четвърто измерение на пространство-времевия континуум и по всяко време може да обладае което тяло си пожелае; да въздейства телепатично, да зомбира и хипнотизира жертвата си, докато тя не му се подчини. Често използва тези си способности и при контакт с обикновените хора.

  Основната му цел е да разруши вярата на атлантите в Силите на Светлината, сътворили Земята и Слънчевата система. В края на краищата той цели да установи еднолична върховна власт в качеството си на Върховно същество на Земята (Същото, което правят днес с човечеството въдворите лите на новия световен ред начело с Грейовете). Луцифер и хората от Черното братство първо проникват в съзнанието на мъжете атланти, които са значително по-уязвими към психически контрол поради тайното си желание да доминират над жените.

  Тъмното братство, откъдето се генерират и транслират подсъзнателни внушения за въздействие върху хората, е разположено под земята. Оттам с помощта на специални машини се излъчват вълни за масово поразяване на човешкото съзнание, което атлантите наричат Сатана. То е синтезирано чрез сливането на низшето съзнание на членовете на Тъмното братство — сатанинска сила, можеща да действа като единна голяма същност. С други думи, колкото повече се увеличава колективното низше подсъзнание на Черното братство, толкова повече се засилва и способността му да поразява и управлява хората.

  Поляризацията между силите на Мрака и Светлината бързо се усилва, тъй като човешкото подсъзнание непрекъснато се бомбардира с негативни мислеформи и клишета, свързани предимно с невярването в Бог и Божествения план, както и с внушенията за непълноценността на жените и превъзходството на менталната област над емоционалната и Духовната. Технологиите на черната магия се развиват до небивала степен. Храмовете на Светлината все повече се обитават от жените, а храмовете на Тъмнината — от мъжете, което разделение има и своите изключения.

  В края на атлантския Златен век — някъде около 10 000 години след идването на Tom, започват да господстват хаосът и страхът. (Не бързайте да се вълнувате, уважаеми читатели. Знаем, че вече сте открили поразяващите прилики с нашето време, имайте търпение да стигнете до края на тази глава.)

  Конкуренцията за власт и богатство в Атлантида се превръща в нормално явление даже в храмовете на Алора. Когато усещат приближаващия край на атлантската цивилизация, служителите на Светлината решават Духовното учение и духовно чистите жрици да се пръснат по всички краища на света. Така атлантите, подготвени с Висши духовни практики, на неголеми групи започват да напускат Атлантида. Те вземат със себе си много кристали, съдържащи информация от Хрониките Акаша, вложени в тях чрез Светлината на Истината. Кристалите са с формата на черепа на Тот. Два кристални черепа вече са намерени и съвременното наукознание все още "не знае" кой ги е направил. Всъщност, както става ясно, всичко около произхода им е добре известно на определени хора, но целта е останалите да бъдат правени на балами. (Виж материала в компактдиска.) Едни от атлантите се установяват на територията на днешен Тибет, други стигат до днешна Индия, трети се заселват в Двуречието, където поставят основите на местните цивилизации и т.н.

  Един кристален череп е отнесен и скрит под Храма на Делфийския оракул, изграден под ръководството на старшите жрици. Той служи за неговата защита от "черни внушения", които в тази част на света излъчва другото Черно братство, известно като Воините на Зевс. Те обаче успяват да победят жриците и ги хвърлят в тъмница, а храмът е превърнат в техен "патриархален център", който наричат Патриархален Бог.

  Други атлантски групи се преселват и отнасят кристални черепи на територията на днешна Централна и Южна Америка, Южна Африка, както и в Западна Европа, където е построено светилището Стоухендж.

  Както става ясно, най-голямата и силна група атланти пристига в земите на Древен Египет, защото там Великата пирамида вече е построена. Тя и до ден-днешен пази Висшите вибрации на Божествената истина и Слънчевите кодове. Започва строежът и на останалите пирамиди, като под всяка са поставяни кристални черепи, пазещи Хрониките Акаша, съхранени в специални решетъчни устройства, непозволяващи на ниските честоти да проникнат до тях. Такива пирамиди са построени и на територията на Централна и Южна Америка.

  Разбира се, пирамиди строят и лирианците, но на територията на Атлантида те им служат за разрушителни цели. По-късно пирамидите потъват в Атлантическия океан, като една от тях е заснета от американски спътник някъде през 80-те години на XX век.

  Окончателното разрушаване на Атлантида е последица от въздействието на звуковите вълни, създавани от лирианските генератори на много места под земята. Те предизвикват силен подземен трус, чиито вълни се отразяват като ехо от атмосферата и реверберирайки в т.нар. кристални центрове, захранващи звуковите генератори, предизвикват мощна експлозия. Създадената верижна взривна реакция разрушава центровете със звукови генератори, след което веднага започват земетресения и избухват вулкани. Глобалните катаклизми продължават повече от два месеца, докато Атлантида не е раздробена на части, които една след друга потъват в океана. Последен е о, Посейдония, централната част на континента държава. Това става някъде около 10400г.пр.н.е.

  Луцифер събира лирианците в астрален план (безтелесна форма) и обмисля следващия си ход, чрез който да останат в астралния пръстен около Земята, както и в подземните сатанински сфери, за да продължат да манипулират подсъзнанието на оцелелите след катастрофата. В резултат по цялата планета избухват братоубийствени войни и непрекъснати разпри между племената в Европа, Африка, Азия, Централна и Южна Америка, които дотогава живеят в обширни общества, без конфронтация и конфликти.

  По-късно оцелелите атланти противодействат на отрицателните психически форми, генерирани от лирианците в астралния пласт около планетата. В Стоухендж и на други свети места са поставени специални кристални решетки, чрез което донякъде се потушават отрицателните астрални атаки. Така са създадени безопасни места, където хората да живеят спокойно и да изпълняват своите церемонии в Храмовете на Алора, оцелели почти ЗОООгодини след гибелта на Атлантида. Женските и мъжките храмове започват да действат съвместно, за да се съхранят и продължат да разпространяват учението на Тот, включвайки в него и местните архетипни божества.  Тогава лирианците започват да се инкарнират в различни точки на Земята. Главната им задача е да проникнат в районите с духовноразвити култури, да сеят раздори сред населението, както и да предизвикват войни и разрушения. Това въздействие обаче е прекъснато от Бялата ложа, която започва да действа от Космическо ниво. В Древен Египет, Европа, Азия, Централна и Южна Европа се установяват цикли на периодично въздействие ту на едната, ту на другата ложа. Тъмното братство разрушава, убива и насилва. Силите на Светлината възстановяват разрушенията и парират силите на Черното братство. После цикълът се повтаря и така процесът не спира и днес.

  Човечеството като цяло постоянно се стреми да опази предпочитанията си към Светлината, Върховното същество и Висшия съвет на Дванадесетте, но балансът на силите на планетата винаги е нарушаван от извънпланетарна намеса.

  Интересно е, че повечето хора не спират да вярват в доброто и Любовта. За съжаление, това не е достатъчно като противодействие на правителствените и религиозните сили, които не престават с опитите за контрол над човечеството. Населението на Земята, въпреки че е мнозинство, е безсилно да повлияе на управляващите класи, което като факт представлява най-странното явление в историята на планетата.

  Една от основните причини е свързана с установяването още от атлантско време на астрален контрол върху човечеството — въздействие с отрицателни мислеформи на подсъзнателно ниво от страна на Луцифер и лирианците, а по-късно и от Нибируанците, Анунаките и Грейовете. Днес е важно да се знае, че хората обладават достатъчно духовна сила, за да се освободят от психическия контрол на тези астрални същества. Това става възможно благодарение на неуморимата работа на Йерархията — Пазител на човечеството, осигурила нашата защита и в астрален план около Земята!

  Когато преди около 150000 години поредните групи хора се заселват на Земята (т.нар. "нова посявка", защото преди това има други раси и цивилизации, за които липсва информация), в Йерархията се провежда Голямо събрание на Колективното съзнание с участието на представители от съзвездия Плеяди, Сириус, мъглявината Андромеда и други ефирни наставници на човечеството. На него е прието да се създаде Йерархическата структура като пазител и вдъхновител на представителите на новата посявка.

  Неувереността в себе си — това е била и все още е основна характерна особеност на земните хора, платена с много кръв и разруха, загуба на време и пропуснати шансове. Поради изключителната си първичност, наивност, неувереност и главно от липсата на жизнен опит, зрялост и организирани способности, новите земни обитатели не успяват да вземат важни решения и да останат господари на собствената си съдба, т.е да са независими, и винаги се превръщат в жертва на тъмните сили.

  Тази особеност, или слабото звено в експеримента, дълго се коригира от Йерархията, за да се стигне до сегашния момент, когато вече е компенсирано чрез допълнителна поясова защита в астрален план около планетата. Освен това е назначено и Върховното същество — Защитник на човечеството, и е създадена подчинена му структура, наречена Съвет на дванадесетте Мъдреци. От своя страна той сформира Йерархията от ангели и архангели — Пазители на човечеството, които са същества от Сириус, Плеяди и Андромеда, приели на доброволни начала по линия на Божествения план високоотговорната мисия.

  По този начин днес е изградена цялостната система за опазване на човечеството. Останалото зависи от самите нас и въпросът в този смисъл е поставен на кантар: или—или! Нека категорично да повторим — всичко е в човешките ръце! От нас зависи накъде ще се наклони везната, затова сме длъжни трезво да го проумеем час по-скоро!

  В настоящето мнението на Йерархията е, че е назрял моментът човечеството да се отърси от масово разпространената нагласа, че има нужда от власт, която постоянно да му сочи накъде да върви и как да се развива! В по-голямата си част то вече е съзряло да отстоява принципа групово приемане на решенията. Вече не се налага избор на ръководители, които да упражняват власт над останалите и да злоупотребяват с нея. Трябва да намерим достатъчно духовна смелост в себе си, за да решим от какво точно се нуждаем, защото повечето хора имат изградена нова ценностна система, настроена на принципите на Свободата и Любовта — едно от най-важните условия за предстоящия Космически преход. Човек сам може да управлява своята същност и съдба!

  Шансът за Планетарно възнесение на човечеството от петата, арийска раса от страна на Йерархията се дава за първи път, при това сега!
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   46