• ЕКСПЕРИМЕНТЪТ ТЕЯ" • страница34/46
  Дата17.01.2018
  Размер5.8 Mb.

  Koj Upravlqva Zemqta


  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46

  ВЕГАНЦИТЕ


  Звездната им система отстои на около 26светлинни години от Земята. Вега е Полярната звезда за нашата планета отпреди 13000 години, но в резултат на измененията в оста на Земята ролята й днес се изпълнява от настоящата Полярна звезда. Освен това Вега е много ярка звезда и превъзхожда неколкократно по големина нашето Слънце.

  Веганският генотип представлява среден на ръст хуманоид с много дебела, от светлокафява до тъмношоколадова на цвят кожа, което го прави силно устойчив на радиационно и ултравиолетово излъчване. Имат гъсти черни коси, но се срещат и представители, които не са окосмени.

  Другата категория са насекомоидните и рептилоидните веганци. Кожата на първите е различна по цвят, тънка и много еластична. Имат големи черни очи, което подсказва, че са родственици на Малките сиви. Те дават гена си на съществата от звездните системи Дзета—Сети и Дзета—Ретикюли на съзвездие Орион — Малките и Големите сиви. Тези насекомоподобни същества са млекопитаещи.

  Рептилоидната група притежава дебела люспеста кожа с тъмнозелен или зелен цвят. Тя дава генетично разклонение на цивилизацията на Драконите от съзвездие Дракон, които също не само че посещават Земята, но и остават в нейното измерение. Доказателствата за присъствието им има във фолклора на немалко народи по света, включително и в българския.

  Разбира се, налице е информация за посещения на Земята и от представители на други съзвездия, галактики и вселени на Всемира. Официално обявили се за такива в пряк контакт със земни хора са от съзвездията Лебед, Телец, Дева и т.н.  Интересни са предимно телепатичните контакти с представители на мъглявината "Андромеда", за които се знае, че се намират в петото измерение и представляват енергийни същества, т.е. нямат телесна форма.

  Информацията, представена в тази глава, не претендира за точност по отношение на изискванията на съвременната официална наука. Що се отнася до доказателствата обаче, можем да успокоим невярващите, че в подкрепа на току-що изложения масив от информация стоят археологически открития. И понеже става дума за доказателства, то за да бъдем изцяло коректни пред аудиторията, бихме желали да получим отговор от представителите на официалната наука само на един-единствен въпрос — как и с какви факти тя успя да докаже произхода на човека от маймуната? (За да се наложи това твърдение с ранг на научна теория, с която се промиват мозъците на десетки поколения).

  Пред иначе педантичните представители на официалната наука не бихме си позволили да поставяме въпросите относно произхода на живота и разума на нашата планета простия факт, че тя има погрешна ориентация и пясъчни фундаменти. Причината за това отново е само една: нашето мирознание не изпитва никаква потребност от съвременна митология!
   1. ЕКСПЕРИМЕНТЪТ ТЕЯ"


  Когато сериозният изследовател се поразрови из повече научни концепции, теории и "научни" схващания за произхода и строежа на Вселената, на живота и разума в Космоса и на тази планета, лансирани като официална наука, няма начин да не му направи впечатление, че Вселената, разглеждана на микро и макро равнище, представлява безжизнена съвкупност от материя и енергия, конфигуриращи се в безкрайна полифония от форми, образувания и структури, изградени по законите на концентрацията и деконцентрацията на тези два фактора. И че едва ли не случайността при твърде сложните процеси, протичащи в нея, е основният диригент на събитията и първопричинител на всичко зараждащо се и умиращо в тази Вселена. Затова в настоящата глава ще се постараем да предадем гледната точка по фундаменталните за всяко научно познание въпроси на представители от все още хипотетичните за официалната наука извънземни цивилизации.

  Отговорите на поставените въпроси са от представителите на съзвездие Плеяди, които постоянно се стремят да стимулират Духовното ни развитие. Изключително ценната информация е получена по телепатичен път от Барбара Мърчиняк и публикувана в брилянтната й книга "Вестителите на Зората", издадена за първи път в Съединените щати през 1992 г. Тя е преведена на български език седем години по-късно от издателство "Аратрон", което през последните 7-8 години обогатява книжния ни пазар с поредица изключително ценна литература по темата.

  Ето какво разказват плеядинците за възникването/създаването на живота и разума на планетата Земя:

  "Човечеството е експеримент, замислен предварително, както и всичко друго създадено и съществуващо.^

  Първосъздателят започва да експериментира със Сътворението в тази Вселена отдавна, за да стигне до едно подобро Себепознаване, Себеудовлетворение и Себеизразяване. Той донася енергийните същности на живота — част от самия Него, и ги надарява със Свои способности. Дава им доброволно и Своите умения.

  Има много други Вселени и много други начини да се създаде Вселена. Тази, в която живеем и се развиваме заедно с милиарди същества, е изградена като зона на Свободната воля във Всемира.  Първосъздателят завещава:

  "Ще ви надаря от Себе си... Вървете и дарявайте свободно от себе си, така че всичко, което създавате в тази Вселена, да може да разбира своята същност като Моя самоличност "

  Тези части на Първосъздателя, които ще наричаме Богове Създатели, идват и започват да експериментират с Неговата енергия, която носят в себе си. Те създават собствена йерархия, която на свой ред създава други, като всяка следваща създава нова йерархия и я надарява със своята същност, за да работи за развитието на Вселената.

  След това в една от галактическите системи се заражда План за създаването на Интергалактически център за обмен на информация. Това бил невероятен План! За осъществяването му Йерархията Създател избира планетата Земя в Слънчевата система, намираща се в галактическата зона Счейр, която Създателите назовават Пръстена, а планетата Земя наричат Гея.

  Гея е избрана за изпълнението на плана, защото заема ключово място в покрайнините на Млечния път, непосредствено до много транспортни коридори и енергийни магистрали в Космоса. И което е най-важното, леснодостъпна е, включително и за останалите измерения на пространствовремевия континуум.

  "Изначалните автори на Земята са членове на Семейството на Светлината — същества, свързани и работещи за една разновидност на съзнанието, наречена Светлина, тъй като тя е информация.

  Семейството на Светлината сътворява замисления Информационен център, където галактиките започват да внасят информация чрез най-различни свои творения (растения, животни) и накрая всяка отдава своя ген за създаването на човека.

  Земята е превърната в Космическа библиотека, божествено красиво място — това е Раят, където е посято невероятно генетично разнообразие от растителни, животински и човешки видове, започнали да съжителстват във взаимодействие, хармонирано със Законите на Първосъздателя. Този процес продължава стотици хиляди земни години, което като време за Създателите е незначителен отрязък, тъй като Те съществуват в друго измерение на пространство-времето. Боговете Създатели са космически същества със свой дом в тази Вселена. Те също еволюират!

  До завладяването на Земята екипът им работи тук и внася информация, за да създаде огромния информационен център, който да свързва много галактически системи в тази Вселена и както става ясно, те наистина успяват да го постигнат.

  Тъй като планетата се превръща в невероятно място — рай, тя започва да дразни апетитите на други космически сили, които в един момент я пожелават. Между цивилизациите възникват конфликти относно това кой да владее Земята. Те прерастват във войни с ядрено оръжие, в резултат на което сушата е разкъсана, на много места има висока радиоактивност, а no-голямата част от местните човешки видове са унищожени.

  Съществата, които осъществяват жестоката интервенция на вашата планета, ние наричаме Тъмните сили. Те създават сферите на мрака, защото само там могат да оцелеят. В тези свои жизнени сфери те установяват начин на живот, основаван на потисничеството, страха и честотния контрол над разума. Това става преди около 300 000 земни години.

  Завоевателите превземат Земята — акт, който ние наричаме окупирането на Гея. Новите й собственици не искат оцелелите обитатели (хората) да знаят какво става, защото така no-лесно се управляват. Те имат различни вкусове и предпочитания спрямо предишните, защото се хранят с хаос и страх, чиято енергия ги зарежда и захранва и така се задържат на власт на планетата.

  За новите собственици на Земята се говори във вавилонските и шумерските текстове, както и в Библията.

  С идването си на планетата преди около 300 000 години те променят човешкия вид, като внасят корекция в неговата ДНК молекула, защото първосъздадените хора имат клетка с 12 светлинно закодирани влакна, образуващи тънки като паяжина нишки, чрез които клетките се захранват с информация директно от Слънцето. Когато тези тънки нишки работят заедно като проводници, образуват спиралите на човешкото ДНК. След интервенцията тази структура е променена и вашата ДНК молекула е оставена само с една двойна спирала. Всичко, което може да приема информация от слънчевите лъчи, е изключено. Освен това около планетата е изградена честотна бариера (нещо като екранировка), чрез която и досега се контролира степента на промяна на индивидуалните и груповите честоти, на които работи вашето съзнание. Този акт е описан в Библията като "поставянето на печатите на Земята".

  Честотните бариери силно затрудняват проникването на светлината. Когато светлинните честоти, носителки на безценната жизнена информация, успяват да проникнат през контролната бариера, насреща няма какво да я приема, защото човешкото ДНК вече не може да изпълнява тази основна нейна функция..."

  Съществата, извършили чудовищния акт спрямо човечеството, както става ясно, също са майстори на генетиката. И тях древните хора наричат богове, но това са боговете на човечеството, които имат за цел единствено да го консумират, като го държат в потисничество, мрак и неведение. Тези същества са рептилиите и насекомоподобните. Те създават живот, който да задоволява собствените им нужди, и експлоатират всеки създаден от други космически същества.

  В разглеждания контекст на събитията трябва да се внесе едно доста странно за възприемане от хората пояснение. Става дума, че тези същества се хранят с енергията на нашите емоции и мисли, затова при подписването на договора с американското правителство Грейовете заявяват, че не се вълнуват от планетарните богатства, "защото нас ни интересувате само вие", което внася значително успокоение в душите на преговарящите.

  Особеността, която не може да бъде проумяна от хората, е, че съзнанието се храни със съзнание!

  Действително се оказва, че мислите и чувствата ни служат за храна на no-висши космически създания, само че едни от тях се захранват с безграничната енергия на Любовта и хармонията, което като факт представлява върховен акт на удоволствие и за двете страни, докато други се хранят с енергията на страха и ужасите. Тази е и причината, поради която планетата заедно с човечеството е наричана от някои космически сили Фермата.

  Предполагаме, че вече е ясно защо насилието и ужасите са постоянен спътник на човечеството. Днес те се нагнетяват в енерго-информационната матрица на обществото по всевъзможни технико-технологични начини, за които говорихме в предишните глави и за които следва документална информация в първото приложение на тази книга — "Подземни бази, извънземни технологии, оръжия и оръжейни системи".

  Предполагаме, че читателят ще се съгласи с нашата констатация, че в планетарната енерго-информационна сфера непрекъснато се натрупва огромно количество отрицателна енергия, "изцеждана" от човешките души и интелект в резултат на безобразията и жестокостите, които повечето от хората извършват като слепи оръдия в ръцете на Тъмните сили. Тази енергия се насочва под формата на огромни потоци (енергийни магистрали) и се "изнася" по различни направления извън планетата в космическото пространство, защото представлява особен вид електромагнитни пулсации, които излъчваме в пространството и които своевременно влияят на енерго-информационното тяло на Земята.

  Вече е ясно и защо на планетата се устройват и такива масови зрелища, като мега рок концертите и пищните първенства на грубия физически спорт, и защо все по-малко и по-малко стават публичните изяви на истинската култура. Всъщност и в това отношение в живота на планетата, както и във всяко друго, няма случайности. Всичко на Земята е направено и се прави с определена цел, така че от хората се изисква да бъдат достатъчно будни и внимателни, за да преценяват своевременно как и в името на какво, и най-вече в името на кого да отдават безценната си жизнена енергия!

  От изложената информация излиза, че човечеството е подхранвало тъмните сили в продължение на 300000 години и продължава да го върши, без да се усеща. Само че сега наближава времето на Великата промяна, при която ситуацията на планетата ще се промени от Светлата Ложа. Тогава страхът ще започне да изчезва от планетата, при което нуждаещите се от нея ще направят всичко, което е по силите им, за да запазят старото положение Според плеядинците обаче:

  "Боговете Създатели се връщат, за да ви окупират отново, защото не искат повече да гладуват. Те добре знаят, че чрез вас ще протече процесът на разбиване на старата система, господствала толкова дълго на Земята.

  Изначалните Автори на живота на вашата планета искат да върнат Свободата на избора за всички вас, защото и вие сте членове на Семейството на Светлината — факторът, в резултат на който не може да бъдете изоставени. Затова вашата задача днес е осъзнаването, че и вие сте божествени същества, чрез които истинската Светлина трябва да се върне на тази планета!”
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   46