• Междупланетната конфедерация
 • Галактическата конфедерация
 • 3. Междупространствената федерация на Свободните све тове • страница36/46
  Дата17.01.2018
  Размер5.8 Mb.

  Koj Upravlqva Zemqta


  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46

  КОСМИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ


  Информацията по този твърде важен за човечеството въпрос е получена по т.нар. "канадски канал за връзка" от контактьора Оскар Магокси. Тя е излъчена и проектирана в информационното поле на Земята от екипажите на команда "Ащар" и е публикувана в книжка четвърта на американската поредица "Ченелинг".

  В посланието се казва:  "...Всички сме част от великия Мултиверсум, или Мирозданието. В нашия съюз никому не е позволено да се меси в работата на другия, всички си помагаме. Ние сме обединени в Духовен и материален план — комуникации и транспортни системи, нямащи единен стандарт в рамките на Космоса и Федерацията.

  Затова сега при нас тече широкомащабно преустройство с цел да стандартизираме способите за комуникация помежду си, както и да изградим съвместни системи с взаимозаменяеми елементи във всички светове, благодарение на което съюзът да изпълнява своите функции по-ефективно... "

  По-нататьк се казва, че обединението на Космическите цивилизации е на два принципа, т. е. става дума за два вида йерархии. Едната е свързана с цивилизациите от рода на междудържавните обединения или ООН на Земята, а другата е Духовната на Всемира. Обединяването на цивилизациите в Космоса, наречено съюз, включва:

  1. Междупланетната конфедерация обединение на междупланетарно равнище в съзвездията на нашата галактика. Подчинена е на команда "Ащар".

  2. Галактическата конфедерация — част от Междупространствената федерация на Свободните светове, обединява всички съзвездия в галактиката Млечен път.

  Това е Велик форум на космическите сили, който решава широкомащабни за размерите на Космоса проблеми от всякакъв вид. Разполага с невъобразима за земното човечество технологична мощ, с която могат да се създават и съответно разрушават цели светове.

  Принципите и законите, господстващи в това гигантско обединение, са хармонирани със Законите на Първосъздателя, въпреки че между отделните цивилизации в продължение на милиони земни години се водят войни. Взаимодействието между отделните раси и цивилизации от различните съзвездия почива на принципите на "зачитане и уважаване правата и интересите на другия". Сигурно е трябвало да измине много време, докато изпреварилите ни във всяко отношение светове стигнат до такава висша форма на взаимодействие и взаимоотношения. Нека си пожелаем и ние да имаме шанса да надживеем собствения си пагубен егоизъм, за да достигнем до възможността не само да влезем в реален контакт с тези светове, но и да бъдем приети в тяхното съдружие, както повеляват Законите на Първосъздателя.

  Конфедерацията оказва необходимата поддръжка на команда "Ащар".

  3. Междупространствената федерация на Свободните светове, накратко Федерацията — организация на междугалактическо, междувселенско и междупространствено равнище, в която влизат 33 сегменти — сектора от пространство-времевия континуум. Както стана ясно и в предишната глава, тя оказва безрезервна подкрепа на команда "Ащар".

  Федерацията често изпраща със специални мисии на Земята своите Планетарни директори, които са нещо като междугалактически дипломати. Всеки от тях изпълнява земните си задължения, както правят и посланиците на Земята. Те твърде често връчват писмени послания и предупреждения до земното човечество, когато това не може да се направи по телепатичен път.

  Във Федерацията информацията за състоянието на Земята постъпва най-често от команда "Ащар" и чрез източници на равнище Галактическа конфедерация.

  Командирите на подразделенията с наземно базиране се събират периодично на оперативни съвещания, където получават директиви какво трябва да изпълнят. Тези подструктури на командата имат свой Устав, а всеки командир разполага с по трима помощници. Всеки член на наземните подразделения поема цялата отговорност за своите действия. Кога то директивата надхвърля компетентността му, той има право да иска разяснение и подкрепа от базите на командата, разположени на Земята и в космическото пространство. Ако въпросът засяга мерките за безопасност, лично се уведомява командир Ащар, тъй като той носи отговорност за цялата команда от милиони кораби. Една част от тях са на геостационарна орбита около Земята, а други — в постоянно патрулиране из Космоса. Корабите са с различна големина — като се започне от най-малките за т.нар. "полеви изследвания" и се завърши до големите кораби бази, колкото континенти. Освен това те могат да стават невидими в случай на нужда.

  Най-активна работа по програмата се върши там, където хората от Земята си мислят, че е пусто пространство. Командата разполага със своя щаб-квартира на най-големия базов кораб. Тя е с размерите на средноголям земен град, откъдето се управляват общо 592-те подкоманди. Една част от тях преди време са в състава на Планетарната конфедерация за междупланетен мир, която сега действа съвместно със Съюза на планетите — друга подструктура на Йерархията. Нашата Слънчева система също има представител там и това е Трибуналът на Сатурн.

  Според информация, предадена от Учителя Крен Лор, дейностите по различните програми на команда "Ащар" се отчитат на периодично свиквани Конклави (Лор е член на командата и носи титлата Старши Учител). Според него последният Конклав по линия на Галактическата Конфедерация е проведен през 1962 земна година. В него участват Учители от над 5000 планети, 4 от които от нашата Слънчевата система.

  Трябва да отбележим, че планетите от слънчевите системи се намират на различни витки от гигантските спирали в преходните процеси на вселенско равнище. Така че можем да си представим какъв е синхронът на действие при свикването на срещи на Междугалактическо ниво и какво като организация може да включва една такава среща.

  Другата особеност при този вид Йерархия на вселенско равнище е, че в нея действат и институции от рода на Междугалактическия съд например, за който стана дума в една от предишните глави.

  Според заключения, направени за някои от Конклавите на Великите трибунали, на планетата Шан (както още се нарича Земята в тази Йерархия) е предоставена изключителната възможност за приемане и изучаване на Вечните закони на Първосъздателя по всички линии — физическа, ментална и духовна. Това става, когато на нея е изпратен в човешко въплъщение Иисус Христос, тази изключителна Божествена Същност, която не само трябва да бъде приета от човечеството като негов Учител, но и да се възприеме Неговото учение за красотата и действеността на Висшата Мъдрост на живота в хармония със Съзидателните закони на Всемогъщия Творец.

  Пришествието на Христос според останалите времеви параметри става бързо и Йерархията с огромен интерес следи Мисията му на Земята, хранейки надеждата, че Той действително ще бъде приет от човечеството за негов Спасител и провъзгласен за Истински управник. Но уви!

  Наблюдателите на духовното равнище на човечеството са категорични. Ето какво предава в тази връзка Сананта Кумар — Възнесен Учител, представител в Йерархията от Венерианския кумрам:

  "...Ние, наблюдаващите вашата планета от Космоса, сме загубили всякаква надежда да я видим спасена от съдбата, която самото човечество й е предопределило. За това интересът ни към тази планета е достатъчно занижен. Ако изключим някои наши визити от състрадателен характер, ние фактически сме загубили вашата планета като вид...!"

  Смятаме, че тази изключително точна оценка не се нуждае от коментар. Само дебело бихме желали да подчертаем факта, пред който "Боговете" онемяват — човечеството превръща за изключително кратко време една невероятна по красота и хармония планета в Авгиеви обори и сега чака да се появи отнякъде Херкулес. Превърна душите си — това което беше Божия стан у всеки — в кочина и сега чака Спасителят да го спасява! Това наистина е потресаващо, но за кого? Естествено отново за "Боговете," защото човечеството си има други грижи — да утолява страстите и първичните си животински инстинкти тук, на тази планета, и ако е възможно, би го правило цяла вечност!  1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   46