• Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Питання для самоконтролю
 • 1 Електромагнітний момент асинхронного двигуна

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница13/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   68

  Самостійна робота №11  Тема: Електромагнітний момент і механічні характеристики АД.

  Мета: вивчити поняття електромагнітного моменту АД, побудувати механічні характеристики АД.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Електромагнітний момент асинхронного двигуна

  2 Механічні характеристики асинхронного двигуна

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Дайте визначення електромагнітного моменту АД.

  2 Побудуйте графік залежності електромагнітного моменту від ковзання.

  3 Дайте визначення механічної характеристики АД.

  4 Що таке критичне ковзання?

  5 Навіщо використовують механічні характеристики АД?

  6 Що таке статичний момент АД?

  7 Побудуйте та проаналізуйте механічну характеристику АД.

  8 Виведіть спрощену формулу розрахунку механічної характеристики АД.
  1 Електромагнітний момент асинхронного двигуна

  Електромагнітний момент асинхронного двигуна створюється взаємодією струму в обмотці ротора з обертовим магнітним полем. Електромагнітний момент М пропорційний електромагнітної потужності:  М = Рем 1 (13.11)
  де

  ω1 = 2 π n1/60 = 2π f1 (13.12)

  - кутова синхронна швидкість обертання.

  Підставивши в (13.11) значення електромагнітної потужності по (13.5), одержимо

  М = Рэ2/ (ω1 s) = m1 I ′ 22 r2/1 s) (13.13)

  тобто електромагнітний момент асинхронного двигуна пропорційний потужності електричних втрат в обмотці ротора.

  Якщо значення струму ротора по вираженню (12.25) підставити в (13.13), то одержимо формулу електромагнітного моменту асинхронної машини (Н м):

  М = (13.14)

  Параметри схеми заміщення асинхронної машини r1, r '2 , х1 і х'2 , що входять у вираз (13.14), є постійними, тому що їхнього значення при змінах навантаження машини залишається практично незмінними. Також постійними можна вважати напруга на обмотці фази статора U1 і частоту f1. У виразі моменту M єдина змінна величина - ковзання s, що для різних режимів роботи асинхронної машини може приймати різні значення в діапазоні від + s до - s.

  Розглянемо залежність моменту від ковзання M = f (s) при U1 = const, f1 = const і постійних параметрах схеми заміщення. Цю залежність прийнято називати механічною характеристикою асинхронної машини. Аналіз вираження (13.14), що представляє собою аналітичне вираження механічної характеристики M = f (s), показує, що при значеннях ковзання s = 0 й s = ∞ електромагнітний момент М = 0. Із цього треба, що механічна характеристика M = f (s) має максимум.

  Для визначення величини критичного ковзання sкр, що відповідає максимальному моменту, необхідно взяти першу похідну від (13.14) і дорівняти її нулю: d /ds = 0. У результаті отримаємо:  sкр = ± r/2 / (13.15)

  Підставивши значення критичного ковзання (по 13.15) у вираження електромагнітного моменту (13.14), після ряду перетворень одержимо вираження максимального моменту (Нм):  Mmax = ± (13.16)

  В (13.15) і (13.16) знак плюс відповідає руховому, а знак мінус - генераторному режиму роботи асинхронної машини.

  Для асинхронних машин загального призначення активний опір обмотки статора r1 набагато менше суми індуктивних опорів: r1 << (x1 +х'2). Тому, зневажаючи величиною r1, одержимо спрощені вираження критичного ковзання

  Sкр ± r/2 /(x1 +x/2) (13.17)

  і максимального моменту (Нм)  Mmax = ± (13.18)


  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.