• Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Література
 • Питання для самоконтролю
 • 1 Пускові властивості двигунів

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница17/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68

  Самостійна робота №14  Тема: Пуск АД з фазним і короткозамкнутим ротором. АД з короткозамкнутим ротором і покращеними характеристиками.

  Мета: ознайомитися з пусковими властивостями АД, з методами пуску то з будовою і принципом дії АД з короткозамкнутим ротором.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Пускові властивості двигунів

  2 Пуск двигунів з короткозамкненим ротором

  3 Короткозамкнені асинхронні двигуни з поліпшеними пусковими характеристиками
  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Чим характеризуються пускові властивості АД.

  2 Як можна покращити пускові властивості АД?

  3 Поясніть принцип пуску безпосереднім ввімкненням в мережу.

  4 Поясніть принцип пуску при зниженні напруги.

  5 Поясніть принцип дії двигуна з глибокими пазами на роторі.

  6 Поясніть принцип дії двигуна з двома клітками на роторі.
  1 Пускові властивості двигунів

  Пуск асинхронного двигуна супроводжується перехідним процесом, обумовленим переходом ротора й механічно пов'язаних з ним частин виконавчого механізму зі стану спокою в стан рівномірного обертання, коли обертаючий момент двигуна врівноважується сумою протидіючих моментів, що діють на ротор двигуна.

  Пускові властивості двигуна визначаються в першу чергу значенням пускового струму Iп або його кратністю Iп/ Iном і значенням пускового моменту Мп або його кратністю Мпном. Двигун, що володіє гарними пусковими властивостями, розвиває значний пусковий момент при порівняно невеликому пусковому струмі. Однак одержання такого сполучення пускових параметрів в асинхронному двигуні сполучено з певними труднощами, а іноді виявляється неможливим.

  У початковий момент пуску ковзання s = 1, тому, зневажаючи струмом х.х., пусковий струм можна визначити з (12.25), підставивши s = 1:  Iп = U1/ . (15.1)

  Пусковий момент по (13.19)  Mп =

  З (15.1) і (13.19) треба, що поліпшити пускові властивості двигуна можна збільшенням активного опору ланцюга ротора r2', тому що в цьому випадку зменшення пускового струму супроводжується збільшенням пускового моменту. У той же час напруга U1 по-різному впливає на пускові параметри двигуна: зі зменшенням U1 пусковий струм зменшується, що сприятливо впливає на пускові властивості двигуна, але одночасно зменшується пусковий момент. Доцільність застосування того або іншого способу поліпшення пускових властивостей двигуна визначається конкретними умовами експлуатації двигуна й вимогами, які пред'являються до його пускових властивостей.  Крім пускових значень струму Iп і моменту Мп пускові властивості двигунів оцінюються ще й такими показниками: тривалість і плавність пуску, складність пускової операції, її економічність (вартість і надійність пускових апаратур і втрат енергії в ній). Пуск двигунів з фазним ротором. Наявність контактних кілець у двигунів з фазним ротором дозволяє підключити до обмотки ротора пусковий реостат (ПР). При цьому активний опір ланцюга ротора збільшується до значення R2 = r2' + rд', де rд' — електричний опір пускового реостата, наведене до обмотки статора. Вплив збільшеного значення активного опору на пусковий момент двигуна Мп слідує з (13.19). Це вплив графічно показаний на мал. 15.1, з якого видно, що якщо при відсутності ПР, тобто при активному опорі ланцюга ротора R2 = r2, пусковий момент Мп = Мпо, те при введенні в ланцюг ротора додаткового активного опору rдоб , коли R/2 = r2' + rдоб' , пусковий момент зростає й при R//2 = r2' + rдоб' = х1 + х'2 досягає найбільшого значення Мп. наиб. При R/2 > х1 + х'2 пусковий момент зменшується.  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.