• Література
 • Питання для самоконтролю
 • 1 Умови пуску

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница30/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   68

  Самостійна робота №26  Тема: Пуск синхронного двигуна.

  Мета: ознайомитися з умовами пуску СД.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Умови пуску синхронного двигун

  2 Асинхронні моменти при пуску синхронного двигуна

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Чому СД неможна запустити безпосереднім ввімкненням в мережу?

  2 Поясніть принцип асинхронного пуску СД.

  3 Що таке момент входу СД в синхронізм?

  4 Які моменти виникають в СД при асинхронному пуску?
  1 Умови пуску синхронного двигуна

  Пуск синхронного двигуна безпосереднім включенням у мережу неможливий, тому що ротор через свою значну інерцію не може бути відразу захоплений обертовим полем статора, частота обертання якого встановлюється миттєво. У результаті стійкий магнітний зв'язок між статором і ротором не виникає. Для пуску синхронного двигуна доводиться застосовувати спеціальні способи, сутність яких складається в попереднім приведенні ротора в обертання до синхронної або близької до неї частоті, при якій між статором і ротором установлюється стійкий магнітний зв'язок.  У цей час практичне застосування має спосіб пуску, що одержав назву асинхронного. Цей спосіб пуску можливий при наявності в полюсних наконечниках ротора пускової обмотки (клітки), аналогічній заспокійливій обмотці синхронного генератора (див. мал. 21.8). Схема включення двигуна при цьому способі пуску наведена на мал. 22.3, а. Незбуджений синхронний двигун включають у мережу. Виникле при цьому обертове магнітне поле статора наводить у стрижнях пускової клітки ЕРС, які створюють струми .
  Рис. 22.3. Асинхронний пуск синхронного двигуна
  Взаємодія цих струмів з полем статора викликає поява на стрижнях пускової клітки електромагнітних сил . Під дією цих сил ротор приводиться в обертання (мал. 22.3, б). Після розгону ротора до частоти обертання, близької до синхронного , обмотку збудження підключають до джерела постійного струму. Образующийся при цьому синхронний момент [див. (21.10)] втягуємо ротор двигуна в синхронізм. Після цього пускова обмотка двигуна виконує функцію заспокійливої обмотки, обмежуючи хитання ротора (див. § 21.4).

  Чим менше навантаження на валу двигуна, тим легше його входження в синхронізм. Явнополюсные двигуни малої потужності, що пускають без навантаження на валу, іноді входять у синхронізм лише за рахунок реактивного моменту, тобто навіть без включення обмотки збудження.
  2 Асинхронні моменти при пуску синхронного двигуна

  Зі збільшенням навантажувального моменту на валу входження двигуна в синхронізм утрудняється. Найбільший навантажувальний момент, при якому ротор синхронного двигуна ще втягується й синхронізм, називають моментом входу двигуна в синхронізм . Величина асинхронного моменту при частоті обертання залежить від активного опору пускової клітки, тобто від перетину стрижнів і питомого електричного опору металу, з якого вони виготовлені (див. мал. 13. ).

  Необхідно звернути увагу, що вибір опору пускової клітки , що відповідає значному пусковому моменту , сприяє зменшенню моменту входу в синхронізм й, навпаки, при опорі , що відповідає невеликому пусковому моменту ( ), момент входу в синхронізм збільшується (мал. 22.4).


  Рис. 22.4. Асинхронні моменти при пуску синхронного двигуна:

  , основний момент;

  — додатковий момент,

  момент входу в синхронізм
  У процесі асинхронного пуску обмотку збудження не можна залишати розімкнутої, тому що магнітний потік статора, що перетинає її в початковий період пуску із синхронною швидкістю, наводить у ній ЕРС. Внаслідок великої кількості витків обмотки збудження ця ЕРС досягає значень, небезпечних як для цілості ізоляції самої обмотки, так і для обслуговуючого персоналу. Для запобігання цього обмотку збудження на період розгону ротора замикають на активний опір , приблизно в десять разів більше опору обмотки збудження. Перемикання затискачів И1 й И2 обмотки збудження з опору на затискачі збудника здійснюють перемикачем П (див. мал. 22.3, а).

  Замикання накоротко обмотки збудження на час пускання двигуна небажано, тому що при цьому обмотка ротора утворить однофазний замкнутий контур, взаємодію якого з обертовим полем статора також створює додатковий асинхронний момент . Однак при частоті обертання, рівній половині синхронної, цей момент стає гальмуючим (мал. 22.4) і створює «провал» у характеристиці пускового (асинхронного) моменту (пунктирна крива). Це помітно погіршує пускові властивості синхронного двигуна.

  При асинхронному пуску синхронного двигуна виникає значний пусковий струм. Тому пуск синхронних двигунів безпосереднім включенням у мережу на номінальну напругу застосовують при достатній потужності мережі, здатної витримувати без помітного спадання напруги кидки пускового струму п'яти- або семиразового значення (у порівнянні з номінальним струмом). Якщо ж потужність мережі недостатня, то можна застосувати пуск двигуна при зниженій напрузі (див. § 15.2): автотрансформаторний або реакторний.
  1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.