Скачать 14.91 Mb.


страница39/68
Дата29.01.2019
Размер14.91 Mb.
ТипУчебник

Скачать 14.91 Mb.

Конструкція трансформаторів


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   68


Рис.23.11. Пристрій синхронного генератора з когтеобразными полюсами

Самостійна робота №34Тема: Індукторні синхронні машини.

Мета: ознайомитися з принципом дії та областю застосування індукторних генераторів.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Загальні поняття

2 Здвоєна конструкція індукторного генератора

3 Область застосування індукторних генераторівЛітература: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

Питання для самоконтролю:

1 Яка область застосування індукторних генераторів?

2 Які є конструктивні схеми індукторних генераторів?

3 Опишіть принцип дії здвоєної конструкції індукторного генератора.

4 Яким чином в індукторних генераторах забезпечується сталий магнітний потік?

5 Чи володіють індукторні генератори принципом оборотності?


1 Загальні поняття

Деякі пристрої, наприклад установки індукційного нагрівання, гіроскопічні й радіолокаційні пристрої, вимагають для своєї роботи змінного струму підвищеної частоти, що виражає сотнями й навіть тисячами герц. Одержання таких змінних струмів за допомогою синхронних генераторів звичайної конструкції сполучено з непереборними труднощами, тому що пов'язане з необхідністю або збільшення частоти обертання понад 3000 про/хв, або надмірного збільшення числа полюсів, або одночасного застосування обох заходів. Однак збільшення частоти обертання веде до зростання відцентрових зусиль у роторі до небезпечних значень, а збільшення числа полюсів веде до такого зменшення полюсного розподілу , при якому розміщення обмотки на статорі стає практично неможливим.

Для одержання змінного струму підвищеної частоти (до 30 кгц) застосовують індукторні генератори, відмітною ознакою яких є те, що за один період магнітний потік у них не міняє свого знака, як у звичайних синхронних генераторах, а лише змінюється від до значень, тобто пульсує (мал. 23.12, а). Пульсуючий потік складається із двох складових: постійної й змінної , що представляє собою періодично змінюється як за значенням, так і по напрямку магнітний потік з амплітудою =0,5( - ).Постійна складова потоку не наводить в обмотках ЕРС, а змінна складова, зчіплюючись із робочою обмоткою генератора, наводить у ній ЕРС.
2 Здвоєна конструкція індукторного генератора

Існує кілька конструктивних схем індукторних генераторів. Всі вони засновані на створенні пульсацій магнітного потоку за рахунок зміни провідності магнітного ланцюга, тобто за рахунок зубцовых пульсацій магнітного потоку. Для цього статору й ротору генератора надають зубчасту структуру. Коли зубець ротора перебуває проти зубця статора, те магнітний потік у зубці статора здобуває найбільше значення, коли ж проти зубця статора розташований паз ротора, те магнітний потік у цьому зубці статора стає найменшим. При цьому частота змін змінного магнітного потоку, а отже, і частота ЭДС, наведеної в робочій обмотці цим потоком, пропорційні числу зубців ротора 2:. (23.8)

Розглянемо одну з конструкцій індукторного генератора, називану здвоєної (мал. 23.12, ). Статор 1 і ротор 5 генератора виконані здвоєними. Обмотка збудження 2, розташовувана на статорі, підключена до джерела постійного струму й створює магнітний потік,


Рис. 23.12. Індукторний генератор здвоєного типу:

графік магнітного потоку; б пристрій генератора;

— взаємне розташування зубців статора й ротора
замыкающийся уздовж вала ротора 4, при цьому на кожній частині статора (і ротора) збуджуються полюсы однієї полярності. Число зубців на статорі й на роторі однаково. Пульсації магнітного потоку відбуваються за рахунок зсуву. 5цов обертового ротора щодо зубців статора. На кожному зубці статора розташована котушка 3, у якій змінній складовій магнітного потоку наводиться ЭДС.

Досить важливим в індукторних генераторах є забезпечення сталості загального магнітного потоку при обертанні ротора, тому що в противному випадку в обмотці збудження 2 буде индуцироваться ЭДС високої частоти. У розглянутому індукторному генераторі сталість загального магнітного потоку обмотки збудження забезпечується тим, що один пакет ротора зміщений щодо іншого пакета на половину зубцового розподілу (мал. 23.12, в). Завдяки цьому магнітний опір сумарному потоку порушення залишається

незмінним при будь-якому положенні ротора. Це дозволило ротор генератора зробити сталевим монолітним (а не шихтованим) профрезерованными пазами.

Коефіцієнт корисної дії генераторів індукторного на трохи нижче, ніж у генераторів промислової частоти (50 Гц), через підвищені електричні втрати в обмотці статора, обумовлених ефектом витиснення струму, що викликає

збільшення активного опору обмотки. Відсутність обмоток на роторі дозволяє виключити в індукторному генераторі контактні кільця. Це спрощує конструкцію генератора й підвищує його надійність.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   68

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Конструкція трансформаторів

Скачать 14.91 Mb.