• Питання, що виносяться на самостійне вивчення
 • Питання для самоконтролю

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница44/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   68

  Самостійна робота №36  Тема: Хвильова обмотка якоря колекторної машини.

  Мета: ознайомитися з методом отримання хвильвої обмотки якоря та з її видами.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Проста хвильова обмотка

  2 Складна хвильова обмотка

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Як отримати просту хвильову обмотку якоря колекторної машини?

  2 Як отримати складну хвильову обмотку якоря колекторної машини?

  3 Як отримати лівоходну хвильову обмотку якоря колекторної машини?

  4 Як отримати правоходну хвильову обмотку якоря колекторної машини?

  5 Як визначається крок простої та складної хвильової обмотки якоря колекторної машини?  1 Проста хвильова обмотка

  Просту хвильову обмотку одержують при послідовному з'єднанні секцій, що перебувають під різними парами полюсів (мал. 25.7). Кінці секцій простої хвильової обмотки приєднані до колекторних пластин, вилученим друг від друга на відстань кроку обмотки по колекторі ук =в. За один обхід по якорі укладають стільки секцій, скільки пар полюсів має машина, при цьому кінець останньої по обходу секції приєднують до пластини, розташованої радом з вихідної.  Просту хвильову обмотку називають левоходовой, якщо кінець останньої по обходу секцій приєднується до пластини, що перебуває ліворуч від вихідної (мал. 25.7, а). Якщо ж ця пластина перебуває праворуч від вихідної, то обмотку називають правоходовой (мал. 25.7, б). Секції хвильової обмотки можуть бути одновитковими й многовитковыми. Крок простої хвильової обмотки по колекторі

  (25.6)

  Знак мінус відповідає левоходовой обмотці, а знак плюс - правоходовой. Правоходовая обмотка не одержала практичного застосування, тому що її виконання пов'язане з додатковою витратою міді на перехрещування лобових частин.

  Перший частковий крок обмотки визначають по (25.3), а другий частковий крок .

  Приклад. Четырехполюсная машина постійного струму має просту хвильову обмотку якоря з 13 секцій. Побудувати розгорнуту схему й схему паралельних галузей цієї обмотки.

  Рішення. Кроки обмотки: пазів; паза; паза.

  При першому обході по якорі укладаємо секції 1 й 7 (мал. 25.7, в). При другому обході укладаємо секції 13 й 6 і т.д., поки не будуть покладені всі 13 секцій й обмотка не виявиться замкнутою. Секції 3, 6 й 9 у розглянутий момент часу замкнуті на коротко через щітки однакової полярності й проведення, що з'єднують їх.

  Рис. 25.7. Проста хвильова обмотка: а правоходовая, б левоходовая; в розгорнута схема

  Рис. 25.8. Електрична схема обмотки мал. 25.7, в

  Потім визначаємо полярність щіток. Далі виконуємо електричну схему (схему паралельних галузей), з якої видно (мал. 25.8), що обмотка складається із двох паралельних галузей (2 = 2). Це є характерним для простих хвильових обмоток, у яких число паралельних галузей не залежить від числа полюсів і завжди дорівнює двом.  З розглянутих схем видно, що секції, що входять в одну паралельну галузь, рівномірно розподілені під всіма полюсами машини. Слід також зазначити, що в простій хвильовій обмотці можна було б обійтися двома щітками, наприклад щітками й . Але в цьому випадку порушилася б симетрія обмотки, і число секцій у паралельних галузях стало б неоднаковим: в одній галузі сім секцій, а в іншій - шість. Тому в машинах із простими хвильовими обмотками встановлюють повний комплект щіток, стільки ж, скільки головних полюсів, тим більше що це дозволяє зменшити значення струму, що доводиться на кожну щітку, а отже, зменшити розміри колектора.
  1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.