• Самостійна робота №39

 • Скачать 14.91 Mb.


  страница48/68
  Дата29.01.2019
  Размер14.91 Mb.
  ТипУчебник

  Скачать 14.91 Mb.

  Конструкція трансформаторів


  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   68

  Самостійна робота №38  Тема: Вибір типу обмоток якоря колекторних машин.

  Мета: вивчити параметри за якими обирається обмотка якоря колекторної машини.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Загальні поняття

  2 Парметри вобору типу обмотки якоря

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Яким параметрам повинна відповідати обрана обмотка якоря колекторної машини?

  2 Запишіть формулу для визначення кількості пазових провідників обмотки якоря колекторної машини.

  3 За якими параметрами обирають обмотку якоря колекторної машини?

  4 Якому з параметрів надають перевагу при виборі обмотки якоря колекторної машини?
  1 Загальні поняття

  Застосування в машині постійного струму того або іншого типу обмотки якоря визначається техніко-економічними вимогами. Обраний тип обмотки повинен забезпечувати в машині необхідну ЕРС при заданому струмі. При цьому варто прагнути до мінімального числа зрівняльних з'єднань. Вимоги економічного характеру при виборі типу обмотки зводяться до можливо кращого використання пазів сердечника якоря, що визначається значенням коефіцієнта заповнення паза міддю [див. (8.4)].

  Обраний тип обмотки повинен містити можливо менше число пазових провідників N, тому що в противному випадку значна частина площі паза буде зайнята ізоляцією цих провідників. Преобразуя вираження (25.20), одержимо

  . (25.28)

  2 Парметри вобору типу обмотки якоря

  При заданих і число провідників в обмотці прямо пропорційно числу пара паралельних галузей. Тому при виборі типу обмотки варто віддавати перевагу обмоткам якоря з мінімальним числом паралельних галузей, наприклад, простій хвильовій обмотці з 2 = 2, що до того ж не вимагає зрівняльних з'єднань. У табл. 25.1 наведені рекомендації з вибору типу обмотки якоря для двигунів постійного струму загальпромислового призначення залежно від числа полюсів і сили струму якоря.


  Таблиця 25.1

  Число полюсів 2

  Струм якоря , , А

  Тип обмотки якоря

  2  Проста петлевая

  4

  До 700

  » хвильова

  4


  Понад 700 до 1400


  » петлевая або комбінована

  4  Понад 1400


  Складна петлевая ( = 2) або комбінована

  До умов, що обмежують застосування простої хвильової обмотки, варто віднести в першу чергу гранично припустиме значення струму в паралельній галузі (300—400 А) і середнє значення напруги між суміжними колекторними пластинами , що не повинне перевищувати (В):
  Машини потужністю до 1 квт

  25—30

  Машини потужністю більше 1 квт
  без компенсаційної обмотки


  16

  Машини з компенсаційною обмоткою

  20  Зазначені граничні значення поширюються й на обмотки якоря інших типів. При перевищенні зазначених меж з'являється ймовірність виникнення в машині небезпечного явища, називаного коловим вогнем (див. § 27.4).

  Самостійна робота №39  Тема: Магнітне коло машини постійного струму.

  Мета: вивчити порядок розрахунку магнітного кола машини постійного струму.

  Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

  1 Загальні поняття

  2 Прядок розрахунку магнітних напруг

  Література: Электрические машины: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ М. М. Кацман. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 496 с.

  Питання для самоконтролю:

  1 Зарисуйте картину магнітного кола чотирьохполюсної машини постійного струму, що працює в режимі х.х..

  2 Як визначається МРС обмотки збудження на парі полюсів машини постійного струму в режиму х.х.?

  3 Опишіть порядок розрахунку магнітних напруг на ділянках магнітного кола машини постійного струму.

  4 Від чого залежать значення магнітних напруг на різних ділянках магнітного кола машини постійного струму?

  5 Побудуйте магнітну характеристику машини постійного струму. Поясніть принцип побудови.


  1 Загальні поняття

  Магнітна система машини постійного струму складається зі станини (ярма), сердечників головних полюсів з полюсними наконечниками, повітряного зазору й сердечника якоря.  На мал. 26.1 показана картина магнітного поля чотирьохполюсної машини. При цьому мається на увазі машина, що працює в режимі х.х., коли МРС створюється лише обмоткою збудження, а в обмотці якоря й обмотці додаткових полюсів токовища немає або він настільки малий, що його впливом на картину магнітного поля можна зневажити. З метою спрощення на малюнку не показані додаткові полюсы, тому що в режимі х.х. їхній вплив на картину магнітного поля машини незначно. Як це треба з мал. 26.1, магнітний потік головних полюсів складається із двох нерівних частин: більша частина утворить основний магнітний потік , а менша — магнітний потік розсіювання полюсів . Потік розсіювання враховується коефіцієнтом розсіювання (див. § 20.1).

  Магніторушійна сила обмотки збудження на парі полюсів у режимі х.х. визначається сумою магнітних напруг на ділянках магнітного ланцюга (мал. 26.2):

  , (26.1)

  де — магнітні напруги повітряного зазору, зубцового шаруючи якоря, головного полюса, спинки якоря, станини (ярма) відповідно.

  Якщо машина має компенсаційну обмотку (див. § 26.4), то в (26.1) варто ввести ще один доданок , що представляє собою магнітна напруга зубцового шаруючи головного полюса.
  2 Прядок розрахунку магнітних напруг

  Порядок розрахунку магнітних напруг на ділянках магнітного ланцюга машини постійного токовища в принципі такої ж, що й у випадку асинхронної машини (див. гл. 11). При цьому розрахунок магнітних напруг станини й сердечника головного полюса ведуть по магнітному потоці головного полюса , що більше основного потоку на значення потоку розсіювання :  де — коефіцієнт магнітного розсіювання.  Рис. 26.1. Магнітне поле машини постійного токовища в режимі х.х.
  При заданому значенні ЕРС машини визначають необхідне значення основного магнітного потоку (Вб) [див. (25.20)]:

  . (26.2)

  Далі розраховують магнітну індукцію для кожної ділянки магнітного ланцюга:

  , (26.3)

  де — магнітний потік на даній ділянці магнітного ланцюга. Вб;

  площа поперечному перерізі цієї ділянки, м2.


  Рис. 26.2. Розрахункова ділянка магнітного ланцюга  четырехполюсной машини постійного токовища
  По таблицях або кривим намагнічування для відповідних феромагнітних матеріалів знаходять напруженість магнітного поля на ділянках магнітного ланцюга , а потім визначають магнітну напругу (А)  і МРС обмотки збудження на парі полюсів по (26.1).

  Значення магнітних напруг для різних ділянкою магнітного ланцюга неоднакові й залежать від магнітних опорів цих ділянок. Найбільшим магнітним опором володіє повітряний зазор, тому магнітна напруга набагато більше кожного зі складає выражения, що (26.1).

  Інші ділянки магнітного ланцюга виконують із феромагнітних матеріалів. У машинах постійного токовища для виготовлення різних елементів магнітного ланцюга застосовують наступні матеріали.

  Сердечник якоря — тонколистові електротехнічні сталі марок 2013, 2312 й 2411 товщиною 0,5 мм (див. табл. 11.1).

  Сердечник головного полюса листова анізотропна (холоднокатана) сталь марки 3411 товщиною 1 мм, пластини не ізолюють.

  Станина — у машинах малої потужності станину виготовляють зі сталевих суцільнотягнених труб, а для машин середньої й великої потужності станини роблять, звареними з листової конструкційної сталі марки СтЗ.

  Магнітна напруга повітряного зазору (А)

  , (26.4)

  де — величина повітряного зазору, мм; — коефіцієнт повітряного зазору, що враховує збільшення магнітного опору зазору через зубчатости якоря ( > 1).

  Магнітна індукція в повітряному зазорі (Тл) пропорційна основному магнітному потоку Ф. У машинах постійного токовища загального призначення Тл (більші значення відповідають більшим машинам).

  Зазвичай розрахунок МРС ведуть для ряду значень магнітного потоку й , а потім будують магнітну характеристику машини , де відносне значення магнітного потоку; — відносне значення МРС обмотки збудження на парі полюсів у режимі х.х.; і — номінальні значення магнітного потоку й МДС у режимі х.х., що відповідають номінальному значенню ЕРС [див. (26.2)]. У початковій частині магнітна характеристика прямолінійна (мал. 26.3). Порозумівається це тим, що при невеликих значеннях магнітний ланцюг не насичений і МРС збудження визначається, в основному, магнітним напругою повітряного зазору .
  Рис. 26.3 Магнітна характеристика
  Потім з ростом наступає насичення магнітного ланцюга й магнітна характеристика стає криволінійною. Коефіцієнт насичення магнітного ланцюга машини

  . (26.5)

  Для машин постійного токовища .
  1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   68

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Конструкція трансформаторів

  Скачать 14.91 Mb.